Tagg om vetenskapliga revolutionen

Vetenskapliga revolutionen

M
Galilei spelade en viktig roll i den vetenskapliga revolutionen under 1600-talet.

1600-talet var det århundrade i Europa då naturvetenskapliga metoder och idéer om hur världen fungerade började växa fram och spridas. Man tog avstånd från den gamla medeltida religiösa världsbilden och skapade istället en ny syn på Gud, människan och naturen. Detta brukar ibland kallas för den naturvetenskapliga eller vetenskapliga revolutionen. Men ännu räknade de flesta vetenskapspersonerna med Guds existens. Både Galileo Galilei och Isaac Newton var troende kristna och såg ingen motsättning mellan gudstro och vetenskap.

En del formade om sin gudstro och menade att Gud visserligen måste vara den yttersta orsaken till allt, men att Gud efter att ha satt igång utvecklingen helt enkelt dragit sig undan och låtit världen utvecklas på egen hand. Denna lära kallas deism och uppstod under 1600-talet i England. Därifrån spreds den vidare.

ANNONS

ANNONS

1600-talets vetenskapspersoner och deras nya sätt att undersöka världen empiriskt med hjälp av vetenskapliga iakttagelser och experiment banade väg för upplysningen och en vetenskaplig forskning där man inte räknade med Gud som en förutsättning. Istället för att utgå från trosläror och religiösa berättelser utforskade man hädanefter verkligheten med hjälp av förnuftet och experiment för att undersöka om teorier stämde med verkligheten. Tidigare hade det räckt att enbart med trons hjälp (den rätta tron dessutom) förklara hur verkligheten var beskaffad.

I början ställde detta till problem för forskare inom naturvetenskapen när det de såg inte stämde med den dåvarande katolska kyrkans lära. När Galileo Galilei 1632 gav ut en bok där han hävdade att jorden snurrade runt solen och inte tvärt om som kyrkans lärda ansåg, hamnade han i skarp konflikt med den katolska kyrkan och tvingades till slut ta tillbaka sina påståenden och be om förlåtelse.

Med tiden ändrade de stora trossamfunden sig angående relationen till vetenskapen. Men det dröjde tills långt in på 1700-talet, och i vissa fall ända fram till senare delen av 1800-talet innan vetenskapen helt hade trängt undan religionens inverkan på vetenskaplig forskning.

LÄS MER: Vetenskap, teknik och kommunikationer 1500-1776

LÄS MER: Isaac Newton och den moderna matematiska vetenskapens födelse

LÄS MER: Galileo Galilei - den moderna vetenskapens fader

LÄS MER: Upplysningen

Text: Hanna Hägerland, leg. gymnasielärare i religionskunskap

Här nedan hittar du material som kan relateras till den vetenskapliga revolutionen.

Uppdaterad:
Publicerad:
28 oktober 2018

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Vetenskapliga revolutionen

M

Galileo Galilei - den moderna vetenskapens fader

av: Magnus Västerbro
2020-03-26

Den 7 januari år 1610 förändras kunskapen om världsrymden för alltid när Galileo Galilei - en 45 år gammal matematiklärare - för första gången riktar sitt egentillverkade teleskop mot natthimlen. Det han ser slår honom med häpnad och han tackar Gud för att han fått äran att bli den förste att observera något så underbart, som varit fördolt i världens alla tidigare åldrar...

+ Läs mer

M

Isaac Newton och den moderna matematiska vetenskapens födelse

av: Magnus Västerbro
2017-10-14

Isaac Newton (1642-1727) är kanske den mest inflytelserika vetenskapsmannen genom tiderna. Den moderna ingenjörskonsten – raketer som flyger till månen, satelliter som kretsar kring jorden, förödande vapen som slungas i exakt beräknade banor – alla har de sitt upphov i de så kallade lagar som Isaac Newton en gång tänkte ut eller upptäckte...

+ Läs mer

L

Galileo Galilei

av: Carsten Ryytty
2017-04-26

Galileo Galilei föddes 1564 i staden Pisa i Italien. Han är den moderna naturvetenskapens store grundläggare. Genom sitt arbete som fysiker, matematiker och astronom blev han en banbrytare för den experimentella naturvetenskapen...

+ Läs mer

L

De stora upptäckternas tid

av: Hans Thorbjörnsson
2016-02-27

De stora geografiska upptäckternas tid – så säger vi som bor i Europa om årtiondena runt 1500. Redan på den tiden var vår egen världsdel väl känd och inritad på kartor. Samtidigt visste man att det fanns mäktiga riken långt borta i öster, i Asien. Men hur gick det till när européerna fann sjövägen till Indien? Och hur upptäcktes ”den nya världen” – de på 1400-talet okända kontinenterna Nordamerika och Sydamerika?

+ Läs mer

Länkar om Vetenskapliga revolutionen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS