M
Kategori
Karta

Nordmakedonien idag

Antal invånare: 2,1 miljoner (2024)
Huvudstad: Skopje

Nordmakedonien ligger på Balkanhalvön och utgjorde en av sex delrepubliker i det forna Jugoslavien. Det hette tidigare bara Makedonien men bytte 2019 namn efter en långvarig konflikt med Grekland. Namnbytet öppnade vägen för medlemskap i Nato och för förhandlingar som så småningom ska leda till att man blir medlem också i EU.

Antal invånare: 2,1 miljoner (2024)
Huvudstad: Skopje

Nordmakedonien ligger på Balkanhalvön och utgjorde en av sex delrepubliker i det forna Jugoslavien. Det hette tidigare bara Makedonien men bytte 2019 namn efter en långvarig konflikt med Grekland. Namnbytet öppnade vägen för medlemskap i Nato och för förhandlingar som så småningom ska leda till att man blir medlem också i EU.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Makedonier utgör cirka två tredjedelar av befolkningen medan omkring en fjärdedel är albaner. Därutöver rymmer landet även små grupper av bland andra turkar, romer, serber, bosniaker och vlacher. Sedan 2019 är albanska officiellt språk vid sidan av makedonskan.

Nordmakedoniens flagga.

Religion

Enligt författningen är stat och religiösa samfund skilda åt och religionsfrihet råder. Det hindrar dock inte att bland annat den makedonsk-ortodoxa kyrkan har stor makt och ibland lägger sig i politiska beslut. De flesta av Nordmakedoniens albaner är muslimer.

Politiskt system

Republiken Nordmakedonien är en parlamentarisk demokrati där två politiska partier bildar ett vänster- respektive högerblock. Spänningar mellan makedonier och albaner sätter sin prägel på politiken, även om motsättningar mellan de stora partierna numera utgör en skarpare konfliktlinje.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Nordmakedonien kämpar med stora inre motsättningar vilket har bidragit till odemokratiska tendenser. Politiken präglas av hätsk retorik, bojkotter och rena våldsyttringar. Förvaltningen är politiserad, korruptionen utbredd och medierna har varit hårt trängda av statsmakten. Situationen har dock ljusnat den senaste tiden även om polariseringen kvarstår.

Utrikespolitik och försvar

Alltsedan den tidigare jugoslaviska republiken Makedonien uppnått självständighet har de främsta utrikespolitiska målen varit medlemskap i EU och försvarsalliansen Nato. Efter namnbytet till Nordmakedonien blev Natoanslutningen verklighet 2020. Förhandlingar pågår också med EU, men vägen till medlemskap i unionen väntas bli lång.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Nordmakedonien är ett av Europas fattigaste länder med hög arbetslöshet och en stor andel av befolkningen som står utanför den formella ekonomin. En inhemsk politisk kris gjorde att tillväxten föll under nollstrecket 2017 men kurvan har därefter vänt uppåt igen.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Makedoniens geografi >

Sociala förhållanden

Det relativ väl fungerande sociala skyddsnät som fanns under Jugoslavientiden har urholkats på grund av ekonomiska problem och är i dag helt otillräckligt. Arbetslösheten är hög och landet räknas till de fattigaste i Europa (se lista).
 

Besök Landguiden och läs mer om Nordmakedonien.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 19 juni 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Nordmakedonien

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Nordmakedonien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Nordmakedoniens geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Nordmakedoniens geografi ur olika perspektiv.

Hi
Karta

Nordmakedoniens historia

Få en helhetsbild av Nordmakedoniens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa...

Relaterade taggar

Hi
Natos emblem

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...