Bild:
M

Europas historia

För dig som vill få en överblick över Europas historia. Här hittar du material som behandlar den europeiska kontinentens historia i stora drag.

För dig som vill få en överblick över Europas historia. Här hittar du material som behandlar den europeiska kontinentens historia i stora drag.

Uppdaterad: 02 april 2011
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Europas historia

S
Johnny Poetzsch och Robert de Vries (red.)
2017-02-16
Efter andra världskriget skapades flera olika samarbetsformer och organisationer mellan de europeiska länderna. Anledningen till ländernas vilja att samarbeta var 1900-talets stora krig som hade...
M
Mattias Axelsson
2016-02-12
Under de senaste hundra åren har Europas karta behövt uppdateras ett flertal gånger. Här kommer listan över fem europeiska länder som slutat att finnas till de senaste hundra åren.
S
Per Höjeberg
2015-09-10
1989 hamnade händelserna i Centraleuropa i centrum för världens intresse. Kommunistpartierna i Östtyskland, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, och Bulgarien hade alltsedan andra världskriget styrt...
S
Per Höjeberg
2014-10-01
Finns det en särskild europeisk identitet? Finns det kanske rent utav en europeisk nationalism? Kommer Europas stater så småningom att bilda en stat, kommer den europeiska unionen att bli likt...
S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-10-01
Det var efter andra världskriget som tanken på ett "Europas förenta stater" växte sig allt starkare. Kriget mellan de europeiska nationerna hade helt ödelagt världsdelen. Skulle det gå...

Länkar om Europas historia

Sortera efter:
          

Genomgång (11:58 min) där SO-läraren Hans Wågbrant berättar om EU:s framväxt och historia.

Spara som favorit
          

Olika interaktiva kartor kring Europas historiska perioder.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:42 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar om 1800-talets stora revolutioner och stora reformer. Men vad är en revolution och vad är skillnaden mot en reform? Har de något samband? Här berättas främst om revolutionerna 1830 och 1848.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Daniel Rydén berättar om EU:s uppkomst. Fransmannen Robert Schuman ville undvika krig. Tysken Konrad Adenauer ville bli accepterad. Tillsammans skapade de världens första organisation med överstatlig makt: Europeiska kol- och stålgemenskapen. Ur den växte dagens EU fram...

Spara som favorit
          

Fantastiskt bra genomgång (30:00 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om orsakerna till att Europa kunde ta ledningen i världen under nya tiden. Här ges en översikt över Europas utveckling 1250-1750.

Spara som favorit
          

Animerad karta (3:44 min) som visar det Osmanska rikets uppgång och fall.

Spara som favorit
          

Animerad karta (7:41 min) som visar det habsburgska imperiets uppgång och fall 1278/1282 till 1918.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (4:26 min) där du ges en kort sammanfattning av upplysningen. Under 1500- och 1600-talen växte framgångarna för vetenskapen. Även tankarna kring hur samhället skulle organiseras och hur man tänkte kring männsikan växte och utvecklades. När man väl kommit fram till mitten av 1700-talet så uppstod en ny tankeinriktning som kallas för upplysningen. Upplysningen var något som smittade av sig på hela samhället...

Spara som favorit
          

Övergripande genomgång i form av en Power Point-presentation (31:36 min) om de stora dragen under det långa 1800 talet. Här berättas bl.a. allmänt om det långa 1800-talet, amerikanska revolutionen, franska revolutionen, konsekvenser av de politiska revolutionerna samt om den industriella revolutionen.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (6:19 min) där Haydar Atreus (lärare hi/re) berättar om reformationen och idéerna som låg bakom.

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om hunnerna. Alla har hört talas om hunnerkungen Attila, ”Guds gissel”, som satte skräck i Europa på 400-talet. Men vad hände egentligen med hunnerna? Vart tog de vägen?

Spara som favorit
          

Artikel och bokrecension i den katolska kulturtidningen Signum där du kan läsa om det romerska kulturinflytandet på barbarfolken i norra Europa under romartiden, folkvandringstiden och tidig medeltid. Det fanns inte någon djup klyfta mellan det romerska riket och de jordbrukande barbarfolken i norr. Sedan århundraden hade funnits täta kontakter, särskilt i gränsområdena, med ett livligt handelsutbyte...

Spara som favorit
          

Artikel och i den katolska kulturtidningen Signum där Martin Greschat berättar om Westfaliska freden och hur dess idéer ökade den religiösa toleransen bland Europas stater gentemot sina invånare. Westfaliska freden är namnet på de fredsartiklar som avslutade det trettioåriga kriget 1618–1648. Fredsfördraget avslutade reformationen och möjliggjorde – utan att introducera tolerans i modern mening – de tre stora religionernas samexistens under 1600- och 1700-talet. Ur detta tänkande växte idén om den principiellt religiöst neutrala staten fram...

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om reformationen och protestantismens framväxt. I början av 1500-talet lyckades den tyska munken Martin Luther sprida en omfattande kritik mot den katolska kyrkan. Luther kritiserade påvens maktfullkomlighet och ifrågasatte hans rätt att bestämma över alla kristna. Enligt Luther var det Bibeln som var källan till det kristna budskapet, inte påven...

Spara som favorit
          

På den här sajten hittar du historiska kartor över Europa från år 0 till idag. Det finns en karta för varje århundrade. Kartorna har medelmåttig upplösning, men fördelen med det enkla upplägget är att du snabbt får en överblick och kan se över hur Europa har sett ut och har förändrats under 2000 år.

Spara som favorit
          

På Khan Academys hemsida finns sex lektioner i form av videoklipp (mellan 13-21 min per lektion) som handlar om Napoleonkrigen som nästan kan liknas vid ett världskrig. Här berättas om Napoleons imperium, de olika allianserna, stora fältslag, invasionen av Ryssland och Napoleons öde därefter. Khan Academy är en amerikansk ideell organisation med syftet att lära ut kunskap gratis med hjälp av pedagogiska videoklipp. Allt material är på engelska.

Spara som favorit
          

I den här artikeln i tidningen Populär Historia berättar Peter Englund om upptakten till första världskriget. Under drygt fyra år hade den europeiska kontinenten skövlats och miljoner människor fått offra sina liv. Den gamla världen var död. Allt hade förändrats i grunden. Men kunde kriget ha undvikits?..

Spara som favorit
          

På EU:s webbportal hittar du en omfattande faktasida om EU:s historia. Här berättas om EU:s framväxt och utveckling från 1945 till nutid. På webbsidan finns också flera filmreportage om olika händelser.

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som behandlar första världskriget ur olika perspektiv. Är du intresserad av historia så är sidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även och sök med andra ord eller specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia om första världskriget. Här kan du läsa om bakgrunden och upptakten till kriget, händelseförloppet, de olika fronterna och följder av kriget.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Romarriket, även kallat det romerska riket (500 f.Kr - 500 e.Kr), var antikens dominerande stormakt. Rikets medelpunkt var staden Rom i Italien....

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Medeltidens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (500-1500).

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om enskilda staters och rikens...

Det långa 1800-talets huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (1776-1914).

Franska revolutionen (1789-1799) ökade folkets makt och förändrade det franska och europeiska samhället.

Den händelserika tiden (1799-1815) som inkluderar Napoleonkrigen då Napoleon styrde Frankrike och nästan hela Europa stod i brand.

Den industriella revolutionen markerar övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället i västvärlden.

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Alla trodde på ett kort krig, men kriget blev ett världskrig som varade i över fyra år (1914-1918) och kostade omkring 17 miljoner människor livet...

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia. Andra världskriget ledde...

Nationalism har ofta använts för stärka eller skapa en gemensam identitet i syfte att förena folk under en flagga.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på världsdelen Europas geografi.

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

Här hittar du samhällsfakta om Europa. Texterna och materialet fokuserar främst på ekonomi och politik som berör världsdelen ur olika perspektiv...