Materialet Arbetslivet

Materialet ger en bild av hur dagens arbetsmarknad fungerar, vad man ska tänka på som arbetstagare och förklarar saker som den svenska modellen och hur lön sätts. En ökad förståelse för samtiden ges också genom en historisk beskrivning och en internationell utblick. Till textmaterialet finns även fyra kortfilmer.
av: Arena Skolinformation

Materialet är producerat av Arena Skolinformation, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att ge en bild av arbetsmarknaden ur ett arbetstagarperspektiv.

Här hittar du materialet Arbetslivet

OBS! Se även de tillhörande kortfilmerna här nedan:

Fyra kortfilmer om arbetslivet

I fyra kortfilmer beskrivs olika delar av arbetslivet med fokus på rasism på arbetsplatsen, gigarbete och gigekonomin samt vanliga frågor om arbetslivet.

Genom att använda de här kortfilmerna i undervisningen får eleverna ökad förståelse för och kunskap om vilka viktiga ämnen och frågor som berör arbetslivet. Till varje film finns lärarhandledningar som innehåller möjliga lektionsupplägg, övningar och ytterligare case att arbeta med. I lärarhandledningarna görs också tydliga kopplingar till GY 11.
 

1. Materialet "Rasism i arbetslivet" (7:15 min)

I denna undervisningsfilm vill vi belysa hur rasism kan ta sig uttryck i arbetslivet, samt hur vi kan jobba mot den strukturella rasismen i vardagen. Två unga vuxna berättar om sina egna erfarenheter av rasism på jobbet.

Tillhörande case, faktablad och lärarhandledning ger eleverna möjlighet att diskutera hur rasismen kan ta sig uttryck i arbetslivet och vad olika personer kan göra för att avhjälpa diskriminering.

Lärarhandledning till filmen "Rasism i arbetslivet" (pdf)
 

2. Materialet ​"Gigekonomin" (6:10 min)

Vi vill i denna utbildningsfilm belysa hur gigekonomin och gigarbetares vardag kan se ut. Filmen innehåller bland annat berättelser från gigjobbare som beskriver sitt arbetsliv och vardag och hur ett otydligt arbetsgivarskap kan påverka trygghetssystemen på arbetsmarknaden.

Tillhörande case, faktablad och lärarhandledning ger eleverna möjlighet att diskutera hur gigjobb kan se ut, vilka situationer som kan uppstå och mycket mer.

Lärarhandledning till f​ilmen "Gigekonomin" (pdf)


3​. Materialet ​"Vanliga frågor om arbetslivet, del 1" (6:33 min)


4​. Materialet ​"Vanliga frågor om arbetslivet, del 2"​ (6:46 min)

Vanliga frågor om arbetslivet tar upp allt från den svenska partsmodellen till semesterersättning. Vill du lära dig mer om facket eller om vad arbetsmiljö egentligen betyder är det här filmerna för dig. De här filmerna passar utmärkt för att belysa viktiga frågor som vad en rimlig lön är och vad ob-tillägg betyder. Saker som är bra att veta för alla unga som snart ska ut i arbetslivet.

Tillhörande faktablad och lärarhandledning ger eleverna möjlighet att diskutera hur arbetslivet ser ut inom olika sektorer, vilka situationer som kan uppstå på en arbetsplats och mycket mer.

Lärarhandledning till f​ilmen "Vanliga frågor om arbetslivet" (pdf)

 

Uppdaterad: 25 februari 2024
Publicerad: 14 december 2023

ANNONS

ANNONS

Liknande Lektionsmaterial

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

Samarbete
S
entreprenörer

Trygghet i arbetslivet för egenföretagare

Den här artikeln handlar om hur du kan skapa trygghet och goda arbetsvillkor även om du inte är...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

Sverige och EU

1994 röstade svenska folket om att gå med i Europeiska unionen. Ja-sidan vann folkomröstningen och...

M

Gandhi inleder sin långa resa som frihetskämpe

Natten den 7 juni 1893 kastades den unge advokaten Mohandas Gandhi av tåget under en resa i...

SO-rummet bok
L

Hemberedskap

Om det skulle hända något allvarligt likt en kris eller ett krig behöver du ha hemberedskap. Det...

SO-rummet bok
M

Sveriges militära försvar

Försvarsmakten i Sverige finns till för att försvara det svenska territoriet, invånarnas frihet och...

SO-rummet bok
M

Totalförsvaret

Krig och konflikter i andra länder kan påverka oss i Sverige. Om det blir krig i ett område eller...

Ämneskategorier

Arbete och boende

Avsnittet handlar om olika boendeformer och vad de innebär för individen samt sambanden mellan socioekonomisk bakgrund...

Rasism och främlingsfientlighet

Rasism och främlingsfientlighet grundar sig på idén om att mänskligheten kan delas in i grupper som är olika mycket...

Samhällsekonomi

Om hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Vi ska också titta på pengars värde,...

Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö

Här kan du läsa om hur den svenska arbetsmarknaden har vuxit fram, hur den är utformad samt hur den svenska...

Fakta om Sverige

Aktuell samhällsfakta om Sverige. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Arbetsliv

Arbetet har alltid varit centralt för många människor, både som vardagsverksamhet och som livsstil...

Konsumentmakt

De varorna vi köper produceras ofta i andra länder än Sverige, ofta i låglöneländer där...

Den svenska modellen

Det svenska folkhemmet och den svenska modellen hänger ihop men är inte synonyma. Man kan säga att...

Fackföreningarnas framväxt

Arbetarna organiserar sig Sveriges första fackförening bildades av de tidigt organiserade...

Arbetsmarknadskonflikter

En arbetsmarknadskonflikt eller arbetskonflikt är en konflikt mellan arbetsgivare och arbetare. En...

Dokumentär och film

Film som historieberättande medium är en populär underhållningskälla, men fungerar också bra i...

Industriella revolutionens sociala följder

Industrialiseringen av samhället ledde till en omfördelning av arbetskraften och produktionen -...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
S

Ekonomiska system

av: Mattias Axelsson
2022-10-19

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om ekonomiska system i allmänhet, och om marknadsekonomi, planekonomi och blandekonomi i synnerhet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är inflation?

av: Mattias Axelsson
2021-02-28

I veckans avsnitt förklarar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) vad inflation är och varför det blir inflation.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sverigefinnar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-02-22

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om sverigefinnar. Avsnittet (del 1 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Aktier och aktiehandel

av: Mattias Axelsson
2021-01-31

I veckans avsnitt pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om aktier, aktiehandel och blankning.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Offentliga sektorn: Kommuner

av: Mattias Axelsson
2020-12-16

I veckans avsnitt pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om Sveriges kommuner - vad de gör och hur de styrs. Avsnittet ingår i en programserie (del 3 av 3) om den offentliga sektorn i Sverige.

+ Lyssna

Nytt lärarmaterial

Så påverkar EU dig - och därför ska du rösta

av: Sveriges Konsumenter
2024-02-26

Varför röstar så få i EU-valet när nästan alla röstar till riksdagen? I det här lektionsmaterialet fokuserar vi på hur EU:s beslut på många olika sätt påverkar vardagen för oss alla.

+ Läs mer

Om klimat för elever och lärare

av: SMHI
2024-02-22

På SMHI.se finns en utbildningssida om klimat för grundskolan (7-9) och gymnasiet. Sidan innehåller såväl faktatexter som poddar, spel och filmer.

+ Läs mer

Influence the future - Vår stad 2030

av: WWF
2024-02-06

Engagera unga för en hållbar framtid! Med WWF:s handledning Influence the future - Vår stad 2030 får ni stöd att arbeta med utmaningar i det omgivande samhället, där eleverna tar aktiv del.

+ Läs mer

Vatten på hållbar väg - fem dilemman och ett case

av: WWF
2024-02-06

Stärk ungas kunskaper och handlingskomptens i frågor berör vårt livsviktiga vatten.

+ Läs mer

Om unga som dras in i gängkriminalitet

av: Polismyndigheten
2024-02-06

Allt fler och yngre barn och ungdomar rekryteras för att utföra brottsliga handlingar kopplat till gängkriminella miljöer. Här finns ett utbildningsmaterial om barn och unga som dras in i kriminella gäng.

+ Läs mer

ANNONS

ANNONS