Finland idag

Antal invånare: 5 511 300 (2017)
Huvudstad: Helsingfors

Befolkning

Finland har två officiella språk: finska och svenska. Invånarna bor främst i sydväst och söder, där de fem största städerna ligger.

Finland var länge ett utvandrarland och först under de senaste decennierna har fler människor sökt sig till landet än flyttat därifrån.

Finland är ett av Europas glesast befolkade länder.

Antal invånare: 5 511 300 (2017)
Huvudstad: Helsingfors

Befolkning

Finland har två officiella språk: finska och svenska. Invånarna bor främst i sydväst och söder, där de fem största städerna ligger.

Finland var länge ett utvandrarland och först under de senaste decennierna har fler människor sökt sig till landet än flyttat därifrån.

Finland är ett av Europas glesast befolkade länder.

ANNONS

ANNONS

Religion

Finland har ingen statskyrka men två så kallade folkkyrkor. Den ena är evangelisk-lutherska kyrkan, som 80 procent av befolkningen tillhör. Den andra är den finska ortodoxa kyrkan med cirka 60 000 medlemmar.

Sedan början av 1990-talet har nära 500 000 finländare lämnat den evangelisk-lutherska kyrkan. Trots detta döper de flesta finländare fortfarande sina barn och gifter sig i kyrkan. De flesta finländare går dock bara i kyrkan någon gång per år.

Finlands flagga.

Politiskt system

Finland är en republik som tillämpar en kombination av parlamentarism och presidentstyre. Den verkställande makten delas mellan presidenten och regeringen medan riksdagen stiftar lagarna. I Finland finns en lång tradition av att bilda breda koalitionsregeringar. Partiväsendet är inte präglat av höger- och vänsterblock på samma tydliga sätt som i Sverige.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Det kalla krigets slut och Sovjetunionens upplösning 1991 medförde en nyorientering i finländsk utrikespolitik.

Sedan 1995 är Finland medlem i EU och landet deltar också i internationella samarbeten genom FN. Finlands alliansfrihet kvarstår, trots en stundtals livlig debatt om ett eventuellt inträde i försvarsalliansen Nato.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Förutom skogen har Finland få naturtillgångar. Trots det har landet uppnått en hög levnadsstandard. Till de viktigaste näringarna hör förutom skogsindustrin också tillverkning av elektronik samt metall- och verkstadsprodukter. På senare år har tjänstesektorn fått en allt större betydelse och sysselsätter numera närmare tre fjärdedelar av arbetskraften.

Den finländska marknaden är förhållandevis liten och landet är beroende av en omfattande handel med framför allt Sverige, Tyskland, USA och Kina.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Finlands geografi >

Utrikeshandel

Den finländska marknaden är liten och landet är beroende av en omfattande utrikeshandel.

Under lång tid dominerade skogsindustrins produkter försäljningen till utlandet, men numera utgör elektronik, verkstadsprodukter som högkvalitativt stål och olika kemikalier en allt större andel av exporten.

Sociala förhållanden

Socialpolitiken och sociallagstiftningen ger i princip medborgarna väl fungerande sociala skyddsnät.

På 1990-talet bantades systemet dock genom att bland annat arbetslöshetsersättningen sänktes. Finland lägger ändå mer pengar på välfärdssystemet än de flesta andra EU-länder.

Vården finansieras i hög grad av offentliga medel. Spädbarnsdödligheten är en av de lägsta i världen.
 

Besök Landguiden och läs mer om Finland.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Podcast om Fakta om Finland

SO-rummet podcast icon
M

Finlands geografi och politik

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-11-13

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Finlands geografi och politik.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Nordens geografi och politik

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-09-18

Julia, Mattias och Kristoffer börjar en Norden-special med att gå igenom det viktigaste i Nordens geografi och politik och en del om nordiska samarbeten.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Finland

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Finlands historia

Fördjupa dig i Finlands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Finlands geografi

Fördjupa dig i Finlands geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Relaterade taggar

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...

Presidentialism och semipresidentialism

Presidentialism Presidentialism är ett statsskick som har sitt ursprung i USA. Inom presidentalism...