M
Tagg
Koncentrationsläger
Del av Auschwitz.

Koncentrationsläger och förintelseläger

Koncentrationsläger och förintelseläger förknippas i våra dagar mest med Förintelsen under andra världskriget.

Begreppet koncentrationsläger brukar beteckna inhägnade läger där folk hålls inspärrade, oftast under mycket hårda förhållanden. Fångna utgörs för det mesta av en viss grupp individer som har blivit måltavla för den styrande regimen som har samlat ihop och koncentrerat de utpekade till ett fångläger, därav namnet koncentrationsläger.

ANNONS

ANNONS

Även om vi idag mest förknippar koncentrationsläger med nazisternas utrotning av judar och andra utsatta folkgrupper och minoriteter under andra världskriget så har flera regimer använt sig av dessa läger tidigare, bland andra USA:s regering mot landets ursprungsbefolkning samt Storbritannien under andra boerkriget i Sydafrika. I sin bok, Från Persien i stiltje och storm (Stockholm: Dahlberg, 1918), beskrev svensken Gustaf Hjalmar Pravitz hur han under sin resa genom osmanska imperiet (1917) hade mött armenier i ett ”koncentrationsläger” (se armeniska folkmordet).

Det första koncentrationslägret i Tyskland inrättades strax utanför staden Dachau, två mil nordväst om München i Bayern. Detta koncentrationsläger togs i bruk efter nazisternas makttillträde 1933 och var avsett för politiska fångar. Dachau följdes snart av många fler koncentrationsläger i Nazityskland och senare (under andra världskriget) i några av de ockuperade länderna.

Personer som blivit intagna i ett koncentrationsläger brukar ofta få utföra tvångsarbete och leva under hårda och inhumana förhållanden. Men det var först under andra världskriget och Förintelsens gång som den nazistiska regimen gick ännu längre och omvandlade många av koncentrationslägren till förintelseläger (eller utrotningsläger), d.v.s. koncentrationsläger som var organiserade till att döda folk. Nazisterna effektiviserade lägrens funktion genom att bygga dem i anslutning till järnvägar som kunde transportera fångar i stora laster till de dödsbringande förintelselägren. Man lät även uppföra inrättningar för bland annat gasning av offren och förbränning av döda kroppar. Förintelselägret i Treblinka, nordväst om Warszawa, var ett sådant läger som byggdes under andra världskriget (juli 1942) med specifika ändamålet att döda judar. I vissa fall användes dessa läger även för medicinska experiment på fångar. Dessa experiment kunde omfatta allt från att testa kroppens motstånd mot kyla (för att hjälpa egna soldater, sjömän och piloter att överleva liknande situationer) till en rad av medicinska tester som i många fall resulterade i en plågsam död eller permanent invalidisering för försökspersonerna.

LÄS MER: Förintelsen

LÄS MER: Antisemitismen och Förintelsen (artikelserie)

LÄS MER: Auschwitz

LÄS MER: I nazisternas dödsläger

LÄS MER: Folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord


FÖRFATTARE

Text: Vahagn Avedian,  fil. dr i historia, med forskningsintresse för mänskliga rättigheter, fred- och konfliktforskning och demokratistudier, redaktör för folkmordet1915.se och karabach.se

Webbplatser: 
http://armenica.org/vahagnavedian/
http://folkmordet1915.se/
http://karabach.se/

Här nedan hittar du material som kan relateras till koncentrationsläger och förintelseläger.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
24 februari 2020

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Koncentrationsläger och förintelseläger

Eternal Echoes

av: Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)
Högstadiet, Gymnasiet

Ett flerspråkigt digitalt utbildningsmaterial om Förintelsen. Framtaget för högstadiet och gymnasiet men kan med fördel även användas för vuxenutbildning.

+ Läs mer

Poddserien: P3 Dokumentär om Förintelsen

av: Sveriges Radio (SR)
Högstadiet, Gymnasiet

Poddar från Sveriges Radio kan användas på en rad olika sätt i undervisningen och med det här skolmaterialet kan du som pedagog på ett enkelt och spännande sätt börja inkludera poddar i din undervisning.

+ Läs mer

Förintelsen och andra världskriget

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst, Nyanlända

Förintelsen var en unik händelse men väcker frågor som är relevanta i alla tider. Kunskap om de steg som ledde fram till folkmord kan hjälpa oss att förstå varför demokrati är viktigt för att värna de mänskliga rättigheterna.

+ Läs mer

Om detta må ni berätta

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst, Nyanlända

En bok om Förintelsen i Europa under åren 1933-1945. Med hjälp av fakta, citat och vittnesmål ges en bild av hur det ofattbara blev verklighet. Boken finns nu även som e-bok för iPad, men också i pdf-format, med filmklipp och länkar, för läsning på t ex läsplatta eller dator.

+ Läs mer

Romer under Förintelsen

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Mellan 200 000 och 500 000 av Europas romer mördades under Förintelsen. De föll offer för rasistisk förföljelse av tyska nazister och deras fascistiska allierade. Men detta folkmord är till stora delar fortfarande okänt.

+ Läs mer

Om vad och hur ´må´ ni berätta? - undervisning om Förintelsen och andra folkmord

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Hur undervisar lärare i svensk skola om Förintelsen och andra folkmord? Vilka folkmord behandlas? Vilka mål arbetar elever och lärare mot och hur redovisar eleverna sina kunskaper?

+ Läs mer

Artiklar om Koncentrationsläger och förintelseläger

M

I nazisternas dödsläger

av: Kaj Hildingson
2022-09-27

- Vi befann oss i en stor hall där det var varmt. Jag hade frusit i så många månader att jag knappt kunde minnas hur värme kändes. Jag kunde se varifrån värmen kom. Längst bort i hallen stod några enorma smältugnar. Mellan mig och ugnarna stod en likgiltig grupp utsvultna fångar. [...] Jag kunde se de kriminella fångarna som stod vid smältugnarnas öppningar och kastade fångarna i elden. De var praktiskt taget döda, de kunde inte kämpa emot det minsta. Nazisterna brydde sig inte om att skicka dem till gaskamrarna innan de kremerades. De lät kasta in dem i ugnarna levande, och fångarna dog genast i den intensiva hettan där...

+ Läs mer

M

Vita bussarna

av: Folke Schimanski
2019-10-27

Under andra världskrigets sista månader räddades mirakulöst nog cirka 15 000 fångar från nazisternas koncentrationsläger. Det skedde med de så kallade Vita bussarna, som var en samnordisk aktion under svensk ledning. Omkring hälften av de som befriades var danska och norska fångar. De övriga bestod av en rad olika nationaliteter, en grupp danska judar samt svensk-tyska kvinnor och deras barn...

+ Läs mer

M

Upptakten till den slutgiltiga lösningen

av: Magnus Västerbro
2018-04-09

Nazisternas planerade utrotning av Europas judar inleddes på allvar sensommaren 1941 efter att den tyska krigsmakten invaderat Sovjetunionen. I den här artikeln berättar Magnus Västerbro om hur det gick till när ”den slutgiltiga lösningen” på det så kallade judiska problemet omsattes i praktiken.

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Europas judar mellan 1920-1945

av: Per G Andreen
2018-02-21

På 1920- och 1930-talen var judarna alltjämt accepterade i det demokratiska och ännu ganska välmående Västeuropa, även i det fascistiska Italien. Någon vilja att ta itu med judefrågan som ett internationellt problem fanns inte. Ännu långt fram på 1930-talet hade de tyska judarna kunnat räddas...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Hitlers medarbetare: Reinhard Heydrich

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-02-27

Reinhard Heydrich var en av Hitlers mest trogna medarbetare. Han gjorde en snabb karriär inom SS och var en Förintelsens viktigaste organisatörer. Från 1941 fram till sin död 1942 ansvarade Heydrich för alla ärenden som gällde internering, deportation och förintelse av judar...

+ Läs mer

L

Anne Frank och hennes dagbok

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2016-02-27

Den kanske mest kända flickan från tiden kring andra världskriget var tyska, men hade flytt med sin familj till Holland. Hon var av judisk härkomst och hette Anne Frank. Familjen Frank höll sig gömda i sitt hus i Amsterdam efter att tyskarna ockuperat landet och judeförföljelserna började. Anne skrev hela tiden i sin dagbok, ända tills hon togs av Gestapo i augusti 1944...

+ Läs mer

Länkar om Koncentrationsläger och förintelseläger

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS