M

Mexiko idag

Antal invånare: 129 163 280 (2017)
Huvudstad: Mexico City

Befolkning

Mexiko är det största spanskspråkiga landet i världen och det näst största i Latinamerika i fråga om befolkning, efter Brasilien. Invånarantalet passerade 100-miljonersstrecket runt millennieskiftet och ökar med väl över en miljon människor om året.

Merparten av invånarna är av blandad härkomst, med rötter i både Europa och bland ursprungsfolken.

Antal invånare: 129 163 280 (2017)
Huvudstad: Mexico City

Befolkning

Mexiko är det största spanskspråkiga landet i världen och det näst största i Latinamerika i fråga om befolkning, efter Brasilien. Invånarantalet passerade 100-miljonersstrecket runt millennieskiftet och ökar med väl över en miljon människor om året.

Merparten av invånarna är av blandad härkomst, med rötter i både Europa och bland ursprungsfolken.

ANNONS

ANNONS

Religion

En majoritet av invånarna är katoliker, men den folkliga religionsutövningen har på sina håll inslag av traditionella indianska religioner med bland annat förfäders- och andedyrkan. Religionsfrihet råder enligt författningen och respekteras av myndigheterna.

Mexikos flagga.

Politiskt system

Mexiko är en republik med stark presidentmakt. Det är också en förbundsstat, och på papperet har delstaterna långtgående självstyre under sina folkvalda guvernörer och delstatsregeringar. I praktiken är dock makten i hög grad centraliserad. Numera finns flera partier med inflytande över politiken.

Men demokratin har brister, på grund av utbredd korruption, svag rättssäkerhet samt människorättsbrott och våld som både statliga och icke-statliga aktörer ligger bakom.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

I utrikespolitiken betonar Mexiko rätten till självbestämmande i det egna landet och håller hårt på principen om att inte blanda sig i andra länders angelägenheter. Under 2000-talet har emellertid internationellt samarbete fått större utrymme.

Mexiko deltar i regionala initiativ som rör handel och ekonomisk utveckling, kamp mot organiserad brottslighet och narkotikasmuggling, samt migration och mänskliga rättigheter.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Det urgamla jordbrukslandet Mexiko hör fortfarande till världens främsta majs- och grönsaksodlare, men sedan början av 1900-talet har först oljeutvinningen och senare industrin fått allt större betydelse för ekonomin. Ändå utgör handel och tjänster, inklusive turismen, numera huvuddelen av bruttonationalprodukten (BNP).
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Mexikos geografi.

Utrikeshandel

Mexikos utrikeshandel domineras av den stora grannen i norr. Runt 80 procent av exporten går dit medan Kanada som är näst största exportland bara tar emot ett par procent. De viktigaste exportvarorna är fordon, maskiner och elektronik.

Sociala förhållanden

Inkomstskillnaderna är enorma i Mexiko. Varannan invånare räknas i nationell statistik som fattig och var tionde lever i extrem fattigdom. Samtidigt finns en välmående medelklass och en stor grupp mycket förmögna människor, bland dem telekommiljardären Carlos Slim Helú som till och från har rankats som rikast i världen.
 

Besök Landguiden och läs mer om Mexiko.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Mexiko

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Mexikos geografi

Geografi med fokus på Mexiko. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Mexikos geografi ur olika perspektiv...

Mexikos historia

Fördjupa dig i Mexikos historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.