M

Tunisiens geografi

Antal invånare: 11 532 130 (2017)
Huvudstad: Tunis

Geografi

Tunisien ligger i Nordafrika mellan Algeriet i väster och Libyen i sydöst. I norr och i öster har landet en mer än 130 mil lång kust mot Medelhavet. Avståndet till Sicilien är mindre än 15 mil.

Nordvästra Tunisien domineras av Atlasbergens utlöpare norr och söder om Medjerda, den enda tunisiska flod som inte tidvis torkar ut. Bergen är delvis skogbevuxna, och mellan dem ligger bördiga dalar. Våtmarkerna i norr finns på FN-organet Unescos världsarvslista men är starkt hotade av miljöförstöring.

Antal invånare: 11 532 130 (2017)
Huvudstad: Tunis

Geografi

Tunisien ligger i Nordafrika mellan Algeriet i väster och Libyen i sydöst. I norr och i öster har landet en mer än 130 mil lång kust mot Medelhavet. Avståndet till Sicilien är mindre än 15 mil.

Nordvästra Tunisien domineras av Atlasbergens utlöpare norr och söder om Medjerda, den enda tunisiska flod som inte tidvis torkar ut. Bergen är delvis skogbevuxna, och mellan dem ligger bördiga dalar. Våtmarkerna i norr finns på FN-organet Unescos världsarvslista men är starkt hotade av miljöförstöring.

ANNONS

ANNONS

Landets mellersta del består av stäpp och låga bergsplatåer. Här finns också saltsjöar (en sådan kallas chott). Söderut övergår landskapet i öken och från Algeriet löper den sahariska sandöknen Grand Erg Oriental in i Tunisien.

Klimat

I norr råder medelhavsklimat med varma, torra somrar och relativt regnrika vintrar. I bergen i nordväst faller mest regn i hela Nordafrika. Söderöver blir klimatet torrare och längst i söder råder ökenklimat med knappt någon nederbörd alls.

Tunisiens flagga.

Naturtillgångar och energi

Fosfat, olja och naturgas är Tunisiens främsta naturtillgångar. Tunisien är dock inte självförsörjande med energi utan importerar olja och naturgas. Tunisien är en av världens största fosfatproducenter.

Jordbruk

Även om jordbrukets andel av ekonomin i stort har minskat under de senast årtiondena så har det ännu stor betydelse i de fattigare delarna av landets inre där många försörjer sig på jordbruk och boskapsskötsel.

Jordbruksproduktionen varierar dock kraftigt från år till år beroende på mängden nederbörd. Särskilt olivodlingarna är viktiga; Tunisien är en av världens största producenter och exportörer av olivolja.

ANNONS

ANNONS

Industri

Tillverkningsindustrin har en viktig roll i den tunisiska ekonomin och produktionen går till stor del på export. Elektronik- och fordonstillverkning är tillsammans med textil- och livsmedelsindustri de viktigaste industrigrenarna. De flesta industrier ligger i Tunis.

Turism

Turismen är betydelsefull för ekonomin: ökande turism har varit en bidragande faktor till Tunisiens goda tillväxt, den är ett viktigt tillskott till inkomsterna i utländsk valuta och bidrar till många arbetstillfällen.
 

Besök Landguiden och läs mer om Tunisien.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 6 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Tunisiens geografi

L

Lätta fakta om Sahara

av: Carsten Ryytty och Robert de Vries
2017-11-16

Sahara (arabiska: stor öken eller ödemark) är världens största öken. Den omfattar en yta av 9,2 miljoner kvadratkilometer, drygt 20 gånger större än Sverige. Bara mellan 10-20 procent av Sahara täcks av sandöken. Resten utgörs av stenöknar och grusöknar...

+ Läs mer

Länkar om Tunisiens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Tunisiens historia

Få en helhetsbild av Tunisiens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i...

Fakta om Tunisien

Aktuell samhällsfakta om Tunisien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...