M

Brännmärkning av infångade slavar. Slavhandeln över Atlanten är historiens största människorov. Minst 10 miljoner afrikaner skeppades som slavar från Afrika till Amerika.

Slaveri och triangelhandel

Slaveri och slavhandel har förekommit i alla tider. Under nya tiden fick slaveriet stor spridning i Nord-, Mellan- och Sydamerika där arbetet på bl.a. sockerrörs- och bomullsplantager sköttes av slavar. Från slutet av 1600-talet och under 1700-talet var den europeiska slavhandeln som mest intensiv. Under den här perioden skeppades omkring 50 000 människor årligen över Atlanten till Amerika för att arbeta som slavar.

Triangelhandeln

Handeln med slavar bedrevs framförallt av engelsmännen som hämtade slavarna i Västafrika och fraktade över dem till de europeiska kolonierna i Amerika. Slavhandeln som gick till Amerika brukar kallas triangelhandeln eftersom handelsrutten utgjorde en triangel på kartan.

Slaveri och slavhandel har förekommit i alla tider. Under nya tiden fick slaveriet stor spridning i Nord-, Mellan- och Sydamerika där arbetet på bl.a. sockerrörs- och bomullsplantager sköttes av slavar. Från slutet av 1600-talet och under 1700-talet var den europeiska slavhandeln som mest intensiv. Under den här perioden skeppades omkring 50 000 människor årligen över Atlanten till Amerika för att arbeta som slavar.

Triangelhandeln

Handeln med slavar bedrevs framförallt av engelsmännen som hämtade slavarna i Västafrika och fraktade över dem till de europeiska kolonierna i Amerika. Slavhandeln som gick till Amerika brukar kallas triangelhandeln eftersom handelsrutten utgjorde en triangel på kartan.

ANNONS

ANNONS

Bra att veta...

I Sverige avskaffades slaveriet på medeltiden. Det var kung Magnus Eriksson som 1335 bestämde att träldomen (slaveriet) skulle upphöra.

Fartygen utgick oftast från England där de lastades med krut, gevär, brännvin, tyger och annat. Därefter seglade de till Västafrika där varorna byttes mot infångade slavar som sedan transporterades över Atlanten till kolonierna i Amerika. När skeppen till sist återvände till England var de fullastade med bomull, tobak och socker som hade odlats i kolonierna.

Under 1600- och 1700-talen hamnade de flesta afrikanska slavarna i Brasilien och Västindien. När sedan den industriella revolutionen hade kommit igång och textilindustrins behov av råvaror ökade, blev istället södra USA det vanligaste slutmålet för slavskeppen till följd av det ökade behovet av arbetskraft på bomullsfälten.

Karta som visar triangelhandeln
Bild: Ulrika Hellberg
Slavhandeln över Atlanten brukar kallas triangelhandeln, eftersom skeppen gjorde resan i tre delar som i en trekant. I Europa lastade man tyger, kopparföremål, järn, vapen och sprit, som fördes till Västafrika. Där man bytte lasten mot afrikaner, som såldes som slavar till plantager i Västindien, Sydamerika och Nordamerika. Där odlades kaffe, bomull,
tobak och socker, som fördes till Europa.

ANNONS

Slavhandel över Atlanten 1701-1800
Slavhandlande nation/område Antal slavar Procentuell fördelning
Storbritannien 2 468 000 40,5
Portugal 1 888 000 31,0
Frankrike 1 104 000 18,1
Nederländerna 349 000 5,7
Nordamerika 206 000 3,4
Danmark 66 000 1,0
Övriga  (bl.a. Sverige) 10 000 0,2
TOTALT 6 091 000 100

Källa: Paul E. Lovejoy, Transformation in Slavery. A History of Slavery in Africa. Cambridge University Press 2000, s. 48.  Tabell s. 175  ur Harrison, Slaveri, del 2. Pocketupplagan Historiska Media 2010.

Slavhandel över Atlanten 1450-1900
Tidsperiod Antal slavar Procent
1450-1600 409 000 3,6
1601-1700 1 348 000 11,9
1701-1800 6 090 000 53,8
1801-1900 3 466 000 30,6
TOTALT 11 313 000 100

Källa: Paul E. Lovejoy, Transformation in Slavery. A History of Slavery in Africa. Cambridge University Press 2000, s. 19.  Tabell s. 171 ur Harrison, Slaveri, del 2. Pocketupplagan Historiska Media 2010.

Slaveriet avskaffas

1800-talet fick liberalismens idéer stor spridning i Europa och kolonierna. Det dröjde sedan inte länge förrän allt slaveri förbjöds. I USA avskaffades slaveriet först efter att sydstaterna besegrats av nordstaterna under det amerikanska inbördeskriget 1861-1865.

ANNONS

ANNONS

Några nedslag i slaveriets historia och om Sveriges roll i den

1646
Den första svenska slavhandelsexpeditionen till Afrika organiseras av affärsmannen Louis de Geer, med sjöpass utfärdat av regeringen. Slavar hämtas och byts sedan mot socker i Västindien. Vid hemkomsten till Stockholm 1647 medförs socker, guld, elfenben och fyra svarta slavar som överlämnas till rikskanslern Axel Oxenstierna.

1650
Sveriges regering och Afrikanska Kompaniet kommer överens med kungen av Fetu i Ghana att Cabo Corso blir svensk koloni. Ett svenskt fort, Carolusborg, och flera handelsstationer, inrättas. Kompaniet exporterar slavar till bland annat Västindien.

1663
Afrikanska Kompaniet drivs bort från Cabo Corso av afrikaner och det svenska fortet tas snart över av England som gör det till sitt högkvarter för den afrikanska slavhandeln.

1700
Slavhandeln utvecklas till en motor i den europeiska ekonomin och de flesta länder deltar på olika sätt i den lukrativa handeln. Bland annat spelar det svenska järnet en viktig roll.

1784
Den västindiska ön Saint Barthélemy blir svensk koloni, med 281 slavar. 1812 har slavarnas antal ökat till 2406.

1786
Västindiska Kompaniet bildas med Sveriges kung som delägare. Kompaniet ges rätt att bedriva slavhandel på afrikanska kusten.

1787
Den svenske guvernören på Saint Barthélemy skapar apartheidlagstiftning på ön och delar in befolkningen i ”vita”, ”fria kulörta” och ”negrer”. Antislaverirörelsen grundas i London.

1789
Louverture leder slavuppror i Haiti.

1790
Tulltaxa införs på Saint Barthélemy men importen av slavar från Afrika är till en början fri. Först 1804 införs importtull även för slavar.

1803
Danmark förbjuder slavhandel.

1823
Slavhandel med svenska skepp fördöms i svensk lag.

1830
Sveriges riksdag antar en strafflag mot ”negerhandel”, ett brott som ska ge dödsstraff. Undantag görs för handel med slavar ”för eget behov” inom det land där slaveri är tillåtet.

1847
Sverige avskaffar slaveriet och de sista slavarna på Saint Barthélemy friköps.

1865
Slaveriet förbjuds i USA efter inbördeskriget.

1926
Nationernas förbund antar Slaverikonventionen, som förbinder alla länder som undertecknar den att avskaffa slaveriet.

1948
FN antar den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter, som förbjuder slaveri.

ANNONS

ANNONS

Kapitalismen var drivkraften bakom triangelhandeln

Den israeliske historieprofessorn Yuval Noah Harari skriver i sin bok Sapiens - en kort historik över mänskligheten (sid 320-321):

"När européerna erövrade Amerika etablerade de guld- och silvergruvor och anlade socker-, tobaks- och bomullsplantager. [...] Särskilt viktiga var sockerrörsplantagerna. När stora sockerplantager hade anlagts i Amerika importerades allt större mängder socker till Europa. Priset på socker föll och européerna utvecklade ett omättligt sug efter sötsaker. Entreprenörer tillfredsställde detta behov genom att producera stora mängder tårtor, kakor, choklad, godis och sötade drycker som kakao, kaffe och te. Den genomsnittlige engelsmannens årliga sockerintag ökade från nästan noll i början av 1600-talet till omkring 8 kilo i början av 1800-talet.

Men att odla sockerrör och utvinna sockret var arbetsintensivt. Få ville arbeta långa dagar på malariainfekterade fält under en tropisk sol. Kontraktsanställda skulle ha producerat en vara som hade varit alltför dyr för masskonsumtion. Påverkade av marknadskrafterna och hungriga efter profit och tillväxt gick de europeiska plantageägarna över till att nyttja slavarbete.

Under 1600-, 1700- och 1800-talen importerades runt 10 miljoner afrikanska slavar till Amerika. Omkring 70 procent av dem arbetade på sockerplantagerna. Arbetsförhållandena var fruktansvärda. De flesta slavar levde ett kort och eländigt liv, och ytterligare miljoner dog under de krig som utkämpades för att fånga dem eller under den långa resan från Afrikas inre till Amerikas kuster. Allt detta för att européerna skulle kunna njuta av sött te och godis – och för att sockerbaronerna skulle tjäna storkovan.

Slavhandeln kontrollerades inte av någon stat eller regering. Den var ett rent ekonomiskt projekt, som organiserades och finansierades via den fria marknaden i enlighet med tillgång och efterfrågan. Privata slavhandelsföretag sålde aktier på börserna i Amsterdam, London och Paris…”

Intressanta fakta om slaveriet

Visste du att:

 • Engelsmännen i Amerika under 1700-talet hade svårt att få tag på arbetskraft till sina plantager. I det varma klimatet var det inga vita som ville utföra det tunga och slitsamma arbetet. Därför gjorde engelsmännen som spanjorerna hade gjort och importerade slavar från Afrika. I 400 år pågick slavhandeln mellan Afrika och Amerika. Det var historiens största människorov. Minst 10 miljoner slavar fördes över Atlanten till Amerika.
 • Författarinnan Harriet Beecher Stowe fick massor av hatbrev från rasister sedan hon skrivit boken Onkel Toms stuga. I ett av breven fann författarinnan en slavs avskurna öra.
 • Som första land i Europa förbjöd Danmark slavhandeln år 1803 och engelsmännen följde snart efter.
 • Omkring en miljon européer såldes som slavar i Nordafrika mellan åren 1500 och 1800. De muslimska stadsstaterna hade kontrollen över den nordafrikanska Medelhavskusten och låg bakom slavhandeln. Från början härjade de muslimska slavskeppen i Medelhavet men så småningom plundrade de kuststäder i Spanien och Frankrike. Till skillnad från de afrikanska slavar som skeppades till Amerika, kunde de europeiska slavarna klättra på den sociala rangskalan och det hände ofta att de tjänade så mycket pengar att de kunde köpa sig fria.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Under vilket århundrade var slavhandeln som mest intensiv? Försök räkna ut (grovt räknat) hur många afrikaner som tvingades över Atlanten för att leva och dö i slaveri i Amerika under detta århundrade. Tag hjälp av siffran som nämns i texten.
   
 2. Beskriv hur triangelhandeln fungerade.
   
 3. På vilket sätt utgjorde kapitalismen den viktigaste drivkraften bakom triangelhandeln?
   
 4. Varför avskaffades slaveriet under 1800-talet? Utveckla gärna svaret med hjälp av fakta från avsnittet om upplysningstiden.

Ta reda på:

 1. Förekommer det slaveri i världen idag? Motivera ditt svar.

Diskutera:

 1. Hur stor del hade Sverige i triangelhandeln tycker du? Läs också gärna några av artiklarna längre ner på sidan som handlar om Sverige och slavhandeln.
   
 2. Fundera över vilka följder triangelhandeln fick för Afrika, Amerika och Europa.

 

Litteratur:
Bra Böckers Lexikon 2000, del 21, Bokförlaget Bra Böcker, 1998
Sverker Oredsson och Lars Andersson, I historiens spegel,
Studentlitteratur, 2001
Yuval Noah Harari, Sapiens - en kort historik över mänskligheten, Natur och Kultur, 2014
 

Text: Robert de Vries (red.)
Intressanta fakta är skrivet av Carsten Ryytty, historielärare och författare, känd för att göra historia roligt. Fler spännande historiska fakta hittar du i hans bok Historiens underbara värld.
Textavsnittet "Några nedslag i slaveriets historia..." har tidigare varit en del av skolmaterialet ”Slaveri då och nu – Rätten till frihet” som getts ut av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige i samband med ett informationsprojekt om Sveriges roll i det transatlantiska slaveriet och om nutida slaveri.

 

Läs mer om

Kartor

Sidan uppdaterad: 11 maj 2020
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Slaveri och triangelhandel

Prata rasism

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Lyssna på podden Prata rasism! I programserien möter journalisten Amanda Glans fem forskare som alla har olika vetenskapliga perspektiv på rasism.

+ Läs mer

Källkritik, historiebruk och rasism

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

I det här interaktiva klassrumsmaterialet får dina elever öva förmågorna källkritik och historiebruk. Förmågor som är viktiga för att kunna hantera information, åsikter och värderingar av olika slag som finns i en demokrati.

+ Läs mer

Artiklar om Slaveri och triangelhandel

L

Lätta fakta om Saint Barthélemy - Sveriges sista koloni

av: Carsten Ryytty och Robert de Vries
2018-08-28

1878 sålde Sverige sin koloni S:t Barthélemy i Västindien till Frankrike. Innan försäljningen genomfördes en folkomröstning bland S:t Barthélemys invånare som resulterade i att 351 av 352 röstade ja till en återförening med Frankrike som tidigare varit ägare till ön. Därmed hade Sverige förlorat sin sista koloni...

+ Läs mer

M

Harriet Tubman och den underjordiska järnvägen

av: Magnus Västerbro
2018-08-27

Harriet Tubman föddes som slav men lyckades nå friheten genom att rymma. Hon ägnade därefter hela sitt liv åt den livsfarliga kampen mot slaveriet och blev den underjordiska järnvägens mest legendariska konduktör. Under mitten av 1800-talet organiserade hon mer än ett dussin fritagningsexpeditioner mot Södern och lyckades frita hundratals slavar...

+ Läs mer

L

Folkmord och smittsamma sjukdomar - européernas ankomst till Amerika

av: Hans Thorbjörnsson
2016-10-16

Upptäckten och koloniseringen av "den nya världen" (Europa, Nordafrika och Asien var den gamla) i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet blev en katastrof för de amerikanska urinvånarna. Folkmord och smittsamma sjukdomar följde överallt där de spanska och portugisiska conquistadorerna (erövrarna) drog fram...

+ Läs mer

L

De stora upptäckternas tid

av: Hans Thorbjörnsson
2016-02-27

De stora geografiska upptäckternas tid – så säger vi som bor i Europa om årtiondena runt 1500. Redan på den tiden var vår egen världsdel väl känd och inritad på kartor. Samtidigt visste man att det fanns mäktiga riken långt borta i öster, i Asien. Men hur gick det till när européerna fann sjövägen till Indien? Och hur upptäcktes ”den nya världen” – de på 1400-talet okända kontinenterna Nordamerika och Sydamerika?

+ Läs mer

L

Svensk slavhandel

av: Hans Thorbjörnsson
2014-05-13

Sverige har under perioder varit inblandat i den grymma slavhandeln över Atlanten. Kring mitten av 1600-talet bildades det Svenska Afrikakompaniet som köpte slavar i Afrika för att sedan sälja dem i Västindien, och i slutet av 1700-talet var den svenska staten ägare till en egen "slavö", Saint-Barthélemy, i Västindien...

+ Läs mer

Länkar om Slaveri och triangelhandel

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild

Renässansen och de stora upptäcktsresorna som förändrade världen och gav upphov till en ny tidsepok.

Ekonomi och handel 1500-1776

Ekonomi och handel i Europa och världen under den nya tiden.

Sjöfart och sjökrigföring 1500-1776

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under den nya tiden. Här berättas om sjökrigföring, sjöslag, långväga handel...

Industriella revolutionen

Den industriella revolutionen markerar övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället i västvärlden.

Storbritanniens historia

Historia om Storbritannien (England, Skottland, Wales och Nordirland). Här finns material som behandlar Storbritanniens...

Angolas historia

Här hittar du material som behandlar Angolas historia i små och stora drag. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i...

Rasism och främlingsfientlighet

Rasism och främlingsfientlighet grundar sig på idén om att mänskligheten kan delas in i grupper som är olika mycket...

Nigerias historia

Fördjupa dig i Nigerias historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Senegals historia

Historia om Senegal. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Sveriges historia

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Gambias historia

Fördjupa dig i Gambias historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Kameruns historia

Historia om Kamerun. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Benins historia

Historia om Benin. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Kap Verdes historia

Fördjupa dig i Kap Verdes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Slaveri

Slaveri innebär att en människa görs till en annan människas egendom. Slaveri har förekommit i hela...

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Cabo Corso

Cabo Corso var en svensk handelskoloni på Guldkusten i nuvarande Ghana. Anläggandet av kolonier...