M
Kategori
karta

Nicaragua idag

Antal invånare: 6 702 379 (2021)
Huvudstad: Managua

Nicaragua i Centralamerika är ett av de fattigaste länderna på västra halvklotet. Basen i ekonomin är jordbruket, med kaffe som största exportvara. Efter en revolution mot diktatorn Somoza 1979 följde ett årtionde av inbördeskrig mellan den marxistiska sandiniströrelsen och USA-stödda rebeller. Sandinisterna återkom till makten 2007 efter ett val, och Daniel Ortega blev på nytt blev president.

Antal invånare: 6 702 379 (2021)
Huvudstad: Managua

Nicaragua i Centralamerika är ett av de fattigaste länderna på västra halvklotet. Basen i ekonomin är jordbruket, med kaffe som största exportvara. Efter en revolution mot diktatorn Somoza 1979 följde ett årtionde av inbördeskrig mellan den marxistiska sandiniströrelsen och USA-stödda rebeller. Sandinisterna återkom till makten 2007 efter ett val, och Daniel Ortega blev på nytt blev president.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Befolkningen i Nicaragua är ung, runt 30 procent är under 15 år. En majoritet av invånarna har blandad härkomst från européer och ursprungsfolk. På östkusten, som är isolerad från landet i övrigt, bor många afronicaraguaner och mindre grupper av ursprungsfolk.

Nicaraguas flagga.

Religion

De flesta nicaraguaner är kristna. Katolska kyrkan har traditionellt dominerat men protestantiska samfund har vunnit mark på senare år.

Inrikespolitik och författning

Socialistpartiet FSLN styr Nicaragua sedan 2007, med den förre revolutionsledaren Daniel Ortega som president. Kritiken har efter hand ökat mot hans alltmer auktoritära styre och personkulten runt honom. Omfattande protester 2018 kvästes med hårda tag, vilket försatte landet i en politisk och ekonomisk kris. Det politiska förtrycket förvärrades under valåret 2021, då Ortega säkrade en fjärde mandatperiod.

Demokrati och rättigheter

Rättsstaten har successivt urholkats i Nicaragua som idag är ett av de minst demokratiska länderna i Latinamerika. Makten har undan för undan koncentrerats till presidenten som alltmer har begränsat spelrummet för kritiker och motståndare. I fotspåren av de massprotester som bröt ut våren 2018 förvärrades förtrycket avsevärt.

Utrikespolitik och försvar

Den odemokratiska utvecklingen har gjort Nicaragua alltmer isolerat på den internationella arenan och landet har numera nära relationer främst med andra auktoritära stater. Förutom andra latinamerikanska vänsterregimer, som Venezuela och Kuba, gäller det bland annat Ryssland, Iran och i växande utsträckning Kina. Västländerna har infört sanktioner mot regeringen.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Nicaragua är det näst fattigaste landet i Latinamerika, efter Haiti. Jordbruket är basen i ekonomin även om industrisektorn och turismen har vuxit. Resurserna och inkomsterna är ojämnt fördelade och arbetslösheten är hög. Nicaragua är beroende av bistånd och har stora handels- och budgetunderskott.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Nicaraguas geografi >

Sociala förhållanden

Trots att fattigdomen har minskat på senare år är Nicaragua fortfarande ett av Latinamerikas fattigaste länder. Det har varit god tillväxt i ekonomin på senare år, men inkomsterna är ojämnt fördelade. Den fattigaste femtedelen av befolkningen har mindre än fyra procent av inkomsterna.

Besök Landguiden och läs mer om Nicaragua.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Nicaragua

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Nicaragua

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
karta

Nicaraguas geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Nicaraguas geografi ur olika perspektiv.

Sh

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Hi
karta

Nicaraguas historia

Få en helhetsbild av Nicaraguas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i...