M
Kategori
Karta

Angolas geografi

Antal invånare: 33 933 611 (2021)
Huvudstad: Luanda

Geografi och klimat

Angola vid Afrikas sydvästkust är till ytan nästan tre gånger så stort som Sverige. Geografiskt kan landet delas in i fyra regioner: slättland vid Atlantkusten, savann på högplatån mitt i landet, stäppöken i söder och tropisk regnskog i norr.

Antal invånare: 33 933 611 (2021)
Huvudstad: Luanda

Geografi och klimat

Angola vid Afrikas sydvästkust är till ytan nästan tre gånger så stort som Sverige. Geografiskt kan landet delas in i fyra regioner: slättland vid Atlantkusten, savann på högplatån mitt i landet, stäppöken i söder och tropisk regnskog i norr.

ANNONS

ANNONS

På den 4 till 16 mil breda kustslätten växer gräs, buskar och kaktusliknande arter, men bara enstaka träd. Högplatån på omkring 1 000 meter över havet täcker mer än två tredjedelar av landet. Landskapet består här av savann med högt gräs och små spridda träddungar. Mellan slätten och högplatån löper bergsformationer med toppar på över 2 000 meter. Högst är berget Moco i Huamboprovinsen med 2 620 meter över havet. I söder avlöses savannen av en sandig grässtäpp som övergår i Kalahariöknen.

Angolas flagga.

Regnskogen i norr är gles, men har en tät och svårgenomtränglig undervegetation av buskar och strävt gräs. Cabindaprovinsen längst i norr är avskild från övriga Angola av Kongoflodens mynning och en liten kustremsa av Kongo-Kinshasa. Landskapet här domineras av regnskog.

I Angola finns inga större sjöar, men väl flera stora och långa floder. Några rinner mot Kongofloden i norr och Zambezifloden i sydöst. En del av Zambeziflodens övre lopp passerar genom östra Angola. Cunenefloden följer till en del gränsen mellan Angola och Namibia i söder. Cubangofloden löper längs gränsen österut och utmynnar under namnet Okavango i Ngamisjön i Botswana. Endast Kwanzafloden kan användas som transportled, men alla floder är viktiga för vattenkraft, bevattning och fiske.

Angola ligger i den tropiska zonen, men klimatet varierar starkt med höjden över havet. Landet har två årstider: en torr och svalare från juni till oktober och en fuktig och varm från oktober till maj.

Den kalla norrgående Benguelaströmmen i södra Atlanten påverkar nederbörden i söder och längs kusten till Luanda och gör klimatet torrt eller halvtorrt. Centralplatån har ett tempererat klimat, men längs Kwanzafloden, i nordväst/nordöst och i de östliga och sydliga provinserna är temperaturerna höga. I norr, inklusive Cabindaprovinsen, faller ofta kraftiga regn, framför allt i april. Västliga och sydvästliga vindar dominerar.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar och energi

Angola har stora tillgångar av olja, naturgas och diamanter. I landet finns dessutom järnmalm och guld, som dock inte har utvunnits sedan kolonialtiden. Marmor, svart granit och koppar bryts. Angola anses kunna bli en stor producent av el från vattenkraft.

Jordbruk

Angola har bördig mark och ett varierat klimat som ger goda förutsättningar för jordbruk, särskilt i det centrala höglandet. I söder finns vidsträckta områden som lämpar sig som betesmark. Under inbördeskriget 1975–2002 lamslogs dock jordbruket då miljontals människor tvingades fly från sin jord.

Industri

Angola har ett fåtal industribranscher. Produktionen av konsumtionsvaror är dock betydande och byggindustrin fick ett enormt uppsving efter inbördeskrigets slut 2002. Då hade infrastruktur för uppskattningsvis 60 miljarder dollar slagits ut av striderna som pågick 1975–2002.

Turism

Angola har en skön blandning av en rad kulturer, landskap och klimat, som ger goda förutsättningar för turism. Efter det att inbördeskriget upphörde 2002 har de utländska besökarna börjat hitta till landet.
 

Besök Landguiden och läs mer om Angola.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Angolas geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Angolas geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Angolas historia

Här hittar du material som behandlar Angolas historia i små och stora drag. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i...

Sh
Karta

Fakta om Angola

Aktuell samhällsfakta om Angola. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...