M
Kategori

Under antiken uppkom flera viktiga och inflytelserika religioner i området kring Medelhavet och Mellanöstern.

Forntidens och antikens religioner

Religioner från några stora civilisationer under forntiden och antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Europas, Mellanösterns och Nordafrikas historia präglas på ett avgörande sätt av de tidiga kulturerna och rikena runt Medelhavet och Främre Orienten. Faraonernas lånvariga herravälde i Egypten utgjorde här ett viktigt utvecklingssteg på så gott som samtliga områden inom konst, kultur och statsbyggnad. Samma gäller för de mesopotamiska och persiska kulturerna som med sina myter och senare, zoroastrismen, tillsammans gav inspiration till israeliternas monoteism i form av judendomen.

Religioner från några stora civilisationer under forntiden och antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Europas, Mellanösterns och Nordafrikas historia präglas på ett avgörande sätt av de tidiga kulturerna och rikena runt Medelhavet och Främre Orienten. Faraonernas lånvariga herravälde i Egypten utgjorde här ett viktigt utvecklingssteg på så gott som samtliga områden inom konst, kultur och statsbyggnad. Samma gäller för de mesopotamiska och persiska kulturerna som med sina myter och senare, zoroastrismen, tillsammans gav inspiration till israeliternas monoteism i form av judendomen.

Antikens Grekland var splittrat i mängder av stadsstater men kulturellt enhetligt. Tillsammans lade de grunden till västerlandets civilisation och andliga liv. Den hellenistiska kulturen, vars spridning påbörjades av Alexander den store, utgjorde en blandning Orienten och västerlandet.

Alla dessa kulturer hamnade så småningom under romarrikets inflytande och makt.

När sedan kristendomen infördes som statsreligion i det romerska imperiet (under 300-talet e.Kr) kom det att få långtgående konsekvenser för eftervärlden och fortsättningen på världshistorien.

LÄS MER: Forntiden och antiken

LÄS MER: Forntidens och antikens huvudlinjer

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Underkategorier till Forntidens och antikens religioner

Egyptisk mytologi

Den egyptiska mytologin var en religion i forntidens Egypten som existerade i omkring 3000 år. Egyptierna tillbad många olika gudar och trodde på ett liv efter döden.

+ Läs mer

Persisk religion - zoroastrism

Zoroastrismen grundades i Iran av profeten Zarathustra och är en av världens äldsta monoteistiska religioner.

+ Läs mer

Grekisk mytologi

Religionen som utövades i antikens Grekland innefattar den grekiska mytologin samt den kult och de ritualer som omgav den.

+ Läs mer

Romersk religion och mytologi

Romarnas religion under antiken byggde i stora drag på den grekiska mytologin. Många romerska gudar och gudinnor hade grekiska motsvarigheter.

+ Läs mer

Länkar om Forntidens och antikens religioner

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Forntiden och antiken

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Re

Allmänt om religion

Om religion som fenomen, religionens ursprung och människors religiositet. Religion och religiositet har i alla tider...

Re

Myt och rit

Myter är berättelser inom religionerna som försöker besvara de stora livsfrågorna. Religiösa riter är bestämda...

Re

Fornnordisk religion och asatro

Fornnordisk religion (inkl. nordisk mytologi) utövades i det förkristna Norden. Gudarna bodde i Asgård och människorna...

Re

Judisk historia

Judendomens och judarnas historia började för ca 4 000 år sedan i Mesopotamien då Gud uppenbarade sig för Abraham och...

Relaterade taggar

Hi
Egyptier med oxar

Flodkulturer

En flodkultur är en högkultur - en tidig civilisation - som uppstått kring ett flodsystem vars...

Re
Tor

Myter och sagor

Här ska vi kortfattat reda ut skillnaden mellan en myt och en saga, en åtskillnad som inte alltid...

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Hi
Upptäckten av Tutankhamuns grav.

Arkeologi

Arkeologi handlar inte bara om skatter och berömda upptäckter kring forntida kungar och drottningar...