M
Kategori
Karta

Kap Verde idag

Antal invånare: 561 901 (2021)
Huvudstad: Praia

Kap Verde är en demokratiskt styrd republik. Stabiliteten har gjort denna önation utanför Afrikas västkust till ett av regionens mest utvecklade länder. Invånarna har en relativt hög levnadsstandard, tack vare utländskt bistånd samt inkomster från turism och fiske. Fortfarande bor dock många kapverdier utomlands. Det är följden av en historia med omfattande utvandring på grund av långa perioder av torka och svält.

Antal invånare: 561 901 (2021)
Huvudstad: Praia

Kap Verde är en demokratiskt styrd republik. Stabiliteten har gjort denna önation utanför Afrikas västkust till ett av regionens mest utvecklade länder. Invånarna har en relativt hög levnadsstandard, tack vare utländskt bistånd samt inkomster från turism och fiske. Fortfarande bor dock många kapverdier utomlands. Det är följden av en historia med omfattande utvandring på grund av långa perioder av torka och svält.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Innan europeiska kolonisatörer landsteg på Kap Verde på 1400-talet var ögruppen obebodd. Kolonisatörerna, som framför allt kom från Portugal, slog sig ned på öarna och förde med sig afrikanska slavar.

Kap Verdes flagga.

Religion

Religionsfriheten garanteras i Kap Verdes författning och respekteras i allmänhet. Staten är sekulär (icke-religiös) och det finns ingen statsreligion. Fler än nio av tio kapverdier är katoliker.

Politiskt system

Kap Verdes författning från 1992 slår fast att landet är en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem. Flera maktskiften har ägt rum efter fria val. Politiken domineras av två partier: det borgerliga Rörelsen för demokrati (MPD), som nu har styrt landet sedan 2016, och vänsterpartiet Kap Verdes afrikanska självständighetsparti (PAICV).
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Kap Verde är en fungerande demokrati sedan början av 1990-talet. Tre maktskiften har skett sedan dess, det senaste 2016. Press-, mötes och yttrandefriheten garanteras i författning och respekteras vanligtvis. Domstolarna är dock överbelastade och problemen med kriminalitet har ökat på senare år.

Utrikespolitik och försvar

Kap Verde har sedan självständigheten 1975 fört en alliansfri utrikespolitik och landets relationer med omvärlden är goda. Örepubliken får mycket bistånd från framför allt västvärlden, inte minst USA, Portugal och EU. Sedan något decennium tillbaka är också Kina en viktig biståndsgivare.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Kap Verde har haft en god ekonomisk utveckling ända sedan självständigheten 1975. Majoriteten av invånarna har en högre levnadsstandard än de flesta andra afrikanska länder. 2008 upphörde FN att räkna Kap Verde som ett av de minst utvecklade länderna i världen. Coronapandemin 2020/2021 slog dock hårt mot landets ekonomi,  BNP föll med nästan 15 procent 2020.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kap Verdes geografi >

Sociala förhållanden

Trots god ekonomisk utveckling sedan självständigheten 1975 lever ungefär var fjärde kapverdier kvar under den nationella fattigdomsgränsen. Det råder stora regionala skillnader; städerna Praia och Mindelo är relativt välmående, medan landsbygden har försummats. Fattigdomen är störst på de karga öarna Fogo, Brava och Santo Antão.

Besök Landguiden och läs mer om Kap Verde.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 10 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Kap Verde

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Kap Verde

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Hi
Karta

Kap Verdes historia

Fördjupa dig i Kap Verdes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Ge
Karta

Kap Verdes geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Kap Verdes geografi ur olika perspektiv.