M

Jordanien idag

Antal invånare: 10 101 694 (2019)
Huvudstad: Amman

Jordanien är ett av de mest välmående arabländerna med välutbildad befolkning och jämförelsevis gott sjukvårdssystem. Kungafamiljen, som anses härstamma direkt från profeten Muhammed, åtnjuter respekt, men det förekommer missnöje med djupa klassklyftor och politisk ofrihet. Mer än halva befolkningen utgörs av palestinier, och Jordaniens läge som granne till Israel gör landet känsligt för kriser i regionen.

Antal invånare: 10 101 694 (2019)
Huvudstad: Amman

Jordanien är ett av de mest välmående arabländerna med välutbildad befolkning och jämförelsevis gott sjukvårdssystem. Kungafamiljen, som anses härstamma direkt från profeten Muhammed, åtnjuter respekt, men det förekommer missnöje med djupa klassklyftor och politisk ofrihet. Mer än halva befolkningen utgörs av palestinier, och Jordaniens läge som granne till Israel gör landet känsligt för kriser i regionen.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Nästan alla invånare i Jordanien är araber. En stor del av ursprungsbefolkningen var beduiner (nomader), men idag är de flesta jordanier bofasta. Omkring 60 procent av befolkningen beräknas vara palestinier.

Religion

Islam är statsreligion, men författningen garanterar religionsfrihet. Mer än nio av tio jordanier är sunnimuslimer. Resten är shiamuslimer eller tillhör små minoriteter kristna.

Jordaniens flagga.

Politiskt system

I Jordanien har kungen stor makt, uppbackad av armén och säkerhetstjänsten. Han har också stöd i parlamentet, då landet är indelat i valkretsar på ett sätt som gynnar den mer kungatrogna landsbygden på bekostnad av den till stor del palestinska stadsbefolkningen, där många är motståndare till kungens västvänliga politik. I protest mot valsystemet och mot att utlovade reformer inte gått tillräckligt långt har det största politiska partiet, Islamiska aktionsfronten (IAF), bojkottat flera val. Radikalare islamiska partier är förbjudna och de flesta parlamentsledamöter är partilösa.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

Vissa organ är folkvalda, men kungliga utnämningar och starka klaner avgör vilka som får verklig makt i Jordanien. Samtidigt lyssnar statsledningen på opinionsyttringar med ett oroligt öra. Missnöje med skattepolitiken har flera gånger framtvingat ommöbleringar i regeringen. Enligt författningen råder pressfrihet men medierna står under stark statlig kontroll.

Utrikespolitik och försvar

Jordanien har geografiskt utsatt läge, inklämt mellan starka grannstater i en orolig region. Dess strategi har varit att sträva efter goda kontakter med en stormakt (förr Storbritannien, numera USA) som kan ingripa om landet blir hotat. Samtidigt har jordanierna satsat på ett eget starkt försvar.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Jordaniens ekonomi är starkt beroende av vad som händer i regionen. Genom åren har krig, konflikter och uppror i närområdet, även om Jordanien sällan drabbats direkt, haft stora återverkningar i form av minskad handel, turism och investeringar, liksom stora flyktingströmmar.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Jordaniens geografi >

Sociala förhållanden

Starka familjeband fungerar ofta som sociala skyddsnät i Jordanien, som saknar ett heltäckande socialförsäkringssystem. Statliga arbetsgivare och privata företag med fler än fem anställda måste dock avsätta en liten del av de anställdas löner till viss sjuk- och arbetslöshetsersättning. En nationell hjälpfond finns också för särskilt utsatta grupper. Enligt officiella uppgifter levde 2019 nästan 16 procent av befolkningen i fattigdom.

Besök Landguiden och läs mer om Jordanien.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 24 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Jordanien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Jordaniens geografi

Fördjupa dig i Jordaniens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Jordaniens historia

Historia om Jordanien. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.