M
Tagg
Darfur
Darfur i Sudan (karta från 2004, innan Sydsudans självständighet).

Darfurkonflikten

Darfur är en region i västra Sudan (se karta). Området är nästan lika stor som Sverige och har drygt 7 miljoner invånare. Befolkningen består dels av lokala bofasta afrikanska folkgrupper samt arabiska nomadfolk. Området har haft en orolig historia ända sedan andra hälften av 1900-talet, dock på grund av yttre faktorer, nämligen inbördeskriget i grannlandet Tchad. Konflikten har i perioder bekämpats inne i Darfur och har därmed även fått folkgrupper i Darfur att bli involverade i kriget. Oroligheterna i kombination med socialt och politiskt missnöje på grund av centralregeringens förtryck och vanskötsel av landet har lett till en väpnad konflikt.

ANNONS

ANNONS

Darfurkonflikten, som har pågått sedan 2003, har krävt närmare 300 000 liv och försatt cirka 3 miljoner människor i nöd. Övergreppen brukar betecknas som folkmord och Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag har sedan 2008 en utfärdat internationell arresteringsorder för Sudans f.d. president Omar al-Bashir som avlägsnades från makten i en statskupp 2019. Fram till dess har al-Bashir undgått arrestering genom att låta bli att besöka länder som skulle kunna arrestera och överlämna honom till ICC. Till en början vägrade den nya regimen att utlämna al-Bashir till Haag och menade att han skulle ställas inför rätta i Sudan. Men efter mycket internationell kritik meddelade man i februari 2020 att han kommer att utlämnas till Haag och ställas inför rätta.

LÄS MER: Sudan idag

LÄS MER: Internationella brottmålsdomstolen (ICC)

LÄS MER: Folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord


FÖRFATTARE

Text: Vahagn Avedian,  fil. dr i historia, med forskningsintresse för mänskliga rättigheter, fred- och konfliktforskning och demokratistudier, redaktör för folkmordet1915.se och karabach.se

Webbplatser: 
http://armenica.org/vahagnavedian/
http://folkmordet1915.se/
http://karabach.se/

Här nedan hittar du material som kan relateras till Darfurkonflikten.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
26 februari 2020

ANNONS

ANNONS

Länkar om Darfurkonflikten

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS