M
Kategori

Yin och Yang symboliserar motsatser i balans. Rätt balans mellan Yin och Yang är viktig för att harmoni ska kunna råda. Föreställningen om Yin och Yang är central inom taoismen.

Taoismen

Taoismen, eller daoismen, är en gammal kinesisk livsfilosofi som bär stora likheter med buddhismen. Tillsammans med konfucianismen och buddhismen är taoismen en av Kinas tre traditionella religioner eller filosofier.

Taoismen saknar gudar

Taoismen utgörs av en blandning av filosofi, andedyrkan och schamanism.

Grundaren till denna religion lär ha varit Lao Zi som levde på 500-talet f.Kr, ungefär samtidigt som både Buddha och Konfucius.

Taoismen, eller daoismen, är en gammal kinesisk livsfilosofi som bär stora likheter med buddhismen. Tillsammans med konfucianismen och buddhismen är taoismen en av Kinas tre traditionella religioner eller filosofier.

Taoismen saknar gudar

Taoismen utgörs av en blandning av filosofi, andedyrkan och schamanism.

Grundaren till denna religion lär ha varit Lao Zi som levde på 500-talet f.Kr, ungefär samtidigt som både Buddha och Konfucius.

ANNONS

ANNONS

Taoismen är liksom buddhismen en religion som saknar gudar. Lao Zi ansåg att det var onödigt att be böner och be till gudar. Istället borde man lyssna till sin inre röst och därigenom finna det naturliga och rätta sättet att leva. Den som strävar efter rikedom och lycka vinner tomhet och olycka, ansåg han.

Leva i harmoni med naturen

Enligt taoismen ska man leva i enlighet med naturen och dess lagar, inte emot den. Desto fler ingrepp vi gör i naturens egna balans som styrs av universums lagar, desto mer oharmoniska blir vi människor. Om abstrakta regler påläggs utifrån så störs harmonin.

Följa vägen (tao) - lyssna på sitt inre

Det som ses som en verksam kraft bakom allting i himlen och på jorden kallas i taoismen för vägen (tao). En människa som lyssnar på sitt eget inre finner det rätta sättet att leva. En sådan människa präglas av kärlek och ödmjukhet. Det är att följa vägen.

Taoismen är en religion utan gudar som kort och förenklat handlar om att följa naturens lagar och väg för att kunna leva i balans och harmoni.

Spontanitet och frihet är viktigt inom taoismen

Taoismen brukar ofta sättas i motsats till konfucianismen som är en annan gammal kinesisk kulturtradition. Taoister menar att konfucianismens byråkratiska och samhällsbärande lära syftar till att kontrollera folket och inrätta samhället efter fasta normer och dogmatiska läror.

Istället för regler och kontroll av folket betonar taoismens filosofer den personliga och individuella friheten enligt tao (vägen). Enligt taoismen finns ingen överordnad makt. Taoismen, eller “läran om vägen” betonar spontanitet och den enskildes frihet.

Taoism vs buddhism

Taoismen och buddhismen har i sina äldsta varianter stora likheter. Inom kinesisk tradition är därför blandformer vanliga. Till skillnad mot buddhismen så har taoismen ingen systematisk lära. Religionen saknar också rekommenderade levnadsregler för lekmän. Men i likhet med buddhismen så har taoismen en kanon - Tao Zang.

ANNONS

ANNONS

När buddhismen kom till Kina under det första århundradet efter vår tideräkning införlivade den taoismens mer avancerade tankar i den egna läran. Den taoistiska traditionen har sedan dess istället koncentrerat sig alltmer på folkliga kulthandlingar.

LÄS MER: Buddhismen

LÄS MER: Kinas historia

LÄS MER: Religioner i Östasien, del 1: Universum och människan

LÄS MER: Religioner i Östasien, del 2: Hur ska människan leva?

LÄS MER: Religioner i Östasien, del 3: Gudar, demoner och kult

LÄS MER: Religioner i Östasien, del 4: Religion och samhälle

LÄS MER: Konfucianism

Användbara begrepp

Lao-Tse eller Lao Zi sägs vara taoismens grundare. Mästaren Lao uppges ha levt samtidigt med Konfucius (500-talet f.Kr).

Tao är kinesiska och betyder "världsalltets väg". Det är den grundläggande principen för hela tillvaron, den genomtränger allt, den skapar och upprätthåller. Den består av yin och yang och är ett mysterium, ofattbar för människans förstånd.

Taoism som rörelse grundades troligen omkring 100 e.Kr och nådde sin blomstringstid i Kina på 600-talet e.Kr.

Yin och yang: Allt som sker i universum - i naturen, i människornas liv - präglas av samspelet mellan de båda krafterna yin och yang. Yin är det mörka, kvinnliga, jordiska. Yang är det ljusa, manliga, himmelska. Hela universum vilar på att dessa krafter är i balans med varandra.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför finns inga gudar inom taoismen?
   
 2. Vad menas med tao?
   
 3. Varför brukar ibland taoismen betraktas som motsats till konfucianismen?
   
 4. Nämn några likheter mellan taoismen och buddhismen.

Ta reda på:

 1. Ungefär hur många taoister finns det i världen?

Fundera på:

 1. Vad tilltalar dig mest inom taoismen? Du måste nämna minst en grej. Motivera varför.
   

 

Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
Stefan Stenudd, Tao te ching: taoismens källa, Arriba förlag, 2012


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Taoism

SO-rummet bok
S

Religioner i Östasien, del 1: Universum och människan

av: Lennart Koskinen m.fl.
2021-10-13

I den östra delen av Asien - i Nordkorea och Sydkorea, Taiwan, Kina, Japan och i viss mån i Vietnam - finns många olika religioner. Mahayanabuddhismen är den dominerande. Vid sidan av den finns i Kina konfucianism och taoism, och i Japan shintoism, som är Japans gamla nationalreligion. En mångtusenårig kulturtradition har skapat ett åtminstone delvis gemensamt religiöst tänkande. Detta gäller bl.a. synen på universum, världen och människan. Himmel, jord och människa är en enhet och påverkar varandra efter bestämda principer. Några religionshistoriker har givit beteckningen "universism" åt detta tankesystem...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Religioner i Östasien, del 2: Hur ska människan leva?

av: Lennart Koskinen m.fl.
2021-10-13

Målet för människans handlande är att vara i harmoni med kosmos. Hon måste försöka förstå den kosmiska utvecklingen så att hon kan anpassa sig till den. Hon måste lära sig att se och tyda årstidsväxlingarna och olika naturfenomen. Det är där hon finner regler för sitt eget handlande. Det finns i princip två vägar att nå fram till harmoni. Den ena kallas sedlighetens väg, och rekommenderas av Konfucius. Den andra rekommenderas av Lao-tse och kan kallas kontemplationens väg...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Religioner i Östasien, del 3: Gudar, demoner och kult

av: Lennart Koskinen m.fl.
2021-10-13

Det religiösa livet i Östasien präglas av en mycket iögonfallande kult. Tillvaron är fylld av gudar och demoner, som människorna dyrkar på allehanda sätt. Bruket av offer och besvärjelser avtar successivt, men finns fortfarande kvar på ett påtagligt sätt. I Kina har det avtagit starkt efter kejsardömets fall 1912, men det har aldrig helt försvunnit. En omfattande religionsblandning karaktäriserar det religiösa livet. Kinesen kan t.ex. delta i en offergudstjänst i ett taoisttempel på förmiddagen och i en buddhistisk begravningsceremoni på eftermiddagen. Japanen kan också utan problem delta i såväl buddhistiska som shintoistiska ceremonier. Delvis beror detta på att föreställningarna om gudar och andar och kulten av dessa är likartad i taoism, shintoism och buddhism...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Religioner i Östasien, del 4: Religion och samhälle

av: Lennart Koskinen m.fl.
2021-10-13

Genom de stora politiska omvälvningarna i Östasien har religion och politik kommit att vara nära kopplade till varandra. Nedärvd etik och människors levnadssätt löper som en röd tråd genom de stora samhällsförändringarna i Kina. Etiken är också viktig för de kinesiska ledarna. Det är den konfucianska etiken som förvaltas. Även i Japan härskar idén om lojalitet och vördnad för överheten. Det japanska samhället utgör idag en blandning av starkt traditionsbunden livsstil och ett USA-influerat levnadssätt. Den traditionsbundna livsstilen karaktäriseras av en stark känsla av gemenskap med släkt och samhälle. Familjens och samhällets heder och ära är viktig...

+ Läs mer

Länkar om Taoism

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Kinas historia

Fördjupa dig i Kinas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Re

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Re

Andra asiatiska religioner

Många gamla vishetsläror och religioner har sitt ursprung i Österlandet.

Re

Konfucianism

Konfucianismen grundades av Konfucius på 500-talet f.Kr som en slags statsideologi och är fortfarande en av Kinas...

Re

Enighetskyrkan

Enighetskyrkan, Moonrörelsen, grundades i Sydkorea 1954 av Sun Myung Moon. Rörelsen är inspirerad av kristendomen men...

Sh
Karta

Fakta om Kina

Aktuell samhällsfakta om Kina. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Relaterade taggar

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Hi
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Re
ljus

Vad är religion?

Att leva innebär att vi ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att...

Re
Schaman

Schamanism

Schamanism är ett samlingsnamn för en typ av religion som förekommer hos många naturfolk. Ett...