Tagg om EU:s historia

EU:s historia

1951 bildades den s.k. Kol- och stålgemenskapen mellan staterna: Västtyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg.

1958 fördjupades samarbetet mellan länderna på det ekonomiska området genom bildandet av den Europeiska ekonomiska unionen (EEC) – en tullunion som syftade till att ta bort tullarna mellan medlemsländerna och samtidigt skapa gemensamma tullmurar utåt mot anda länder. Ekonomin skulle gynnas genom en gemensam fri marknad.

Därefter inleddes också ett samarbete på atomenergiområdet, varefter EEC bytte namn till den Europeiska Gemenskapen (EG). Detta samarbete utvidgades 1973 med ytterligare länder, bl.a. Danmark, Irland och Storbritannien. 1981 gick Grekland med i EG och 1987 anslöt sig Portugal och Spanien.

När EU fördraget undertecknades 1993 övergick den Europeiska gemenskapen (EG) till att bli den Europeiska unionen (EU).

Läs hela artikeln om EU:s historia här >

Text: Robert de Vries (red.)

Här nedan hittar du material som handlar om EU:s historia från början av 1950-talet och framåt.

Uppdaterad: 
10 maj 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Lärarmaterial om EU:s historia

av:
Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Målgrupp:
Gymnasiet
I det här skolmaterialet får eleverna stifta bekantskap med en rad olika internationella organisationer. Materialet syftar till att öka förståelsen för hur de internationella organisationerna fungerar och påverkar vår omvärld.

Artiklar om EU:s historia

S
Johnny Poetzsch och Robert de Vries (red.)
2017-02-16
Efter andra världskriget skapades flera olika samarbetsformer och organisationer mellan de europeiska länderna. Anledningen till ländernas vilja att samarbeta var 1900-talets stora krig som hade...
S
Per Höjeberg
2014-10-01
Finns det en särskild europeisk identitet? Finns det kanske rent utav en europeisk nationalism? Kommer Europas stater så småningom att bilda en stat, kommer den europeiska unionen att bli likt...
S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-10-01
Det var efter andra världskriget som tanken på ett "Europas förenta stater" växte sig allt starkare. Kriget mellan de europeiska nationerna hade helt ödelagt världsdelen. Skulle det gå...
M
EU-upplysningen
2014-03-02
EU är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder inledde på 1950-talet har vuxit till att idag (2018) omfatta 28 länder. Från början handlade det om att gemensamt...

Podcast om EU:s historia

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-05-18

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om Europeiska Unionen. Hur bildades EU? Hur bestäms nya lagar i EU? Vad är skillnaden mellan kommissionen och ministerrådet?

Länkar om EU:s historia

Sortera efter:
          

Genomgång (21:06 min) där SO-läraren Martin Södertörn ger en sammanfattning av vad EU är och fungerar.

Spara som favorit
          

Genomgång (11:58 min) där SO-läraren Hans Wågbrant berättar om EU:s framväxt och historia.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (16:41 min) av SO-läraren David Geiser som berättar om uppkomsten av FN och EU strax efter andra världskriget.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Daniel Rydén berättar om EU:s uppkomst. Fransmannen Robert Schuman ville undvika krig. Tysken Konrad Adenauer ville bli accepterad. Tillsammans skapade de världens första organisation med överstatlig makt: Europeiska kol- och stålgemenskapen. Ur den växte dagens EU fram...

Spara som favorit
          

Föreläsning (12:51 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar kortfattat om EU:s uppkomst och funktion.

Spara som favorit
          

Här kan du ladda ner olika illustrerade faktahäften om EU i pdf-format. EU-upplysningen ger ut ett antal egenproducerade skrifter. I dessa förklaras och beskrivs ett flertal områden inom EU, allt ifrån EU:s historia till vart man vänder sig för att ställa specifika frågor om EU och Sveriges medlemskap i unionen…

Spara som favorit
          

Föreläsning av Per Svenneborg som berättar om EU:s framväxt, uppbyggnad och funktion. Detta är del 1 (15:01 min). Se del 2 här (7 min).

Spara som favorit
          

Webbsida från EU:s webbportal med lättläst text och många bilder. Här hittar du mycket fakta om både Europa och EU. Du kan läsa om klimat, natur, jordbruk, historia, språk, vad EU gör och mycket mer.

Spara som favorit
          

Europeiska unionens portal där du ges en övergripande sammanfattning om EU och dess verksamhet.

Spara som favorit
          

På regeringens webbsida finns ett rikt illustrerat ”lektionsmaterial” i pdf-format (32 sid) om Regeringskansliets historia. Regeringskansliets historia är en del av Sveriges utveckling till en modern demokrati, från kungligt envälde till parlamentarism. Här berättas om svensk politik och svensk statsmakt från tidig medeltid till nutid. Varje historisk epok presenteras enskilt.

Spara som favorit
          

På Europeiska centralbankens webbsida kan du lära dig mer om hur penningpolitik fungerar speglat i ECB:s arbete. Här hittar du bland annat beskrivande texter, filmer, spel och utmaningar som tar upp centralbankernas arbete och speciellt då hur inflationsbekämpningen går till.

Spara som favorit
          

På EU:s webbportal hittar du en omfattande faktasida om EU:s historia. Här berättas om EU:s framväxt och utveckling från 1945 till nutid. På webbsidan finns också flera filmreportage om olika händelser.

Spara som favorit
          

”Så skapades svensk välfärd” är en artikelserie ur tidningen Sunt Förnuft där du kan läsa om den ekonomiska utvecklingen i Sverige och hur Sverige utvecklades från ett fattigt jordbruksland i Europas utkant till ett av världens rikaste och modernaste länder. Artikelserien kräver flash, men du kan också skriva ut den. Artikelserien passar bra som undervisningsmaterial för högstadiets senare nivåer och gymnasiet.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om den europeiska unionens utbredning och utvidgning från 1952-2009. När EU:s föregångare, Europeiska kol- och stålgemenskapen, bildades 1952 var det ett viktigt steg i strävan att förverkliga drömmen om en långvarig fred i Europa. Sedan dess har organisationens administrativa struktur förändrats och antalet medlemsländer ökat...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Europatanken ur ett historiskt perspektiv. Europa. Ordet går inte att undvika. Det fyller våra tidningar och det skrivs bok efter bok i ämnet. Men ända fram till 1700- talet saknade begreppet Europa i stort sett innehåll, förutom dess geografiska betydelse. I dag råder det däremot en hård strid om vad vi får lov att definiera som Europa…

Spara som favorit
          

Sören Odensåkers hemsida om EU. På den här webbplatsen kan du fördjupa dig i en rad olika ämnen som hjälper dig att förstå hur EU fungerar. Här berättas utförligt om bakgrunden till EU, hur EU styrs, Europeiska rådet, Ministerrådet, EU-kommissionen, Europaparlamentet, EG-domstolen, Europeiska centralbanken, EU:s tre pelare och mycket mer.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i EU:s historia från bildandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen 1952 till Lissabonfördragets ratificering under 2008.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Europa strax efter andra världskrigets slut. Här berättas om Europas återuppbyggnad och det spel mellan stormakterna som ledde till kalla kriget.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Folke Schimanski berättar om Hansan. Hansan var en monopolitisk sammanslutning med kommersiella och politiska funktioner. Den dominerade norra Europas handel under en stor del av medeltiden. Men kan man se Hansan som en förelöpare till EU? Den tyske historikern Rolf Hammel-Kiesow anser att det finns gemensamma drag...

Spara som favorit