Bild:
Målning som föreställer profeten Mahavira (ca 599-517 f.Kr.) som vanligtvis brukar anses som jainismens grundare.
M

Jainismen

En religion utan några gudar

Jainismen härstammar från 500-talet f.Kr i Indien och bär likheter med både buddhismen och hinduismen.

Indiens heliga jainister tror på frälsning, men de har ingen Gud. De är världens mest radikala icke-våldsanhängare. Allt liv är heligt, även en myras liv. De åker inte bil eftersom däcken kan döda småkryp. Och de använder inte skor eftersom skor dödar insekter lättare än bara fötter.

Jainismen är ganska okänd i västerlandet.

Mahavira - jainismens grundare

Jainismens grundare var Mahavira. Han dog vid 72 års ålder genom rituell ihjälsvältning. Han levde under samma tid som Buddha och de lär enligt legenden också ha träffat varandra.

Mahavira, som även kallas ”Den store hjälten”, kom från en framstående familj och blev uppfostrad som prins. I trettioårsåldern beslöt han sig för att leva i askes och grundade en munkorden.

Jainismens två huvudriktningar

Jainismens anhängare består mestadels av lekmän (vanliga män och kvinnor), men det finns också munkar och nunnor. Totalt finns det omkring fyra miljoner jainister i Indien.

Tidigt splittrades jainismen i två huvudgrenar. Dessa var digambaras (de nakna) och shvetambaras (de vitklädda munkarna). Digambaras håller en sträng disciplin, dessutom ska munkarna avstå från alla ägodelar, inklusive kläder. De förnekar också kvinnans möjlighet att nå befrielse.

Jainister tror på återfödelse

Jainismen tror på återfödelsen. Denna betraktas som något ont. Karma, d.v.s. summan av människans tankar och handlingar i ett liv, styr återfödelsen. Genom att leva ett asketiskt liv och frigöra sig från materiella behov kan man så småningom slippa återfödas.

Allt liv är heligt

Det grundläggande för jainismen är ahimsa-principen, d.v.s. att inte använda något våld. Därför kan man se heliga män som sopar marken framför sig med en kvast för att inte trampa ihjäl insekter.

En hängiven jainist silar vattnet han dricker och filtrerar luften han andas in. De är vegetarianer och de utnyttjar inte djurprodukter i någon form. När främmande besöker deras tempel, måste de lämna allt som är av skinn utanför: skor, bälten och plånböcker.

En jainist kan inte ägna sig åt jordbruk. För när man plöjer kan man döda en del småkryp. Därför håller de flesta av lekmännen på med hantverk, handel och affärsverksamhet. Det finns också många jainister inom det ekonomiska och kulturella livet. En hängiven jainist försvarar sig inte om de blir anfallna av en tiger.

Munkinvigningen innebär att en jainist måste följa ahimsa-principen ännu striktare. Munkarna och nunnorna ska mest ägna sig åt asketiska övningar samt meditation.

Uppgifter och frågor

 1. Vad tror jainisterna på?
   
 2. Beskriv Jainismen av idag.
   
 3. Redogör för Jainismens tro på återfödelsen.
   
 4. Vad är det grundläggande för Jainismen?
   
 5. Hur påverkar det livet?
   
 6. Varför är en jainist inte jordbrukare?
   
 7. Nämn några fakta om munkarnas liv.


Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
Jeffery D. Long, Jainism, I.B.Tauris, 2009

 

Text: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

En religion utan några gudar

Jainismen härstammar från 500-talet f.Kr i Indien och bär likheter med både buddhismen och hinduismen.

Indiens heliga jainister tror på frälsning, men de har ingen Gud. De är världens mest radikala icke-våldsanhängare. Allt liv är heligt, även en myras liv. De åker inte bil eftersom däcken kan döda småkryp. Och de använder inte skor eftersom skor dödar insekter lättare än bara fötter.

Jainismen är ganska okänd i västerlandet.

Uppdaterad: 23 september 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Jainism

Sortera efter:
          

Artikel i Tidningen Kulturen där du kan läsa om jainismen. Jainismen är en ganska okänd religion i väst. Det beror kanske på att den aldrig spreds utanför Indien såsom buddhismen som spreds i hela Asien. Jainismen har sina rötter i Indusdalens brahmanism som anses vara världens äldsta religion med dess indoariska skriftsamling, vedaböckerna, hinduismens heliga urkund från 1500-talet före vår tideräkning...

Kategorier:
Spara som favorit
          

På YouTube hittar några filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om jainism. Är du intresserad av religion och historia så är YouTube en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att söka med andra sökord eller specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av ämnet de skildrar.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om jainismen som är en av de äldsta religionerna som uppstod i indien. Jainister tror på existensen av transcendenta och heliga själar med potentialen att uppnå gudliknande medvetande. En själ som har erövrat sina egna inre fiender och uppnått stadiet av högre existens kallas för jina (erövrare eller segrare)...

Kategorier:
Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Hinduismen är Indiens största religion och en av världsreligionerna. En central tanke är tron på reinkarnation och att de handlingar som utförs i...

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit Buddha. Buddhismen är en...