M
Kategori

Romer som slagit läger. Målning av Vincent van Gogh från 1888.

Romernas historia

Romernas härkomst

Romernas historia är som ett stort pussel där viktiga bitar fortfarande saknas. Vissa forskare hävdar att utvandringen från Indien skedde mellan år 240 och år 1000, en mycket orolig tid i nordvästra Indiens och Mellanösterns historia. Numera anser många att det inte var fråga om någon massutvandring. Istället skedde den i vågor, och det fanns flera orsaker till flyttningen – krig, fattigdom, tvångsförflyttning och sökande efter bättre arbete och levnadsförhållanden.

Romernas härkomst

Romernas historia är som ett stort pussel där viktiga bitar fortfarande saknas. Vissa forskare hävdar att utvandringen från Indien skedde mellan år 240 och år 1000, en mycket orolig tid i nordvästra Indiens och Mellanösterns historia. Numera anser många att det inte var fråga om någon massutvandring. Istället skedde den i vågor, och det fanns flera orsaker till flyttningen – krig, fattigdom, tvångsförflyttning och sökande efter bättre arbete och levnadsförhållanden.

ANNONS

ANNONS

Romerna har sedan dess isolerats såsom folkgrupp på grund av förföljelser och förvisningar, trots att de lever i många länder, inte minst i Europa.

Romernas svenska historia

Till Sverige kom de första romerna på 1500-talet. Gustav Vasa deklarerade år 1550 att ”tatarerna” måste ut ur landet. Om de gömde sig kvar skulle de straffas till ”liff och godz uthan all nådher.”

Vart de än har kommit har romerna förbjudits att slå sig ner. I Sverige har man bl.a. ända fram till början av 1970-talet tvångssteriliserat romer och tvingat romska kvinnor att göra abort – statliga brott mot mänskliga rättigheter som hade påbörjats 1934 av ”rashygieniska” skäl.

Ute i Europa har levnadsvillkoren för romer varit ännu värre. I Rumänien hölls romer som regelrätta slavar som kunde köpas och säljas ända till 1864, två år efter slaveriets avskaffande i Nordamerika.

Eftersom romerna enligt lag som gällde ända till mitten av 1950-talet inte fick vistas i Sverige, kunde de inte folkbokföras. De var i praktiken statslösa. När Gunnar Sträng 1952 deklarerat i riksdagen att romerna i landet ska ha samma medborgerliga rättigheter och skyldigheter som andra svenskar tog det trots det flera år innan de började folkbokföras – en förutsättning för att de skulle kunna få del av samma sociala trygghetssystem och möjligheter till utbildning som övriga medborgare. Och först måste lagen avskaffas, som sa att de inte fick bo längre tid än tre veckor på samma plats. I praktiken åtnjöt inte romer i Sverige full rösträtt förrän omkring 1960. Under de första efterkrigsdecennierna genomförde svensk polis regelbundet rikssamordnade ”zigenarräkningar” i razzialiknande former för att kunna folkbokföra landets romer.

Det finns idag ca 10 miljoner romer i världen, de flesta i Europa. I Sverige räknar man med ca 50 000 – att jämföra med ca 20 000 judar respektive samer. Till romer räknas ibland också resandefolk, vilka tidigare nedlåtande brukade kallas ”tattare”.

Sverige, romerna och Förintelsen

Hundratusentals romer mördades i nazisternas koncentrations- och förintelseläger. Till Sverige kunde de inte fly, och knappt någon annanstans heller. De var rätts- och skyddslösa. Mellan 1914 och 1954 vidmakthöll Sverige ett generellt invandrings- och vistelseförbud för romer. Endast vid tre tillfällen släpptes romer in i landet. Sveriges regering avvisade med hänvisning till lagen samtliga romska flyktingar. Därmed fick de i praktiken sin dödsdom. De greps av tyskarna och tvingades iväg till olika läger där de internerades eller mördades.När kriget närmade sig slutet skickade Sveriges regering ut Röda korset med de vita bussarna under ledning av Folke Bernadotte till koncentrationslägren. De räddade tiotusentals
dödsdömda, däribland Sofia Taikon, vars levnadshistoria gestaltas i boken Sofia Z-4515.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad vet vi om romernas härkomst?
   
 2. Ge en kort sammanfattning av romernas historia i Sverige fram till senare delen av 1900-talet.
   
 3. Ungefär hur många romer finns det i världen?
   
 4. Hur agerade Sverige mot romer som under andra världskriget flydde från nazisternas förföljelser?
   

 

FÖRFATTARE

Text: Kalle Güttler, Forum För levande historia
Webbplats: Forum för levande historia
Textmaterialet är ett utdrag från Fflh:s publikation: Lärarhandledning till Sofia Z-4515/Sofi Z-4515
Tillhörande elevmaterial hittar du här: Ett seriealbum om den romska flickan Sofia Taikon

 


Läs mer om

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Romernas historia

Antiziganism i historien och idag

av: Forum för levande historia
Gymnasiet, Lättläst

Ett undervisningsmaterial för gymnasium och vuxenutbildning som ger kunskap om romers historia och förståelse för var fördomar om romer kommer ifrån.

+ Läs mer

Förintelsen och andra världskriget

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst, Nyanlända

Förintelsen var en unik händelse men väcker frågor som är relevanta i alla tider. Kunskap om de steg som ledde fram till folkmord kan hjälpa oss att förstå varför demokrati är viktigt för att värna de mänskliga rättigheterna.

+ Läs mer

Källkritik, historiebruk och rasism

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

I det här interaktiva klassrumsmaterialet får dina elever öva förmågorna källkritik och historiebruk. Förmågor som är viktiga för att kunna hantera information, åsikter och värderingar av olika slag som finns i en demokrati.

+ Läs mer

Romer under Förintelsen

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Mellan 200 000 och 500 000 av Europas romer mördades under Förintelsen. De föll offer för rasistisk förföljelse av tyska nazister och deras fascistiska allierade. Men detta folkmord är till stora delar fortfarande okänt.

+ Läs mer

Seriealbumet: Sofia Z-4515

av: Forum för levande historia
Mellanstadiet, Högstadiet

Värderingsövningar som skapar reflektion och diskussion kring normer, demokrati och de mänskliga rättigheterna. Seriealbumet: Sofia Z-4515, berättar om Sofia Taikons upplevelser från 2:a världskriget.

+ Läs mer

Artiklar om Romernas historia

SO-rummet bok
S

Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - medeltid och tidigmodern tid

av: Torbjörn Nilsson
2021-10-11

I Norden förekom långt fram i tiden träldom. Trälarna under vikingatiden bestod av fångar från plundringståg eller brottslingar i det egna samhället. Också fattiga som saknade levebröd eller de som var svårt skuldsatta kunde frivilligt – men tvingade av omständigheterna – bli trälar. Som sådana saknade de alla rättigheter som fria män hade och sattes på tyngre arbeten. Att ha många trälar var ett tecken på välstånd och makt. Ofriheten ärvdes genom generationerna, även om frigivande också förekom. Successivt avtog träldomen som system, inte minst genom kristendomens införande. Från 1335 fanns en bestämmelse om att ingen som fötts av kristna föräldrar fick tjäna som träl. Eftersom alla invånare ansågs tillhöra den nya tron upphörde träldomen med den dåvarande generationen trälar...

+ Läs mer

M

När romer fick rösträtt i Sverige

av: Jenny Björkman
2020-04-08

I takt med att vi intresserar oss för historiens skuggsidor så blir intresset för utsatta grupper större. Romer har varit en mycket utsatt grupp. Historien om deras rösträtt är komplicerad. Det beror på begreppet ”romer”...

+ Läs mer

M

Katarina Taikon kämpade för romers rättigheter

av: Martin Nyblom
2018-08-06

Katarina Taikon fick inte gå i skolan, men blev känd författare och kämpade för romernas rättigheter i samhället. Hon skrev böckerna om Katitzi. Böckerna bygger på hennes egna upplevelser...

+ Läs mer

M

Antiziganism

av: Kommissionen mot antiziganism
2016-03-15

Antiziganism är den särskilda rasism som riktas mot romer. Antiziganismen har sin grund i fientliga föreställningar om romer som grupp. Det kan uttrycka sig till exempel som hatbrott, diskriminering eller negativa och stereotypa fördomar mot romer. Antiziganismen kränker principen om människors lika värde och rättigheter...

+ Läs mer

M

Romer fick inte komma in i Sverige under Förintelsen

av: Kommissionen mot antiziganism
2016-03-07

År 1914 infördes en lag i Sverige som innebar att romer förbjöds att resa in i landet. Romer som flydde från förföljelser i andra europeiska länder eller var överlevande från Förintelsen fick inte komma in i Sverige. Den politiken ändrades först nio år efter andra världskrigets slut, år 1954.

+ Läs mer

M

Steriliseringspolitiken i Sverige

av: Kommissionen mot antiziganism
2016-03-04

Riksdagen antog en steriliseringslag som fanns i Sverige i drygt 40 år, 1934-1976. Med stöd av den lagen steriliserades 63 000 personer, varav ungefär hälften av ingreppen uppskattas ha skett mot personens vilja. Det finns mycket som tyder på att den romska gruppen ”resande” var särskilt utsatt för sterilisering...

+ Läs mer

Länkar om Romernas historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh

Sveriges nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter utgörs av: samer, Sverigefinnar, romer, Tornedalingar och judar. Bland skolans...

Relaterade taggar

Hi
Barn bakom taggtråd.

Förintelsen

Förintelsen är den svenska benämningen på det folkmord som nazisterna utförde 1933-1945 på drygt...

Hi
Antiziganism

Antiziganism

Med antiziganism menas rasism mot romer. Antiziganism bygger på fördomar om att romer ser ut och...

Hi
Porajmos

Porajmos

Folkmordet på romer under andra världskriget kallas på romani för porajmos (romska för uppslukande...