M

Tunisien idag

Antal invånare: 11 532 130 (2017)
Huvudstad: Tunis

Befolkning

Tunisien har den kanske mest enhetliga befolkningen i Nordafrika. De flesta tunisier räknar sig som araber.

Den ursprungliga berberbefolkningen har blandats upp med araber som kom till landet med början på 600-talet. I oaserna i söder lever ännu små grupper av berber som bevarat sitt språk och sin kultur. Berberna har under 2010-talet försökt få större uppmärksamhet för sin kulturella särart och krävt att berbiska ska få användas inom utbildningsväsendet.

Antal invånare: 11 532 130 (2017)
Huvudstad: Tunis

Befolkning

Tunisien har den kanske mest enhetliga befolkningen i Nordafrika. De flesta tunisier räknar sig som araber.

Den ursprungliga berberbefolkningen har blandats upp med araber som kom till landet med början på 600-talet. I oaserna i söder lever ännu små grupper av berber som bevarat sitt språk och sin kultur. Berberna har under 2010-talet försökt få större uppmärksamhet för sin kulturella särart och krävt att berbiska ska få användas inom utbildningsväsendet.

ANNONS

ANNONS

Religion

Nästan hela befolkningen är muslimer och tillhör islams huvudriktning sunni, men det finns mindre grupper shia.

Den nya författningen håller fast vid att islam ska vara statsreligion, som varit fallet sedan 1956, och föreskriver också att presidenten ska vara muslim. Religionsfrihet ska råda och religiösa samlingslokaler som moskéer får inte användas för politiska syften.

Tunisiens flagga.

Politiskt system

Tunisiens nya demokratiska grundlag från 2014 har ett starkt skydd för mänskliga rättigheter och garanterar jämlikhet mellan könen. Författningen betraktas som liberal och till skillnad från vad som gäller i flertalet arabländer ligger islamisk lag, sharia, inte till grund för rättsskipningen. Maktfördelningen mellan president och regering påminner om Frankrikes halvpresidentiella system.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Tunisien har sedan självständigheten fört en alliansfri utrikespolitik. Det har setts som viktigt att ha goda relationer såväl till västländer och USA som till arabvärlden. Under 2010-talet har landet fortsatt på samma linje samtidigt som ett allt viktigare fokus för samarbete med andra länder har blivit att bekämpa terrorism.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Trots att Tunisien har goda förutsättningar för turism, en viktig exportindustri och stor jordbruksexport av bland annat olivolja har ekonomin inte tagit riktig fart sedan revolutionen 2011.

Politiska och sociala oroligheter och terrorattentat har lett till minskande turism och utländska investeringar samtidigt som dåliga skördar inom jordbruket och svårigheter inom energi- och gruvnäringarna har påverkat negativt. Därtill har Tunisien drabbats av yttre faktorer i omvärlden – inte minst ledde den ekonomiska krisen i EU från slutet av 00-talet till minskad efterfrågan på tunisiska varor i Europa.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Tunisiens geografi >

Utrikeshandel

Huvuddelen av Tunisiens utrikeshandel sker med EU-länderna, främst Frankrike och Italien.

Tunisien har under mer än 20 år haft ständiga underskott i utrikeshandeln, det har delvis utjämnats genom inkomsterna från turismen och genom de pengar som tunisier som arbetar i utlandet sänder hem.

Sociala förhållanden

Ända sedan självständigheten har social utveckling varit ett prioriterat område och de senaste decennierna har framsteg gjorts på flera områden och hälsoläget uppges vara det bästa i Nordafrika.
 

Besök Landguiden och läs mer om Tunisien.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Tunisien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Tunisiens historia

Få en helhetsbild av Tunisiens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i...

Tunisiens geografi

Fördjupa dig i Tunisiens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Relaterade taggar

Arabiska våren

Arabiska våren eller arabvåren var en serie av stora folkliga uppror mot myndigheterna i arabiska...