M

Nicaragua idag

Antal invånare: 6 217 580 (2017)
Huvudstad: Managua

Befolkning

Majoriteten av befolkningen lever i den västra delen av Nicaragua. Före kolonialtiden bodde de flesta av urfolken i den delen av landet. Efter spanjorernas kolonisering kom de indianer som överlevde att med tiden förspanskas.

Området bebos idag av spansktalande vita och mestiser (av blandat spanskt och indianskt ursprung). Ett par urfolk, bland dem subtiaba, finns kvar i väster men de har förlorat det mesta av sin traditionella livsstil liksom sina egna språk.

Antal invånare: 6 217 580 (2017)
Huvudstad: Managua

Befolkning

Majoriteten av befolkningen lever i den västra delen av Nicaragua. Före kolonialtiden bodde de flesta av urfolken i den delen av landet. Efter spanjorernas kolonisering kom de indianer som överlevde att med tiden förspanskas.

Området bebos idag av spansktalande vita och mestiser (av blandat spanskt och indianskt ursprung). Ett par urfolk, bland dem subtiaba, finns kvar i väster men de har förlorat det mesta av sin traditionella livsstil liksom sina egna språk.

ANNONS

ANNONS

Religion

De flesta nicaraguaner är katoliker. Katolska kyrkan har en stark ställning och dess politiska inflytande har ökat sedan parlamentet 2006 röstade igenom ett totalförbud mot abort.

Nicaraguas flagga.

Politiskt system

Nicaragua är en republik där presidenten är statsöverhuvud, regeringschef och överbefälhavare. Sedan Daniel Ortega och sandinistpartiet FSLN återvände till makten 2007 har statsförvaltningen blivit mer centraliserad och styret mer auktoritärt, och delar av författningen har satts ur spel.

Den politiska oppositionen är splittrad. Rättssystemet är korrumperat och politiserat.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Efter maktskiftet 2007 lades utrikespolitiken om radikalt. Relationerna med andra vänsterregeringar i Latinamerika, främst i Venezuela, samt i Bolivia och Kuba, prioriterades.

Nicaragua inledde även diplomatiska förbindelser med Iran, som finansierade flera byggen, bland annat en damm till ett vattenkraftverk och ett nytt sjukhus.

USA har genom historien lagt sig i Nicaraguas inre angelägenheter för att skydda sina egna intressen

Ekonomi

Nicaragua är det näst fattigaste landet i Latinamerika efter Haiti. Jordbruket är basen i ekonomin även om industrisektorn har vuxit på senare år, liksom turismen.

Resurserna och inkomsterna är ojämnt fördelade och arbetslösheten är hög, men sandinistregeringen har gett småbrukare mikrokrediter för att förbättra deras försörjningsmöjligheter.

Nicaragua är beroende av bistånd från Venezuela och lider av stora handels- och budgetunderskott.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Nicaraguas geografi >

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

Exporten har ökat stadigt sedan i början av 00-talet med undantag för en nedgång 2009 till följd av den globala finanskrisen.

Maquilas­sektorn, som mest tillverkar kläder och skor för den amerikanska marknaden, står för omkring hälften av exportvärdet.

Andra viktiga exportvaror är de traditionella kaffe, socker och bananer samt nyare satsningar som nötkött, skaldjur, bönor och jordnötter.

Importen består främst av konsumtionsvaror, maskiner och utrustning, råvaror och oljeprodukter.

Sociala förhållanden

Trots att fattigdomen har minskat på senare år Nicaragua fortfarande Latinamerikas fattigaste land efter Haiti.

Det har varit god tillväxt i ekonomin på senare år, men inkomsterna är ojämnt fördelade. Den fattigaste femtedelen av befolkningen har mindre än fyra procent av inkomsterna.

År 2011 levde 44 procent av befolkningen i fattigdom, det vill säga på mindre än två dollar om dagen, enligt en officiell studie. Av dem var 8 procent extremt fattiga.

Fattigdomen är mest utbredd på landsbygden, särskilt bland urfolken på Atlantkusten.
 

Besök Landguiden och läs mer om Nicaragua.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Nicaragua

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Nicaraguas geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Nicaraguas geografi ur olika perspektiv.

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Nicaraguas historia

Få en helhetsbild av Nicaraguas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i...