M

Sveriges geografi

Antal invånare: 10 200 000 (2019)
Huvudstad: Stockholm

Geografi

Sverige ligger i Europas norra utkant och är till ytan ett av kontinentens större länder. Det har långa kuster i öster och sydväst. Det har långa kuster i öster och sydväst. Drygt halva ytan täcks av skog. Nästan en tiondel av landet upptas av omkring 100 000 sjöar.

Genom landets nordligaste del skär polcirkeln, som utgör gräns för midnattssolen. Från Treriksröset i norr till Skånes sydspets är avståndet nästan 160 mil, vilket motsvarar sträckan Malmö–Rom.

Antal invånare: 10 200 000 (2019)
Huvudstad: Stockholm

Geografi

Sverige ligger i Europas norra utkant och är till ytan ett av kontinentens större länder. Det har långa kuster i öster och sydväst. Det har långa kuster i öster och sydväst. Drygt halva ytan täcks av skog. Nästan en tiondel av landet upptas av omkring 100 000 sjöar.

Genom landets nordligaste del skär polcirkeln, som utgör gräns för midnattssolen. Från Treriksröset i norr till Skånes sydspets är avståndet nästan 160 mil, vilket motsvarar sträckan Malmö–Rom.

ANNONS

ANNONS

Barrträden dominerar utom längst i söder. Nästan en fjärdedel av landet består av fjäll, berg och myrar. Åkermarken utgör bara cirka sju procent av den egentliga landytan. Utanför kusterna finns skärgårdar med tiotusentals öar. De största öarna är Gotland och Öland som ligger i Östersjön.

Den skandinaviska fjällkedjan längs större delen av gränsen mot Norge har en del toppar på över 1 500 meter. Från bergen rinner flera floder (älvar) mot sydost till Bottenviken och Bottenhavet. Söder om fjällen återfinns några av landets största sjöar. Vänern som får sitt vatten från Klarälven är västra Europas största insjö. I södra Sverige finns en högplatå, det småländska höglandet, medan mer bördiga slätter finns norr om höglandet och längst i söder.

  Sveriges flagga.

  Klimat

  Klimatet varierar starkt mellan olika delar av landet. Men tack vare Golfströmmen i Atlanten är det svenska klimatet överlag mycket mildare än på många andra platser på motsvarande nordliga breddgrader.

  I norr är vintern lång, kall och rik på snö medan sommaren kan vara behagligt varm. Stora delar av södra Sverige har ett mildare, mer maritimt klimat, ibland med vintrar utan mycket snö.

  Naturtillgångar och energi

  Sverige har stora naturresurser framför allt i form av skog, järnmalm och vattenkraft. Energikonsumtionen är hög men användningen av fossila bränslen är förhållandevis låg. Vattenkraften samt kärnkraft och biobränslen har möjliggjort en minskning av oljeimporten.

  Sverige är den enda stora järnmalmsexportören i EU och står för ett par procent av produktionen i världen. Även tillgångarna av koppar, bly, zink, guld, silver och uran hör till de största inom EU. Uranbrytning förekommer dock inte. Landet är också en av de större exportörerna av papper, pappersmassa och trävaror i världen.

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Jordbruk och fiske

  Jordbruket i Sverige är i hög grad mekaniserat och sysselsätter bara någon procent av arbetsstyrkan. Djurhållning och odling står för ungefär lika stora delar av produktionen. Skogsbruket är omfattande medan fisket minskat.

  Förutsättningarna för odling varierar kraftigt med klimatet. I söder är växtperioden längre; här finns fler stora gårdar och spannmålsodling är vanligt. I norr är gårdarna mindre och djuruppfödning dominerar. Antalet gårdar har mer än halverats på 40 år, utan att produktionen har minskat. Det svenska jordbruket är numera vanligen ett högteknologiskt enmansföretag. Ofta kombineras själva jordbruket med skogsbruk; tre jordbruk av fyra har också skogsbruk. Jordbruket utgör sju procent av landarealen.

  Industri

  Traditionella industrier med råvaror från skogen och gruvorna fick under 1900-talet sällskap av verkstadsföretag som framgångsrikt utvecklade svenska uppfinningar. Mot slutet av seklet växte en tekniskt avancerad tillverkning fram inom bland annat läkemedel, telekommunikationer och informationsteknik (IT). Ett litet antal välkända storföretag med internationell verksamhet svarar för en stor del av sysselsättning, produktion och export.

  Det utländska ägandet i svensk industri har ökat starkt och några företag har blivit uppköpta av utländska bolag. Samtidigt etablerar sig fler svenska bolag utomlands, både för att få lägre kostnader och för att kunna växa i den globala konkurrensen.

  Turism

  Den växande turistnäringen har stor betydelse för ekonomin. Regeringen kallar turismen för en ny basnäring. Antalet utländska besökare har ökat kraftigt på senare år. De flesta kommer från Norge, Tyskland och Danmark.

  Många utländska besökare lockas till det glest befolkade Sverige med vidsträckta skogar, fjällandskap, otaliga sjöar och öar längs kusterna. Stockholm är dock den ort som drar till sig flest besökare, medan nöjesparken Liseberg i Göteborg brukar räknas som största enskilda turistmål.
   

  Besök Landguiden och läs mer om Sverige.
   

  Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  Sidan uppdaterad: 19 januari 2019
  Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Lärarmaterial om Sveriges geografi

  Sveriges befolkning

  av: Factlab och SO-rummet
  Högstadiet

  Den här lektionen går ut på att undersöka Sveriges befolkning ur sociala, kulturella och ekonomiska perspektiv.

  + Läs mer

  Artiklar om Sveriges geografi

  L

  Sveriges största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren

  av: Carsten Ryytty
  2018-01-05

  Sverige är ett mycket sjörikt land. Sjöar och andra vattendrag upptar nästan 9 procent av landets areal. Det finns ca 100 000 sjöar i Sverige, men bara 10 000 av dem är större än en kvadratkilometer...

  + Läs mer

  Podcast om Sveriges geografi

  SO-rummet podcast icon
  M

  Sveriges geografi

  av: Julia och Mattias
  2019-05-19

  Mattias och Julia fortsätter Norden-specialen och pratar om Sveriges geografi.

  + Läs mer

  SO-rummet podcast icon
  M

  Nordens geografi och politik

  av: Julia, Mattias och Kristoffer
  2018-09-18

  Julia, Mattias och Kristoffer börjar en Norden-special med att gå igenom det viktigaste i Nordens geografi och politik och en del om nordiska samarbeten.

  + Läs mer

  Länkar om Sveriges geografi

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Sveriges historia

  Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

  Fakta om Sverige

  Aktuell samhällsfakta om Sverige. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

  Relaterade taggar

  Fakta om kommuner

  Sverige är indelat i 290 kommuner (2019, se karta). Alla kommuner har ett visst mått av självstyre...

  SO-rummet tag typ

  Svensk ekonomi och handel

  Här hittar du material som handlar om svensk samhällsekonomi och handel.