M

Costa Ricas geografi

Antal invånare: 4 905 770 (2017)
Huvudstad: San José

Geografi

Costa Rica utgör en del av den centralamerikanska landtunga som förbinder Nordamerika med Sydamerika.

Landet har långa kuster mot både Karibiska havet och Stilla havet. Avståndet mellan kusterna är bara mellan 12 och 30 mil, men vägen går över höga bergskedjor som löper genom landet från nordväst till sydöst.

Antal invånare: 4 905 770 (2017)
Huvudstad: San José

Geografi

Costa Rica utgör en del av den centralamerikanska landtunga som förbinder Nordamerika med Sydamerika.

Landet har långa kuster mot både Karibiska havet och Stilla havet. Avståndet mellan kusterna är bara mellan 12 och 30 mil, men vägen går över höga bergskedjor som löper genom landet från nordväst till sydöst.

ANNONS

ANNONS

De högsta bergstopparna når högre än 3 500 meter över havet. Många av dem är vulkaner och flera är synbart aktiva.

Jordskalv är vanliga; den senaste större jordbävningen inträffade 2012.

Mitt i landet finns en bördig högplatå, Meseta Central, omgiven av berg. Här ligger huvudstaden San José på 1 200 meters höjd. Nära intill ligger de tre följande största städerna, som alla också är provinshuvudstäder: Alajuela, Cartago och Heredia. Tillsammans utgör de en relativt tätbebyggd region med sammanlagt över två miljoner invånare, eller halva landets befolkning.

I norr och längs östkusten utbreder sig lågland.

Mycket skog har skövlats för att ge plats för jordbruk och boskapsskötsel, men skövlingen har bromsats upp och en fjärdedel av landet är i någon form naturskyddad. Knappt halva landytan är idag skogstäckt.

I Costa Rica finns en oerhörd biologisk mångfald – omkring fem procent av jordens arter återfinns i landet som är något större än Danmark.

Costa Ricas flagga.

Klimat

Hela Costa Rica ligger i den tropiska zonen men väder och klimat varierar mycket beroende på höjden över havet.

Vid kusterna är det hett och fuktigt. På högplatån kan det vara hett dagtid men svalt ibland under regnperioden och på kvällarna. Högt upp i bergen kan det bli ganska kallt.

Regnperioden varar från maj till november, och torrperioden från december till april.

Vid den karibiska kusten är det alltid fuktigt; där regnar det omkring 300 dagar om året och mest av allt i december.

Naturtillgångar

Gruvsektorn är liten i Costa Rica och de enda mineraler som har utvunnits på senare år är guld och silver.

Vattenkraft står för större delen av elförsörjningen. Troligen finns betydande oljereserver men de exploateras inte, bland annat på grund av ett starkt miljömotstånd.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Bananer och kaffe dominerade länge jordbruket och de är fortfarande stora exportprodukter. Satsningar har gjorts på en rad andra grödor och Costa Rica har bland annat blivit världsledande exportör av ananas. Men landet är inte längre en utpräglad jordbruksnation.

2011 arbetade cirka 14 procent av arbetskraften inom jordbruket som bidrog med 6 procent av bruttonationalprodukten (BNP).

Industri

Costa Rica är det mest industrialiserade landet i Centralamerika.

Högteknologisk tillverkning av framför allt elektroniska komponenter svarar sedan början av 2000-talet för den största andelen av industriproduktionen. Den är förlagd till frizoner för export, där bolag som producerar för exportmarknaden kan importera råvaror och utrustning tullfritt.

Turism

Turismen har sedan 1990-talet utvecklats till en av de viktigaste näringarna.

Särskilt stor är satsningen på ekoturism; här har Costa Rica blivit ett av de främsta resmålen i världen.

Besökarna lockas av aktiva vulkaner, regnskogar, otaliga sandstränder och en enorm mångfald av djur- och växtarter.
 

Besök Landguiden och läs mer om Costa Rica.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 8 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Costa Ricas geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fakta om Costa Rica

Aktuell samhällsfakta om Costa Rica. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Costa Ricas historia

Historia om Costa Rica. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.