M

Nya Zeeland idag

Antal invånare: 4 793 900 (2017)
Huvudstad: Wellington

Befolkning

Tre fjärdedelar av Nya Zeelands invånare bor på Nordön, som dessutom är mindre än Sydön och därmed betydligt mer tätbefolkad. Nära en tredjedel av landets befolkning återfinns i Stor-Auckland, landets största stad och kommersiella centrum.

Trots att landet på många sätt präglas av sitt jordbruk bor nästan nio av tio invånare i tätorter.

Antal invånare: 4 793 900 (2017)
Huvudstad: Wellington

Befolkning

Tre fjärdedelar av Nya Zeelands invånare bor på Nordön, som dessutom är mindre än Sydön och därmed betydligt mer tätbefolkad. Nära en tredjedel av landets befolkning återfinns i Stor-Auckland, landets största stad och kommersiella centrum.

Trots att landet på många sätt präglas av sitt jordbruk bor nästan nio av tio invånare i tätorter.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfrihet råder i Nya Zeeland. Kristendomen dominerar, men andelen invånare som identifierar sig som kristna minskar. I en folkräkning 2013 betecknade sig omkring 46 procent som kristna, medan ungefär lika stor andel uppgav att de inte hade någon religion alls.

  Nya Zeelands flagga.

  Politiskt system

  Nya Zeeland tillhör Samväldet med den brittiska monarken som statschef. Parlamentet väljs vart tredje år och har vissa platser reserverade för maorier. Borgerliga Nationalistpartiet och socialdemokratiska Labour har växlat vid makten sedan 1930-talet, men ett nytt valsystem från 1996 har stärkt småpartierna.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

  Utrikespolitik och försvar

  Nya Zeelands tidigare starka band till Storbritannien har efter hand ersatts av en allt tydligare orientering mot Stillahavsregionen och länder i Asien. Särskilt nära står Australien, både ekonomiskt och politiskt.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Det exportberoende Nya Zeeland är fortfarande ett utpräglat jordbruksland. Produktionen av mejerivaror, kött och ull byggdes upp på 1800-talet för den brittiska marknaden men har stor betydelse för den nyzeeländska ekonomin även på 2000-talet. Fiske och skogsbruk ger också viktiga inkomster.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Nya Zeelands geografi >

   Utrikeshandel

   Nya Zeelands ekonomi är starkt beroende av utrikeshandeln. Exporten domineras av jordbruksprodukter, främst mejerivaror och kött, medan importen består av råmaterial samt komponenter och utrustning till industrin. Australien och Kina är största handelspartner.

   Sociala förhållanden

   Den traditionella nyzeeländska välfärdsstaten har genomgått stora förändringar under senare decennier. I början av 1990-talet sänktes bidrag och ersättningar och medborgarna förväntades ta större eget ansvar för sin sociala trygghet. Labourregeringen i början av 2000-talet stärkte dock åter de sociala förmånerna till en del.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Nya Zeeland.

    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Länkar om Fakta om Nya Zeeland

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Nya Zeelands geografi

   Geografi med fokus på Nya Zeeland. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Nya Zeelands geografi ur olika...

   Nya Zeelands historia

   Få en helhetsbild av Nya Zeelands historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa...