Frankrike idag

Antal invånare: 67 118 650 (2017)
Huvudstad: Paris

Befolkning och språk

Frankrike är en av Europas folkrikaste stater. Befolkningstillväxten var länge långsammare än i flertalet europeiska länder. Efter andra världskriget vidtogs åtgärder för att uppmuntra barnafödandet, vilket bidrog till höjda födelsetal. Frankrike är idag ett av de EU-länder där kvinnorna föder flest barn, även om födelsetalet 2015 hade sjunkit till det lägsta på fem år. Samtidigt ökar dock även pensionärernas andel av befolkningen.

Antal invånare: 67 118 650 (2017)
Huvudstad: Paris

Befolkning och språk

Frankrike är en av Europas folkrikaste stater. Befolkningstillväxten var länge långsammare än i flertalet europeiska länder. Efter andra världskriget vidtogs åtgärder för att uppmuntra barnafödandet, vilket bidrog till höjda födelsetal. Frankrike är idag ett av de EU-länder där kvinnorna föder flest barn, även om födelsetalet 2015 hade sjunkit till det lägsta på fem år. Samtidigt ökar dock även pensionärernas andel av befolkningen.

ANNONS

ANNONS

Religion

Frankrike är ett övervägande katolskt land. Andelen kyrkligt aktiva har dock minskat avsevärt. Uppåt en tredjedel av invånarna uppger sig sakna religiös tillhörighet.

Religionsfrihet garanteras i författningen, men begränsningar i friheten har debatterats på senare år. Islam är den näst största religionen.

Frankrikes flagga.

Politiskt system

Frankrike har så kallat halvpresidentiellt styre, vilket är en blandning av presidentstyre och parlamentarism. Presidenten är statschef och utnämner och avskedar regeringen.

Parlamentet består av den direktvalda nationalförsamlingen och den indirekt valda senaten. Nationalförsamlingen har starkast ställning av de båda kamrarna, eftersom den kan avsätta regeringen genom misstroendeomröstning och har avgörande röst i fråga om lagstiftning.

Det politiska landskapet domineras av ett höger- och ett vänsterblock.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Frankrike är en kärnvapenmakt och en av de ständiga medlemmarna i FN:s säkerhetsråd. Landet har en tydlig ambition att vara en militär och ekonomisk stormakt. Under efterkrigstiden kom Frankrike att eftersträva en oberoende hållning mellan öst- och västblocken.

Landet har ofta markerat självständighet i förhållande till supermakten USA och eftersträvar europeiskt ledarskap tillsammans med Tyskland.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Frankrikes ekonomi hör till de största i världen. Landet har en stor industribas, ett omfattande jordbruk och en livlig tjänstesektor. Infrastrukturen är utmärkt och arbetskraften högutbildad. Den offentliga sektorn är förhållandevis stor och fler stora statliga bolag finns kvar än i många jämförbara länder. Men ändå har Frankrike sedan början av 2010-talet dragits med ekonomiska problem som hög arbetslöshet och svag tillväxt.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Frankrikes geografi >

Utrikeshandel

Sedan mitten av 00-talet har Frankrike ett kraftigt underskott i handelsbalansen, då importen är större än exporten. Det är inte minst det stora beroendet av oljeimport som driver upp underskottet.

Utrikeshandeln sker till cirka 60 procent med andra EU-länder.

Sociala förhållanden

Det välfärdssystem som infördes vid andra världskrigets slut och som sedan vidareutvecklats ger god grundtrygghet för fransmännen.

Sjukvårdssystemet har rankats som det bästa i världen. Men ökande kostnader har på senare år skapat stora påfrestningar på socialförsäkringssystemen.
 

Besök Landguiden och läs mer om Frankrike.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Podcast om Fakta om Frankrike

SO-rummet podcast icon
M

Kärnvapen och kärnvapenmakter

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-09-12

Mattias, Kristoffer och Julia är tillbaka efter sommarlovet och pratar om kärnvapen och kärnvapenmakter.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Frankrikes politiska system

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-29

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det franska politiska systemet med president, parlament och partier fungerar.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Frankrike

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Frankrikes historia

Fördjupa dig i Frankrikes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Frankrikes geografi

Geografi med fokus på Frankrike. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Frankrikes geografi ur olika...

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Relaterade taggar

Paris

Paris är Frankrikes huvudstad och ligger vid floden Seine i nordvästra delen av landet (se karta)....

Kärnvapen

Kärnvapen är ett samlingsnamn för explosiva vapen vars förstörelsekraft skapas av kärnenergi. Den...

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...

Presidentialism och semipresidentialism

Presidentialism Presidentialism är ett statsskick som har sitt ursprung i USA. Inom presidentalism...