M

Brunei idag

Antal invånare: 428 700 (2017)
Huvudstad: Bandar Seri Begawan

Befolkning

Tre fjärdedelar av Bruneis invånare bor i städer och byar längs kusten. Två av tre räknar sig som malajer, vilket innebär att de är muslimer och har malajiska som modersmål. Merparten är dock ättlingar till olika dajakfolk, Borneos urinvånare, som omvänts till islam och inlemmats i den malajiska kulturen. I Brunei finns också dajaker som i viss mån håller fast vid sin traditionella kultur.

Antal invånare: 428 700 (2017)
Huvudstad: Bandar Seri Begawan

Befolkning

Tre fjärdedelar av Bruneis invånare bor i städer och byar längs kusten. Två av tre räknar sig som malajer, vilket innebär att de är muslimer och har malajiska som modersmål. Merparten är dock ättlingar till olika dajakfolk, Borneos urinvånare, som omvänts till islam och inlemmats i den malajiska kulturen. I Brunei finns också dajaker som i viss mån håller fast vid sin traditionella kultur.

ANNONS

ANNONS

Religion

Islam, med sunnitisk inriktning, är statsreligion. Andra religioner är tillåtna, men deras verksamhet kontrolleras av regeringen. Undervisning i andra religioner än islam tillåts endast i begränsad omfattning och importen av kors och andra religiösa symboler är begränsad, liksom tillgången till religiös litteratur. Regeringen försvårar också religiösa sammankomster för icke-muslimer.

  Bruneis flagga.

  Politiskt system

  Brunei är ett ärftligt sultanat. I praktiken råder kungligt envälde och sultanen tillsätter själv sin regering. Parlamentet stängdes vid självständigheten från Storbritannien 1984 men öppnades på nytt 20 år senare. Några val har emellertid inte hållits sedan 1962. Brunei betecknar sig som en ”malajisk islamisk monarki” (Melayu Islam Beraja, MIB), vilket också är namnet på den statsbärande ideologi som sultanen har lanserat. Enligt den styrs Brunei av tre principer: malajisk kultur, islam och monarki.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

  Utrikespolitik och försvar

  Efter självständigheten 1984 gick Brunei omedelbart med i den sydöstasiatiska samarbetsorganisationen Asean (Association of South East Asian Nations). Landet har sedan dess fortsatt att odla förbindelserna med länderna i regionen, i synnerhet Singapore som är sultanatets närmast allierade. Den tidigare konfliktfyllda relationen med Malaysia har förbättrats.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Tack vare stora tillgångar av olja och naturgas är Brunei ett rikt land. Olje- och gasproduktionen bidrar med omkring hälften av bruttonationalprodukten (BNP) och över 90 procent av exportintäkterna.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Bruneis geografi.

   Utrikeshandel

   Trots stor import av framför allt maskiner, fordon och livsmedel har Brunei ett rejält överskott i handelsbalansen med utlandet, tack vare omfattande export av olja och naturgas. Olja och gas står för nästan alla Bruneis exportinkomster.

   Sociala förhållanden

   Brunei har bland de högsta BNP per capita-inkomsterna i världen. Privatpersoner betalar ingen inkomstskatt. De goda oljeinkomsterna gör att staten kan erbjuda medborgarna förmåner i form av bidrag, subventioner och pensioner.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Brunei.


   Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Lärarmaterial om Fakta om Brunei

   The Borneo Case - ett skolmaterial om regnskog och miljö

   av: Hornbill och AMP film
   Högstadiet, Gymnasiet

   Det här är en spännande dokumentär med tillhörande studiematerial som handlar om regnskog, urfolks livsvillkor och rättigheter, regnskogsskövling, korruption, miljöförstö­ring, global rättvisa, mänskliga rättigheter och konsumentmakt.

   + Läs mer

   Länkar om Fakta om Brunei

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Bruneis historia

   Få en överblick av Bruneis historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

   Bruneis geografi

   Geografi med fokus på Brunei. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Bruneis geografi ur olika perspektiv...