Bild:
Mongolerna var vana vid strapatser och krig och lät sällan något stå i deras väg.
L

Mongolerna

Mongolerna skapade ett världsvälde

I slutet av 1100-talet lyckades en lokal stamhövding ena de splittrade nomadstammarna på det mongoliska slättlandet. Han tog sig senare namnet Djingis khan, som betyder "härskare över allt som finns mellan haven".

År 1206 invaderade mongolerna norra Kina och drog sedan vidare genom Asien. De plundrade, brände och terroriserade befolkningen där de drog fram. Vid sin död 1227 hade Djingis khan lagt grunden till det största sammanhängande rike världen dittills skådat (se karta).

Det mongoliska väldet nådde sin kulmen 1279 e.Kr i samband Kublai khans (barnbarn till Djingis khan) erövring av Songriket i södra Kina (se karta). Efter Kublai khans död splittrades det väldiga imperiet upp i olika självständiga riken. Mongolerna fortsatte emellertid sina erövringskrig även i det efterföljande seklet.

Effektiva och fruktade krigare

Mongolerna var skickliga men skoningslösa krigare och leddes av kunniga befälhavare som lade stor vikt vid militär disciplin. Deras bakgrund som nomader hade gjort dem vana vid strapatser och ett hårt liv på hästryggen. De var därför också uthålliga och skickliga ryttare som i kombination med kunnigt ledarskap gjorde dem till en effektiva krigare.

Relevanta begrepp

Khan: Härskare. Titeln bars från början av självständiga mongoliska hövdingar.

Nomader: Folkgrupper som har ett icke bofast levnadssätt. Nomader livnär sig oftast på boskapsskötsel och förflyttning sker då i samband med djurens byte av betesområde.

Mongolerna använde terror som vapen. De städer som inte snabbt kapitulerade förstördes helt – t.ex. Samarkand jämnades med marken 1220 – och ryktet spred sig snabbt till andra städer som var hotade av mongolerna.

Den siste store mongoliske erövraren var Timur Lenk. Under slutet av 1300-talet och början av 1400-talet erövrade han stora delar av Asien och Ryssland. Timur Lenk hade dock inte, likt sina föregångare, försökt bygga upp en stark statsmakt. Hans väldiga rike splittrades därför strax efter hans död 1405. Se Uzbekistans historia >

Mongolerna öppnade Sidenvägen för européerna

Mongolernas erövringar gjorde det lättare för kamelkaravanerna att ta sig fram på Sidenvägen (se faktarutan nedan). Denna handelsrutt - som band ihop Europa med Asien - hade tidigare delvis kontrollerats av araberna och därför mest använts av arabiska köpmän. Men under mongolernas styre kunde även kristna handelsmän och resenärer färdas där under beskydd av khanens soldater.

Det var under den här tiden - i slutet av 1200-talet - som italienaren Marco Polo från Venedig gjorde sin berömda resa i Asien. Han reste runt i Asien i 24 år och tjänstgjorde bl.a. hos Kublai khan i 17 år. När han sedan kom tillbaka till Europa skrev han en reseskildring där han berättade om sina upplevelser och äventyr i khanens väldiga rike.
 

Sidenvägen band ihop Europa med Asien under medeltiden

Under medeltiden var Sidenvägen en viktig handelsrutt som utgjordes av ett förgrenat nätverk av vägar från Kina västerut till hamnstäderna vid östra Medelhavet. Hela resan tog ett par år, men mycket få handelsmän transporterade sina varor hela vägen. Vanligare var att en handelsman köpte en last, transporterade den en bit av vägen för att därefter sälja den, köpa en annan last och transportera tillbaka till sin hemstad.

Handelsvarorna bestod inte bara av siden utan även guld och kryddor som ingefära och kanel. Handeln med Europa via Sidenvägen upphörde i princip helt när européerna upptäckte sjövägen till Indien runt Godahoppsudden 1498 och senare började handla direkt med Kina. Nyttan med Sidenvägen var tvåfaldig; det ekonomiska utbytet var mycket omfattade, men längs Sidenvägen spreds också olika religioner och andra idéer.

Intressanta fakta om mongolerna

Visste du att:

 • Djingis khan, den grymme mongolhärskaren, blev en legend redan under sin livstid. Han föddes 1167 och var son till en hövding. Vid födelsen fick han namnet Temutjin efter en fiende som hans far besegrat. När Temutjin var nio år blev hans pappa förgiftad av tatarerna och en rivaliserande klan blev härskare över mongolerna. Temutjin tvingades följa med över stäpperna med en stor träkrage om halsen. En natt när fångvaktarna var berusade slog han ner dem med träkragen och flydde.
 • Det lidande Temutjin (Djingis khan) fick utstå som barn, gjorde honom uthållig och han var övertygad om att han hade ett gudomligt uppdrag. Han drog snart till sig anhängare och till sist lyckades han ena mongolerna till ett folk. Vid ett stort möte som hölls vid floden Onon 1206 utropade han sig till khan, som betyder kejsare. Från år 1206 till 1227 erövrade Djingis khan ett landområde som motsvarade 31 gånger Sveriges areal.
 • Mongolerna var ett ryttarfolk. Vid tre års ålder började de rida och därefter tillbringade de nästan all vaken tid på hästryggen. Mongolernas hästar kunde bära sina ryttare upp till 12 mil om dagen.
 • Djingis khan fick en kines att bereda honom en dryck som skulle göra honom odödlig. Den fungerade inte. Han dog vid 65 års ålder 1227 efter att ha fallit av sin häst. Han skulle gå till historien som en härskare som injagade skräck i sina fiender genom massakrer och plundring i stor skala.
 • När Djingis khan dog regerade han över ett välde som sträckte sig från Kaspiska havet till nuvarande Peking. Femtio år senare hade hans ättlingar utvidgat mongolväldet till att sträcka sig från Ungern och Polen i väster till vad som idag är Vietnam i sydöst.
 • Djingis khan hyllas som en nationalhjälte i Mongoliet – inte för sina blodiga gärningars skull, utan för att han lyckades ena mongolerna. Nu firar man hans födelsedag med stora fester i Mongoliets huvudstad Ulan Bator. Gator, hotell och ett vodkamärke bär hans namn. Hans ansikte kan beskådas på kalendrar, frimärken och vykort.
 • Världshistoriens äldsta kända folkmord genomfördes mellan 1311 och 1340 då mongolerna utrotade omkring 35 miljoner kinesiska bönder.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Nämn några fördelar som mongolerna hade som gjorde dem till duktiga krigare.
   
 2. Vilken betydelse hade Sidenvägen för Europa?
   
 3. Skriv ner ytterligare minst tre fakta som du vill lära dig om mongolerna.

Ta reda på:

 1. Vilka hade makten i Sverige när Kublai khan levde och Marco Polo gjorde sina resor?
   
 2. Vad hände i Bagdad 1258?

Diskutera:

 1. Var mongolerna grymmare än andra samtida folk? Jämför t.ex. med de kristna korsfararna.

 

Litteratur:
Knut Helle, Bra Böckers världshistoria, del 5 – Nomadfolk och högkulturer, Bokförlaget Bra Böcker, 1984
Kåre Lunden, Bra Böckers världshistoria, del 6 – Europa i kris,
Bokförlaget Bra Böcker, 1984


Text: Robert de Vries (red.)
Intressanta fakta är skrivet av Carsten Ryytty, historielärare och författare, känd för att göra historia roligt. Fler fascinerande historiska fakta hittar du i hans bok Historiens underbara värld.
 

Läs mer om

Kartor

Mongolerna skapade ett världsvälde

I slutet av 1100-talet lyckades en lokal stamhövding ena de splittrade nomadstammarna på det mongoliska slättlandet. Han tog sig senare namnet Djingis khan, som betyder "härskare över allt som finns mellan haven".

År 1206 invaderade mongolerna norra Kina och drog sedan vidare genom Asien. De plundrade, brände och terroriserade befolkningen där de drog fram. Vid sin död 1227 hade Djingis khan lagt grunden till det största sammanhängande rike världen dittills skådat (se karta).

Det mongoliska väldet nådde sin kulmen 1279 e.Kr i samband Kublai khans (barnbarn till Djingis khan) erövring av Songriket i södra Kina (se karta). Efter Kublai khans död splittrades det väldiga imperiet upp i olika självständiga riken. Mongolerna fortsatte emellertid sina erövringskrig även i det efterföljande seklet.

Uppdaterad: 16 april 2018
Publicerad: 03 oktober 2010

Annons

Artiklar om Mongolerna

L
Hans Thorbjörnsson
2016-10-29
I början av 1200-talet lyckades en obetydlig stamhövding göra sig till herre över hela Mongoliet. Han hette Djingis khan – ett namn som skulle sätta skräck i människor över hela Asien och Europa...
M
Carsten Ryytty
2016-05-24
Italienaren Marco Polo (1254-1324) är medeltidens mest kända resenär. Han blev berömd efter att ha rest runt i Asien i sammanlagt 24 år. Marco Polo var inte den förste europé som reste till Kina...

Länkar om Mongolerna

Sortera efter:
          

Genomgång (15:01 min) där historialäraren Max Gullberg ger en kort sammanfattning av den europeiska medeltidens huvuddrag.

Spara som favorit
          

En utstött, faderlös pojke på den mongoliska stäppen har inte mycket till framtidsutsikter. Men Temudjin trotsar oddsen och blir en av världens mäktigaste härförare: Djingis Khan. Hur går det till?

I P3 Historia leder Cecilia Düringer lyssnarna genom världshistoriens vindlande berättelser. Vid sin sida har hon skådespelaren Pablo Leiva Wenger som förhöjer dramatiken med scener ur historien. Varje avsnitt handlar om ett historiskt skeende, med en historisk person i fokus.

Vill du veta mer om Djingis Khan? Här är några av de böcker som legat till grund för avsnittet: Djingis Khan och modernitetens uppkomst av Jack Weatherford; Genghis Khan and the Mongol empire av Jean-Paul Roux; The Secret History of the Mongol Queens av Jack Weatherford.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där Bo Eriksson berättar om Timur Lenk. På 1300-talet försökte Timur Lenk återupprätta det splittrade mongolriket. Men det enda be­stå­ende resultatet av hans omfattande erövringar blev ett grundmurat rykte om att han själv var en av historiens blodtörstigaste härförare...

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (26:55 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om Kinas historia från 200-talet fram till Yuandynastins fall 1368.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om mongolerna. De nya stater som uppstod genom handelns utveckling blev med tiden allt rikare och mäktigare, och den tekniska utvecklingen gjorde med tiden att de fick ett militärt övertag över stater som inte hängde med i denna utveckling. Men ännu på 1200-talet var nomadkrigföringen vida överlägsen. Detta bevisades när Mongolimperiet, historiens största sammanhängande landimperium, byggdes upp.

Spara som favorit
          

Visste du att Djingis Khan hade flera döttrar? I den här artikeln i tidningen Forskning och Framsteg kan du läsa om dem. Mycket har skrivits om Djingis khan och hans fyra söner. Men nu intresserar sig forskningen för hans okända döttrar. Flera av dem fick stor makt, men retuscherades sedan bort ur historieskrivningen...

Spara som favorit
          

Digital karta (film) som visar olika imperiers uppkomst och spridning genom historien. Fokus ligger på Mellanöstern och Medelhavsregionen.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Militär Historia där Anna Larsdotter berättar om Djingis khan och hans fruktade horder som skapade ett världsimperium från hästryggen.

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Timur Lenk och hans erövringar.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om mongolernas invasionsförsök av Japan 1274 respektive 1281. De båda invasionerna har haft ett stort inflytande på världshistorien även om de misslyckades. Invasionsförsöken tillhör de mest kända händelserna i Japans historia...

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om Djingis khan och mongolerna. Är du intresserad av historia så är sidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där det berättas om mongolernas stridskonst och erövringar. Vad var det som fick just Djingis khan och hans ättlingar att lägga under sig det största imperium som någonsin existerat på jordklotet? Varför hade det inte hänt tidigare?

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om mongolerna och deras erövringar på 1200-talet. Djingis khan är utan tvekan en av historiens mest fascinerande och märkliga figurer. Han har nått en närmast mytisk status som erövrare och slaktare. Men var han verkligen så grym som det har gjorts gällande? Och hur kunde hans fattiga nomadfolk skapa världens till ytan största rike?

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia om Djingis khan. Orsakerna till den sagolika framgång som följde Djingis khan är att söka i den militäriska organisation han gav sitt folk samt i hans krigarsnille och förmåga att välja sina tjänare. Djingis var världens störste erövrare, och även en av dess råaste…

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Medeltidens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (500-1500).

Vapen, krigföring, uppror och krig under medeltiden (500-1500).

Här finns material som behandlar Mongoliets historia i små och stora drag.