Bild:
M

Östtimor idag

Antal invånare: 1 296 310 (2017)
Huvudstad: Dili

Befolkning

Östtimors naturliga befolkningstillväxt är hög. Ungefär sex av tio invånare är under 25 år. Den etniska mångfalden är stor. De flesta invånare tillhör något austronesiskt eller papuanskt folkslag.

Portugisiska och tetum är officiella språk, medan engelska och indonesiska klassas som så kallade arbetsspråk och bland annat kan användas inom utbildningsväsendet.

Religion

Nästan alla östtimorianer är katoliker, men det finns också små grupper av protestanter, muslimer, hinduer och buddister. Traditionella inhemska religioner utövas också.

Den katolska tron är en viktig del av den östtimorianska nationella identiteten, som växte fram under den indonesiska ockupationen 1975–1999. Den lokala katolska kyrkan var en viktig aktör i motståndet mot ockupationsmakten och i kampen för de mänskliga rättigheterna.

Politiskt system

Östtimor blev en självständig nation den 20 maj 2002 efter 25 års indonesisk ockupation.

Landet är en republik, vars president är statschef och överbefälhavare. Enligt författningen delas den verkställande makten mellan presidenten och regeringen, men den senare har större befogenheter.

Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Östtimor har sedan självständigheten i maj 2002 prioriterat goda relationer till den forna ockupationsmakten Indonesien. Redan i juli samma år upprättades en plan för ekonomiskt samarbete och Indonesien är numera en av landets viktigaste handelspartner. Relationen till Australien är komplicerad.

Ekonomi

Östtimor är ett land med mycket pengar men med många fattiga invånare. Samtidigt som olje- och naturgasutvinningen ger goda inkomster till staten lever ungefär halva befolkningen i fattigdom.

En viktig inkomstkälla förutom olja och gas är kaffeexport, medan tillverkningsindustrin är outvecklad.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Östtimors geografi >

Utrikeshandel

Östtimors viktigaste exportvaror är kaffe, olja och naturgas. Nästan alla exportinkomster kommer från olja och naturgas, bara någon procent kommer från kaffet.

Importen består framför allt av livsmedel, bränsle och maskiner.

Sociala förhållanden

Ungefär hälften av Östtimors befolkning lever under den officiella fattigdomsgränsen. Det är en ökning från drygt en tredjedel 2001.

På landsbygden är fattigdomen mer utbredd än i städerna, och svårast är förhållandena i de centrala delarna av landet och längst i väster.
 

Besök Landguiden och läs mer om Östtimor.
Konflikter : Östtimor

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 1 296 310 (2017)
Huvudstad: Dili

Befolkning

Östtimors naturliga befolkningstillväxt är hög. Ungefär sex av tio invånare är under 25 år. Den etniska mångfalden är stor. De flesta invånare tillhör något austronesiskt eller papuanskt folkslag.

Portugisiska och tetum är officiella språk, medan engelska och indonesiska klassas som så kallade arbetsspråk och bland annat kan användas inom utbildningsväsendet.

Religion

Nästan alla östtimorianer är katoliker, men det finns också små grupper av protestanter, muslimer, hinduer och buddister. Traditionella inhemska religioner utövas också.

Uppdaterad: 12 november 2018
Publicerad: 15 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Östtimor

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Östtimor. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På SIDA:s webbsida hittar du fakta och aktuell information som bl.a. handlar om fattigdom och utvecklingssamarbete i Asien. Här kan du läsa om ekonomisk tillväxt för minskad fattigdom, hälsa och utbildning, naturresurser och miljö, ekonomiska reformer, demokratiska reformer och mänskliga rättigheter m.m. SIDA, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet

Spara som favorit
          

I gratisversionen av Landguiden hittar du kortfattad och aktuell information om den långa och numera avtrappade konflikten i Östtimor. Webbsidan drivs av Utrikespolitiska Institutet.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Östtimor ur olika perspektiv. Östtimor, formellt Demokratiska republiken Östtimor, är en stat i sydöstra Asien. Landet utgörs av den östliga delen av ön Timor och en exklav på den västra delen av ön...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Om BNP, skillnaden mellan u-länder och i-länder, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt organisationers arbete för att förbättra...

Historia om Östtimor. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Östtimors geografi ur olika perspektiv.