M
Kategori

Brännmärkning av infångade slavar. Slavhandeln över Atlanten är historiens största människorov. Minst 10 miljoner afrikaner skeppades som slavar från Afrika till Amerika.

Slaveri och triangelhandel

Slaveri och slavhandel har förekommit i alla tider. Under nya tiden fick slaveriet stor spridning i Nord-, Mellan- och Sydamerika där arbetet på bl.a. sockerrörs- och bomullsplantager sköttes av slavar. Från slutet av 1600-talet och under 1700-talet var den europeiska slavhandeln som mest intensiv. Under den här perioden skeppades omkring 50 000 människor årligen över Atlanten till Amerika för att arbeta som slavar.

Triangelhandeln

Handeln med slavar bedrevs framförallt av engelsmännen som hämtade slavarna i Västafrika och fraktade över dem till de europeiska kolonierna i Amerika. Slavhandeln som gick till Amerika brukar kallas triangelhandeln eftersom handelsrutten utgjorde en triangel på kartan.

Slaveri och slavhandel har förekommit i alla tider. Under nya tiden fick slaveriet stor spridning i Nord-, Mellan- och Sydamerika där arbetet på bl.a. sockerrörs- och bomullsplantager sköttes av slavar. Från slutet av 1600-talet och under 1700-talet var den europeiska slavhandeln som mest intensiv. Under den här perioden skeppades omkring 50 000 människor årligen över Atlanten till Amerika för att arbeta som slavar.

Triangelhandeln

Handeln med slavar bedrevs framförallt av engelsmännen som hämtade slavarna i Västafrika och fraktade över dem till de europeiska kolonierna i Amerika. Slavhandeln som gick till Amerika brukar kallas triangelhandeln eftersom handelsrutten utgjorde en triangel på kartan.

ANNONS

ANNONS

Bra att veta...

I Sverige avskaffades slaveriet på medeltiden. Det var kung Magnus Eriksson som 1335 bestämde att träldomen (slaveriet) skulle upphöra.

Fartygen utgick oftast från England där de lastades med krut, gevär, brännvin, tyger och annat. Därefter seglade de till Västafrika där varorna byttes mot infångade slavar som sedan transporterades över Atlanten till kolonierna i Amerika. När skeppen till sist återvände till England var de fullastade med bomull, tobak och socker som hade odlats i kolonierna.

Under 1600- och 1700-talen hamnade de flesta afrikanska slavarna i Brasilien och Västindien. När sedan den industriella revolutionen hade kommit igång och textilindustrins behov av råvaror ökade, blev istället södra USA det vanligaste slutmålet för slavskeppen till följd av det ökade behovet av arbetskraft på bomullsfälten.

Karta triangelhandeln
Bild: Ulrika Hellberg
Slavhandeln över Atlanten brukar kallas triangelhandeln, eftersom skeppen gjorde resan i tre delar som i en trekant. I Europa lastade man tyger, kopparföremål, järn, vapen och sprit, som fördes till Västafrika. Där man bytte lasten mot afrikaner, som såldes som slavar till plantager i Västindien, Sydamerika och Nordamerika. Där odlades kaffe, bomull, tobak och socker, som fördes till Europa.
Slavhandel över Atlanten 1701-1800
Slavhandlande nation/områdeAntal slavarProcentuell fördelning
Storbritannien2 468 00040,5
Portugal1 888 00031,0
Frankrike1 104 00018,1
Nederländerna349 0005,7
Nordamerika206 0003,4
Danmark66 0001,0
Övriga  (bl.a. Sverige)10 0000,2
TOTALT6 091 000100

Källa: Paul E. Lovejoy, Transformation in Slavery. A History of Slavery in Africa. Cambridge University Press 2000, s. 48.  Tabell s. 175  ur Harrison, Slaveri, del 2. Pocketupplagan Historiska Media 2010.

Slavhandel över Atlanten 1450-1900
TidsperiodAntal slavarProcent
1450-1600409 0003,6
1601-17001 348 00011,9
1701-18006 090 00053,8
1801-19003 466 00030,6
TOTALT11 313 000100

Källa: Paul E. Lovejoy, Transformation in Slavery. A History of Slavery in Africa. Cambridge University Press 2000, s. 19.  Tabell s. 171 ur Harrison, Slaveri, del 2. Pocketupplagan Historiska Media 2010.

Slaveriet avskaffas

1800-talet fick liberalismens idéer stor spridning i Europa och kolonierna. Det dröjde sedan inte länge förrän allt slaveri förbjöds. I USA avskaffades slaveriet först efter att sydstaterna besegrats av nordstaterna under det amerikanska inbördeskriget 1861-1865.

ANNONS

ANNONS

Några nedslag i slaveriets historia och om Sveriges roll i den

1646
Den första svenska slavhandelsexpeditionen till Afrika organiseras av affärsmannen Louis de Geer, med sjöpass utfärdat av regeringen. Slavar hämtas och byts sedan mot socker i Västindien. Vid hemkomsten till Stockholm 1647 medförs socker, guld, elfenben och fyra svarta slavar som överlämnas till rikskanslern Axel Oxenstierna.

1650
Sveriges regering och Afrikanska Kompaniet kommer överens med kungen av Fetu i Ghana att Cabo Corso blir svensk koloni. Ett svenskt fort, Carolusborg, och flera handelsstationer, inrättas. Kompaniet exporterar slavar till bland annat Västindien.

1663
Afrikanska Kompaniet drivs bort från Cabo Corso av afrikaner och det svenska fortet tas snart över av England som gör det till sitt högkvarter för den afrikanska slavhandeln.

1700
Slavhandeln utvecklas till en motor i den europeiska ekonomin och de flesta länder deltar på olika sätt i den lukrativa handeln. Bland annat spelar det svenska järnet en viktig roll.

1784
Den västindiska ön Saint Barthélemy blir svensk koloni, med 281 slavar. 1812 har slavarnas antal ökat till 2406.

1786
Västindiska Kompaniet bildas med Sveriges kung som delägare. Kompaniet ges rätt att bedriva slavhandel på afrikanska kusten.

1787
Den svenske guvernören på Saint Barthélemy skapar apartheidlagstiftning på ön och delar in befolkningen i ”vita”, ”fria kulörta” och ”negrer”. Antislaverirörelsen grundas i London.

1789
Louverture leder slavuppror i Haiti.

1790
Tulltaxa införs på Saint Barthélemy men importen av slavar från Afrika är till en början fri. Först 1804 införs importtull även för slavar.

1803
Danmark förbjuder slavhandel.

1823
Slavhandel med svenska skepp fördöms i svensk lag.

1830
Sveriges riksdag antar en strafflag mot ”negerhandel”, ett brott som ska ge dödsstraff. Undantag görs för handel med slavar ”för eget behov” inom det land där slaveri är tillåtet.

1847
Sverige avskaffar slaveriet och de sista slavarna på Saint Barthélemy friköps.

1865
Slaveriet förbjuds i USA efter inbördeskriget.

1926
Nationernas förbund antar Slaverikonventionen, som förbinder alla länder som undertecknar den att avskaffa slaveriet.

1948
FN antar den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter, som förbjuder slaveri.
 

Avgränsare

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Slavhandeln över Atlanten (artikelserie)

LÄS MER: Transatlantiska slavhandeln - historiens värsta brott?

LÄS MER: Svensk slavhandel

LÄS MER: Bomull - slaveriet och textilindustrins framväxt

LÄS MER: Slaveriet förbjuds i det brittiska imperiet
 

Kapitalismen var drivkraften bakom triangelhandeln

Den israeliske historieprofessorn Yuval Noah Harari skriver i sin bok Sapiens - en kort historik över mänskligheten (s. 320-321):

"När européerna erövrade Amerika etablerade de guld- och silvergruvor och anlade socker-, tobaks- och bomullsplantager. [...] Särskilt viktiga var sockerrörsplantagerna. När stora sockerplantager hade anlagts i Amerika importerades allt större mängder socker till Europa. Priset på socker föll och européerna utvecklade ett omättligt sug efter sötsaker. Entreprenörer tillfredsställde detta behov genom att producera stora mängder tårtor, kakor, choklad, godis och sötade drycker som kakao, kaffe och te. Den genomsnittlige engelsmannens årliga sockerintag ökade från nästan noll i början av 1600-talet till omkring 8 kilo i början av 1800-talet.

Men att odla sockerrör och utvinna sockret var arbetsintensivt. Få ville arbeta långa dagar på malariainfekterade fält under en tropisk sol. Kontraktsanställda skulle ha producerat en vara som hade varit alltför dyr för masskonsumtion. Påverkade av marknadskrafterna och hungriga efter profit och tillväxt gick de europeiska plantageägarna över till att nyttja slavarbete.

Under 1600-, 1700- och 1800-talen importerades runt 10 miljoner afrikanska slavar till Amerika. Omkring 70 procent av dem arbetade på sockerplantagerna. Arbetsförhållandena var fruktansvärda. De flesta slavar levde ett kort och eländigt liv, och ytterligare miljoner dog under de krig som utkämpades för att fånga dem eller under den långa resan från Afrikas inre till Amerikas kuster. Allt detta för att européerna skulle kunna njuta av sött te och godis – och för att sockerbaronerna skulle tjäna storkovan.

Slavhandeln kontrollerades inte av någon stat eller regering. Den var ett rent ekonomiskt projekt, som organiserades och finansierades via den fria marknaden i enlighet med tillgång och efterfrågan. Privata slavhandelsföretag sålde aktier på börserna i Amsterdam, London och Paris…”

Den amerikanske historikern David Christian beskriver det med andra ord i sin bok Berättelsen om allt (s. 233):

"De [europeiska stormakterna] utnyttjade sina fördelar med blodtörstig iver och skoningslös effektivitet. Inom 50 år efter Columbus första resa hade portugiserna använt sina bestyckade karaveller [en fartygstyp] till att upprätta ett befäst handelsimperium i Indiska oceanen. Riskerna för handelsmännen och sjöfararna var enorma, men det var också de potentiella vinsterna.

I Amerika tog spanska conquistadorer som Hernán Cortés och Francisco Pizarro kontrollen över aztekernas och inkafolkets rika civilisationer. Det gjorde de med hjälp av minimala arméer som utnyttjade den politiska splittringen inom båda imperierna. Men uppgiften underlättades betydligt av de europeiska sjukdomar - smittkoppor och andra - som de förde med sig och som kan ha dödat upp till 80 procent av befolkningen i Amerikas stora imperier och raserat gamla sociala strukturer och traditioner. Till enorma kostnader för andra hade conquistadorerna verkligen hittat guld, med vilket de berikade sig själva och sina hemländer.

De spanska erövrarna hittade mer än guld och silver i Amerika. De lade också beslag på mark som kunde användas för odling av bland annat sockerrör, något som européerna hade en stor och växande aptit på. Spanjorerna hade redan erfarenhet av billig sockerproduktion från Kanarieöarna, där sockerrör odlades på plantager med slavar som arbetskraft. Plantagerna gav en försmak av de vinster som senare skulle göras Amerika, ofta med våld av det mest brutala slag.

På 1540-talet hittade spanska handelsmän ett berg av silver i Potosí i dagens Bolivia. I början använde de sig av de traditionella system för tvångsarbetskraft som de ärvt av inkafolket. Men dödstalen var så höga att de snart började använda importerade afrikanska slavar i stället."...
 

ANNONS

ANNONS

Intressanta fakta om slaveriet

Visste du att:

 • Engelsmännen i Amerika under 1700-talet hade svårt att få tag på arbetskraft till sina plantager. I det varma klimatet var det inga vita som ville utföra det tunga och slitsamma arbetet. Därför gjorde engelsmännen som spanjorerna hade gjort och importerade slavar från Afrika. I 400 år pågick slavhandeln mellan Afrika och Amerika. Det var historiens största människorov. Minst 10 miljoner slavar fördes över Atlanten till Amerika.
   
 • Författarinnan Harriet Beecher Stowe fick massor av hatbrev från rasister sedan hon skrivit boken Onkel Toms stuga. I ett av breven fann författarinnan en slavs avskurna öra.
   
 • Som första land i Europa förbjöd Danmark slavhandeln år 1803 och engelsmännen följde snart efter.
   
 • Omkring en miljon européer såldes som slavar i Nordafrika mellan åren 1500 och 1800. De muslimska stadsstaterna hade kontrollen över den nordafrikanska Medelhavskusten och låg bakom slavhandeln. Från början härjade de muslimska slavskeppen i Medelhavet men så småningom plundrade de kuststäder i Spanien och Frankrike. Till skillnad från de afrikanska slavar som skeppades till Amerika, kunde de europeiska slavarna klättra på den sociala rangskalan och det hände ofta att de tjänade så mycket pengar att de kunde köpa sig fria.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Under vilket århundrade var slavhandeln som mest intensiv? Försök räkna ut (grovt räknat) hur många afrikaner som tvingades över Atlanten för att leva och dö i slaveri i Amerika under detta århundrade. Tag hjälp av siffran som nämns i texten.
   
 2. Beskriv hur triangelhandeln fungerade.
   
 3. På vilket sätt utgjorde kapitalismen den viktigaste drivkraften bakom triangelhandeln?
   
 4. Varför avskaffades slaveriet under 1800-talet? Utveckla gärna svaret med hjälp av fakta från avsnittet om upplysningstiden.

Ta reda på:

 1. Förekommer det slaveri i världen idag? Motivera ditt svar.

Diskutera:

 1. Hur stor del hade Sverige i triangelhandeln tycker du? Läs också gärna några av artiklarna längre ner på sidan som handlar om Sverige och slavhandeln.
   
 2. Fundera över vilka följder triangelhandeln fick för Afrika, Amerika och Europa.
   

 

Litteratur:
Bra Böckers Lexikon 2000, del 21, Bokförlaget Bra Böcker, 1998
Sverker Oredsson och Lars Andersson, I historiens spegel, Studentlitteratur, 2001
Yuval Noah Harari, Sapiens - en kort historik över mänskligheten, Natur och Kultur, 2014
David Christian, Berättelsen om allt - 13,8 miljarder års historia, Fri tanke, 2018
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)
Intressanta fakta är skrivet av Carsten Ryytty, historielärare och författare, känd för att göra historia roligt. Fler spännande historiska fakta hittar du i hans bok Historiens underbara värld. Textavsnittet "Några nedslag i slaveriets historia..." har tidigare varit en del av skolmaterialet ”Slaveri då och nu – Rätten till frihet” som getts ut av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige i samband med ett informationsprojekt om Sveriges roll i det transatlantiska slaveriet och om nutida slaveri.


 

Läs mer om

Kartor

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Slaveri och triangelhandel

Skeppet med 1700-talets lyx

av: Vrak - Museum of Wrecks
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Lektionen belyser dåtidens lyx och världshandel under 1700-talet utifrån skriftliga källor kopplat till skeppet Vrouw Maria.

+ Läs mer

Sverige, slavhandeln och slaveriet

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst

Många känner till den transatlantiska slavhandeln och slaveriet, men få vet att Sverige var en del av det.

+ Läs mer

Om rasism

av: Forum för levande historia
Gymnasiet, Lättläst

Ett undervisningsmaterial för gymnasium och vuxenutbildning med faktatexter om rasismens långa historia. Materialet ger en bättre uppfattning om vad rasism är och bakgrund till en del av den rasism och de fördomar som finns i samhället idag.

+ Läs mer

Prata rasism

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Lyssna på podden Prata rasism! I programserien möter journalisten Amanda Glans fem forskare som alla har olika vetenskapliga perspektiv på rasism.

+ Läs mer

Källkritik, historiebruk och rasism

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

I det här interaktiva klassrumsmaterialet får dina elever öva förmågorna källkritik och historiebruk. Förmågor som är viktiga för att kunna hantera information, åsikter och värderingar av olika slag som finns i en demokrati.

+ Läs mer

Artiklar om Slaveri och triangelhandel

Samarbete

Den transatlantiska slavhandeln är en del av vår svenska historia

av: Forum för levande historia
2023-03-08

Det handlar om makt, våld och rasism. Det nya undervisningsmaterialet Sverige, slavhandeln och slaveriet dyker ner i en för många okänd historia om Sverige som kolonialmakt i Karibien...

+ Läs mer

M

Slaveriet förbjuds i det brittiska imperiet

av: Magnus Västerbro
2021-08-10

År 1833 förbjöds allt slaveri och slavhandel inom det brittiska imperiet. Bakom förbudet låg årtionden av hårt arbete utfört av den brittiska antislaverirörelsen, under ledning av bland annat parlamentsledamoten William Wilberforce. Men hur kom det sig att det var just Storbritannien - som av Europas alla stater varit mest inblandad och pådrivande i slavhandeln över Atlanten - som blev ett av de första länderna i västvärlden att avskaffa slaveriet?

+ Läs mer

L

Bomull - slaveriet och textilindustrins framväxt

av: Göran Tivenius
2020-10-02

Den är inte mer än en meter hög. En liten kortvuxen växt som spelat en i det närmaste osannolikt stor roll i världshistorien. Det handlar om bomullsplantan. De tunna och fina bomullshåren kring växtens frön är råmaterialet till världens viktigaste textil - bomullstyget. Men bakom vår bild av bomullen som en mycket viktig nyttoväxt döljer sig en historia fylld av mänskligt lidande och hårt arbete, men också entreprenörskap och framtidstro...

+ Läs mer

L

Lätta fakta om Saint Barthélemy - Sveriges sista koloni

av: Carsten Ryytty och Robert de Vries
2018-08-28

1878 sålde Sverige sin koloni S:t Barthélemy i Västindien till Frankrike. Innan försäljningen genomfördes en folkomröstning bland S:t Barthélemys invånare som resulterade i att 351 av 352 röstade ja till en återförening med Frankrike som tidigare varit ägare till ön. Därmed hade Sverige förlorat sin sista koloni...

+ Läs mer

M

Harriet Tubman och den underjordiska järnvägen

av: Magnus Västerbro
2018-08-27

Harriet Tubman föddes som slav men lyckades nå friheten genom att rymma. Hon ägnade därefter hela sitt liv åt den livsfarliga kampen mot slaveriet och blev den underjordiska järnvägens mest legendariska konduktör. Under mitten av 1800-talet organiserade hon mer än ett dussin fritagningsexpeditioner mot Södern och lyckades frita hundratals slavar...

+ Läs mer

L

Folkmord och smittsamma sjukdomar - européernas ankomst till Amerika

av: Hans Thorbjörnsson
2016-10-16

Upptäckten och koloniseringen av "den nya världen" (Europa, Nordafrika och Asien var den gamla) i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet blev en katastrof för de amerikanska urinvånarna. Folkmord och smittsamma sjukdomar följde överallt där de spanska och portugisiska conquistadorerna (erövrarna) drog fram...

+ Läs mer

Länkar om Slaveri och triangelhandel

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Hi

Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild

Renässansen och de stora upptäcktsresorna som förändrade världen och gav upphov till en ny tidsepok.

Hi

Ekonomi och handel 1500-1776

Ekonomi och handel i Europa och världen under den nya tiden.

Hi

Sjöfart och sjökrigföring 1500-1776

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under den nya tiden. Här berättas om sjökrigföring, sjöslag, långväga handel...

Hi

Industriella revolutionen

Den industriella revolutionen markerar övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället i västvärlden.

Hi
Karta

Storbritanniens historia

Historia om Storbritannien (England, Skottland, Wales och Nordirland). Här finns material som behandlar Storbritanniens...

Hi
Karta

Angolas historia

Här hittar du material som behandlar Angolas historia i små och stora drag. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i...

Sh

Rasism och främlingsfientlighet

Rasism och främlingsfientlighet grundar sig på idén om att mänskligheten kan delas in i grupper som är olika mycket...

Hi
Karta

Nigerias historia

Fördjupa dig i Nigerias historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
Karta

Senegals historia

Historia om Senegal. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Hi
Karta

Sveriges historia

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Hi
Karta

Gambias historia

Fördjupa dig i Gambias historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
Karta

Kameruns historia

Historia om Kamerun. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Hi
Karta

Benins historia

Historia om Benin. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Hi
Karta

Kap Verdes historia

Fördjupa dig i Kap Verdes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
slav

Slaveri

Slaveri innebär att en människa görs till en annan människas egendom. Slaveri har förekommit i hela...

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Hi
Karta

Cabo Corso

Cabo Corso var en svensk handelskoloni på Guldkusten i nuvarande Ghana. Anläggandet av kolonier...

Hi
Fort

Saint Barthélemy

Saint Barthélemy (S:t Barthélemy) är en ö i Västindien (se karta) som först var koloniserad av...