M

Jordanien idag

Antal invånare: 9 702 350 (2017)
Huvudstad: Amman

Befolkning

Nästan alla invånare i Jordanien är araber. En stor del av ursprungsbefolkningen var beduiner (nomader), men idag är de flesta jordanier bofasta.

Omkring 60 procent av befolkningen beräknas vara palestinier.

Antal invånare: 9 702 350 (2017)
Huvudstad: Amman

Befolkning

Nästan alla invånare i Jordanien är araber. En stor del av ursprungsbefolkningen var beduiner (nomader), men idag är de flesta jordanier bofasta.

Omkring 60 procent av befolkningen beräknas vara palestinier.

ANNONS

ANNONS

Religion

Islam är statsreligion, men författningen garanterar religionsfrihet. Mer än nio av tio jordanier är sunnimuslimer. Resten är shiamuslimer eller tillhör små minoriteter kristna. Inga allvarliga motsättningar tycks hittills förekomma mellan muslimer och kristna.

Jordaniens flagga.

Politiskt system

I Jordanien har kungen stor makt, uppbackad av armén och säkerhetstjänsten. Han har också stöd i parlamentet, då landet är indelat i valkretsar på ett sätt som gynnar den mer kungatrogna landsbygden på bekostnad av den till stor del palestinska stadsbefolkningen, där många är motståndare till kungens västvänliga politik. I protest mot valsystemet och mot att utlovade reformer inte gått tillräckligt långt har det största politiska partiet, Islamiska aktionsfronten (IAF), bojkottat de senaste valen. Mer radikala islamiska partier är förbjudna. De flesta parlamentsledamöter är partilösa.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Jordanien har ett geografiskt utsatt läge, inklämt mellan starka grannstater i en orolig region. Dess strategi har varit att sträva efter goda kontakter med en stormakt (förr Storbritannien, numera USA) som kan ingripa om landet blir hotat. Samtidigt har jordanierna satsat på ett eget starkt försvar och den jordanska armén är arabvärldens kanske bäst utbildade, utrustad med vapen främst från USA.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Trots brist på naturtillgångar, vatten och jordbruksmark har Jordanien lyckats uppnå ett större välstånd än många andra stater i Mellanöstern. Det har till stor del skett tack vare inkomster som jordanska migrantarbetare utomlands (främst i de oljerika Gulfstaterna) skickat hem och export av fosfat (landets enda råvara av vikt).

Jordanien har också dragit fördel av sitt läge som knutpunkt för handeln mellan Europa och Mellanöstern samt av en välutbildad arbetskraft. Inte minst har palestiniernas kunnande och kapital bidragit till den ekonomiska utvecklingen, särskilt finanssektorns tillväxt.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Jordaniens geografi >

Utrikeshandel

Jordanien dras med underskott i handelsbalansen (det vill säga importen överstiger exporten), ett underskott som dessutom ökat de senaste åren. Anledningen är en stor olje- och livsmedelsimport samt en liten industriproduktion och dålig tillgång på egna råvaror. Obalansen vägs delvis upp av utländskt bistånd, inkomster från turism och av pengar som jordanska gästarbetare i utlandet skickar hem.

Jordanien håller på att reformera ekonomin för att mer effektivt kunna delta i internationell handel men förändringarna går långsamt.

Sociala förhållanden

Starka familjeband fungerar ofta som sociala skyddsnät i Jordanien, som saknar ett heltäckande socialförsäkringssystem. Statliga arbetsgivare och privata företag med fler än fem anställda måste dock avsätta en liten del av de anställdas löner till viss sjuk- och arbetslöshetsersättning. En nationell hjälpfond finns också för särskilt utsatta grupper. Enligt FN:s utvecklingsprogram (UNDP), levde 2014 cirka 12 procent av befolkningen i fattigdom.
 

Besök Landguiden och läs mer om Jordanien.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Jordanien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Jordaniens geografi

Fördjupa dig i Jordaniens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Jordaniens historia

Historia om Jordanien. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.