Bild:
M

Gabons historia

De tidigaste invånarna i området tros ha tillhört en rad olika mindre folkslag som livnärde sig på jakt. Under de senaste sju seklen kom de dock gradvis att trängas undan av bantufolk, som i sin tur drivits bort från andra delar av Västafrika och därför behövde ny mark för att livnära sig.

År 1472 anlände portugisiska sjöfarare. Portugiserna utforskade kusten men ägnade störst intresse åt öarna São Tomé och Príncipe.

Från 1500-talet och några århundraden framåt var Gabon ett centrum för handel med slavar, elfenben och timmer. Kustfolk som galoa, mpongwe och orungu fungerade som mellanhänder för brittiska, franska och nederländska slavhandlare.

Den största folkgruppen, fang, kom till området först under 1700-talet från det som i dag är Kamerun. 1839 bosatte sig fransmän vid kusten. Det franskkontrollerade området utvidgades efter hand: 1910 hade hela den areal som i dag utgör Gabon koloniserats och kom att ingå som ett av fyra territorier i Franska Ekvatorialafrika.

Efter andra världskriget fick Gabon rätt att sända representanter till den franska nationalförsamlingen och politiska partier började bildas. Vid mitten av 1940-talet grundade Léon M'Ba, Gabons ledamot i den franska nationalförsamlingen, landets första parti - senare kallat Demokratiska gabonesiska blocket (Bloc démocratique gabonais, BDG). M'Bas ärkerival och ersättare i parlamentet, Jean-Hilaire Aubame, bildade 1948 Gabonesiska demokratiska och sociala unionen (Union démocratique et sociale gabonaise, UDSG).

År 1957 hölls val som vanns av BDG. Följande år fick Gabon begränsat självstyre och M'Ba blev premiärminister. Två år senare, den 17 augusti 1960, blev Gabon självständigt. I det val som hölls efter självständigheten lyckades inget av landets båda partier vinna majoritet och valde då att samarbeta. 1961 valdes M'Ba till landets förste president medan Aubame blev utrikesminister.

Läs i Landguiden om Gabons moderna historia från 1961 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

De tidigaste invånarna i området tros ha tillhört en rad olika mindre folkslag som livnärde sig på jakt. Under de senaste sju seklen kom de dock gradvis att trängas undan av bantufolk, som i sin tur drivits bort från andra delar av Västafrika och därför behövde ny mark för att livnära sig.

År 1472 anlände portugisiska sjöfarare. Portugiserna utforskade kusten men ägnade störst intresse åt öarna São Tomé och Príncipe.

Från 1500-talet och några århundraden framåt var Gabon ett centrum för handel med slavar, elfenben och timmer. Kustfolk som galoa, mpongwe och orungu fungerade som mellanhänder för brittiska, franska och nederländska slavhandlare.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Gabons historia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Gabon. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Gabon ur olika perspektiv. Gabon, formellt Republiken Gabon, är en republik vid ekvatorn i västra Centralafrika. Från att ha varit en slavstation för portugiser sedan dessa anlände 1483 kom Gabon efter 1842 att administreras av Frankrike...

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Afrika. Här redogörs kortfattat för de afrikanska ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Gabons geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Gabon. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...