Bild:
M

Malaysia idag

Antal invånare: 31 624 260 (2017)
Huvudstad: Kuala Lumpur

Befolkning

Omkring fyra femtedelar av malaysierna bor i det mer urbaniserade Västmalaysia, framför allt på västkusten. Östmalaysias invånare är ganska jämt fördelade mellan de två delstaterna Sarawak och Sabah.

Religion

Omkring tre femtedelar av Malaysias befolkning är muslimer, och islam är statsreligion. Författningen garanterar religionsfrihet, men då islam är så nära förbundet med malajernas etniska identitet gynnas islam i praktiken framför andra religioner.

Politiskt system

Malaysia är en monarki med parlamentarisk demokrati, men partierna bygger mer på etnisk tillhörighet än på politisk ideologi.

Det finns ett parallellt civilrättsligt system med sharialagar. Spöstraff är utbrett. Rättsväsendet är inte helt oberoende och det finns brister i yttrandefrihet.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Efter att vid självständigheten 1957 ha varit uttalat västvänligt intog Malaysia från 1970-talet en mer neutral hållning.

Landet är medlem av en rad internationella och regionala organisationer, med tonvikt på den sydöstasiatiska gemenskapen Asean. Malaysia är också aktivt inom FN och har deltagit i många fredsbevarande insatser i världen. Landet vill vara en brobyggare mellan den muslimska och den icke muslimska delen av världen.

Ekonomi

Malaysia har sedan självständigheten 1957 utvecklats från ett råvaruproducerande utvecklingsland till ett övre medelinkomstland vars ekonomi domineras av industrin och tjänstesektorn.

Före den internationella finanskrisen 2008 var Malaysia under många år en av världens snabbast växande ekonomier. Landets bruttonationalprodukt (BNP) växte med i genomsnitt 6,2 procent per år mellan 1957 och 2007. Tillväxten har till en del bidragit till en utjämning av de ekonomiska klyftorna, men regionala skillnader består.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Malaysias geografi >

Utrikeshandel

Malaysia har länge haft överskott i både handelsbalansen och bytesbalansen med utlandet. Tack vare en framgångsrik export och en stor inhemsk efterfrågan återhämtade sig landet förhållandevis snabbt efter såväl Asienkrisen 1997–1998 som den globala finanskrisen 2008–2009.

Sociala förhållanden

Malaysia klassas som ett högt utvecklat land av FN:s utvecklingsorgan UNDP. Sedan 1970 har Malaysia upplevt en snabb ekonomisk tillväxt som förvandlat det till ett framgångsrikt industriland. Tillväxten har till en del utjämnat de ekonomiska klyftorna och andelen fattiga har minskat.

1970 levde nära hälften av malaysierna under fattigdomsstrecket. 2012 var andelen fattiga knappt två procent enligt UNDP.
 

Besök Landguiden och läs mer om Malaysia.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 31 624 260 (2017)
Huvudstad: Kuala Lumpur

Befolkning

Omkring fyra femtedelar av malaysierna bor i det mer urbaniserade Västmalaysia, framför allt på västkusten. Östmalaysias invånare är ganska jämt fördelade mellan de två delstaterna Sarawak och Sabah.

Religion

Omkring tre femtedelar av Malaysias befolkning är muslimer, och islam är statsreligion. Författningen garanterar religionsfrihet, men då islam är så nära förbundet med malajernas etniska identitet gynnas islam i praktiken framför andra religioner.

Uppdaterad: 11 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Fakta om Malaysia

av:
Hornbill och AMP film
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Det här är en spännande dokumentär med tillhörande studiematerial som handlar om regnskog, urfolks livsvillkor och rättigheter, regnskogsskövling, korruption, miljöförstö­ring, global rättvisa, mänskliga rättigheter och konsumentmakt.

Länkar om Fakta om Malaysia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Malaysia. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Malaysia ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Malaysia ur olika perspektiv. Malaysia är en förbundsstat i sydöstra Asien, bestående av tidigare brittiska besittningar på Malackahalvön och norra Borneo...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Malaysia. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, politik, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Malaysias geografi ur olika perspektiv.

Om BNP, skillnaden mellan u-länder och i-länder, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt organisationers arbete för att förbättra...

Få en helhetsbild av Malaysias historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.