Tagg om Martin Luther
Bild:
1517 satte Martin Luther upp en lista med 95 teser där han kritiserar kyrkan.

Martin Luther

Martin Luther (1483-1546) var en tysk munk som är känd för sina protester mot dåtidens traditionella (katolska) kyrka och dess försäljning av avlatsbrev.

Ett avlatsbrev var ett dokument - eller en slags kvitto - som (förenklat uttryckt) gav syndernas förlåtelse. Eftersom de var dyra att köpa innebar det att rika personer hade lättare att komma till himlen än resten av folket. (Avlatsbreven såldes av påven för att få in pengar till det dyra bygget av den nya Peterskyrkan i Rom.)

Luther ansåg att det var Bibelns budskap och tron som var det enda viktiga - inte att följa påven och kyrkans direktiv eller regler. Läror och bruk som inte nämndes i Bibeln skulle tas bort.

Bibeln skulle översättas till folkens hemspråk. Viktigt var också att prästerna skulle sluta hålla gudstjänst på latin och istället använda det språk som talades i landet, så att alla förstod.

Martin Luther tog därmed avstånd från kyrkans dåvarande organisation - som den hade varit i tusen år, under hela medeltiden.

Luther förkastade påveämbetet, klosterlivet och minskade dessutom antalet sakrament (grundläggande heliga kristna riter). Tron skulle hädanefter vara viktigare än ritualer.

Martin Luthers idéer spreds med hjälp av den nya boktryckarkonsten. Hans protester fick därför mycket uppmärksamhet, särskilt i Nordeuropa.

Luthers protester resulterade i att en ny kyrka bildades - den protestantiska kyrkan - som bröt med påven och katolicismen. Den katolska kyrkan hade splittrats.

Martin Luthers idéer fick stora historiska följder, dels religiöst genom protestantismen och dels politiskt med den efterföljande reformationen i Nordeuropa. Därtill kom kyrkans splittring senare under 1600-talet att utmynna i en omfattande europeisk konflikt - det trettioåriga kriget - som till stor del var en kraftmätning mellan protestantiska och katolska länder i norra Europa.

Text: Robert de Vries (red.)

Läs mer om Luther och protestantismen >
Läs mer om Martin Luther och inledningen på reformationen >

Relaterade taggar:

Här hittar du material som kan relateras till Martin Luther.

Uppdaterad: 
21 maj 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Martin Luther

M
Hanna Hägerland och Leif Löwegren
2018-04-13
Från början fanns det bara en kyrka, den katolska kyrkan, den allmänna kyrkan. På 1000-talet sker den första stora brytningen inom kristenheten då kyrkan splittras i en västlig gren, den...
M
Magnus Västerbro
2017-08-26
Många innan honom hade tystats genom att de i rädsla för straff fogade in sig i ledet eller genom att de mindre uppror som ibland startade slogs ner med brutalt våld. Inte särskilt mycket talade...
L
Robert de Vries
2017-06-09
Du kanske inte har tänkt på det, men är inte de flesta personerna på museernas tavlor ofta allvarliga eller rent av dystra? På SO-rummet har vi nu ändrat på detta. Välkommen in på en annorlunda...
L
Carsten Ryytty
2017-04-18
Världens största kristna kyrka, Peterskyrkan, finns i världens minsta stat, Vatikanstaten. Peterskyrkan, vars väldiga kupol är ritad av Michelangelo och som ibland kallas Roms åttonde kulle,...
M
Mattias Axelsson
2016-05-20
Många är det som genom historien dömts för olika typer av brott (en del riktiga och en del påhittade). Här kommer listan över den fem viktigaste rättegångarna i historien.

Podcast om Martin Luther

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-13

Julia, Mattias och Kristoffer berättar om händelserna bakom reformationen och vilka följderna blev. Varför ville Martin Luther förändra kyrkan? Varför gillade många kungar och furstar Martin Luthers nya idéer om kyrkans roll?

Länkar om Martin Luther

Sortera efter:
          

Artikel (6 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där du kan läsa om reformationen. Artikeln är skriven av Carl-Henrik Larsson och finns på Nordisk Filatelis hemsida för frimärkssamlare. Under medeltiden förföll den katolska kyrkan, och flera av påvarna levde på ett sätt som stod
i bjärt kontrast till den lära som kyrkan predikade. Kritiken mot kyrkan kom under 1500-talet att växa och omfattade inte bara påvarnas och prästernas leverne utan alltifrån kyrkans handel med avlatsbrev till synen på nattvardsfirande och barndop. Reformationen splittrade katolska kyrkan inifrån...

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Artikel i Språktidningen där du läsa om Martin Luther, som tack vare sin bibelöversättning kallats för det tyska språkets fader. Indirekt hade den jubilerande munken också stort inflytande över det svenska språket. Martin Luthers bibel låg till grund för den första svenska bibelöversättningen med officiell karaktär: Gustav Vasas bibel från 1541. Går det därför att hävda att han även är det svenska språkets – ja, inte fader, men möjligen – farfar?...

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (5:27 min) som riktar sig till mellanstadiet där det berättas om Martijn Luther. Filmen är producerad av Studi.se.

Spara som favorit
          

Omfattande faktasida på finska Yle där du kan fördjupa dig om Martin Luther och reformationen. Martin Luther var en präst, teolog och munk som levde i Sachsen i nuvarande Tyskland på 1500-talet. Han var kritisk till den katolska kyrkans praxis och moraliska förfall, och inledde reformationen med sin protest mot kyrkan. Den gav till slut upphov till en helt ny kyrka...

Spara som favorit
          

Artikel i den kristna tidningen Världen idag där du kan läsa om Martin Luther. I dag skulle han ha kallats visselblåsare. Han var modig, frispråkig och bedjande. Men också – mot slutet av sin levnad – en något bitter person. Det handlar om Martin Luther, mannen som med sina 95 teser ritade om den andliga världskartan...

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Artikel i den kristna tidningen Världen idag där du kan läsa om reformationens spridning i Europa under 1500-talet. Vi börjar resan i Wittenberg, där den unge munken spikade upp sina 95 teser mot avlatshandeln på Slottskyrkans port. Ekot från hammarslagen spred sig över Europa och ända till Sverige. Välkommen med på en spännande resa genom 1500-talets Europa. Docent Torbjörn Aronson är vår reseledare...

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Arikel på Svenska kyrkans webbplats där du kan läsa om Martin Luther och reformationen. Martin Luthers idéer under 1500-talet har stor betydelse för Svenska kyrkan av idag. Han var kritisk till vissa inslag i kyrkans liv och startade det som kom att bli den protestantiska reformationen...

Spara som favorit
          

Faktatext på sajten Katolik.nu där du kan läsa kortfattat om Martin Luther och reformationen. Reformationen är den term som sammanfattar det historiska skede då en del av Europa övergick från katolicism till protestantism. Detta var en lång och utdragen process som har sin bakgrund i en söndring och försvagning av den katolska kyrkan som märktes redan på 1200-talet och som slutligen på 1500-talet splittrade den kristna religionen i flera Europeiska länder...

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Genomgång (15:01 min) av läraren Maria Nylén som berättar om boktryckarkonstens genombrott, Martin Luther, reformationen och motreformationen.

Spara som favorit
          

Flippad genomgång (7:21 min) där SO-läraren Therese Blom Olsson berättar om reformationen och Gustav Vasa.

Spara som favorit
          

Kort genomgång (5:58 min) där läraren Viktor Sundelius berättar om Gustav Vasa och Sverige under Vasatiden. 

Spara som favorit
          

Genomgång (5:14 min) av en religionslärare som ger en förenklad sammanfattning av den protestantiska kyrkan. Här berättas bland annat om den protestantiska läran i förenklad form. Och som alltid när man generaliserar en komplicerad lära finns det undantag som avviker från den förenklade förklaringsmodellen (i filmen nämns t.ex. att protestanter inte tror på helvetets existens - men det finns såklart även protestanter tror på helvetet).

Spara som favorit
          

Kort och lättförståelig genomgång (3:37 min) där SO-läraren Elisabeth Hultgren berättar om Martin Luther och protestantismens framväxt. För åk 4-6.

Spara som favorit
          

Lättförståelig genomgång (5:00 min) där SO-läraren Elisabeth Hultgren berättar om reformationen med fokus på Gustav Vasas Sverige. Vad betyder egentligen ordet "reform"? För åk 4-6.

Spara som favorit
          

Genomgång (9:46 min) om reformationen. Här berättas bl.a. om avlatsbrev, Martin Luther och kyrkans splittring. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Föreläsning (14:59 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar om reformationen ur olika perspektiv. Filmen riktar sig till gymnasiet.

Spara som favorit
          

Läxhjälpsfilm (10:23 min) för högstadiet gjord av läraren Jakob Björkengren som berättar om reformationen och hur och varför katolska kyrkan splittrades upp till fler kristna grenar som t.ex. protestantismen, lutheraner och angelikaner.

Spara som favorit
          

Genomgång (17:02 min) där du ges en översikt av kristendomens historia. Filmen är gjord av Malin Steger och Annelie Pettersson som tillsammans driver sajten Religionsfröknarna.se.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om reformationen och protestantismens framväxt. I början av 1500-talet lyckades den tyska munken Martin Luther sprida en omfattande kritik mot den katolska kyrkan. Luther kritiserade påvens maktfullkomlighet och ifrågasatte hans rätt att bestämma över alla kristna. Enligt Luther var det Bibeln som var källan till det kristna budskapet, inte påven...

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om Martin Luther vars protester mot kyrkans sätt att sköta sin verksamhet utmynnade i en ny gren av kristendomen, protestantismen. Luther lärde att frälsning inte följer av goda gärningar utan är en fri gåva av Gud som endast åtnjutes av nåd genom tro på Jesus som har sonat våra synder. Luthers teologi utmanade påvedömet och den romersk-katolska kyrkan. Han hävdade att Bibeln är den enda källan för gudomligt uppenbarad kunskap...

Spara som favorit

Sidor

Relaterade taggar