Titanics undergång

ÅRET RUNT 14 april
Bild:
Titanics livbåtar räckte inte till alla passagerarna och besättningen. Bara en tredjedel av människorna ombord kunde räddas.

Titanics undergång

av: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

Få sjökatastrofer i världshistorien har varit så omskrivna som den som inträffade i Nordatlanten den 14 april 1912. Då kolliderade den engelska ”osänkbara” passagerarångan Titanic på sin jungfrufärd med ett isberg som stack upp 35 meter över havsytan. Titanic sjönk 3600 meter ner i djupet. 1503 människor omkom och endast 704 överlevde.

En veckotidning skildrade händelsen på följande sätt: ”Med Titanic gingo drygt 1500 människor döden till mötes. Drygt femtonhundra lif släcktes i Oceanens kalla vatten. Somliga dogo som hjältar, andra i vild skräck. Bland de förra var fartygets gamle kapten E.J. Smith. Han stod på sin kommandobrygga tills ångaren sjönk och de sista ord man hörde honom yttra var en uppmaning till folket att ”dö som engelsmän”. Själf följde han sitt eget råd…”

Liknande Året runt

05 december
Bild:
av:
Carsten Ryytty
Ett av sjöhistoriens mest gåtfulla mysterier började den 5 december 1872. Det var då den amerikanska briggen Mary Celeste närmade sig segelfartyget Gratia Dei i södra Atlanten. När fartygen möttes...
16 november
Bild:
av:
Carsten Ryytty
Den 16 november 1869 inleddes Suezkanalens invigning med en gudstjänst i Port Said. Dagen därpå passerade de första fartygen genom kanalen i närvaro av kejsarinnan Eugenie från Frankrike och kejsar...
21 oktober
Bild:
av:
Carsten Ryytty
Den 21 oktober 1805 utkämpades ett av världshistoriens mest omskrivna sjöslag. Vid Trafalgar, en udde på spanska sydkusten, krossade den brittiska flottan den franska. Den brittiske flottchefen...
20 juni
Bild:
av:
Carsten Ryytty
Den 20 juni 1774 inträffade den första dödsolyckan med undervattensbåt, då engelsmannen Day vid en dykning i Plymouths hamn inte lyckades återvända till ytan. Året innan hade han med en egen...
01 februari
av:
Carsten Ryytty
Den 1 februari 1881 togs det första symboliska spadtaget till det som skulle bli Panamakanalen. Det var mannen bakom Suezkanalen, Ferdinand de Lesseps, som ledde arbetet. Arbetet avbröts när Lesseps...