Bild:
M

Andra asiatiska religioner

Många gamla vishetsläror och religioner har sitt ursprung i Österlandet. De österländska religionerna är flytande och svårgreppbara. De är inte som de västerländska, fulla av klara och skarpa gudar och färgsprakande mytologier. De är tysta, ofta utan gudar, och låter sig inte fångas så lätt i ord. Detta gör dem svåra att förstå för en västerlänning.

Vi har tidigare tittat på hinduismen och buddhismen som ligger som grund för flera av religionerna som presenteras i det här avsnittet. Här följer en enkel introduktion till resten av de stora österländska religionerna.

 

Text: Robert de Vries (red.)

Många gamla vishetsläror och religioner har sitt ursprung i Österlandet. De österländska religionerna är flytande och svårgreppbara. De är inte som de västerländska, fulla av klara och skarpa gudar och färgsprakande mytologier. De är tysta, ofta utan gudar, och låter sig inte fångas så lätt i ord. Detta gör dem svåra att förstå för en västerlänning.

Vi har tidigare tittat på hinduismen och buddhismen som ligger som grund för flera av religionerna som presenteras i det här avsnittet. Här följer en enkel introduktion till resten av de stora österländska religionerna.

Uppdaterad: 12 januari 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Underkategorier till Andra asiatiska religioner

Jainismen härstammar från 500-talet f.Kr i Indien och bär likheter med både buddhismen och hinduismen.

Konfucianismen grundades av Konfucius på 500-talet f.Kr som en slags statsideologi och är fortfarande en av Kinas största livsfilosofier och religioner.

Shinto är Japans inhemska religion. Utmärkande för shintoismen är dess många ritualer och vördnad inför naturen.

Sikhismen är en indisk monoteistisk religion med drag från både hinduismen och islam.

Taoismen, eller daoismen, är en gammal kinesisk livsfilosofi som bär stora likheter med buddhismen.

Länkar om Andra asiatiska religioner

Relaterade ämneskategorier

Om religion som fenomen, religionens ursprung och människors religiositet. Religion och religiositet har i alla tider hjälpt människan att tolka,...

New Age är en strömning av idéer med inslag av teosofi, ekosofi och astrologi som förespråkar en holistisk världsbild med tonvikt på människans...