M

Kap Verde idag

Antal invånare: 546 390 (2017)
Huvudstad: Praia

Befolkning

Innan europeiska kolonisatörer landsteg på Kap Verde på 1400-talet var ögruppen obebodd. Kolonisatörerna, som framför allt kom från Portugal, slog sig ned på öarna och förde med sig afrikanska slavar.

Antal invånare: 546 390 (2017)
Huvudstad: Praia

Befolkning

Innan europeiska kolonisatörer landsteg på Kap Verde på 1400-talet var ögruppen obebodd. Kolonisatörerna, som framför allt kom från Portugal, slog sig ned på öarna och förde med sig afrikanska slavar.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfriheten garanteras i Kap Verdes författning och respekteras i allmänhet.

Staten är sekulär (icke-religiös) och det finns ingen statsreligion. Fler än nio av tio kapverdier är katoliker.

Politiskt system

Kap Verdes författning från 1992 slår fast att landet är en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem. Också i praktiken styrs Kap Verde i hög grad av demokratiska principer.

Maktskiften har sedan 1992 ägt rum genom fria och rättvisa val.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Kap Verdes flagga.

Utrikespolitik och försvar

Kap Verde har sedan självständigheten 1975 fört en alliansfri utrikespolitik och landets relationer med omvärlden är goda. Örepubliken får mycket bistånd från framför allt västvärlden, inte minst USA, Portugal och EU. Sedan något decennium tillbaka är också Kina en viktig biståndsgivare.

Ekonomi

Kap Verde har haft en god ekonomisk utveckling ända sedan självständigheten 1975. Majoriteten av invånarna har en högre levnadsstandard än de flesta på det afrikanska fastlandet.

2008 upphörde FN att räkna Kap Verde som ett av de minst utvecklade länderna i världen. 2012 började dock tillväxten sakta in. Orsaken var främst ekonomiska problem i EU, en viktig handelspartner för önationen. 2014 drabbades dessutom Kap Verdes turistnäring av problem i spåren av ebola-epidemin i Västafrika. Året därefter vände ekonomin uppåt igen.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kap Verdes geografi >

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

Kap Verde har ända sedan självständigheten 1975 dragits med ett stort underskott i handeln med omvärlden. Den blygsamma exporten består främst av kläder, skor, tonfisk på burk, fryst fisk, hummer samt små kvantiteter av bananer, salt och puzzolan (vulkanaska som används vid framställning av cement).

Sociala förhållanden

Trots god ekonomisk utveckling sedan självständigheten 1975 lever ungefär var fjärde kapverdier kvar under den nationella fattigdomsgränsen. Det råder stora regionala skillnader; städerna Praia och Mindelo är relativt välmående, medan landsbygden har försummats. Fattigdomen är störst på de karga öarna Fogo, Brava och Santo Antão.
 

Besök Landguiden och läs mer om Kap Verde.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 10 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Kap Verde

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Kap Verdes historia

Fördjupa dig i Kap Verdes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Kap Verdes geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Kap Verdes geografi ur olika perspektiv.