M
Kategori
Karta

Litauens geografi

Antal invånare: 2,7 miljoner (2024)
Huvudstad: Vilnius

Geografi

Litauen är det sydligaste och största av de tre baltiska länderna. Det gränsar i öster till Belarus, i söder till Polen, i sydväst till det ryska Kaliningradområdet och i norr till Lettland.

Antal invånare: 2,7 miljoner (2024)
Huvudstad: Vilnius

Geografi

Litauen är det sydligaste och största av de tre baltiska länderna. Det gränsar i öster till Belarus, i söder till Polen, i sydväst till det ryska Kaliningradområdet och i norr till Lettland.

ANNONS

ANNONS

Litauen utgörs till större delen av flackt lågland, men vissa landskap, främst det västlitauiska Žemaitija, är vackert kuperade. Det finns många sjöar i landet.

Littauen
Bild: Utrikespolitiska institutet

Den knappt tio mil långa östersjökusten i väster är en enda oavbruten sandstrand med bland annat Kuriska näset (Kuršių nerija), en smal landtunga som skiljer den stora grunda strandsjön Kuriska lagunen (Kuršių marios) från Östersjön.

Litauen ligger ungefär på Skånes breddgrad och har växtlighet och djurliv med närmast centraleuropeisk prägel.

Klimat

Vid den litauiska Östersjökusten råder typiskt kustklimat med relativt mycket nederbörd. Mest nederbörd faller strax innanför kusten, särskilt på sommaren. Vid kusten och på Kuriska näset är soltimmarna många, omkring 1 860 timmar om året. Längre österut råder inlandsklimat med kallare vintrar och varmare somrar än i Sverige.

ANNONS

Klimatet har blivit varmare under de senaste decennierna. I juli är medeltemperaturen nästan 20 grader, med toppar över 30 grader. Samtidigt kan januarikylan i inlandet tillfälligtvis nå under 30 minusgrader.

Litauens flagga.

Naturtillgångar och energi

Litauen har sedan självständigheten från Sovjetunionen 1991 kämpat för att minska sitt beroende av rysk gas och olja. Efter Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 dröjde det bara några månader innan Litauen fattade beslut om att stoppa importen av rysk energi. Fossila bränslen svarar dock ännu för en stor del av energiförsörjningen.

Litauens traditionella naturresurser är odlingsbar mark, skog och torv. Mindre mängder olja utvinns i den västra delen av landet, och olja har också hittats i Östersjön. Litauen har även små tillgångar av naturgas. Byggmaterial som grus, sand och cement framställs för export.

Användningen av fossila bränslen är ännu stort och utgjorde i början av 2020-talet närmare 70 procent av landets energiförsörjning. Olja bidrog ensamt med nästan hälften. Förnybara energikällor svarade för cirka 27 procent, och utgjordes huvudsakligen av biobränsle.

Jordbruk

Jordbruket är viktigt för Litauens ekonomi och sysselsättning, särskilt boskapsskötsel och mejeriproduktion. Landets jordbruksexport påverkades negativt när Ryssland 2014 förbjöd import av vissa varor från EU. Jordbrukets andel av landets BNP ligger på drygt 3 procent.

Litauen är ett gammalt bondeland, där boskapsskötsel traditionellt har utgjort grunden för en betydande livsmedelsindustri. Under Sovjettiden (1944–1991) var Litauen en viktig leverantör av mejeriprodukter på unionens inre marknad.

ANNONS

ANNONS

Industri

Oljeraffinering var traditionellt basen i litauisk industri men har minskat i betydelse under senare decennier. Livsmedelsindustrin och möbeltillverkning är två av landets bärande industrisektorer. En stor del av industriproduktionen görs för exportmarknaden.

Vid självständigheten utgjorde industrin 65 procent av Litauens BNP, sedan dess har dess betydelse sjunkit till förmån för servicesektorn. År 2020 stod industrisektorn för cirka en fjärdedel av landets BNP.

Turism

Den flera mil långa landtungan Kuriska näset mellan Kuriska lagunen och Östersjön lockar många turister. Kuriska näset hör med sina rörliga sanddyner till Nordeuropas märkligaste naturupplevelser.

Besök Landguiden och läs mer om Litauen.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 19 juni 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Litauens geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Litauens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Litauens historia

Här hittar du material som behandlar Litauens historia i små och stora drag. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i...

Sh
Karta

Fakta om Litauen

Aktuell samhällsfakta om Litauen. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Hi
Karta

Baltikum

Baltikum är ett samlingsnamn för de tre staterna Estland, Lettland och Litauen. Staterna ligger...