L
Kategori

Mongolerna var vana vid strapatser och krig och lät sällan något stå i deras väg.

Mongolerna

Mongolerna skapade ett världsvälde

I slutet av 1100-talet lyckades en lokal stamhövding ena de splittrade nomadstammarna på det mongoliska slättlandet. Han tog sig senare namnet Djingis khan, som betyder "härskare över allt som finns mellan haven".

År 1206 invaderade mongolerna norra Kina och drog sedan vidare genom Asien. De plundrade, brände och terroriserade befolkningen där de drog fram. Vid sin död 1227 hade Djingis khan lagt grunden till det största sammanhängande rike världen dittills skådat (se karta).

Mongolerna skapade ett världsvälde

I slutet av 1100-talet lyckades en lokal stamhövding ena de splittrade nomadstammarna på det mongoliska slättlandet. Han tog sig senare namnet Djingis khan, som betyder "härskare över allt som finns mellan haven".

År 1206 invaderade mongolerna norra Kina och drog sedan vidare genom Asien. De plundrade, brände och terroriserade befolkningen där de drog fram. Vid sin död 1227 hade Djingis khan lagt grunden till det största sammanhängande rike världen dittills skådat (se karta).

ANNONS

ANNONS

Relevanta begrepp

Khan: Härskare. Titeln bars från början av självständiga mongoliska hövdingar.

Nomader: Folkgrupper som har ett icke bofast levnadssätt. Nomader livnär sig oftast på boskapsskötsel och förflyttning sker då i samband med djurens byte av betesområde.

Det mongoliska väldet nådde sin kulmen 1279 e.Kr i samband Kublai khans (barnbarn till Djingis khan) erövring av Songriket i södra Kina. Efter Kublai khans död splittrades det väldiga imperiet upp i olika självständiga riken. Mongolerna fortsatte emellertid sina erövringskrig även i det efterföljande seklet.

Effektiva och fruktade krigare

Mongolerna var skickliga men skoningslösa krigare och leddes av kunniga befälhavare som lade stor vikt vid militär disciplin. Deras bakgrund som nomader hade gjort dem vana vid strapatser och ett hårt liv på hästryggen. De var därför också uthålliga och skickliga ryttare som i kombination med kunnigt ledarskap gjorde dem till en effektiva krigare.

Mongolerna använde terror som vapen. De städer som inte snabbt kapitulerade förstördes helt – t.ex. Samarkand jämnades med marken 1220 – och ryktet spred sig snabbt till andra städer som var hotade av mongolerna.

Vid sin död 1227 härskade Djingis khan över ett rike som sträckte sig från Volga till norra Kina. Hans efterträdare fortsatte erövringarna och intog hela Kina.

Bagdad, det arabiska väldets huvudstad, föll för mongolerna 1258. Långt in i östra Europa nådde mongolerna, till Ungern och Polen, och enskilda ryttartrupper siktades i norra Italien.

Men det stora erövringståget mot Europa avbröts när mongolernas högste khan hastigt avled. Vissa historiker tror att mongolerna annars skulle nått ända till Atlanten. Europa var vid den här tiden svagt och splittrat, och de tvistande europeiska härskarna hade svårt att ena sig ens inför mongolernas hotande arméer.

Efter hand delades mongolriket upp genom arv. Tvister mellan olika mongolhärskare försvagade sammanhållningen. Ett efter ett gick de mongoliska rikena under.

Den siste store mongoliske erövraren var Timur Lenk. Under slutet av 1300-talet och början av 1400-talet erövrade han stora delar av Asien och Ryssland. Timur Lenk hade dock inte, likt sina föregångare, försökt bygga upp en stark statsmakt. Hans väldiga rike splittrades därför strax efter hans död 1405. Se Uzbekistans historia >

ANNONS

ANNONS

Mongolerna öppnade Sidenvägen för européerna

Mongolernas erövringar gjorde det lättare för kamelkaravanerna att ta sig fram på Sidenvägen (se faktarutan nedan). Denna handelsrutt - som band ihop Europa med Asien - hade tidigare delvis kontrollerats av araberna och därför mest använts av arabiska köpmän. Men under mongolernas styre kunde även kristna handelsmän och resenärer färdas där under beskydd av khanens soldater.

Det var under den här tiden - i slutet av 1200-talet - som italienaren Marco Polo från Venedig gjorde sin berömda resa i Asien. Han reste runt i Asien i 24 år och tjänstgjorde bl.a. hos Kublai khan i 17 år. När han sedan kom tillbaka till Europa skrev han en reseskildring där han berättade om sina upplevelser och äventyr i khanens väldiga rike.
 

Avgränsare
LÄS MER: Djingis khan

LÄS MER: Kublai khan

LÄS MER: Djingis khan - mongolernas härskare och Guds piska

LÄS MER: Ryttarfolken på stäppen: skyterna, Hsiung-nu, hunnerna och mongolerna

LÄS MER: Mongolernas plundring av Bagdad gjorde slut på islams guldålder

LÄS MER: Mongoliets historia

Sidenvägen band ihop Europa med Asien under medeltiden

Under medeltiden var Sidenvägen en viktig handelsrutt som utgjordes av ett förgrenat nätverk av vägar från Kina västerut till hamnstäderna vid östra Medelhavet. Hela resan tog ett par år, men mycket få handelsmän transporterade sina varor hela vägen. Vanligare var att en handelsman köpte en last, transporterade den en bit av vägen för att därefter sälja den, köpa en annan last och transportera tillbaka till sin hemstad.

Handelsvarorna bestod inte bara av siden utan även guld och kryddor som ingefära och kanel. Handeln med Europa via Sidenvägen upphörde i princip helt när européerna upptäckte sjövägen till Indien runt Godahoppsudden 1498 och senare började handla direkt med Kina. Nyttan med Sidenvägen var tvåfaldig; det ekonomiska utbytet var mycket omfattade, men längs Sidenvägen spreds också olika religioner och andra idéer.

LÄS MER: Sidenvägen

Sidenvägen

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Intressanta fakta om mongolerna

Visste du att:

 • Djingis khan, den grymme mongolhärskaren, blev en legend redan under sin livstid. Han föddes 1167 och var son till en hövding. Vid födelsen fick han namnet Temutjin efter en fiende som hans far besegrat. När Temutjin var nio år blev hans pappa förgiftad av tatarerna och en rivaliserande klan blev härskare över mongolerna. Temutjin tvingades följa med över stäpperna med en stor träkrage om halsen. En natt när fångvaktarna var berusade slog han ner dem med träkragen och flydde.
   
 • Det lidande Temutjin (Djingis khan) fick utstå som barn, gjorde honom uthållig och han var övertygad om att han hade ett gudomligt uppdrag. Han drog snart till sig anhängare och till sist lyckades han ena mongolerna till ett folk. Vid ett stort möte som hölls vid floden Onon 1206 utropade han sig till khan, som betyder kejsare. Från år 1206 till 1227 erövrade Djingis khan ett landområde som motsvarade 31 gånger Sveriges areal.
   
 • Mongolerna var ett ryttarfolk. Vid tre års ålder började de rida och därefter tillbringade de nästan all vaken tid på hästryggen. Mongolernas hästar kunde bära sina ryttare upp till 12 mil om dagen.
   
 • Djingis khan fick en kines att bereda honom en dryck som skulle göra honom odödlig. Den fungerade inte. Han dog vid 65 års ålder 1227 efter att ha fallit av sin häst. Han skulle gå till historien som en härskare som injagade skräck i sina fiender genom massakrer och plundring i stor skala.
   
 • När Djingis khan dog regerade han över ett välde som sträckte sig från Kaspiska havet till nuvarande Peking. Femtio år senare hade hans ättlingar utvidgat mongolväldet till att sträcka sig från Ungern och Polen i väster till vad som idag är Vietnam i sydöst.
   
 • Djingis khan hyllas som en nationalhjälte i Mongoliet – inte för sina blodiga gärningars skull, utan för att han lyckades ena mongolerna. Nu firar man hans födelsedag med stora fester i Mongoliets huvudstad Ulan Bator. Gator, hotell och ett vodkamärke bär hans namn. Hans ansikte kan beskådas på kalendrar, frimärken och vykort.
   
 • Världshistoriens äldsta kända folkmord genomfördes mellan 1311 och 1340 då mongolerna utrotade omkring 35 miljoner kinesiska bönder.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Nämn några fördelar som mongolerna hade som gjorde dem till duktiga krigare.
   
 2. Vilken betydelse hade Sidenvägen för Europa?
   
 3. Skriv ner ytterligare minst tre fakta som du vill lära dig om mongolerna.

Ta reda på:

 1. Vilka hade makten i Sverige när Kublai khan levde och Marco Polo gjorde sina resor?
   
 2. Vad hände i Bagdad 1258?

Diskutera:

 1. Var mongolerna grymmare än andra samtida folk? Jämför t.ex. med de kristna korsfararna.
   

 

Litteratur:
Knut Helle, Bra Böckers världshistoria, del 5 – Nomadfolk och högkulturer, Bokförlaget Bra Böcker, 1984
Kåre Lunden, Bra Böckers världshistoria, del 6 – Europa i kris, Bokförlaget Bra Böcker, 1984
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och Kaj Hildingson, journalist och läromedelsförfattare
Faktagranskad av: Lin Annerbäck, antikvarie på Stockholms Medeltidsmuseum
Intressanta fakta är skrivet av Carsten Ryytty, historielärare och författare, känd för att göra historia roligt. Fler fascinerande historiska fakta hittar du i hans bok Historiens underbara värld.

 

Läs mer om

Kartor

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Mongolerna

M

Mongolernas plundring av Bagdad gjorde slut på islams guldålder

av: Magnus Västerbro
2022-08-04

Härskare som lever avskilda från folket de bestämmer över, som tror sig vara utvalda av gudarna, och därför är helt säkra på att inget kan besegra dem - den typen förekommer inte så sällan i mänsklighetens långa historia. Kalifen al-Mustasim Billah av Bagdad var en av dem. I slutet av år 1257 kom ett sändebud från en annalkande armé mongoliska krigare, ledda av Hülegü, sonson till Djingis khan. Erkänn oss som dina härskare, så kommer vi att skona dig och din stad, löd budskapet. Gör du inte det, då kommer vi att förgöra dig och hela ditt folk. Kalifen svarade något i stil med: ni kan dra. Ingen kan besegra mig, för jag är kalifen av Bagdad, världens centrum, och därmed beskyddad av Gud, ske hans vilja...

+ Läs mer

L

Ryttarfolken på stäppen: skyterna, Hsiung-nu, hunnerna och mongolerna

av: Kaj Hildingson
2022-07-11

Vid östra Medelhavet och Svarta havet börjar ett väldigt stäpplandskap. Det sveper genom Asien i en enorm båge vars yttersta spets nästan når ända till Gula havet utanför Kinas östra kust. Det var på detta enorma gräshav som människan först tämjde hästen. För de människor som bodde på stäppen kom hästen att bli en oumbärlig kamrat. Stäppernas kringströvande ryttarfolk skulle i över tusen år utgöra ett allvarligt hot mot de bofasta folken runt omkring, européerna och kineserna. Under århundradenas lopp har blotta namnen på en rad ryttarfolk: skyterna, Hsiung-nu, hunnerna och mongolerna injagat skräck i folken runt omkring.

+ Läs mer

M

Marco Polo - Europa läser om Asien

av: Kaj Hildingson
2021-02-14

Om inte Marco Polo hade deltagit i kriget mellan Venedig och Genua i slutet av 1200-talet hade kanske en av världens mest kända reseskildringar aldrig skrivits. I sin bok berättar Marco Polo om sina 24 år i mongolernas välde i Kina. Han beskriver mycket som var okänt för européerna – papperspengar, porslin, eldar som inte värmde och mycket annat. Boken berättade också om Asiens skatter. Det fick européernas intresse för östra Asien att växa och lockade bland annat Columbus att leta efter sjövägen till Indien och de skatter Polo beskrev...

+ Läs mer

L

Djingis khan - mongolernas härskare och Guds piska

av: Magnus Västerbro
2019-08-18

Mongolhärskaren Djingis khan har ofta kallats världshistoriens största erövrare, för han lämnade verkligen ett enormt rike efter sig, det största som världen dittills skådat. Men vem var egentligen denna ökända och mytomspunna historiska gestalt som under sina erövringskampanjer orsakade miljontals människors död? Och hur gick det till när han själv dog?

+ Läs mer

L

Kina under mongoler och Ming-dynasti

av: Hans Thorbjörnsson
2016-10-29

I början av 1200-talet tog Djingis khan och hans mongoliska ryttare kontroll över stora delar av Asien (inkl. Kina) och Europa. Efter mongolerna kom Mingdynastin till makten i Kina. Perioden under Mingdynastin är känd för sitt vackra porslin. På 1600-talet övertog manchuerna och Qingdynastin, som styrde med hård hand och införde strikta regler för befolkningen...

+ Läs mer

M

Marco Polo - medeltidens mest kände resenär

av: Carsten Ryytty
2016-05-24

Italienaren Marco Polo (1254-1324) är medeltidens mest kända resenär. Han blev berömd efter att ha rest runt i Asien i sammanlagt 24 år. Marco Polo var inte den förste europé som reste till Kina, men han var den förste som gav detaljerade skildringar av det mongolstyrda Kina och angränsande länder...

+ Läs mer

Länkar om Mongolerna

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Medeltiden

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Hi

Medeltidens huvudlinjer

Medeltidens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (500-1500).

Hi

Medeltida krig och försvar

Vapen, krigföring, uppror och krig under medeltiden (500-1500).

Hi
Karta

Mongoliets historia

Här finns material som behandlar Mongoliets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Hi
Bild saknas

Nomader

Nomader är ett samlingsnamn på ett folk eller en grupp människor som inte är bofast och som i...

Hi
Porträtt

Marco Polo

Marco Polo var en köpman och upptäcktsresande från Venedig. Han påbörjade sin resa 1271 då han...

Hi
Djingis khan

Djingis khan

Djingis khan, den grymme mongolhärskaren, blev en legend från Europas östgräns till Kinas...

Hi
Porträtt

Kublai khan

Kublai khan (1215-1294) var mongolernas store härskare under andra halvan av 1200-talet. Han var...

Hi
Karavan

Sidenvägen

Sidenvägen är en av de äldsta av världens stora handelsvägar, även om den fick sitt namn först på...