Moçambique idag

Antal invånare: 29 668 830 (2017)
Huvudstad: Maputo

Befolkning

Den etniska och språkliga mångfalden är stor i Moçambique.

Av ett tiotal folkgrupper i landet är makua-lomwe i norr störst och utgör ungefär 40 procent av befolkningen. Näst störst är tsongafolket i söder. En annan stor grupp i syd är shona, som är majoritetsfolk i grannlandet Zimbabwe. Alla de tre största folkgrupperna är bantufolk.

Antal invånare: 29 668 830 (2017)
Huvudstad: Maputo

Befolkning

Den etniska och språkliga mångfalden är stor i Moçambique.

Av ett tiotal folkgrupper i landet är makua-lomwe i norr störst och utgör ungefär 40 procent av befolkningen. Näst störst är tsongafolket i söder. En annan stor grupp i syd är shona, som är majoritetsfolk i grannlandet Zimbabwe. Alla de tre största folkgrupperna är bantufolk.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfrihet råder såväl enligt författningen som i praktiken. Drygt hälften av invånarna bekänner sig till kristendomen. Katolikerna är något fler än protestanterna, men missionerande protestantiska samfund lockar allt fler anhängare. Knappt en femtedel av moçambikierna är muslimer.

Moçambiques flagga.

Politiskt system

Moçambiques president har stora maktbefogenheter, och är både stats- och regeringschef. Landet har flerpartisystem, men regeringspartiet Frelimo har styrt sedan självständigheten från kolonialmakten Portugal 1975. Det har lett till att makten i praktiken ligger hos en politisk elit inom Frelimo. Det har skapat förbittring bland Frelimos motståndare inom det största oppositionspartiet, Renamo. Såväl inom rättsväsendet som samhället i stort är korruptionen utbredd, och polisen anklagas för att använda alltför mycket våld vid gripanden och i häktena.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Moçambique prioriterar de regionala förbindelserna, och relationen till Sydafrika är av avgörande betydelse för landet. Den socialistiska Frelimo-regimens tidigare täta kontakter med Sovjetunionen och Östeuropa upphörde med kommunismens sammanbrott i slutet av 1980-talet. Numera är relationerna till västvärlden goda.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Jämfört med grannländerna har Moçambique en varierad ekonomi, där såväl jordbruk och industri som handel och turism har en viktig roll.

Jordbruket beräknas stå för en tredjedel av bruttonationalprodukten (BNP), men dess betydelse är viktigare än så. Fyra av fem moçambikier försörjer sig på familjejordbruk.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Moçambiques geografi >

Utrikeshandel

Moçambiques handelsbalans med utlandet har länge varit negativ, det vill säga importen är större än exporten. Traditionellt har jordbruket och fisket stått för merparten av landets export, men sedan början av 2000-talet har aluminium och elektricitet tagit över, och naturgasens andel av exporten växer. Några år in på 2010-talet svarade aluminium för drygt hälften av exportinkomsterna.

Sociala förhållanden

Fortfarande lever över hälften av moçambikierna i fattigdom. Skillnaderna mellan stad och landsbygd är stora. De fattigaste moçambikierna bor på landet, medan nästan alla investeringar är koncentrerade till huvudstaden Maputo.


Besök Landguiden och läs mer om Moçambique.


Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Moçambique

När pengarna inte räcker - skolmaterial om fattigdom ur ett barnrättsperspektiv

av: SOS Barnbyar och BRIS
Högstadiet, Gymnasiet

Att det finns barn som lever i fattigdom i andra länder är något få ifrågasätter, men hur är det här i Sverige? I detta webbaserade skolmaterial som främst riktar sig till högstadiet kan du och dina elever undersöka begreppet fattigdom, dess orsaker och dess konsekvenser i olika delar av världen.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Moçambique

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Moçambiques historia

Få en helhetsbild av Moçambiques historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Moçambiques geografi

Fördjupa dig i Moçambiques geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...