Tagg om Iran-Irak-kriget
Bild:
Barnsoldat i den Iranska armén. Många barn lockades med att bli martyrer.

Iran-Irak-kriget

Iran-Irak-kriget var ett blodigt krig mellan Iran och Irak som varade mellan 1980-1988.

Kriget startade efter att Saddam Hussein försökt invadera Iran i syfte att avsätta den nya regimen under ayatollah Ruhollah Khomeini som kom till makten 1979 efter den iranska revolutionen (Iran blev därmed en islamisk stat). Många arabstater var vid tidpunkten rädda för att den "islamska revolutionen" skulle sprida sig till deras länder (se karta).

Förhållandet mellan Iran och Irak var dåligt redan innan kriget. Iran hade bland annat alltsedan 1975 aktivt stöttat kurdernas frihetskamp i Irak. Dessutom existerade sedan 1969 en omfattande tvist om gränsområden mellan de båda länderna.

I samband med Iraks invasion i september 1980 förlorade Iran snabbt stora områden i sydvästra delen av landet. Men läget stabiliserades 1982 efter stora motanfall från Irans sida. Kriget fick därefter karaktär av ett ställningskrig.

Kriget var oerhört kostsamt för båda sidor. Irans krigföring kännetecknades främst av stora massanfall där även många unga pojkar deltog. Fronten försköts i takt med detta alltmer västerut under krigets gång. Irak svarade med giftgasattacker.

I augusti 1988 slöts fred efter att både Iran och Irak insett att de inte skulle kunna vinna kriget.

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material med anknytning till kriget mellan Iran och Irak.

Uppdaterad: 
12 januari 2018
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Länkar om Iran-Irak-kriget

Sortera efter:
          

Globalis är en webbplats som drivs av Svenska FN-förbundet. Här kan du bl.a. läsa om konflikten i Irak. USA invaderade Irak den 20 mars 2003 utan stöd från FN. USA menade att man kunde bevisa att Irak hade massförstörelsevapen och samarbetade med terrornätverket al-Qaida. I slutet av 2011 drog sig de sista amerikanska styrkorna ut från Irak. Landet präglas än idag av våld och konflikter och nu finns också den Islamiska staten (IS) med i bilden...

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Irak. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

"Lär om kärnvapen" är en webbsida som drivs av Svenska Läkare mot Kärnvapen och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Här hittar du massor av fakta om kärnvapen och dess roll inom internationell säkerhetspolitik. Utöver texterna som presenteras på webbsidan kan du dessutom ladda ned en fördjupning i pdf-format för varje avsnitt. Materialet i den här ingången är indelat i följande avsnitt: "Sverige och kärnvapen", "NATO och kärnvapen", "Iran och kärnvapen", "Nordkorea och kärnvapen", "IAEA - en internationell vakthund", "Kärnvapenterrorism" samt "Nya kärnvapendoktriner".

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter i Irak. Du hittar också en del annan historia och samhällsfakta om landet.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia som belyser Irans moderna historia som till stor del handlar om förödmjukelser och främlingsvälde. I slutet av 1700-talet, under qajardynastin, inleddes en sekellång nedgångsperiod för landet. Under den här tiden började de europeiska staterna, framför allt Storbritannien och Ryssland, alltmer begränsa Irans handlingsfrihet...

Spara som favorit