Moçambique idag

Antal invånare: 30 366 036 (2019)
Huvudstad: Maputo

Moçambique på södra Afrikas östkust genomled frihetskrig från Portugal och ett blodigt inbördeskrig innan fred slöts 1992. Runt en miljon människor hade då mist livet. Landet har sedan haft relativt god ekonomisk utveckling och politisk stabilitet. En stor del av invånarna lever ändå fortfarande i stor fattigdom. Det socialistiska Frelimo som tog makten vid självständigheten styrde först i en enpartistat och har senare vunnit i fria val.

Antal invånare: 30 366 036 (2019)
Huvudstad: Maputo

Moçambique på södra Afrikas östkust genomled frihetskrig från Portugal och ett blodigt inbördeskrig innan fred slöts 1992. Runt en miljon människor hade då mist livet. Landet har sedan haft relativt god ekonomisk utveckling och politisk stabilitet. En stor del av invånarna lever ändå fortfarande i stor fattigdom. Det socialistiska Frelimo som tog makten vid självständigheten styrde först i en enpartistat och har senare vunnit i fria val.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Den etniska och språkliga mångfalden är stor i Moçambique. Av ett tiotal folkgrupper i landet är makua-lomwe i norr störst och utgör ungefär 40 procent av befolkningen. Näst störst är tsongafolket i söder. En annan stor grupp i syd är shona, som är majoritetsfolk i grannlandet Zimbabwe. Alla de tre största folkgrupperna är bantufolk.

Moçambiques flagga.

Religion

Religionsfrihet råder såväl enligt författningen som i praktiken. Drygt hälften av invånarna bekänner sig till kristendomen. Katolikerna är något fler än protestanterna, men missionerande protestantiska samfund lockar allt fler anhängare. Knappt en femtedel av moçambikierna är muslimer.

Politiskt system

Moçambiques president har stora maktbefogenheter, och är både stats- och regeringschef. Landet har flerpartisystem, men regeringspartiet Frelimo har styrt sedan självständigheten från kolonialmakten Portugal 1975. Det har lett till att makten i praktiken ligger hos en politisk elit inom Frelimo. Det har skapat förbittring bland Frelimos motståndare inom det största oppositionspartiet, Renamo. Såväl inom rättsväsendet som samhället i stort är korruptionen utbredd, och polisen anklagas för att använda alltför mycket våld vid gripanden och i häktena.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Nära kopplingar mellan regeringspartiet och statsapparaten underminerar demokratin i Moçambique. 2018 togs dock ett steg i riktning mot ett större inflytande för oppositionen.

Utrikespolitik och försvar

Moçambique prioriterar de regionala förbindelserna, och relationen till Sydafrika är av avgörande betydelse för landet. Den socialistiska Frelimo-regimen tidigare täta kontakter med Sovjetunionen och Östeuropa upphörde med kommunismens sammanbrott i slutet av 1980-talet. Numera är kontakterna med västvärlden goda.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Jämfört med grannländerna har Moçambique en varierad ekonomi, där såväl jordbruk och industri som handel och turism har en viktig roll. Jordbruket beräknas stå för en fjärdedel av bruttonationalprodukten (BNP), men dess betydelse är viktigare än så. Fyra av fem moçambikier försörjer sig på familjejordbruk.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Moçambiques geografi >

Sociala förhållanden

Fortfarande lever över hälften av moçambikierna i fattigdom. Skillnaderna mellan stad och landsbygd är stora. De fattigaste moçambikierna bor på landet, medan nästan alla investeringar är koncentrerade till huvudstaden Maputo.

Besök Landguiden och läs mer om Moçambique.


Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 26 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Moçambique

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Moçambique

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Moçambiques historia

Få en helhetsbild av Moçambiques historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Moçambiques geografi

Fördjupa dig i Moçambiques geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...