M
Kategori

Nordmakedonien idag

Antal invånare: 2 065 090 (2021)
Huvudstad: Skopje

Nordmakedonien ligger på Balkanhalvön och utgjorde en av sex delrepubliker i det forna Jugoslavien. Det hette tidigare bara Makedonien men bytte 2019 namn efter en långvarig konflikt med Grekland. Namnbytet öppnade vägen för medlemskap i Nato och för förhandlingar som småningom ska leda till medlemskap också i EU.

Antal invånare: 2 065 090 (2021)
Huvudstad: Skopje

Nordmakedonien ligger på Balkanhalvön och utgjorde en av sex delrepubliker i det forna Jugoslavien. Det hette tidigare bara Makedonien men bytte 2019 namn efter en långvarig konflikt med Grekland. Namnbytet öppnade vägen för medlemskap i Nato och för förhandlingar som småningom ska leda till medlemskap också i EU.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Makedonier utgör cirka två tredjedelar av befolkningen medan omkring en fjärdedel är albaner. Därutöver rymmer landet även små grupper av bland andra turkar, romer, serber, bosniaker och vlacher. Sedan 2019 är albanska officiellt språk vid sidan av makedonskan.

Nordmakedoniens flagga.

Religion

Enligt författningen är stat och religiösa samfund skilda åt och religionsfrihet råder. Det hindrar dock inte att bland annat den makedonsk-ortodoxa kyrkan har stor makt och ibland lägger sig i politiska beslut.

Politiskt system

Republiken Nordmakedonien är en parlamentarisk demokrati. Två stora politiska frågor dominerade efter självständigheten 1991: de ansträngda relationerna mellan de två dominerande folkgrupperna och en tvist med Grekland om namnet Makedonien. Den första frågan har minskat i betydelse och den senare har fått sin lösning i och med att landet i februari 2019 bytte namn till Nordmakedonien.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Nordmakedonien kämpar med stora inre motsättningar vilket har bidragit till odemokratiska tendenser. Politiken präglas av hätsk retorik, bojkotter och rena våldsyttringar. Förvaltningen är politiserad, korruptionen utbredd och medierna har varit hårt trängda av statsmakten. Situationen har dock ljusnat den senaste tiden även om polariseringen kvarstår.

Utrikespolitik och försvar

Allt sedan den tidigare jugoslaviska republiken Makedonien uppnått självständighet har det främsta utrikespolitiska målet varit medlemskap i EU och försvarsalliansen Nato. Efter namnbytet till Nordmakedonien blev Natomedlemskapet verklighet 2020, men hinder återstår på den långa vägen mot ett EU-medlemskap.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Nordmakedonien är ett av Europas fattigaste länder med hög arbetslöshet och en stor andel av befolkningen som står utanför den formella ekonomin. En inhemsk politisk kris gjorde att tillväxten föll under nollstrecket 2017 men kurvan har därefter vänt uppåt igen.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Makedoniens geografi >

Sociala förhållanden

Det relativ väl fungerande sociala skyddsnät som fanns när Makedonien var en del av Jugoslavien har urholkats på grund av ekonomiska problem och är idag helt otillräckligt.
 

Besök Landguiden och läs mer om Nordmakedonien.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Nordmakedonien

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Nordmakedonien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Nordmakedoniens geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Nordmakedoniens geografi ur olika perspektiv.

Nordmakedoniens historia

Få en helhetsbild av Nordmakedoniens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa...

Relaterade taggar

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...