M
Kategori
Karta

Östtimor idag

Antal invånare: 1 343 875 (2021)
Huvudstad: Dili

Östtimor är Asiens yngsta land. Det blev självständigt i maj 2002 efter ett kvarts sekel av indonesisk ockupation. Landet ligger mitt i den indonesiska övärlden och utgörs av den östra halvan av ön Timor, som i övrigt tillhör Indonesien. Numera har Östtimor goda relationer med den gamla ockupationsmakten. Landets ekonomi baseras på kaffeexport och olje- och naturgasutvinning.

Antal invånare: 1 343 875 (2021)
Huvudstad: Dili

Östtimor är Asiens yngsta land. Det blev självständigt i maj 2002 efter ett kvarts sekel av indonesisk ockupation. Landet ligger mitt i den indonesiska övärlden och utgörs av den östra halvan av ön Timor, som i övrigt tillhör Indonesien. Numera har Östtimor goda relationer med den gamla ockupationsmakten. Landets ekonomi baseras på kaffeexport och olje- och naturgasutvinning.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

I Östtimor är den naturliga befolkningstillväxten hög. Ungefär fyra av tio invånare är under 15 år. Den etniska mångfalden är stor. De flesta invånare tillhör något austronesiskt eller papuanskt folkslag.

Östtimors flagga.

Religion

Religionsfriheten är garanterad i författningen och respekteras även i praktiken. Nästan alla östtimorianer är katoliker, men det finns också små grupper av protestanter, muslimer, hinduer och buddister. Traditionella inhemska religioner utövas också.

Politiskt system

Östtimor blev en självständig nation den 20 maj 2002 efter 25 års indonesisk ockupation. Landet är en republik, vars president och regering delar den verkställande makten. Efter självständigheten har Östtimor vid upprepade tillfällen kastats in i politiska kriser.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

Östtimor har sedan självständigheten i maj 2002 hållit regelbundna val som godkänts av internationella valobservatörer. Demokratiska underskott är dock att politikerna oftast kommer från samma lilla överklass och att denna grupp präglas av svågerpolitik och korruption. Många av dem tillhör en generation av gerillakrigare som under befrielsekriget mot Indonesien gjorde sig skyldiga till brott mot de mänskliga rättigheterna.

Utrikespolitik och försvar

Östtimor har sedan självständigheten i maj 2002 prioriterat goda relationer till den forna ockupationsmakten Indonesien. Redan i juli samma år upprättades en plan för ekonomiskt samarbete och Indonesien är numera en av landets viktigaste handelspartner. Relationen till Australien har varit komplicerad, bland annat på grund av en tvist om gränsdragningen i det olje- och gasrika hav som skiljer länderna åt.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Östtimor är ett land med mycket pengar men med många fattiga invånare. Samtidigt som olje- och naturgasutvinning ger goda inkomster till staten lever ungefär var tredje invånare i fattigdom. En viktig inkomstkälla förutom olja och gas är kaffeexport.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Östtimors geografi >

Utrikeshandel

Östtimors viktigaste exportvaror är kaffe, olja och naturgas. Nästan alla exportinkomster kommer från olja och naturgas, bara någon procent kommer från kaffet.

Importen består framför allt av livsmedel, bränsle och maskiner.

Sociala förhållanden

Nästan halva Östtimors befolkning lever i fattigdom. Sjukvården är bristfällig och det är ont om läkare och sjuksköterskor. Livet på landsbygden, där de allra flesta bor, är klanbaserat och hierarkiskt.

Besök Landguiden och läs mer om Östtimor.
Konflikter : Östtimor

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Östtimor

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Östtimor

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Hi
Karta

Östtimors historia

Historia om Östtimor. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Ge
Karta

Östtimors geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Östtimors geografi ur olika perspektiv.