M

Yin och Yang symboliserar motsatser i balans. Rätt balans mellan Yin och Yang är viktig för att harmoni ska kunna råda. Föreställningen om Yin och Yang är central inom taoismen.

Taoismen

Taoismen, eller daoismen, är en gammal kinesisk livsfilosofi som bär stora likheter med buddhismen. Tillsammans med konfucianismen och buddhismen är taoismen en av Kinas tre traditionella religioner eller filosofier.

Taoismen saknar gudar

Taoismen utgörs av en blandning av filosofi, andedyrkan och schamanism.

Grundaren till denna religion lär ha varit Lao Zi som levde på 500-talet f.Kr, ungefär samtidigt som både Buddha och Konfucius.

Taoismen är liksom buddhismen en religion som saknar gudar. Lao Zi ansåg att det var onödigt att be böner och be till gudar. Istället borde man lyssna till sin inre röst och därigenom finna det naturliga och rätta sättet att leva. Den som strävar efter rikedom och lycka vinner tomhet och olycka, ansåg han.

Taoismen, eller daoismen, är en gammal kinesisk livsfilosofi som bär stora likheter med buddhismen. Tillsammans med konfucianismen och buddhismen är taoismen en av Kinas tre traditionella religioner eller filosofier.

Taoismen saknar gudar

Taoismen utgörs av en blandning av filosofi, andedyrkan och schamanism.

Grundaren till denna religion lär ha varit Lao Zi som levde på 500-talet f.Kr, ungefär samtidigt som både Buddha och Konfucius.

Taoismen är liksom buddhismen en religion som saknar gudar. Lao Zi ansåg att det var onödigt att be böner och be till gudar. Istället borde man lyssna till sin inre röst och därigenom finna det naturliga och rätta sättet att leva. Den som strävar efter rikedom och lycka vinner tomhet och olycka, ansåg han.

ANNONS

ANNONS

Leva i harmoni med naturen

Enligt taoismen ska man leva i enlighet med naturen och dess lagar, inte emot den. Desto fler ingrepp vi gör i naturens egna balans som styrs av universums lagar, desto mer oharmoniska blir vi människor. Om abstrakta regler påläggs utifrån så störs harmonin.

Följa vägen (tao) - lyssna på sitt inre

Det som ses som en verksam kraft bakom allting i himlen och på jorden kallas i taoismen för vägen (tao). En människa som lyssnar på sitt eget inre finner det rätta sättet att leva. En sådan människa präglas av kärlek och ödmjukhet. Det är att följa vägen.

Taoismen är en religion utan gudar som kort och förenklat handlar om att följa naturens lagar och väg för att kunna leva i balans och harmoni.

Spontanitet och frihet är viktigt inom taoismen

Taoismen brukar ofta sättas i motsats till konfucianismen som är en annan gammal kinesisk kulturtradition. Taoister menar att konfucianismens byråkratiska och samhällsbärande lära syftar till att kontrollera folket och inrätta samhället efter fasta normer och dogmatiska läror.

Istället för regler och kontroll av folket betonar taoismens filosofer den personliga och individuella friheten enligt tao (vägen). Enligt taoismen finns ingen överordnad makt. Taoismen, eller “läran om vägen” betonar spontanitet och den enskildes frihet.

ANNONS

ANNONS

Taoism vs buddhism

Taoismen och buddhismen har i sina äldsta varianter stora likheter. Inom kinesisk tradition är därför blandformer vanliga. Till skillnad mot buddhismen så har taoismen ingen systematisk lära. Religionen saknar också rekommenderade levnadsregler för lekmän. Men i likhet med buddhismen så har taoismen en kanon - Tao Zang.

När buddhismen kom till Kina under det första århundradet efter vår tideräkning införlivade den taoismens mer avancerade tankar i den egna läran. Den taoistiska traditionen har sedan dess istället koncentrerat sig alltmer på folkliga kulthandlingar.

LÄS MER: Buddhismen

LÄS MER: Kinas historia

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför finns inga gudar inom taoismen?
   
 2. Vad menas med tao?
   
 3. Varför brukar ibland taoismen betraktas som motsats till konfucianismen?
   
 4. Nämn några likheter mellan taoismen och buddhismen.

Ta reda på:

 1. Ungefär hur många taoister finns det i världen?

Fundera på:

 1. Vad tilltalar dig mest inom taoismen? Du måste nämna minst en grej. Motivera varför.

 

Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
Stefan Stenudd, Tao te ching: taoismens källa, Arriba förlag, 2012


Text: Robert de Vries (red.)

 

Sidan uppdaterad: 23 juni 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Taoism

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Kinas historia

Fördjupa dig i Kinas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Konfucianism

Konfucianismen grundades av Konfucius på 500-talet f.Kr som en slags statsideologi och är fortfarande en av Kinas...

Enighetskyrkan

Enighetskyrkan, Moonrörelsen, grundades i Sydkorea 1954 av Sun Myung Moon. Rörelsen är inspirerad av kristendomen men...

Fakta om Kina

Aktuell samhällsfakta om Kina. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Relaterade taggar

Vad är religion?

Att leva innebär att vi ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att...

Schamanism

Schamanism är ett samlingsnamn för en typ av religion som förekommer hos många naturfolk. Ett...