Materialet Arbetslivetav:
Arena Skolinformation
målgrupp: Gymnasiet
Materialet ger en bild av hur dagens arbetsmarknad fungerar, vad man ska tänka på som arbetstagare och förklarar saker som den svenska modellen och hur lön sätts. En ökad förståelse för samtiden ges också genom en historisk beskrivning och en internationell utblick.

Materialet är producerat av Arena Skolinformation, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att ge en bild av arbetsmarknaden ur ett arbetstagarperspektiv.

Här hittar du materialet Arbetslivet

Obs! Se även materialet Arbetsmiljö - så funkar det > Där ingår bl.a. fyra kortfilmer som tar upp arbetslivet ur olika perspektiv.

Relaterade teman:
Uppdaterad: 11 september 2018
Publicerad: 22 mars 2018