M

Polens historia

Under medeltiden

På 900-talet enades polanerna och övriga västslaviska folk i området mellan floderna Wisła, Warta och Noteć under en härskare (Mieszko I). Samtidigt övergick de till den romersk-katolska tron. Katolicismen togs till Polen från Böhmen (Tjeckien), vilket var en medveten markering mot både väst (den tyske kejsaren) och öst (Kievrus, Ryssland fanns ännu inte). Genom krig och arvskiften splittrades detta polska rike men det enades åter på 1300-talet.

En personalunion mellan Polen och Litauen grundlades 1386 genom den polska drottningen Jadwigas giftermål med den litauiske storfursten Jagiełło. I och med den jagiellonska kungaättens makttillträde inleddes en storhetstid för Polen. Landet kunde äntligen slå tillbaka angreppen från arvfienden Tyska orden, en riddarstat (föregångare till Ostpreussen) som vid denna tid behärskade stora delar av Östersjöns södra kust. Under 1400-talet skapades ett sammanhängande polskt välde från Östersjön till Svarta havet.

1500-talet

År 1569 stärktes banden mellan Polen och Litauen i den så kallade Lublinunionen. Unionen kallades för ”De båda folkens republik” och var ett rike där adeln, som utgjorde cirka en tiondel av befolkningen, hade ensam representation i riksdagen och valde kungarna. Efter den jagiellonska ättens utslocknande fick varje nyvald kung avge löfte om att respektera den religiösa friheten, adelns privilegier och fria kungaval. Detta ledde så småningom till att kungamakten försvagades.

Polens deltagande i det nordiska sjuårskriget på 1560-talet blev inledningen till en sekellång kamp mellan Polen och Sverige om herraväldet över Östersjön. Efter en tid av inre politisk kris valde polackerna 1587 Sigismund Vasa, son till den svenske kungen Johan III och Katarina Jagellonica, till kung (på polska: Zygmunt III Waza). 1592 blev han även kung av Sverige, men avsattes 1599 efter ett inbördeskrig (slaget vid Stångebro 1598). Under Karl IX (Sigismunds farbror) förstärktes den lutherska tron i Sverige, medan hans brorson såg till att en katolsk motreformation spreds i Polen. Se även Vasatidens Sverige >

Maktkamp med Sverige

Efter Zygmunts död 1632 började en allt starkare inre splittring märkas i Polen. Den adliga riksdagens arbete lamslogs i det närmaste av enhetsprincipen, då varje ledamot fick rätt att genom veto förhindra beslut (därav uttrycket "polsk riksdag"). Sedan Sveriges kung Karl X Gustav invaderat Polen 1655 tvingades den polska Vasaättens siste kung i freden vid Oliwa 1660 överlämna Livland (delar av nuvarande Estland och Lettland) till Sverige och ge upp sina anspråk på den svenska kronan. I öster erövrade kosacker stora delar av Ukraina. En stor turkisk framryckning genom Europa hejdades 1683 av den polske kungen Jan Sobieski, som undsatte det av turkarna belägrade Wien. Det var den sista militära segern på flera sekler för det allt svagare polsk-litauiska riket.

Sedan Polen under August den starke deltagit i ett anfallsförbund mot Sverige, avsattes August av Karl XII men han återfick tronen efter slaget vid Poltava 1709. Efter Augusts död 1733 utbröt det polska tronföljdskriget, i vilket även Ryssland, Österrike och Frankrike tog aktiv del. Efter kriget rådde närmast anarki i Polen. Ryssland, Preussen och Österrike utnyttjade situationen genom att 1772 lägga beslag på delar av landets territorium. I en kraftsamling för att rädda den polska statsbildningen antogs 1791 den progressiva, så kallade tredje maj-författningen, en för tiden ovanligt demokratisk grundlag som gav bönderna medborgerliga rättigheter och avskaffade vetorätten i den polska riksdagen. Men den kom för sent. Polen krymptes ytterligare genom en andra delning 1793. Efter en tredje delning 1795 fanns staten inte längre kvar på Europas karta utan var uppslukad av Ryssland, Preussen och Österrike.

Under den franske kejsaren Napoleons fälttåg mot Moskva lät han 1807, delvis som belöning för exilpolackers insatser i hans armé, upprätta hertigdömet Warszawa på polskt område som erövrats från Preussen. Vid Wienkongressen 1815 överläts dock detta område, sedermera kallat Kongresspolen, till Ryssland. Invånarna berövades de sista resterna av sin självständighet sedan de försökt göra uppror mot ryssarna 1830 (Novemberupproret) och 1863 (Januariupproret).

Under första världskriget var de polska områdena ett slagfält för de tre ockupationsmakterna: Tyskland, Österrike och Ryssland. För alla tre slutade kriget med nederlag. Detta ledde till att Polen den 11 november 1918 återfick sin självständighet. Statsöverhuvud för den nya republiken blev den före detta socialisten och ledaren för befrielsekampen, Józef Piłsudski.

Hitlers Tyskland anfaller

Gränsen i väster fastställdes i Versaillesfreden 1919. Efter en folkomröstning erhöll Polen delar av Górny Śląsk (Övre Schlesien) samt tillträde till Östersjön genom en landremsa som skar av Ostpreussen från det övriga Tyskland. Gdańsk (Danzig) blev en fri hamnstad under delad polsk-tysk förvaltning. Gränsen i öster fastslogs först efter ett krig med den nya Sovjetstaten, som 1920 i ett fälttåg genom Polen var på väg att föra sin revolution till Tyskland. Röda armén stoppades dock av marskalk Piłsudski i ett slag vid Wisła i augusti 1920 och drevs tillbaka österut.

Genom den nya författningen från 1921 inrättades ett parlament med två kamrar samt allmän och lika rösträtt, för såväl kvinnor som män. De politiska partierna var små och splittrade och flera svaga minoritets- och koalitionsregeringar avlöste varandra. 1926 återtog Piłsudski makten i en statskupp och styrde Polen på ett auktoritärt sätt fram till sin död 1935. Trots det odemokratiska styrelsesättet fanns en tämligen fri press och oberoende fackföreningar. Även politiska partier kunde fortsätta att verka.

I augusti 1939 ingick Adolf Hitlers Tyskland och Josef Stalins Sovjetunionen ett icke-angreppsavtal, den så kallade Ribbentrop-Molotov-pakten. I paktens hemliga tillägg delades Polen (och de baltiska länderna) i tyska respektive sovjetiska intressesfärer. Den 1 september gick Tyskland till militärt angrepp mot Polen. Två dagar senare, i enlighet med försvarsfördraget med Polen, förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland. Det andra världskriget var därmed igång.

Kriget ledde inom tre veckor till den polska statens sammanbrott. 17 dagar efter Tysklands angrepp trängde Sovjetunionens Röda armé in österifrån. Ett tysk-sovjetiskt fördrag den 28 september 1939 fullbordade Polens fjärde delning. Sovjetunionen behöll östra Polen. Över 20 000 officerare i den polska armén som hamnade i de av Röda armén besatta områden arkebuserades på order av Stalin. Västra Polen införlivades med Tyskland. Ett mindre, av tyskarna ockuperat, område i mitten kallades Generalguvernementet och förvaltades av en tysk guvernör med säte i Wawel, den kungliga borgen i Kraków. Cirka sex miljoner polska medborgare, varav tre miljoner polska judar, miste livet i en systematisk utrotning som sattes igång av ockupationsmakten Tyskland.

Polen blir kommunistiskt

Den polska regeringen hade vid nederlaget flytt landet; en exilregering bildades senare i Frankrike, och vid det franska sammanbrottet sommaren 1940 flyttades den till London. Enheter ur den polska armén och den underjordiska motståndsrörelsen i Polen, den så kallade hemarmén (Armia Krajowa, AK) fortsatte striderna mot tyskarna på olika fronter, bland annat i Narvik i Nordnorge 1940. Utomlands bildades polska exilarméer, först i Frankrike, sedan i Storbritannien, samt, sedan det tysk-sovjetiska kriget utbrutit 1941, även i Sovjetunionen. En armékår (Armia Andersa) bildades i Iran och Palestina, bestående av polacker som efter 1939 hölls som fångar i Sovjetunionen, men som 1941 tilläts lämna Sovjet. Denna kår deltog i strider mot tyskarna i Libyen och Italien.

Sedan sovjetiska trupper under 1944 börjat driva ut tyskarna från Polen kunde en grupp ledande polska kommunister från sin exil i Moskva flytta över till det polska Lublin och där installera sig som den första polska regeringen i befriat område. I Warszawa försökte motståndsrörelsen AK, som löd under exilregeringen i London, påskynda befrielsen genom att i augusti 1944 gå till öppen aktion mot tyskarna. Warszawaupproret slogs ned, eftersom det väntade stödet från de sovjetiska trupperna som stannade öster om staden uteblev. Tyskarna hann systematiskt jämna Warszawa med marken innan Röda armén tågade in i den folktomma ruinstaden i januari 1945.

Läs i Landguiden om Polens historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Under medeltiden

På 900-talet enades polanerna och övriga västslaviska folk i området mellan floderna Wisła, Warta och Noteć under en härskare (Mieszko I). Samtidigt övergick de till den romersk-katolska tron. Katolicismen togs till Polen från Böhmen (Tjeckien), vilket var en medveten markering mot både väst (den tyske kejsaren) och öst (Kievrus, Ryssland fanns ännu inte). Genom krig och arvskiften splittrades detta polska rike men det enades åter på 1300-talet.

En personalunion mellan Polen och Litauen grundlades 1386 genom den polska drottningen Jadwigas giftermål med den litauiske storfursten Jagiełło. I och med den jagiellonska kungaättens makttillträde inleddes en storhetstid för Polen. Landet kunde äntligen slå tillbaka angreppen från arvfienden Tyska orden, en riddarstat (föregångare till Ostpreussen) som vid denna tid behärskade stora delar av Östersjöns södra kust. Under 1400-talet skapades ett sammanhängande polskt välde från Östersjön till Svarta havet.

1500-talet

År 1569 stärktes banden mellan Polen och Litauen i den så kallade Lublinunionen. Unionen kallades för ”De båda folkens republik” och var ett rike där adeln, som utgjorde cirka en tiondel av befolkningen, hade ensam representation i riksdagen och valde kungarna. Efter den jagiellonska ättens utslocknande fick varje nyvald kung avge löfte om att respektera den religiösa friheten, adelns privilegier och fria kungaval. Detta ledde så småningom till att kungamakten försvagades.

Uppdaterad: 24 januari 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Polens historia

M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-02-04
Nazisterna talade om det traditionella tyska livsrummet (lebensraum) i öster. De såg Tysklands framtid ligga i erövringen av Östeuropa. Folken i Östeuropa skulle antingen - om de uppfyllde...
M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-02-04
Den nazistiska "lebensraumpolitiken" drabbade först Polen. När Wehrmacht (den tyska krigsmakten) ryckte fram österut genom Polen följdes de av Reinhard Heydrichs insatsstyrkor. Deras...
M
Carsten Ryytty
2015-03-14
Den 3 april 1939 gav Hitler order till sina generaler om att ett angrepp på Polen skulle börja den 1 september samma år. Den 23 maj hävdade han för sina högsta officerare att Tyskland måste ha...
M
Per Höjeberg
2014-11-14
Redan 1933 öppnade nazisterna sitt första koncentrationsläger i Dachau utanför München. Med tiden skulle det bli åtskilligt fler. Här sattes till att börja med nazismens politiska motståndare....
S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-09-16
I Öst- och Centraleuropa uppstod under 1800-talet myter om historiska motsättningar mellan germaner och slaver. Tysknationella (pangermanska) och panslaviska rörelser vann jordmån...

Podcast om Polens historia

SO-rummet podcast icon
M
av:
Mattias, Julia och Johannes
2018-03-06

Julia, Mattias och Johannes tar sig an starten på andra världskriget. Vad hände och varför?

Länkar om Polens historia

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om Warszawaupproret 1944. Sensommaren 1944 pressades Nazitysklands trupper tillbaka på alla fronter. I väster höll amerikaner och britter på att befria Frankrike och i öster hade Röda armén avancerat ända in i Polen. Då bestämde sig den polska motståndsrörelsen för att driva ut de tyska ockupanterna ur Warszawa innan Röda armén hann fram.

Spara som favorit
          

Genomgång (5:08 min) av SO-läraren Håkan som berättar om den polska fackföreningen Solidaritet och dess ledare Lech Walesa som kom att bidra till kommunismens fall i Östeuropa 1989.

Spara som favorit
          

Biografiskt lexikon för Finland (BLF) har många omfattande artiklar om historiska kändisar med anknytning till Sverige och Finland. Här kan du läsa om Sigismund (1566–1632)
, kung av Polen och Sverige. Han blev tronföljare när hans far Johan III störtade sin bror Erik XIV 1568. Han blev kung i sin mors hemland Polen 1587, och efter sin fars död ärvde han också den svenska tronen. Hertig Karl motarbetade honom, och Sigismund misslyckades med att konsolidera sin ställning i Sverige. Efter att ha förlorat slaget vid Stångebro 1598 lämnade Sigismund Sverige för att aldrig återvända. I den traditionella historieforskningen i Sverige har man sett Sigismund, som drev Habsburgarnas och påvekyrkans intressen, i en mera negativ belysning än i Finland, där Sigismund ansågs vara den lagliga regenten och förbundet med Polen ansågs utgöra ett skydd mot Ryssland. Sigismund regerade i Polen i 45 år. Även där har han uppfattats som en kontroversiell regent. ..

Spara som favorit
          

En bok i pdf-format (116 sid) om Förintelsen i Europa 1933-1945. Materialet har tidigare delats ut på regeringens vägnar till landets alla skolor för att bl.a. användas som undervisningsmaterial om Förintelsen. Boken finns nu tillgängligt på Forum för levande historias webbplats.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om Katynmassakern 1940. Några veckor efter det tyska anfallet på Polen i september 1939 angreps landet även österifrån av Röda armén. I deras spår följde den sovjetiska säkerhetstjänsten som började förhöra tillfångatagna polska officerare. Det blev inledningen till en av andra världskrigets värsta massakrer.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Sigismund (1566-1632), kung över två riken. Som barnbarn till Gustav Vasa slungades Sigismund in i en härva av religiöst maktspel och familjeintriger. Han blev kung över både Polen och Sverige, men tvingades bort från den svenska tronen av sin egen farbror.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Militär Historia där du kan läsa om slaget vid Kirkholm 1605. Över hundra år före slaget vid Poltava led Sverige det blodigaste nederlaget i landets historia. Vid Kirkholm 1605 gick Karl IX rakt i de polska husarernas fälla...

Spara som favorit
          

Artikel (6 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där du kan läsa om det kommunistiska Polen under kalla kriget. Under perioden 1945–89 gick Polen från att vara en kommunistisk diktatur under sovjetisk kontroll, till att bli en oberoende demokratisk stat. Det polska folket fick sin frihet efter en långdragen process, i vilken fackföreningen Solidaritet, med katolska kyrkans starka stöd, var den drivande kraften.. Artikeln är skriven av Carl-Henrik Larsson och finns på Nordisk Filatelis hemsida för frimärkssamlare.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Expressen om Hitlers attack mot Polen. Klockan är 04.45, den 1 september 1939, en fredag, och ­solen stiger upp bakom halvön Westerplatte utanför Gdansk. 28-centimeters artillerigranater fyras av från det tyska ­slagskeppet "Schleswig-Holstein" mot den polska fästningen där floden Wisla mynnar ut i Östersjön. Det är de första ­skotten i historiens största krig...

Spara som favorit
          

Genomgång (7:52 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om Polen.

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om Polens delning under 1700-talet.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel (6 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där historieläraren Carl-Henrik Larsson berättar om staden Gdansk historia. På andra sidan Östersjön, mindre än 30 mil från Sveriges sydöstra hörn, ligger Gdansk – en av Östersjöområdets mest intressanta städer. Den hette fram till 1946 Danzig...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel (6 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där historieläraren Carl-Henrik Larsson berättar om Warzawas historia efter andra världskriget. Ingen europeisk huvudstad har genomgått en sådan total ödeläggelse som Polens huvudstad Warszawa genomgick under andra världskriget. Ur ruinerna reste sig det nya Warszawa, en stad som idag är ett både spännande och intressant resmål...

Kategorier:
Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Polen. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På kalla-kriget.se kan du läsa om det mesta som har med kalla kriget att göra. Här berättas om dess rötter i andra världskriget, kärnvapen, ideologier, konflikterna, totalförsvarstanken m.m. Webbsidan belyser kalla kriget ur både ett svenskt och ett internationellt perspektiv. Du kan läsa om de stora konflikterna under perioden, samt om händelseutvecklingen i många enskilda länder runt om i världen.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om det nordiska sjuårskriget som fördes 1563-1570 mellan Sverige å ena sidan samt Danmark, Lübeck och Polen å andra sidan. Anledningen till kriget låg ytterst i Danmarks missnöje över den så kallade Kalmarunionens upplösning...

Spara som favorit
          

På Khan Academys hemsida finns sex lektioner i form av videoklipp (mellan 13-21 min per lektion) som handlar om Napoleonkrigen som nästan kan liknas vid ett världskrig. Här berättas om Napoleons imperium, de olika allianserna, stora fältslag, invasionen av Ryssland och Napoleons öde därefter. Khan Academy är en amerikansk ideell organisation med syftet att lära ut kunskap gratis med hjälp av pedagogiska videoklipp. Allt material är på engelska.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om koncentrationslägren och Förintelsen. Den nazistiska regimen i Tyskland 1933-1945 upprättade koncentrationsläger för internering av personer som ansågs hota rikets säkerhet eller den tyska rasens renhet. Det första lägret upprättades under Hitlers maktövertagande 1933 då flera tusen politiskt oppositionella internerades...

Spara som favorit
          

I den här artikeln i tidningen Populär Historia berättar Olle Hörfors om kampen mellan kung Sigismund och hertig Karl - två höga herrar av Vasaätten vars maktkamp orsakade Sveriges sista inbördeskrig 1598-1599. Urladdningen kom i september 1598. Nu stod de, farbror och brorson, på var sin sida av ett öppet fält strax utanför Linköping, 8 000 respektive 12 000 man starka. Nu skulle allt sättas på ett kort och avgöras...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Kjell Albin Abrahamson berättar om Polens brokiga historia som självständig nation. I hela 123 år (1795-1918) var Polen bortsuddat från Europas karta...

Kategorier:
Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om enskilda staters och rikens...

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades.

Den händelserika tiden (1799-1815) som inkluderar Napoleonkrigen då Napoleon styrde Frankrike och nästan hela Europa stod i brand.

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av bakomliggande ideologiska...

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia. Andra världskriget ledde...

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Polens geografi ur olika perspektiv.

Kalla kriget 1945-1991 utmärktes av kapprustning och terrorbalans mellan öst (Sovjetunionen m.fl) och väst (USA och NATO). Kalla krigets drivkraft...

Aktuell samhällsfakta om Polen. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...