Bild:
M

Bahamas historia

Den 12 oktober 1492 landsteg Christofer Columbus, enligt de flesta forskare, på en av Bahamas öar och satte därmed för första gången sin fot i "Nya världen". Det rörde sig sannolikt om ön San Salvador. Vid den tiden levde det jordbrukande och fiskande arawakfolket där. Eftersom öarna är karga och saknar ädla mineraler visade spanjorerna litet intresse för dem. Kolonisterna behövde dock fler slavar i guldgruvorna på ön Hispaniola och arawakerna tvångsförflyttades därför dit. Redan 1520 var ögruppen avfolkad.

I närmare ett sekel var Bahamas mest en skräck för sjöfarare med sina rev och grynnor innan britterna, som första européer, insåg öarnas strategiska värde. 1629 blev Bahamas en del av de engelska kolonierna på det amerikanska fastlandet. Öarna återbefolkades av kolonialister och slavar hämtade från Afrika. Den ekonomiska aktiviteten dominerades alltmer av sjöröveri, slavhandel och smuggling. 1715 verkade omkring tusen pirater på ögruppen. Vrakplundring var en viktig inkomstkälla vid sidan av fiske och jordbruk. Inga andra egentliga näringar utvecklades under de följande 200 åren. En ekonomiskt viktig verksamhet försvann när britterna avskaffade slaveriet 1834.

Krig

Amerikanska inbördeskriget 1861-1865 innebar ett uppsving då Bahamas blev en knutpunkt för de blockerade Sydstaternas handel. Efter kriget följde ett halvt sekel av ekonomisk nedgång. Först under perioden 1920-1933, då sprit var förbjudet i USA, kom nästa uppgång. Bahamas blev spritsmugglarnas paradis.

Under andra världskriget bidrog de allierades militära närvaro till att ekonomin stärktes. På 1950-talet inleddes en medveten satsning på turism och finansväsende. Bahamas blev det mest blomstrande turist- och skatteparadiset i hela Västindien.

Politik

Från 1600-talet och drygt 300 år framåt dominerades allt politiskt och ekonomiskt liv av den vita elit som gick under namnet "Bay Street Boys" (efter den viktigaste affärsgatan i Nassau). De svartas politiska medvetenhet väcktes efter en våldsam gatuprotest 1942, det så kallade Burma Road-upploppet. Protesten gällde den öppna lönediskrimineringen mot svarta bahamaner när USA skulle bygga en militärflygplats. 1953 grundades Bahamas första politiska parti, Progressiva liberala partiet (Progressive Liberal Party, PLP), som samlade de svarta. Den vita eliten svarade med att bilda Bahamas förenade parti (UBP).

På 1960-talet lades grunden för Bahamas självständighet. 1964 fick kolonin inre självstyre. Efter författningsändringar hölls val 1967 och den svarta majoriteten fick för första gången bilda regering. Premiärminister blev PLPs ledare Lynden Pindling. "Bay Street Boys" såg sitt inflytande tyna bort. Vid valet 1972 fick Pindling en ännu större majoritet i parlamentet, och stärkt kunde han föra landet till självständighet året därefter.

Läs i Landguiden om Bahamas historia från 1973 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Den 12 oktober 1492 landsteg Christofer Columbus, enligt de flesta forskare, på en av Bahamas öar och satte därmed för första gången sin fot i "Nya världen". Det rörde sig sannolikt om ön San Salvador. Vid den tiden levde det jordbrukande och fiskande arawakfolket där. Eftersom öarna är karga och saknar ädla mineraler visade spanjorerna litet intresse för dem. Kolonisterna behövde dock fler slavar i guldgruvorna på ön Hispaniola och arawakerna tvångsförflyttades därför dit. Redan 1520 var ögruppen avfolkad.

I närmare ett sekel var Bahamas mest en skräck för sjöfarare med sina rev och grynnor innan britterna, som första européer, insåg öarnas strategiska värde. 1629 blev Bahamas en del av de engelska kolonierna på det amerikanska fastlandet. Öarna återbefolkades av kolonialister och slavar hämtade från Afrika. Den ekonomiska aktiviteten dominerades alltmer av sjöröveri, slavhandel och smuggling. 1715 verkade omkring tusen pirater på ögruppen. Vrakplundring var en viktig inkomstkälla vid sidan av fiske och jordbruk. Inga andra egentliga näringar utvecklades under de följande 200 åren. En ekonomiskt viktig verksamhet försvann när britterna avskaffade slaveriet 1834.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Bahamas historia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Bahamas. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Bahamas. Läs kortfattat om Bahamas historia och landet idag.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Bahamas ur olika perspektiv. Bahamas, formellt Samväldet Bahamas, är en stat bestående av en kedja av ett stort antal öar i Västindien mellan Florida och Kuba, varav 30 är bebodda...

Spara som favorit
          

På Globalis webbplats kan du läsa kortfattat om Bahamas ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Bahamas. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Bahamas geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Bahamas. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Relaterade taggar