Bild:
Tillfångatagna afrikaner på väg till ett slavskepp för överfart till Amerika. Slavhandeln över Atlanten är historiens största människorov. Minst 10 miljoner afrikaner skeppades som slavar från Afrika till Amerika.
M

Slaveri och triangelhandel

Slaveri och slavhandel har förekommit i alla tider. Under nya tiden fick slaveriet stor spridning i Nord-, Mellan- och Sydamerika där arbetet på bl.a. sockerrörs- och bomullsplantager sköttes av slavar. Från slutet av 1600-talet och under 1700-talet var den europeiska slavhandeln som mest intensiv. Under den här perioden skeppades omkring 50 000 människor årligen över Atlanten till Amerika för att arbeta som slavar.

Triangelhandeln

Handeln med slavar bedrevs framförallt av engelsmännen som hämtade slavarna i Västafrika och fraktade över dem till de europeiska kolonierna i Amerika. Slavhandeln som gick till Amerika brukar kallas triangelhandeln eftersom handelsrutten utgjorde en triangel på kartan.

Fartygen utgick oftast från England där de lastades med krut, gevär, brännvin, tyger och annat. Därefter seglade de till Västafrika där varorna byttes mot infångade slavar som sedan transporterades över Atlanten till kolonierna i Amerika. När skeppen till sist återvände till England var de fullastade med bomull, tobak och socker som hade odlats i kolonierna.

Bra att veta...

I Sverige avskaffades slaveriet på medeltiden. Det var kung Magnus Eriksson som 1335 bestämde att träldomen (slaveriet) skulle upphöra.

Under 1600- och 1700-talen hamnade de flesta afrikanska slavarna i Brasilien och Västindien. När sedan den industriella revolutionen hade kommit igång och textilindustrins behov av råvaror ökade, blev istället södra USA det vanligaste slutmålet för slavskeppen till följd av det ökade behovet av arbetskraft på bomullsfälten.

Slavhandel över Atlanten 1701-1800
Slavhandlande nation/område Antal slavar Procentuell fördelning
Storbritannien 2 468 000 40,5
Portugal 1 888 000 31,0
Frankrike 1 104 000 18,1
Nederländerna 349 000 5,7
Nordamerika 206 000 3,4
Danmark 66 000 1,0
Övriga  (bl.a. Sverige) 10 000 0,2
TOTALT 6 091 000 100

Källa: Paul E. Lovejoy, Transformation in Slavery. A History of Slavery in Africa. Cambridge University Press 2000, s. 48.  Tabell s. 175  ur Harrison, Slaveri, del 2. Pocketupplagan Historiska Media 2010.

Slavhandel över Atlanten 1450-1900
Tidsperiod Antal slavar Procent
1450-1600 409 000 3,6
1601-1700 1 348 000 11,9
1701-1800 6 090 000 53,8
1801-1900 3 466 000 30,6
TOTALT 11 313 000 100

Källa: Paul E. Lovejoy, Transformation in Slavery. A History of Slavery in Africa. Cambridge University Press 2000, s. 19.  Tabell s. 171 ur Harrison, Slaveri, del 2. Pocketupplagan Historiska Media 2010.

Slaveriet avskaffas

1800-talet fick liberalismens idéer stor spridning i Europa och kolonierna. Det dröjde sedan inte länge förrän allt slaveri förbjöds. I USA avskaffades slaveriet först efter att sydstaterna besegrats av nordstaterna under det amerikanska inbördeskriget 1861-1865.

Några nedslag i slaveriets historia och om Sveriges roll i den

1646
Den första svenska slavhandelsexpeditionen till Afrika organiseras av affärsmannen Louis de Geer, med sjöpass utfärdat av regeringen. Slavar hämtas och byts sedan mot socker i Västindien. Vid hemkomsten till Stockholm 1647 medförs socker, guld, elfenben och fyra svarta slavar som överlämnas till rikskanslern Axel Oxenstierna.

1650
Sveriges regering och Afrikanska Kompaniet kommer överens med kungen av Fetu i Ghana att Cabo Corso blir svensk koloni. Ett svenskt fort, Carolusborg, och flera handelsstationer, inrättas. Kompaniet exporterar slavar till bland annat Västindien.

1663
Afrikanska Kompaniet drivs bort från Cabo Corso av afrikaner och det svenska fortet tas snart över av England som gör det till sitt högkvarter för den afrikanska slavhandeln.

1700
Slavhandeln utvecklas till en motor i den europeiska ekonomin och de flesta länder deltar på olika sätt i den lukrativa handeln. Bland annat spelar det svenska järnet en viktig roll.

1784
Den västindiska ön Saint Barthélemy blir svensk koloni, med 281 slavar. 1812 har slavarnas antal ökat till 2406.

1786
Västindiska Kompaniet bildas med Sveriges kung som delägare. Kompaniet ges rätt att bedriva slavhandel på afrikanska kusten.

1787
Den svenske guvernören på Saint Barthélemy skapar apartheidlagstiftning på ön och delar in befolkningen i ”vita”, ”fria kulörta” och ”negrer”. Antislaverirörelsen grundas i London.

1789
Louverture leder slavuppror i Haiti.

1790
Tulltaxa införs på Saint Barthélemy men importen av slavar från Afrika är till en början fri. Först 1804 införs importtull även för slavar.

1803
Danmark förbjuder slavhandel.

1823
Slavhandel med svenska skepp fördöms i svensk lag.

1830
Sveriges riksdag antar en strafflag mot ”negerhandel”, ett brott som ska ge dödsstraff. Undantag görs för handel med slavar ”för eget behov” inom det land där slaveri är tillåtet.

1847
Sverige avskaffar slaveriet och de sista slavarna på Saint Barthélemy friköps.

1865
Slaveriet förbjuds i USA efter inbördeskriget.

1926
Nationernas förbund antar Slaverikonventionen, som förbinder alla länder som undertecknar den att avskaffa slaveriet.

1948
FN antar den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter, som förbjuder slaveri.
 

Kapitalismen var drivkraften bakom triangelhandeln

Den israeliske historieprofessorn Yuval Noah Harari skriver i sin bok Sapiens - en kort historik över mänskligheten (sid 320-321):

"När européerna erövrade Amerika etablerade de guld- och silvergruvor och anlade socker-, tobaks- och bomullsplantager. [...] Särskilt viktiga var sockerrörsplantagerna. När stora sockerplantager hade anlagts i Amerika importerades allt större mängder socker till Europa. Priset på socker föll och européerna utvecklade ett omättligt sug efter sötsaker. Entreprenörer tillfredsställde detta behov genom att producera stora mängder tårtor, kakor, choklad, godis och sötade drycker som kakao, kaffe och te. Den genomsnittlige engelsmannens årliga sockerintag ökade från nästan noll i början av 1600-talet till omkring 8 kilo i början av 1800-talet.

Men att odla sockerrör och utvinna sockret var arbetsintensivt. Få ville arbeta långa dagar på malariainfekterade fält under en tropisk sol. Kontraktsanställda skulle ha producerat en vara som hade varit alltför dyr för masskonsumtion. Påverkade av marknadskrafterna och hungriga efter profit och tillväxt gick de europeiska plantageägarna över till att nyttja slavarbete.

Under 1600-, 1700- och 1800-talen importerades runt 10 miljoner afrikanska slavar till Amerika. Omkring 70 procent av dem arbetade på sockerplantagerna. Arbetsförhållandena var fruktansvärda. De flesta slavar levde ett kort och eländigt liv, och ytterligare miljoner dog under de krig som utkämpades för att fånga dem eller under den långa resan från Afrikas inre till Amerikas kuster. Allt detta för att européerna skulle kunna njuta av sött te och godis – och för att sockerbaronerna skulle tjäna storkovan.

Slavhandeln kontrollerades inte av någon stat eller regering. Den var ett rent ekonomiskt projekt, som organiserades och finansierades via den fria marknaden i enlighet med tillgång och efterfrågan. Privata slavhandelsföretag sålde aktier på börserna i Amsterdam, London och Paris…”

Intressanta fakta om slaveriet

Visste du att:

 • Engelsmännen i Amerika under 1700-talet hade svårt att få tag på arbetskraft till sina plantager. I det varma klimatet var det inga vita som ville utföra det tunga och slitsamma arbetet. Därför gjorde engelsmännen som spanjorerna hade gjort och importerade slavar från Afrika. I 400 år pågick slavhandeln mellan Afrika och Amerika. Det var historiens största människorov. Minst 10 miljoner slavar fördes över Atlanten till Amerika.
 • Författarinnan Harriet Beecher Stowe fick massor av hatbrev från rasister sedan hon skrivit boken Onkel Toms stuga. I ett av breven fann författarinnan en slavs avskurna öra.
 • Som första land i Europa förbjöd Danmark slavhandeln år 1803 och engelsmännen följde snart efter.
 • Omkring en miljon européer såldes som slavar i Nordafrika mellan åren 1500 och 1800. De muslimska stadsstaterna hade kontrollen över den nordafrikanska Medelhavskusten och låg bakom slavhandeln. Från början härjade de muslimska slavskeppen i Medelhavet men så småningom plundrade de kuststäder i Spanien och Frankrike. Till skillnad från de afrikanska slavar som skeppades till Amerika, kunde de europeiska slavarna klättra på den sociala rangskalan och det hände ofta att de tjänade så mycket pengar att de kunde köpa sig fria.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Under vilket århundrade var slavhandeln som mest intensiv? Försök räkna ut (grovt räknat) hur många afrikaner som tvingades över Atlanten för att leva och dö i slaveri i Amerika under detta århundrade. Tag hjälp av siffran som nämns i texten.
   
 2. Beskriv hur triangelhandeln fungerade.
   
 3. På vilket sätt utgjorde kapitalismen den viktigaste drivkraften bakom triangelhandeln?
   
 4. Varför avskaffades slaveriet under 1800-talet? Utveckla gärna svaret med hjälp av fakta från avsnittet om upplysningstiden.

Ta reda på:

 1. Förekommer det slaveri i världen idag? Motivera ditt svar.

Diskutera:

 1. Hur stor del hade Sverige i triangelhandeln tycker du? Läs också gärna några av artiklarna längre ner på sidan som handlar om Sverige och slavhandeln.
   
 2. Fundera över vilka följder triangelhandeln fick för Afrika, Amerika och Europa.

 

Litteratur:
Bra Böckers Lexikon 2000, del 21, Bokförlaget Bra Böcker, 1998
Sverker Oredsson och Lars Andersson, I historiens spegel,
Studentlitteratur, 2001
Yuval Noah Harari, Sapiens - en kort historik över mänskligheten, Natur och Kultur, 2014
 

Text: Robert de Vries (red.)
Intressanta fakta är skrivet av Carsten Ryytty, historielärare och författare, känd för att göra historia roligt. Fler spännande historiska fakta hittar du i hans bok Historiens underbara värld.
Textavsnittet "Några nedslag i slaveriets historia..." har tidigare varit en del av skolmaterialet ”Slaveri då och nu – Rätten till frihet” som getts ut av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige i samband med ett informationsprojekt om Sveriges roll i det transatlantiska slaveriet och om nutida slaveri.

 

Läs mer om

Kartor

Slaveri och slavhandel har förekommit i alla tider. Under nya tiden fick slaveriet stor spridning i Nord-, Mellan- och Sydamerika där arbetet på bl.a. sockerrörs- och bomullsplantager sköttes av slavar. Från slutet av 1600-talet och under 1700-talet var den europeiska slavhandeln som mest intensiv. Under den här perioden skeppades omkring 50 000 människor årligen över Atlanten till Amerika för att arbeta som slavar.

Triangelhandeln

Handeln med slavar bedrevs framförallt av engelsmännen som hämtade slavarna i Västafrika och fraktade över dem till de europeiska kolonierna i Amerika. Slavhandeln som gick till Amerika brukar kallas triangelhandeln eftersom handelsrutten utgjorde en triangel på kartan.

Uppdaterad: 03 december 2018
Publicerad: 03 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Slaveri och triangelhandel

av:
Forum för levande historia
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Lyssna på podden Prata rasism! I programserien möter journalisten Amanda Glans fem forskare som alla har olika vetenskapliga perspektiv på rasism.
av:
Forum för levande historia
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
I det här interaktiva klassrumsmaterialet får dina elever öva förmågorna källkritik och historiebruk. Förmågor som är viktiga för att kunna hantera information, åsikter och värderingar av olika slag som finns i en demokrati.

Artiklar om Slaveri och triangelhandel

L
Carsten Ryytty och Robert de Vries
2018-08-28
1878 sålde Sverige sin koloni S:t Barthélemy i Västindien till Frankrike. Innan försäljningen genomfördes en folkomröstning bland S:t Barthélemys invånare som resulterade i att 351 av 352...
L
Hans Thorbjörnsson
2016-10-16
Upptäckten och koloniseringen av "den nya världen" (Europa, Nordafrika och Asien var den gamla) i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet blev en katastrof för de amerikanska...
L
Hans Thorbjörnsson
2016-02-27
De stora geografiska upptäckternas tid – så säger vi som bor i Europa om årtiondena runt 1500. Redan på den tiden var vår egen världsdel väl känd och inritad på kartor. Samtidigt visste man att...
L
Hans Thorbjörnsson
2014-05-13
Sverige har under perioder varit inblandat i den grymma slavhandeln över Atlanten. Kring mitten av 1600-talet bildades det Svenska Afrikakompaniet som köpte slavar i Afrika för att sedan sälja...
L
Hans Thorbjörnsson
2014-04-22
Slavhandeln berövade Afrika på en stor del människor i sina bästa år. Det gjorde bland annat att det inte skedde någon naturlig befolkningsökning mellan 1650 och 1800. ”Historiens största brott...
M
Hans Thorbjörnsson
2014-04-01
Slaveri och slavhandel har förekommit i Nordafrika åtminstone sedan vår tideräknings början. Rika romare köpte slavar som längs Nilen fördes norrut från Sudan. Men några skriftliga redogörelser...
M
Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige
2013-10-26
Effekterna av det mänskliga lidandet och de ekonomiska, sociala och psykologiska följderna av slavhandeln ser vi än i dag. Hur påverkar det oss?
M
Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige
2013-08-29
Slavhandeln hjälpte till att göra Europa rikt och även Sverige tjänade pengar, bland annat på att sälja järn som användes till slavbojor och vapen...
M
Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige
2013-08-25
Både förslavade afrikaner och vita slaverimotståndare kämpade länge för slaveriets avskaffande. I Europa blev antislaverirörelsen den första fredliga massproteströrelsen i modern tid...
M
Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige
2013-08-22
Under 1700-talet gjorde även Sverige upprepade försök att skaffa sig en koloni. Till slut, 1784, lyckades den svenske kungen Gustav III köpa den lilla ön Saint Barthélemy från Frankrike. Redan...
M
Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige
2013-08-15
De förslavade afrikanerna hade inga rättigheter. De tvingades arbeta hårt från morgon till kväll och kontrollerades med hot och brutalt våld. Många arbetade ihjäl sig och ersattes då snabbt med...
M
Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige
2013-08-11
Resan över Atlanten tog många veckor, ibland månader. De förslavade afrikanerna försökte överleva vidriga förhållanden under däck, där de låg kedjade och tätt packade på specialtillverkade...
M
Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige
2013-08-06
Under 350 år skeppades miljontals afrikanska barn, kvinnor och män över Atlanten för att bli slavar i Amerika och Västindien. Britterna dominerade slavhandeln men även Sverige var inblandat.

Länkar om Slaveri och triangelhandel

Sortera efter:
          

Läxhjälpsfilm (12:54 min) där två SO-lärare berättar handelns utveckling under medeltiden och nya tiden.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om hur Sierra Leone blev räddningen för frigivna amerikanska slavar. Under amerikanska frihetskriget rymde tiotusentals slavar från sina ägare för att slåss för den brittiska kolonialmakten. De lockades av britternas löfte om att alla slavar som stridit för dem skulle friges efter kriget...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om hur motståndet mot slaveriet blev en folkrörelse. År 1765 blev en svart man svårt misshandlad i London. Det blev startskottet för kampen mot slaveriet – först i Storbritannien, sedan i hela världen.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du kan läsa om sjöröveri och slavhandel i Nordafrika under 1600- och 1700-talen. Ett stort antal svenska sjömän blev slavar i Nordafrika under andra hälften av 1600-talet och första hälften av 1700-talet. De var tidigare så gott som okända, men tack vare ett nyligen avslutat forskningsprojekt kan vi nu få inblick i deras liv...

Spara som favorit
          

Genomgång (13:27 min) där SO-läraren Björn Ström berättar om upptäckternas tid. Fokus ligger på: "Nya vägar till sjöss", "Columbus resor till Amerika", "Vasco da Gama seglar till Indien", "Cortés erövrar Mexiko", "triangelhandeln" och "Kina - Mittens rike".

Spara som favorit
          

På Hans Högmans hemsida kan du läsa om svenskt slaveri och den svenska kolonin Cabo Corso i Västafrika 1649-1663. Nya Sverige var inte den enda svenska kolonin i mitten av 1600-talet. I Västafrika grundades den svenska kolonin Cabo Corso år 1649. Cabo Corso låg i dagens Ghana...

Spara som favorit
          

På Hans Högmans hemsida kan du läsa om svenskt slaveri och den svenska kolonin Saint Barthélemy. Sveriges ekonomiska politik under 1700-talet styrdes i stort av merkantilistiska idéer. Det ingick i programmet under Gustav III:s tid att utrikeshandeln skulle främjas. Att förädla importerade råvaror ansågs gynnsamt. I Göteborg växte t.ex. under frihetstiden de första manufakturerna fram. Samtliga dessa förädlade importerade råvaror som socker, tobak och bomull...

Spara som favorit
          

På Forum för levande historias webbplats kan du lyssna på del 1 (25:15 min) i podcastserien "Prata rasism". Här om kolonialism och slaveri som rasismens startpunkt. Under kolonialismen blir rasism viktig för att legitimera slavhandel och ojämlikhet. Rasismen blir då en grundpelare i ett nytt kapitalistiskt system. Enligt postkoloniala teorier måste rasism och obalanserade maktstrukturer idag därför förstås som en del av vårt koloniala arv. Tesfahuney berättar också om hur en prästs goda intention att rädda Amerikas ursprungsbefolkning från slaveri istället bidrog till att göra afrikaner till handelsvara...
Här hittar du resten av programmen i serien

Spara som favorit
          

Genomgång (12:54 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega berättar om handelns utveckling i Europa under drygt tusen år -  från romarrikets undergång till mitten av 1700-talet. Här berättas bl.a. om läget efter romarriket, städernas handel, riskfyllda resor, sjövägen till Indien, läget efter medeltiden, triangelgandeln m.m.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:53 min) om handelsmönster under nya tiden. Här berättas om koloniseringen av Central- och Sydamerika och hur det påverkade den europeiska handeln. Fokus ligger på slaveriet och triangelhandeln. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om den transatlantiska slavhandeln.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (40:30 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om Afrikas historia ca 1400-1800 med fokus på slavhandeln över Atlanten. Staterna Kongo, Ashanti och Dahomey presenteras.

Spara som favorit
          

En kortfattad genomgång (9:40) av historieläraren Mattias Axelsson som berättar om triangelhandel (den transatlantiska slavhandeln).

Spara som favorit
          

Program i P1:s Vetenskapsradion Historia (24 min) där det berättas om sjöröveri i Nordafrika mellan 1500-talet och mitten av 1800-talet. Bortåt 1 000 svenskar drabbades av nordafrikanska pirater och slaveri. Vetenskapsradion historia berättar om deras historia. Dessutom uppmärksammas historien om slavupproret på det holländska fartyget Meermin 1766, som nu engagerar en hel nation...

Spara som favorit
          

I SR:s Vetenskapens Historia kan du lyssna på ett program (ca 24 min) som handlar om slaveriets och den transatlantiska slavhandelns historia. Slavhandeln granskas nu i ett stort forskningsprojekt. Dessutom kommer två böcker om svensk slavhistoria varav den ena handlar om vikingarnas slavar - trälarna. Programledaren Tobias Svanelid träffar författarna. Programmet går att ladda ner (22 MB).

Spara som favorit
          

På Globalarkivets webbsida hittar du en sammanfattande kronologi i pdf-format (2 sid) över den transatlantiska slavhandeln. Triangelhandeln över Atlanten var historiens största folkomflyttning som ledde till död och förnedring för otaliga miljoner afrikaner. Portugal och Spanien påbörjade slavhandeln mellan Afrika och Amerika redan på sent 1400-tal, följt av Storbritannien på 1500-talet och Holland, Frankrike, Danmark och Sverige på 1600-talet...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om svenskt slaveri från medeltiden fram till början av 1800-talet. Svensk slavhandel bedrevs främst under Sveriges äldre historia. Allt slaveri och slavhandel förbjöds i Sverige år 1335. Slavhandel återkom dock utanför det egentliga Sverige under 1600-talet och 1700-talet i de svenska kolonierna Cobo Corso och Saint-Barthélemy...

Spara som favorit
          

Avsnitt på webbsidan Historia 2 där Joakim Wendell berättar om den förmodligen mest ökända historiska process som påverkat Afrika - slavhandeln över Atlanten (den transatlantiska slavhandeln)...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia som behandlar slavhandeln. Hur omfattande var slavhandeln mellan Afrika och Amerika innan den upphörde vid mitten av 1800-talet? Den atlantiska slavhandeln från Afrika till Nya världen bedrevs med varierande intensitet från början av 1500-talet ända fram till omkring 1870, då trafiken slutligen upphörde…

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia som skildrar slavhandeln över Atlanten. Minst elva miljoner afrikaner skeppades som slavar över Atlanten åren 1450–1900. Lidandet ombord föregicks av klaustrofobisk väntan i trånga baracker. Den grymma triangelhandeln ledde till att enorma rikedomar samlades i de europeiska handelshusen…

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen större.

Renässansen och de stora upptäcktsresorna som förändrade världen och gav upphov till en ny tidsepok.

Ekonomi och handel i Europa och världen under den nya tiden.

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under den nya tiden. Här berättas om sjökrigföring, sjöslag, långväga handel och livet ombord.

Den industriella revolutionen markerar övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället i västvärlden.

Historia om Storbritannien (England, Skottland, Wales och Nordirland). Här finns material som behandlar Storbritanniens historia i små och stora...

Här hittar du material som behandlar Angolas historia i små och stora drag. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag...

Rasism och främlingsfientlighet grundar sig på idén om att mänskligheten kan delas in i grupper som är olika mycket värda.

Fördjupa dig i Nigerias historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Historia om Senegal. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och...

Fördjupa dig i Gambias historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Historia om Kamerun. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Historia om Benin. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Fördjupa dig i Kap Verdes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.