Bild:
M

Venezuelas geografi

Antal invånare: 31 108 083 (2015)
Huvudstad: Caracas

Geografi

Venezuela ligger vid Sydamerikas kust mot Karibiska havet i norr och är ungefär dubbelt så stort som Sverige.

Geografiskt brukar landet delas in i fyra regioner: det bördiga låglandet runt sjön Maracaibo i nordväst, bergskedjan Anderna med det andinska höglandet i väst samt en del av nordkusten, grässlätterna i inlandet och Guyanahöglandet i sydöst.

Den grunda Maracaibosjön kallas ofta kontinentens största insjö men är egentligen en havsvik med bräckt vatten. Här produceras en stor del av landets olja.

Den del av Anderna som löper söder och öster om Maracaibosjön kallas Cordillera de Mérida och har bergstoppar som når uppemot 5 000 meter över havet. Högsta toppen heter Pico Bolívar och är uppkallad efter frihetshjälten med samma namn.

Österut från sjön består bergsmassivet av två parallella kedjor längs kusten. Dalgångarna mellan dem är landets mest tätbefolkade område; här ligger huvudstaden Caracas på omkring 900 meters höjd.

Los Llanos (”slätterna”) kallas det prärieliknande området öster om Anderna och innanför kusten. Slätterna, som är glest befolkade och används som betesmark, utgör en tredjedel av landytan.

Guyanahöglandet i söder och öster består av savann och regnskog, och täcker hälften av landet.

Venezuela har över tusen floder. Orinocofloden är en av Sydamerikas längsta. Den flyter genom inlandsslätten och utmynnar i Atlanten. Vid flodens utlopp i nordöst finns ett stort deltalandskap. Tillsammans med sina bifloder förser Orinoco fyra femtedelar av Venezuela med vatten.

I Venezuela finns världens högsta vattenfall, Angelfallet, som är 979 meter högt.

Till landet hör även närmare 300 öar. Störst är turistön Isla de Margarita som tillsammans med två andra öar bildar en egen delstat.

Klimat

Större delen av Venezuela ligger i den tropiska zonen men de stora höjdskillnaderna gör att klimatet varierar. Låglandet är varmt, medan bergsområdena är svalare.

Regnperioden som börjar i april–maj och pågår till november kallar venezuelanerna vinter, medan den torra perioden från december kallas sommar. Mest regn får kusten i nordöst; torrast är det i låglandet vid kusten i norr.

Naturtillgångar och energi

Venezuela har de största kända oljereserverna i världen. Oljan är den främsta naturtillgången men det finns också gott om naturgas och kol.

Dessutom finns stora fyndigheter av bland annat järnmalm, bauxit, guld, silver, koppar, zink, fosfor, nickel, uran, bly, titan, koltan och diamanter.

Jordbruk

Jordbruket i Venezuela är dåligt utvecklat och mindre viktigt för ekonomin än i de flesta andra länder i Latinamerika. Den ensidiga satsningen på oljeindustrin har länge hämmat jordbruket. Merparten av den mat som äts importeras.

Industri

Eftersom inkomsterna från oljeexporten under flera årtionden gjorde det möjligt att importera en stor del av de varor landet behövde, dröjde det ganska länge innan Venezuela på allvar satsade på att bygga upp en inhemsk tillverkningsindustri.

Än idag domineras industrisektorn av oljeutvinning och raffinering av olja.

Turism

Venezuela har en mängd turistattraktioner. Här ligger världens högsta vattenfall, Angelfallet, som är nästan en kilometer högt.

Andernas bergstoppar når över 5 000 meter och flera av sandstränderna utmed den 300 mil långa karibiska kusten och på öarna är paradisiska. Dessutom finns en rad nationalparker och regnskog.
 

Besök Landguiden och läs mer om Venezuela.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 31 108 083 (2015)
Huvudstad: Caracas

Geografi

Venezuela ligger vid Sydamerikas kust mot Karibiska havet i norr och är ungefär dubbelt så stort som Sverige.

Geografiskt brukar landet delas in i fyra regioner: det bördiga låglandet runt sjön Maracaibo i nordväst, bergskedjan Anderna med det andinska höglandet i väst samt en del av nordkusten, grässlätterna i inlandet och Guyanahöglandet i sydöst.

Den grunda Maracaibosjön kallas ofta kontinentens största insjö men är egentligen en havsvik med bräckt vatten. Här produceras en stor del av landets olja.

Den del av Anderna som löper söder och öster om Maracaibosjön kallas Cordillera de Mérida och har bergstoppar som når uppemot 5 000 meter över havet. Högsta toppen heter Pico Bolívar och är uppkallad efter frihetshjälten med samma namn.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Venezuelas geografi

Sortera efter:
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om de sydamerikanska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

På Globalis webbplats kan du läsa kortfattat om Venezuela ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Venezuela. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Sydamerika och de sydamerikanska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Venezuela ur olika perspektiv. Venezuela, formellt Bolivarianska republiken Venezuela, är en stat i norra Sydamerika som gränsar till Brasilien, Colombia och Guyana. Sedan i december 2005 är Venezuela medlem i det ekonomiska samarbetet Mercosur...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Venezuela. Här kan du läsa kortfattat om landets historia, ekonomi, samhälle, politik m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de latinamerikanska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Venezuela. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...

Få en helhetsbild av Venezuelas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.