Moçambique idag

Antal invånare: 29 668 830 (2017)
Huvudstad: Maputo

Befolkning

Den etniska och språkliga mångfalden är stor i Moçambique.

Av ett tiotal folkgrupper i landet är makua-lomwe i norr störst och utgör ungefär 40 procent av befolkningen. Näst störst är tsongafolket i söder. En annan stor grupp i syd är shona, som är majoritetsfolk i grannlandet Zimbabwe. Alla de tre största folkgrupperna är bantufolk.

Antal invånare: 29 668 830 (2017)
Huvudstad: Maputo

Befolkning

Den etniska och språkliga mångfalden är stor i Moçambique.

Av ett tiotal folkgrupper i landet är makua-lomwe i norr störst och utgör ungefär 40 procent av befolkningen. Näst störst är tsongafolket i söder. En annan stor grupp i syd är shona, som är majoritetsfolk i grannlandet Zimbabwe. Alla de tre största folkgrupperna är bantufolk.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfrihet råder såväl enligt författningen som i praktiken. Drygt hälften av invånarna bekänner sig till kristendomen. Katolikerna är något fler än protestanterna, men missionerande protestantiska samfund lockar allt fler anhängare. Knappt en femtedel av moçambikierna är muslimer.

  Moçambiques flagga.

  Politiskt system

  Moçambiques president har stora maktbefogenheter, och är både stats- och regeringschef. Landet har flerpartisystem, men regeringspartiet Frelimo har styrt sedan självständigheten från kolonialmakten Portugal 1975. Det har lett till att makten i praktiken ligger hos en politisk elit inom Frelimo. Det har skapat förbittring bland Frelimos motståndare inom det största oppositionspartiet, Renamo. Såväl inom rättsväsendet som samhället i stort är korruptionen utbredd, och polisen anklagas för att använda alltför mycket våld vid gripanden och i häktena.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

  Utrikespolitik och försvar

  Moçambique prioriterar de regionala förbindelserna, och relationen till Sydafrika är av avgörande betydelse för landet. Den socialistiska Frelimo-regimens tidigare täta kontakter med Sovjetunionen och Östeuropa upphörde med kommunismens sammanbrott i slutet av 1980-talet. Numera är relationerna till västvärlden goda.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Jämfört med grannländerna har Moçambique en varierad ekonomi, där såväl jordbruk och industri som handel och turism har en viktig roll.

   Jordbruket beräknas stå för en tredjedel av bruttonationalprodukten (BNP), men dess betydelse är viktigare än så. Fyra av fem moçambikier försörjer sig på familjejordbruk.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Moçambiques geografi >

   Utrikeshandel

   Moçambiques handelsbalans med utlandet har länge varit negativ, det vill säga importen är större än exporten. Traditionellt har jordbruket och fisket stått för merparten av landets export, men sedan början av 2000-talet har aluminium och elektricitet tagit över, och naturgasens andel av exporten växer. Några år in på 2010-talet svarade aluminium för drygt hälften av exportinkomsterna.

   Sociala förhållanden

   Fortfarande lever över hälften av moçambikierna i fattigdom. Skillnaderna mellan stad och landsbygd är stora. De fattigaste moçambikierna bor på landet, medan nästan alla investeringar är koncentrerade till huvudstaden Maputo.


   Besök Landguiden och läs mer om Moçambique.


   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Lärarmaterial om Fakta om Moçambique

   Det nya Afrika

   av: Swedfund
   Gymnasiet

   Den afrikanska kontinenten rymmer idag världens snabbast växande ekonomier och vi ser nu möjlighet att framgångsrikt bekämpa den extrema fattigdomen. Bilden som framträder är ett Afrika som väcker hopp men där det självklart även finns rejäla utmaningar. Syftet med läromedlet Det Nya Afrika är att utmana den traditionella bilden som många i skolan har om Afrika.

   + Läs mer

   När pengarna inte räcker - skolmaterial om fattigdom ur ett barnrättsperspektiv

   av: SOS Barnbyar och BRIS
   Högstadiet, Gymnasiet

   Att det finns barn som lever i fattigdom i andra länder är något få ifrågasätter, men hur är det här i Sverige? I detta webbaserade skolmaterial som främst riktar sig till högstadiet kan du och dina elever undersöka begreppet fattigdom, dess orsaker och dess konsekvenser i olika delar av världen.

   + Läs mer

   Länkar om Fakta om Moçambique

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Moçambiques historia

   Få en helhetsbild av Moçambiques historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa...

   Fattigdom och ohälsa i världen

   Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

   Moçambiques geografi

   Fördjupa dig i Moçambiques geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...