Bild:
M

Mexiko idag

Antal invånare: 127 017 224 (2015)
Huvudstad: Mexico City

Befolkning

Mexiko är det största spanskspråkiga landet i världen och det näst största i Latinamerika, efter Brasilien. Invånarantalet passerade 100-miljonersstrecket strax efter millennieskiftet och ökar med omkring en miljon människor om året. Ändå har den tidigare snabba folkökningen trappats ner. Det beror till stor del på sjunkande födelsetal.

Utvandringen är omfattande, hundratusentals mexikaner lämnar landet varje år och beger sig ofta illegalt till USA. Men återinvandringen är nu minst lika stor.

Religion

En majoritet av invånarna är katoliker, men den folkliga religionsutövningen har på sina håll inslag av traditionella indianska religioner med bland annat förfäders- och andedyrkan. Religionsfrihet råder enligt författningen och respekteras av myndigheterna.

Politiskt system

Mexiko är en republik med stark presidentmakt. Det är också en förbundsstat, och på papperet har delstaterna långtgående självstyre under sina folkvalda guvernörer och delstatsregeringar.

I praktiken är dock makten i hög grad centraliserad. Det gamla maktpartiet PRI som hade monopol på makten under större delen av 1900-talet har åter blivit störst, men numera finns ett par andra partier med inflytande.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

I utrikespolitiken betonar Mexiko rätten till självbestämmande i det egna landet och håller hårt på principen om att inte blanda sig i andra länders angelägenheter.

Under 2000-talet har emellertid internationellt samarbete fått större utrymme. Mexiko deltar i regionala initiativ som rör handel och ekonomisk utveckling, kamp mot organiserad brottslighet och narkotikasmuggling, samt migration och mänskliga rättigheter.

Ekonomi

Det urgamla jordbrukslandet Mexiko hör fortfarande till världens främsta majs- och grönsaksodlare, men sedan början av 1900-talet har först oljeutvinningen och senare industrin fått allt större betydelse för ekonomin. Men handel och tjänster, inklusive turismen, utgör numera huvuddelen av bruttonationalprodukten (BNP).
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Mexikos geografi.

Utrikeshandel

Mexikos utrikeshandel domineras av den stora grannen i norr. Runt 80 procent av exporten går dit medan Kanada som var näst största exportland 2012 bara tog emot cirka 3 procent.

På importsidan är USA:s dominans mindre påfallande; lite drygt hälften av importen kommer därifrån.

Sociala förhållanden

Inkomstskillnaderna är enorma i Mexiko. Nästan varannan invånare räknades i nationell statistik 2012 som fattig och nästan var tionde levde i extrem fattigdom. Samtidigt finns en välmående medelklass och en stor grupp mycket förmögna människor, bland dem telekommiljardären Carlos Slim Helú som till och från har rankats som rikast i världen.
 

Besök Landguiden och läs mer om Mexiko.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 127 017 224 (2015)
Huvudstad: Mexico City

Befolkning

Mexiko är det största spanskspråkiga landet i världen och det näst största i Latinamerika, efter Brasilien. Invånarantalet passerade 100-miljonersstrecket strax efter millennieskiftet och ökar med omkring en miljon människor om året. Ändå har den tidigare snabba folkökningen trappats ner. Det beror till stor del på sjunkande födelsetal.

Utvandringen är omfattande, hundratusentals mexikaner lämnar landet varje år och beger sig ofta illegalt till USA. Men återinvandringen är nu minst lika stor.

Religion

En majoritet av invånarna är katoliker, men den folkliga religionsutövningen har på sina håll inslag av traditionella indianska religioner med bland annat förfäders- och andedyrkan. Religionsfrihet råder enligt författningen och respekteras av myndigheterna.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 15 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Mexiko

Sortera efter:
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter i Mexiko. Du hittar också en del annan historia och samhällsfakta om landet.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Mexiko. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Mexiko ur olika perspektiv. Mexiko, officiellt känt som Mexikos förenta stater, är en federal konstitutionell republik i Nordamerika. Mexiko är det femte största landet i Amerika och den 14:e största oberoende nationen i världen.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Mexiko. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, ekonomi, politik m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Nordamerikas länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios webbsida hittar du Ekots utrikesbakgrunder för Syd- och Centralamerika. Här kan du läsa om bakgrunden till pågående konflikter och fördjupa dig i aktuella händelser i de latinamerikanska länderna. Artiklarna är skrivna av Ekots utrikesreportrar.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Mexiko. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Mexikos geografi ur olika perspektiv.

Fördjupa dig i Mexikos historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.