M

Nigeria idag

Antal invånare: 190 886 310 (2017)
Huvudstad: Abuja

Befolkning

Nigeria är Afrikas folkrikaste stat och beräknas ha världens sjunde största befolkning. Befolkningssiffran är osäker och har ofta utgjort en tvistefråga på grund av den känsliga etniska och religiösa balansen.

Antalet folkgrupper brukar anges till över 250. Drygt två tredjedelar av invånarna tillhör en av de tre dominerande grupperna hausa-fulani, yoruba och igbo.

Antal invånare: 190 886 310 (2017)
Huvudstad: Abuja

Befolkning

Nigeria är Afrikas folkrikaste stat och beräknas ha världens sjunde största befolkning. Befolkningssiffran är osäker och har ofta utgjort en tvistefråga på grund av den känsliga etniska och religiösa balansen.

Antalet folkgrupper brukar anges till över 250. Drygt två tredjedelar av invånarna tillhör en av de tre dominerande grupperna hausa-fulani, yoruba och igbo.

ANNONS

ANNONS

Religion

I Nigeria finns något fler muslimer än kristna. Ungefär en tiondel av invånarna utövar traditionella inhemska religioner.

Islam dominerar i norr och är starkt förknippat med hausa-fulanifolkens kultur. Bland yoruba finns både kristna och muslimer, medan igbo till största delen är kristna.

Nigerias flagga.

Politiskt system

Nigeria är en federal republik med presidentstyre. Flerpartisystem garanteras i författningen liksom mänskliga och medborgerliga rättigheter. Demokratin har också stärkts avsevärt sedan militärdiktaturen föll och landet fick en folkvald ledning 1999. De demokratiska bristerna är dock fortsatt stora och styret betraktas som auktoritärt. Rättsväsendet är relativt oberoende även om korruption och politiska påtryckningar förekommer.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Med Afrikas största befolkning och omfattande oljerikedomar har Nigeria potential att vara en stormakt att räkna med. Fokus i utrikespolitiken har främst legat på regionen, där Nigeria förespråkar oberoende, enighet, konfliktlösning och regionalt samarbete.

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Nigeria har Afrikas största befolkning och har världsdelens näst största ekonomi, efter Sydafrika. Oljesektorn är en central komponent som ger stora statsintäkter. Men den har relativt få band med ekonomin i övrigt; landet är på många sätt en typisk afrikansk utvecklingsekonomi. Större delen av befolkningen är beroende av traditionellt jordbruk, småskalig handel och enkel tillverkningsindustri för sitt levebröd.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Nigerias geografi >

Utrikeshandel

Exporten domineras helt av oljan, som sedan början av 1970-talet brukat svara för minst 95 procent av exportvärdet. Ekonomin är därför ytterst sårbar för oljeprisets skiftningar. USA är den viktigaste handelspartnern, även om utbytet med bland annat Kina ökar snabbt.

Sociala förhållanden

Oljetillgångarna har gjort ett litet antal nigerianer stormrika, samtidigt som halva befolkningen beräknas leva under fattigdomsnivån.

I fråga om mänsklig utveckling ligger landet efter många andra länder i Afrika. Det beror bland annat på att sjukvården är ovanligt dåligt utvecklad.
 

Besök Landguiden och läs mer om Nigeria.
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Nigeria

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Nigerias geografi

Fördjupa dig i Nigerias geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Nigerias historia

Fördjupa dig i Nigerias historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.