M

Östtimor idag

Antal invånare: 1 296 310 (2017)
Huvudstad: Dili

Befolkning

Östtimors naturliga befolkningstillväxt är hög. Ungefär sex av tio invånare är under 25 år. Den etniska mångfalden är stor. De flesta invånare tillhör något austronesiskt eller papuanskt folkslag.

Portugisiska och tetum är officiella språk, medan engelska och indonesiska klassas som så kallade arbetsspråk och bland annat kan användas inom utbildningsväsendet.

Antal invånare: 1 296 310 (2017)
Huvudstad: Dili

Befolkning

Östtimors naturliga befolkningstillväxt är hög. Ungefär sex av tio invånare är under 25 år. Den etniska mångfalden är stor. De flesta invånare tillhör något austronesiskt eller papuanskt folkslag.

Portugisiska och tetum är officiella språk, medan engelska och indonesiska klassas som så kallade arbetsspråk och bland annat kan användas inom utbildningsväsendet.

ANNONS

ANNONS

Religion

Nästan alla östtimorianer är katoliker, men det finns också små grupper av protestanter, muslimer, hinduer och buddister. Traditionella inhemska religioner utövas också.

Den katolska tron är en viktig del av den östtimorianska nationella identiteten, som växte fram under den indonesiska ockupationen 1975–1999. Den lokala katolska kyrkan var en viktig aktör i motståndet mot ockupationsmakten och i kampen för de mänskliga rättigheterna.

Östtimors flagga.

Politiskt system

Östtimor blev en självständig nation den 20 maj 2002 efter 25 års indonesisk ockupation.

Landet är en republik, vars president är statschef och överbefälhavare. Enligt författningen delas den verkställande makten mellan presidenten och regeringen, men den senare har större befogenheter.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Östtimor har sedan självständigheten i maj 2002 prioriterat goda relationer till den forna ockupationsmakten Indonesien. Redan i juli samma år upprättades en plan för ekonomiskt samarbete och Indonesien är numera en av landets viktigaste handelspartner. Relationen till Australien är komplicerad.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Östtimor är ett land med mycket pengar men med många fattiga invånare. Samtidigt som olje- och naturgasutvinningen ger goda inkomster till staten lever ungefär halva befolkningen i fattigdom.

En viktig inkomstkälla förutom olja och gas är kaffeexport, medan tillverkningsindustrin är outvecklad.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Östtimors geografi >

Utrikeshandel

Östtimors viktigaste exportvaror är kaffe, olja och naturgas. Nästan alla exportinkomster kommer från olja och naturgas, bara någon procent kommer från kaffet.

Importen består framför allt av livsmedel, bränsle och maskiner.

Sociala förhållanden

Ungefär hälften av Östtimors befolkning lever under den officiella fattigdomsgränsen. Det är en ökning från drygt en tredjedel 2001.

På landsbygden är fattigdomen mer utbredd än i städerna, och svårast är förhållandena i de centrala delarna av landet och längst i väster.
 

Besök Landguiden och läs mer om Östtimor.
Konflikter : Östtimor

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Östtimor

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Östtimors historia

Historia om Östtimor. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Östtimors geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Östtimors geografi ur olika perspektiv.