M

Tunisien idag

Antal invånare: 11 694 719 (2019)
Huvudstad: Tunis

Tunisien vid Afrikas Medelhavskust har under olika epoker invaderats av fenicier, romare, araber, osmaner och fransmän. Landet som blev en självständig stat 1956 upplevde 2011 arabvärldens första genuint folkliga revolution. Revolter i andra länder följde, men Tunisien framstod snart som det enda exemplet där verklig demokratisering kom till stånd. Ett fungerande nytt system har ändå varit svårt att bygga upp och framtidstron hos den unga befolkningen tryter.

Antal invånare: 11 694 719 (2019)
Huvudstad: Tunis

Tunisien vid Afrikas Medelhavskust har under olika epoker invaderats av fenicier, romare, araber, osmaner och fransmän. Landet som blev en självständig stat 1956 upplevde 2011 arabvärldens första genuint folkliga revolution. Revolter i andra länder följde, men Tunisien framstod snart som det enda exemplet där verklig demokratisering kom till stånd. Ett fungerande nytt system har ändå varit svårt att bygga upp och framtidstron hos den unga befolkningen tryter.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Tunisien har den kanske mest enhetliga befolkningen i Nordafrika. De flesta tunisier räknar sig som araber. Den ursprungliga berberbefolkningen har blandats upp med araber som kom till landet med början på 600-talet. I oaserna i söder lever ännu små grupper av berber som bevarat sitt språk och sin kultur. Berberna har under 2010-talet försökt få större uppmärksamhet för sin kulturella särart och krävt att berbiska ska få användas inom utbildningsväsendet..

Tunisiens flagga.

Religion

Nästan hela Tunisiens befolkning är muslimer och tillhör islams huvudriktning sunni, men det finns mindre grupper av shiiter. Den nya författningen håller fast vid att islam ska vara statsreligion, som varit fallet sedan 1956, och föreskriver också att presidenten ska vara muslim. Religionsfrihet ska råda och religiösa samlingslokaler som moskéer får inte användas för politiska syften.

Politiskt system

Tunisien fick en ny demokratisk grundlag 2014, efter den arabiska våren 2011 då en protestvåg tvingade landets diktator att avgå. Maktfördelningen mellan president och regering påminner om Frankrikes halvpresidentiella system, men oklarheter finns kvar i systemet.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

Grundlagen i Tunisien ger skydd för mänskliga rättigheter och garanterar jämlikhet mellan könen. Författningen betraktas som liberal och till skillnad från vad som gäller i flertalet arabländer ligger islamisk lag, sharia, inte till grund för rättskipningen. Situationen för medierna har blivit bättre till följd av revolutionen 2011.

Utrikespolitik och försvar

Tunisien har sedan självständigheten fört en alliansfri utrikespolitik. Det har setts som viktigt att ha goda relationer såväl till västländer och USA som till arabvärlden. Under 2010-talet har landet fortsatt på samma linje samtidigt som ett allt viktigare fokus för samarbete med andra länder har blivit att bekämpa terrorism.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Trots att Tunisien har goda förutsättningar för turism, en viktig exportindustri och stor jordbruksexport av bland annat olivolja har ekonomin inte tagit riktig fart sedan revolutionen 2011. Politiska och sociala oroligheter och terrorattentat har stört turism och utländska investeringar samtidigt som dåliga skördar inom jordbruket och svårigheter inom energi- och gruvnäringarna har påverkat negativt. Därtill har Tunisien drabbats av yttre faktorer i omvärlden – inte minst coronakrisen.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Tunisiens geografi >

Sociala förhållanden

Ända sedan självständigheten har social utveckling varit ett prioriterat område och de senaste decennierna har framsteg gjorts på flera områden. Detta har gjort att hälsoläget bland befolkningen uppges vara bland de bästa i Nordafrika. Underfinansiering av vården har samtidigt lett till nya problem, bland annat brist på läkemedel.

Besök Landguiden och läs mer om Tunisien.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 26 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Tunisien

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Tunisien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Tunisiens historia

Få en helhetsbild av Tunisiens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i...

Tunisiens geografi

Fördjupa dig i Tunisiens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Relaterade taggar

Arabiska våren

Arabiska våren eller arabvåren var en serie av stora folkliga uppror mot myndigheterna i arabiska...