M

Malaysia idag

Antal invånare: 31 949 777 (2019)
Huvudstad: Kuala Lumpur

Malaysia består av två delar: den västra delen ligger på Sydöstasiens fastland medan den östra utgör en del av ön Borneo. Majoriteten av invånarna är etniska malajer och muslimer, men landet rymmer många folkgrupper och religioner. Efter självständigheten från den brittiska kolonialmakten 1957 har politisk stabilitet och industrialisering lagt grunden till en relativt hög levnadsstandard bland malaysierna.

Antal invånare: 31 949 777 (2019)
Huvudstad: Kuala Lumpur

Malaysia består av två delar: den västra delen ligger på Sydöstasiens fastland medan den östra utgör en del av ön Borneo. Majoriteten av invånarna är etniska malajer och muslimer, men landet rymmer många folkgrupper och religioner. Efter självständigheten från den brittiska kolonialmakten 1957 har politisk stabilitet och industrialisering lagt grunden till en relativt hög levnadsstandard bland malaysierna.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Ungefär halva befolkningen i Malaysia utgörs av muslimska malajer, medan landets kineser är den största minoritetsgruppen. Genom åren har motsättningarna periodvis varit starka mellan den malajiska majoriteten och framför allt kineser och indier.

Malaysias flagga.

Religion

Omkring tre femtedelar av Malaysias befolkning är muslimer, och islam är statsreligion. Författningen garanterar religionsfrihet, men då islam är så nära förbundet med malajernas etniska identitet gynnas islam i praktiken framför andra religioner.

Politiskt system

Malaysia är en monarki, som är indelad i delstater och federala territorier. Landets kung är statschef och har i huvudsak en ceremoniell roll. Den verkställande makten ligger hos den federala regeringen. Partierna baseras mer på etnisk tillhörighet än på politisk ideologi.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

Malaysia är en monarki med parlamentarisk demokrati, men betydande skillnader jämfört med västliga demokratier märks främst i synen på mediefriheten och i rättsväsendets tillämpning. Domstolarna är inte helt oberoende och det finns tydliga brister i press- och yttrandefriheten.

Utrikespolitik och försvar

Tonvikten i Malaysias utrikespolitik ligger på den sydöstasiatiska gemenskapen inom Asean. Samtidigt är landet aktivt inom FN och har deltagit i många fredsbevarande insatser i världen. Malaysia vill också vara en brobyggare mellan den muslimska och den icke muslimska delen av världen. Under 2010-talet stärktes kontakterna med Kina avsevärt.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Malaysia har sedan självständigheten 1957 utvecklats från ett råvaruproducerande utvecklingsland till ett övre medelinkomstland, vars ekonomi domineras av tillverkningsindustri för export samt en stor tjänstesektor, bland annat i form av turism, finansiella tjänster och statsförvaltning.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Malaysias geografi >

Utrikeshandel

Malaysia har länge haft överskott i både handelsbalansen och bytesbalansen med utlandet. Tack vare en framgångsrik export och en stor inhemsk efterfrågan återhämtade sig landet förhållandevis snabbt efter såväl Asienkrisen 1997–1998 som den globala finanskrisen 2008–2009.

Sociala förhållanden

Malaysia har på ett halvsekel utvecklats från ett fattigt jordbruksland till ett framgångsrikt industriland. En hög ekonomisk tillväxt har bidragit till att minska såväl andelen fattiga malaysier som de ekonomiska klyftorna i samhället.

Besök Landguiden och läs mer om Malaysia.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 24 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Malaysia

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Malaysia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Malaysias geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Malaysias geografi ur olika perspektiv.

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Malaysias historia

Få en helhetsbild av Malaysias historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...