M
Kategori
Karta

Portugals historia

De äldsta spåren av människan i det område som i dag utgör Portugal är omkring en halv miljon år gamla. Längs floden Tejo har stammar livnärt sig på jakt och fiske från 7000-talet f Kr, och jordbruk började bedrivas cirka 4000 år senare. Mellan 1500– och 1000-talet f Kr flyttade flera folkgrupper till området: lígueras, iberier, fenicier, och senare kelter och greker.

Från år 27 f Kr ända fram till 400-talet e Kr var området en romersk provins, Lusitanien.

De äldsta spåren av människan i det område som i dag utgör Portugal är omkring en halv miljon år gamla. Längs floden Tejo har stammar livnärt sig på jakt och fiske från 7000-talet f Kr, och jordbruk började bedrivas cirka 4000 år senare. Mellan 1500– och 1000-talet f Kr flyttade flera folkgrupper till området: lígueras, iberier, fenicier, och senare kelter och greker.

Från år 27 f Kr ända fram till 400-talet e Kr var området en romersk provins, Lusitanien.

ANNONS

ANNONS

Medeltiden

Västgoter härskade från slutet av 500-talet fram till 711 då morerna (araber och islamiserade berber) invaderade området.

På 1000-talet började det arabiska väldet försvagas, samtidigt som flera kungadömen på Iberiska halvön, däribland Portucale nära nuvarande Porto, enades under kungen av León och Kastilien, Alfonso VI. Den franske korsriddaren Henrik av Burgund fick grevskapen Coimbra och Portucale genom giftermål med Alfonso VI:s dotter Teresa, och deras son Afonso Henriques utropades 1139 till kung Afonso I.

Drygt hundra år senare erövrade kungens ättlingar det moriska kungariket Algarve i söder. Ätten behärskade därmed i stort sett det område som utgör dagens Portugal.

Under 1200-talet grundlades Portugals utveckling till sjöfartsnation. 1303 ingicks ett avtal med England som gav portugisiska skepp tillträde till engelska hamnar och försåg portugisiska köpmän med handelsprivilegier. Ny kung blev João I, ledare för riddarorden Aviz, och ett år senare slöts en allians mellan Portugal och England.

Under Henrik "Sjöfararen", son till João I, växte Portugal som sjöfartsnation. Portugiserna byggde allt bättre skepp, utvecklade navigeringsinstrument och gav sig ut för att "upptäcka" världen. 1415 intog portugiserna staden Ceuta i Nordafrika. De fann snart vägen till de då obebodda öarna Madeira, Azorerna och Kap Verde som koloniserades. Ett mål för resorna var att hitta sjövägen till Indien för att kunna kontrollera kryddhandeln och sprida kristendomen. 1487 rundade Bartolomeu Dias Afrikas sydspets, och drygt tio år senare nådde Vasco da Gama Indien.

År 1494 delade påven upp den för Europa nya världen mellan kolonialväldena Spanien och Portugal. Brasilien blev portugisiskt och övriga Amerika spanskt. Till en början koncentrerade sig portugiserna på att kontrollera kryddhandeln från Indien. Det lyckades fram till 1590-talet då Holland och England började ta över Asienhandeln. De afrikanska områden som "upptäckts" på vägen till Indien blev handelsstationer där portugiserna köpte slavar. I Brasilien planterades sockerrör som man bland annat gjorde brännvin av. Drycken användes som betalning i Afrika för slavar som skickades till sockerplantagerna i Brasilien.

ANNONS

ANNONS

Stora pengar satsas på handelsresor

Vinsterna från handelsresorna kom inte befolkningen till del. En stor del av inkomsterna satsades på nya, dyra expeditioner utomlands. Dessutom fick kungafamiljen en femtedel av förtjänsten och stärkte sin makt. Jordbruket hemma i Portugal försummades och matbrist uppstod. På 1500-talet fick även den katolska jesuitorden stor makt. All utbildning kontrollerades av jesuiterna. Under inkvisitionen (påvemaktens motoffensiv mot den protestantiska reformationen) förföljdes kättare (kristna vars tro avvek från påvemaktens lära, ibland konverterade judar).

När kung Sebastião dog på slagfältet i Nordafrika 1578 stod Portugal utan tronarvinge. Två år senare intogs landet av Spanien. Efter ett uppror 1640 återvann Portugal sin självständighet men förlorade under 1600-talet delar av sitt kolonialvälde till Nederländerna och England. Portugal knöt då åter nära band till England. 1703 slöt länderna Methuen-fördraget, som gav engelsmännen starkt inflytande över portugisisk handel.

Lissabon drabbades 1755 av en förödande jordbävning. Markisen av Pombal, som då i praktiken styrde landet, var påverkad av upplysningstidens idéer. En modernisering av förvaltning och utbildningssystem genomfördes och landets finanser sanerades. Markisen fördrev dessutom jesuiterna ur landet.

I början av 1800-talet angrep den franske kejsaren Napoleon Portugal och kung João VI flydde till Brasilien. Landet försvarades med Storbritanniens hjälp och kom därefter att i realiteten styras av det brittiska sändebudet Lord Beresford. Vid denna tid började liberala idéer få fäste i Portugal. Portugiserna reste sig mot britterna 1820 och kungen återvände hem. Två år senare antogs en ny författning som var påverkad av den franska revolutionens idéer.

Tiden fram till 1850-talet blev orolig med partistrider mellan liberaler och rojalister. Ett republikanskt parti, bildat 1878, vann efter hand allt fler anhängare. Efter en rösträttsreform 1901 ökade den republikanska oppositionen i styrka. 1908 mördades kung Carlos I och två år senare störtades monarkin och Portugal blev en republik.

Republiken Portugals första tid präglades av politisk oro. Under de första 16 åren hade landet 45 olika regeringar.

Portugal går med i första världskriget

I slutet av 1800-talet strävade portugiserna efter kontroll över hela södra Afrika. De befarade dock att tyskarna ville vara med och slåss om regionen och gick därför in i första världskriget 1914–1918 på Storbritanniens och Frankrikes sida – något som ödelade landets redan usla finanser.

ANNONS

ANNONS

År 1926 störtades den demokratiskt valda regeringen i en militärkupp. Nationalekonomen António de Oliveira Salazar blev 1928 finansminister och fick vittgående befogenheter. Han utsågs 1932 till premiärminister. Den nya stat, Estado Novo, som utropades 1933 hade en författning som påverkats av de italienska fascisterna. Val till nationalförsamlingen och av statschef tilläts, men alla politiska organisationer utom Salazars Nationella Unionen förbjöds. I praktiken blev Salazar diktator. Säkerhetspolisen PIDE övervakade oppositionen och kontrollerade att den hårda censuren efterlevdes.

Portugal var neutralt under det spanska inbördeskriget, även om Salazar skickade en specialstyrka till Francos hjälp. Portugal förblev neutralt även under andra världskriget men exporterade den viktiga metallen volfram till Tyskland och lät från 1943 de allierade använda en flygbas på Azorerna.

Läs i Landguiden om Portugals historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 4 oktober 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Portugals historia

L
Karacker

Portugals handelsvälde i Asien vilade på vapenmakt

av: Peter Fowelin
2024-05-22

Det handelsvälde Portugal skapade i Indiska oceanen vilade ytterst på vapenmakt. Men det var inte stora styrkor som sattes in - till sjöss är inte antalet avgörande. Den portugisiske vicekungen Francisco d'Almeida, som under åren 1505-1508 lade grunden till det portugisiska herraväldet, hade en flotta på 22 fartyg och 2 500 man till sitt förfogande...

+ Läs mer

M
skeppsbrott

Ett skeppsbrott år 1585

av: Peter Fowelin
2024-05-21

Portugal härskade över ett stort sjö- och handelsvälde i Asien. Erövringarna hade börjat i och med att Vasco da Gama 1497-1499 seglade runt Afrika och fann sjövägen till Indien. Under de följande hundra åren seglade otaliga skepp iväg från Lissabon mot de rika handelsstäderna i den asiatiska övärlden. De skepp som återvände var betydligt färre än de som for ut. Under åren 1500-1510 avseglade 132 segelfartyg från Portugal till Indien. En femtedel av dem förolyckades. "Santiagos" förlisning år 1585 skildras av en av de överlevande, förmodligen av Manoel Godinho Cardoso, som med knapp nöd lyckades ta sig i land...

+ Läs mer

M

Portugal härskade på Indiska oceanen under 1500-talet

av: Peter Fowelin
2022-11-09

När Vasco da Gama i maj 1498 nådde Indien, kom han först till staden Calicut på Indiens västkust. Vasco da Gama togs emot av Calicuts härskare, Samudrin Raja, "Havets herre". "De visade oss stor vördnad och större aktning än man i Spanien ägnar en konung. Folkmassorna fyllde gator och hus, och enbart vår eskort räknade 2 000 man." Så berättar Alvaro Velho, en av medresenärerna. Portugiserna hade kommit till ett rikt land. Calicut var den största och mäktigaste handelsstaden på Indiens västkust. I staden fanns ett stort antal arabiska köpmän, som av Samudrin Raja tilläts bedriva handel. Kontrollen över handeln gjorde Samudrin rik och mäktig...

+ Läs mer

M

Vasco da Gama hittar sjövägen till Indien

av: Kaj Hildingson
2021-04-09

- Måtte djävulen ta dig. Varför kommer ni hit? Den hälsningen mötte portugisen Vasco da Gama som med sin expedition efter många månader nått fram till Indiens västkust. De arabiska köpmän som handlade här fruktade att européerna skulle ta över den lönande handeln över Indiska oceanen. Köpmännens oro skulle bekräftas – något som till stor del berodde på att européernas skepp var hopspikade medan arabernas fartyg var hopsydda med tråd...

+ Läs mer

M

Bartolomeu Diaz och vägen runt Afrikas sydspets

av: Kaj Hildingson
2021-03-21

I åratal letade portugiserna i slutet av 1400-talet efter sjövägen runt södra Afrika till Indien. Men det krävdes en flera dagar lång storm för att Bartolomeu Diaz (ca 1450-1500) till slut skulle hitta vägen. Då tvingade besättningen honom att vända hemåt istället för att fortsätta mot Indien. Trots att vägen var funnen tog det omkring tio år innan Portugal skickade ut en ny expedition. Då hade redan Spanien hunnit förklara att deras utsände hittat en helt annan sjöväg till Indien...

+ Läs mer

M

Henrik Sjöfararen öppnar dörren till Atlanten

av: Kaj Hildingson
2021-03-18

I början av 1400-talet vågade européerna fortfarande inte segla söderut längs Afrikas västkust. De historier om sjöodjur och andra faror som fenicierna spridit ut mer än tusen år tidigare var så bra att de fortfarande avskräckte. Portugisen Henrik Sjöfararen (1394-1460) har fått äran av att européerna började utforska världshaven på allvar. Men egentligen var han främst intresserad av den hemlighetsfulla guldhandeln i Västafrika. Var det guldet kom ifrån var ett mysterium som upptäckare förgäves försökt lösa i över tusen år...

+ Läs mer

Länkar om Portugals historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Medeltiden

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Hi

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Hi

Nya tidens huvudlinjer

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om...

Hi

Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild

Renässansen och de stora upptäcktsresorna som förändrade världen och gav upphov till en ny tidsepok.

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Ge
Karta

Portugals geografi

Fördjupa dig i Portugals geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Sh
Karta

Fakta om Portugal

Aktuell samhällsfakta om Portugal. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Jordbävningen i Lissabon

Jordbävningen i Lissabon

Jordbävningskatastrofen i Lissabon den 1 november 1755 skördade tusentals offer. Samtiden kallade...

Hi
Bartolomeu Dias

Bartolomeu Dias

Bartolomeu Dias (eller Diaz) har blivit känd som den förste europé som rundade Afrikas sydspets....