Nordmakedonien idag

Antal invånare: 2 083 160 (2017)
Huvudstad: Skopje

Befolkning

Makedonier utgör cirka två tredjedelar av befolkningen medan omkring en fjärdedel är albaner. Därutöver rymmer landet även små grupper av bland andra turkar, romer, serber, bosniaker och vlacher. I mitten av 2010-talet kom stora flyktingströmmar från främst krigets Syrien men också länder som Afghanistan till Makedonien, men de flesta flyktingar har inte stannat i landet.

Antal invånare: 2 083 160 (2017)
Huvudstad: Skopje

Befolkning

Makedonier utgör cirka två tredjedelar av befolkningen medan omkring en fjärdedel är albaner. Därutöver rymmer landet även små grupper av bland andra turkar, romer, serber, bosniaker och vlacher. I mitten av 2010-talet kom stora flyktingströmmar från främst krigets Syrien men också länder som Afghanistan till Makedonien, men de flesta flyktingar har inte stannat i landet.

ANNONS

ANNONS

Religion

Enligt författningen är stat och religiösa samfund skilda åt och religionsfrihet råder. Det hindrar dock inte att bland annat den makedonsk-ortodoxa kyrkan (se nedan) har stor makt och ibland lägger sig i politiska beslut.

Makedoniens flagga.

Politiskt system

Republiken Makedonien är en parlamentarisk demokrati. Två stora politiska frågor har dominerat sedan självständigheten 1991: en tvist med Grekland om namnet Makedonien, som grekerna anser är vikt för en grekisk provins, samt de ansträngda relationerna mellan folkmajoriteten makedonier och den albanska minoriteten. Två politiska partier har växlat om vid makten: det makedonskt nationalistiska center-högerpartiet VMRO-DPMNE och det socialdemokratiska SDSM.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Makedoniens främsta utrikespolitiska mål är medlemskap i EU och i den västliga försvarsalliansen Nato, något som EU- och Natomedlemmen Grekland hittills satt stopp för. Men frågan kan vara på väg att få sin lösning och Skopje kan därmed nå det som varit ett huvudmål: att nå ett erkännande som stat och få ett officiellt, av alla accepterat namn.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

En liten och öppen ekonomi som den makedonska är beroende av den ekonomiska utvecklingen i omvärlden. Trots en relativt god tillväxt i början av 2000-talet bidrog krisen i världsekonomin från 2008 och därefter eurokrisen 2012 till att Makedonien i början av 2013 låg på en lägre ekonomisk nivå än före Jugoslaviens sammanbrott 1991. Därefter har dock en liten återhämtning skett.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Makedoniens geografi >

Utrikeshandel

Makedonien har ett stort underskott i sin handel med utlandet, vilket innebär att importen är betydligt större än exporten. Exporten utgörs främst av textilvaror, tobak, järn och stål, medan importen i huvudsak består av olja och oljeprodukter, fordon, livsmedel och elektriska maskiner. Största handelspartner är EU- och grannländerna.

Sociala förhållanden

Det relativ väl fungerande sociala skyddsnät som fanns när Makedonien var en del av Jugoslavien har urholkats på grund av ekonomiska problem och är idag helt otillräckligt.
 

Besök Landguiden och läs mer om Makedonien.
Konflikter : Makedonien

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 Läs mer om

Sidan uppdaterad: 21 januari 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Nordmakedonien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Nordmakedoniens geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Nordmakedoniens geografi ur olika perspektiv.

Nordmakedoniens historia

Få en helhetsbild av Nordmakedoniens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa...