Fakta om kommuner

M
Karta

Sverige är indelat i 290 kommuner (2024, se karta). Alla kommuner har ett visst mått av självstyre. Det betyder att kommunen får fatta beslut om en hel del saker själv. Men det måste ske inom de...

Falklandskriget

L
Fartyg

Argentina hade ända sedan 1820-talet gjort anspråk på de närbelägna brittiska Falklandsöarna i Sydatlanten (se karta). Falklandskriget startade i april 1982 med att Argentina invaderade och lade...

Fars dag

M
far och dotter

Fars dag är en högtid som firas den andra söndagen i november för att hylla våra pappor och är precis som mors dag, ett tillfälle att uppmärksamma en förälder lite extra. Traditionen med att fira...

Fastlag och fasta

L
Semlor

Det har gått ett halvt årtusende sedan reformationen förvandlade påskfastan till en term utan innehåll för svenskarna. Den finns kvar i almanackan, men ingen ändrar sina matvanor för den skull. Jo -...

Fenicier

M
Hamnaktivitet

Fenicierna var ett handels- och sjöfararfolk som under antiken levde vid östra delen av Medelhavet (bl.a. i Libanon, Israel, Palestina och Syrien), men som även koloniserade delar av Nordafrika,...

Finska inbördeskriget

M
Segerparad

Efter att Sverige förlorat Finland till Ryssland i samband med det finska kriget 1808-1809, blev Finland - med det nya namnet "det ryska storfurstendömet Finland" - istället en del av tsarens...

Finska kriget

M
Soldater på marsch.

Finska kriget utgjorde en del av Napoleonkrigen och utkämpades mellan Sverige och Ryssland 1808-1809. Kriget ledde till att Sverige blev tvunget att avträda hela Finland (inkl. Åland) till Ryssland....

Finska krigsbarn

M
Krigsbarn på tåg.

De finska krigsbarnen var finländska barn som under andra världskriget tillbringade längre eller kortare tid i Sverige efter att ha evakuerats från det krigsdrabbade Finland. Sammanlagt kom inte...

Finska vinterkriget

M
Finska soldater

I oktober 1939 krävde Sovjetunionen delar av Karelska näset av Finland. Dessutom ville man bygga en flottbas vid inloppet till Finska viken. Syftet med Stalins förslag var att skydda Leningrad (Sankt...

Flaggor

L
Fanor och soldater

Det finns många olika sorters flaggor i varierande storlekar och med alla sorters mönster.Dagens flaggor är oftast massproducerade och gjorda av syntetiskt material. Äldre tiders flaggor var däremot...

Fleming

S
Flemings vapen

Adelssläkten Fleming invandrade till Sverige troligen från Flandern, med Erik av Pommern i början av 1400-talet och blev snart etablerad i Finland. Erik Joakimsson Fleming (död 1548) deltog under...

Flickskolor

S
Skolklass

Flickskolor var på privat initiativ grundade skolor utanför det allmänna undervisningsväsendet. Redan 1786 inrättade herrnhutarna (en religiös väckelserörelse och gren ur pietismen) en skola för...

Flipped Classroom

Flipped Classroom eller "flippat klassrum" är en pedagogisk modell där läraren använder digitala verktyg och ger eleverna möjlighet att nå kunskap och inspiration genom webbaserade genomgångar...

Kategorier:
Taggar:

Flodkulturer

M
Egyptier med oxar

En flodkultur är en högkultur - en tidig civilisation - som uppstått kring ett flodsystem vars existens har utgjort grundförutsättningarna för samhällsutvecklingen kring floden. Flodkulturer uppkom...

Florence Nightingale

M
Florence Nightingale

Florence Nightingale (1820-1910) var en engelsk sjuksköterska som bland annat gjorde banbrytande insatser under Krimkriget för att förbättra fältsjukvården. Under sitt liv arbetade hon aktivt för att...

Flottning

M
Flottare

Flottning var länge det enda transportsättet för timmer. Redan på 1300-talet användes älvar och andra vattendrag till timmerflottning, men först med sågverksindustrins expansion från 1800-talet...

Flygets genombrott i Sverige

M
Junker

Den första flygningen i Sverige genomfördes av fransmannen Legagneux 29 juli 1909 på Gärdet i Stockholm. Strax därefter började "flygbaronen" Carl Cederström sina flyguppvisningar på Gärdet och andra...

Flygkrig

L
Flygande fästning

Första världskrigetNär första världskriget började hade flera länder skaffat sig militärflyg. Flygplanen var i allmänhet tvåsitsiga plan med en motorstyrka på omkring 100 hästkrafter. Det var en...

Flygvapnets historia

M
Flygvapnets emblem

Sverige fick ett självständigt flygvapen 1926 som en följd av 1925 års försvarsbeslut (se rutan nedan). Redan 1912 hade armén fått ett spaningsflyg som förlades till Axvall utanför Skara. Även...

ANNONS

Nya taggar