M
Kategori
Karta

Nigeria idag

Antal invånare: 211 400 704 (2021)
Huvudstad: Abuja

Nigeria i Västafrika är kontinentens folkrikaste stat. Det råder sedan länge osämja mellan det muslimska, norra Nigeria och södern där de kristna dominerar. I Biafrakriget (1967–1970), som utlöstes när igbofolket försökte upprätta en egen stat, dödades över en miljon människor. Efter övergången från militärstyre till civilt styre 1999 har motsättningar åter kommit i dagen. Sedan 2009 har befolkningen i norr terroriserats av den islamistiska extremiströrelsen Boko Haram och efterföljaren Iswap, som uppger sig ha band till Islamiska staten.

Antal invånare: 211 400 704 (2021)
Huvudstad: Abuja

Nigeria i Västafrika är kontinentens folkrikaste stat. Det råder sedan länge osämja mellan det muslimska, norra Nigeria och södern där de kristna dominerar. I Biafrakriget (1967–1970), som utlöstes när igbofolket försökte upprätta en egen stat, dödades över en miljon människor. Efter övergången från militärstyre till civilt styre 1999 har motsättningar åter kommit i dagen. Sedan 2009 har befolkningen i norr terroriserats av den islamistiska extremiströrelsen Boko Haram och efterföljaren Iswap, som uppger sig ha band till Islamiska staten.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Nigeria är Afrikas folkrikaste stat och beräknas ha världens sjunde största befolkning. Befolkningssiffran är osäker och har ofta utgjort en tvistefråga på grund av den känsliga etniska och religiösa balansen. Antalet folkgrupper brukar anges till över 250. Drygt två tredjedelar av invånarna tillhör en av de tre dominerande grupperna hausa-fulani, yoruba och igbo.

Nigerias flagga.

Religion

Religionsfrihet råder i Nigeria där ungefär hälften av invånarna är muslimer och hälften är kristna. Islam dominerar i norr medan kristendom är mer utbrett i söder. Inslag av traditionell trosutövning är ganska vanligt.

Politiskt system

Nigeria är en förbundsrepublik med stark presidentmakt. Nationalförsamlingen består av två kamrar: senaten och representanthuset. Partiväsendet är svagt. Federationen består av 36 delstater samt huvudstadsområdet Abuja.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

Demokratin har stärkts avsevärt i Nigeria sedan militärdiktaturen föll och landet fick en folkvald ledning 1999. De demokratiska bristerna är dock fortsatt stora och styret betraktas som auktoritärt. Rättsväsendet är relativt oberoende även om korruption och politiska påtryckningar förekommer.

Utrikespolitik och försvar

Med Afrikas största befolkning och omfattande oljerikedomar har Nigeria potential att vara en stormakt att räkna med. Fokus i utrikespolitiken har främst legat på regionen, där Nigeria förespråkar oberoende, enighet, konfliktlösning och regionalt samarbete.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Nigeria har Afrikas största befolkning och beräknas ha världsdelens näst största ekonomi, efter Sydafrika. Olja och naturgas är centrala komponenter som ger stora statsintäkter. Men sektorn har relativt få band med ekonomin i övrigt och landet är på många sätt en typisk afrikansk utvecklingsekonomi. Större delen av befolkningen är beroende av traditionellt jordbruk, småskalig handel och enkel tillverkningsindustri för sitt levebröd.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Nigerias geografi >

Sociala förhållanden

Oljetillgångarna har gjort ett litet antal nigerianer stormrika, samtidigt som halva befolkningen beräknas leva under fattigdomsnivån. I fråga om mänsklig utveckling ligger landet efter många andra länder i Afrika. Det beror bland annat på att sjukvården är ovanligt dåligt utvecklad.

Besök Landguiden och läs mer om Nigeria.
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Nigeria

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Nigeria

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Nigerias geografi

Fördjupa dig i Nigerias geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Hi
Karta

Nigerias historia

Fördjupa dig i Nigerias historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.