Taggar

Factlab skola är ett samarbete mellan statistiktjänsten Factlab och SO-rummet. Syftet är att ge lärare och elever tillgång till världens största statistiska databas samt att förbättra kunskapen och...
Sverige är indelat i 290 kommuner (2019; se karta). Alla kommuner har ett visst mått av självstyre. Det betyder att kommunen får fatta beslut om en hel del saker själv. Men det måste ske inom de...
Argentina hade ända sedan 1820-talet gjort anspråk på de närbelägna brittiska Falklandsöarna i Sydatlanten (se karta). Falklandskriget startade i april 1982 med att Argentina invaderade och lade...
Relaterade taggar:
Fars dag är en högtid som firas den andra söndagen i november för att hylla våra pappor. Fars dag, är precis som mors dag, ett tillfälle att uppmärksamma en förälder lite extra. Traditionen med att...
Fenicierna var ett handels- och sjöfararfolk som under antiken levde vid östra delen av Medelhavet (bl.a. i Libanon, Israel och Syrien), men som även koloniserade delar av Nordafrika, Spanien och...
Relaterade taggar:
Finska inbördeskriget ägde rum under januari-maj 1918 i samband med Finlands frigörelse från Ryssland, strax efter ryska revolutionen. Kriget utkämpades mellan de röda, som bestod av finska...
Relaterade taggar:
Finska kriget utgjorde en del av Napoleonkrigen och utkämpades mellan Sverige och Ryssland 1808-1809. Kriget ledde till att Sverige blev tvunget att avträda hela Finland (inkl. Åland) till Ryssland....
I oktober 1939 krävde Sovjetunionen delar av Karelska näset av Finland. Dessutom ville man bygga en flottbas vid inloppet till Finska viken. Syftet med Stalins förslag var att skydda Leningrad (Sankt...
Det finns många olika sorters flaggor i varierande storlekar och med alla sorters mönster. Dagens flaggor är oftast massproducerade och gjorda av syntetiskt material. Äldre tiders flaggor var däremot...
Relaterade taggar:
Flipped Classroom eller "flippat klassrum" är en pedagogisk modell där läraren använder digitala verktyg och ger eleverna möjlighet att nå kunskap och inspiration genom webbaserade genomgångar...
Kategorier:
En flodkultur är en högkultur - en tidig civilisation - som uppstått kring ett flodsystem vars existens har utgjort grundförutsättningarna för samhällsutvecklingen kring floden. Flodkulturer uppkom...
Florence Nightingale (1820-1910) var en engelsk sjuksköterska som bland annat gjorde banbrytande insatser under Krimkriget för att förbättra fältsjukvården. Under sitt liv arbetade hon aktivt för att...
När första världskriget började hade flera länder skaffat sig militärflyg. Flygplanen var i allmänhet tvåsitsiga plan med en motorstyrka på omkring 100 hästkrafter. Det var en konstruktion av trä och...
Det svenska folkhemmet är ett begrepp som statsministern Per Albin Hansson myntade i ett radiotal 1928, och som Socialdemokraterna därefter använde för att ge sina välfärdspolitiska mål mer lyster. ”...
Från april till juli 1994 utspelade sig ett folkmord i Rwanda då nästan en miljon invånare mördades. Bakom konflikten låg en gammal maktkamp mellan hutuer och tutsier, de två största folkgrupperna i...
I dagens samhälle är det ingen som tycker det är konstigt eller storslaget att spela upp musik från någon streamingtjänst på nätet. Musiken, liksom mycket annat i vår vardag, har blivit något vi...
Fortsättningskriget var en förlängning på det finska vinterkriget och Finlands kamp mot Sovjetunionen under andra världskriget. Fortsättningskriget startade i juni 1941 (16 månader efter finska...
Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) var USA:s 32:e president (1933-1945) och är en av landets mest kända presidenter. Han omvaldes tre gånger i rad åren 1933-1945 och vann hela fyra presidentval (...
Franska revolutionen som inleddes 1789 fick många både kort- och långsiktiga följder. Hela det franska samhällssystemet omdanades i sina grundvalar samtidigt som de revolutionära idéerna spreds långt...
Franska revolutionen 1789 är en av de mest omdiskuterade händelserna i världshistorien och det finns ett antal viktiga orsaker till varför revolutionen ägde rum. Här nedan finns några av orsakerna...
År 1657 befann sig den svenska armén under ledning av Karl X Gustav i Polen. Den danske kungen Fredrik III var därför övertygad om att Sverige var militärt försvagat på hemmaplan. Dessutom hade...

Sidor