L
Kategori

Historiens människor hade en annan syn på sexualitet och relationer. Men känslan av att vara kär lär ha varit den samma. Illustration från Codex Manesse (1305-1340).

Historia om relationer, kärlek och sex

Vi vet att våra tidigaste förfäder hade sex - annars skulle det ju inte finnas några människor idag. Vad vi däremot inte vet är hur de första människorna såg på kärlek, relationer och sex. Det beror på att de inte hade något skriftspråk.

De tidigaste erotiska motiven kan vara mellan 35 000 och 40 000 år gamla. Det är grottmålningar från äldre stenåldern som visar män med erektion, alltså med erigerade penisar. Målningarna kan vara symboler för styrka och fruktbarhet.

Från stenåldern finns också många fynd av små statyer, statyetter, som föreställer nakna kvinnogestalter, där bröst mage lår och underliv är överdrivet stora. Mest känd av dessa är den 11 centimeter höga ”Venus från Willendorf ” som upptäcktes vid en utgrävning i Österrike 1908. Statyetten beräknas vara 22 - 24 000 år gammal. Sedan 1908 har ungefär 200 liknade skulpturer hittats i Europa, men vad de användes till är forskarna inte helt säkra på. Det kan ha varit lyckoamuletter som skulle skänka fruktsamhet.

Vi vet att våra tidigaste förfäder hade sex - annars skulle det ju inte finnas några människor idag. Vad vi däremot inte vet är hur de första människorna såg på kärlek, relationer och sex. Det beror på att de inte hade något skriftspråk.

De tidigaste erotiska motiven kan vara mellan 35 000 och 40 000 år gamla. Det är grottmålningar från äldre stenåldern som visar män med erektion, alltså med erigerade penisar. Målningarna kan vara symboler för styrka och fruktbarhet.

Från stenåldern finns också många fynd av små statyer, statyetter, som föreställer nakna kvinnogestalter, där bröst mage lår och underliv är överdrivet stora. Mest känd av dessa är den 11 centimeter höga ”Venus från Willendorf ” som upptäcktes vid en utgrävning i Österrike 1908. Statyetten beräknas vara 22 - 24 000 år gammal. Sedan 1908 har ungefär 200 liknade skulpturer hittats i Europa, men vad de användes till är forskarna inte helt säkra på. Det kan ha varit lyckoamuletter som skulle skänka fruktsamhet.

ANNONS

ANNONS

Viktiga årtal i Sverige

1864 Inte längre olagligt för två ogifta personer att ha sex.

1908 Borgerligt äktenskap blir tillåtet för alla.

1910 Förbud mot att sälja eller upplysa om preventivmedel.

1937 Otrohet inte längre olaglig.

1938 Förbudet mot att sälja preventivmedel tas bort.

1944 Homosexualitet inte längre olaglig.

1955 Sexualundervisning blir obligatorisk i svenska skolor.

1964 P-pillret tillåts som preventivmedel.

1979 Homosexualitet räknas inte längre som psykisk sjukdom.

2009 Samkönade äktenskap blir tillåtna.

2018 Samtyckeslagen införs i Sverige.

I Sverige är de äldsta erotiska avbildningarna hällristningar gjorda under nordisk bronsålder ca 1800 f.Kr - 500 f.Kr. Det finns ristningar som visar såväl älskande par som stridande män med erigerade penisar. En av de mest kända ristningarna är den 1,5 meter långa ”Skomakaren” i Lysekils kommun i Bohuslän. Precis som med grottmålningarna kan de erigerade penisarna ha med fruktbarhetsriter att göra - eller vara en symbol för makt och styrka. Det är ju inte troligt att män stred nakna med erigerade penisar.

Att stenålderns människor hade känslor vet vi, eftersom blommor lagts ner i tiotusentals år gamla gravar. Men det är först med skriftspråket och bevarade dikter och hymner som vi kan ana oss till hur dåtidens människor tänkte och kände, bland annat om kärlek.

Sminkade sig med kol och ambra

De allra äldsta bevarade dikterna vi känner till är just kärleksdikter och kommer från Mesopotamien. Därifrån kommer också den första författare vi vet namnet på - Enheduanna. Hon levde omkring 2250 f.Kr och var prästinna i den sumeriska staden Ur. Enheduanna skrev tempelhymner, bland annat till gudinnan Inanna. Ett utdrag ur världens första kända kärleksdikt lyder så här:

För den vilde tjurens skull badade jag
jag badade för herden Dumuzis skull
Med välluktande oljor parfymerade jag min kropp
Min mun målade jag med välluktande ambra
Mina ögon målade jag med kol

Det finns alltså likheter med hur kvinnor gör sig fina idag, mer än 4 000 år senare.

När rösten stockar sig

Den kvinnliga diktaren Sapfo levde på den grekiska ön Lesbos, som har gett namn åt den lesbiska kärleken. Sapfo föddes omkring 630 f.Kr och räknas som en av de främsta kärlekspoeterna.

I en av sina mest berömda dikter Som en gudars like beskriver Sapfo sina känslor när hon ser en annan kvinna:

Ser jag blott dig skymta förbi mig flyktigt,
stockar sig rösten;
tungans makt är bruten och under huden
löper elden genast i fina flammor;
ögats blick blir skymd och det susar plötsligt
för mina öron.
Svetten rinner ned och en ristning griper
all min arma kropp. Jag blir mera färglöst
blek än ängens strå. Och det tycks som vore
döden mig nära.

[översättning Emil Zilliacus]

ANNONS

ANNONS

Och så här skrev en kvinna till en frågespalt i maj 2022. Kvinnan hade blivit förälskad i en många år yngre man och bad om råd vad hon skulle göra:

”Jag fullkomligt drunknar i hans ögon och blir helt mållös…Det är som en drog och jag vill aldrig att det ska upphöra.”

Venus
Bild: Michael Khan
Den 11 cm höga figuren Venus från Willendorf är 22 000–24 000 år gammal. Den överdrivna storleken på figurinens venusberg, lår, bröst och mage har tolkats som att det rör sig om en fertilitetssymbol. Huvudet är täckt av något som skulle kunna vara hårflätor eller en huvudbonad.

Känslorna som väcks av att vara nära sin älskade tycks sig lika genom årtusendena, vare sig det gäller personer av samma eller motsatt kön.

Romantik, kärlek och sex har alltså intresserat människosläktet ända sedan skrivkonsten uppfanns och gör det fortfarande. Därför är det troligt att de här ämnena väckte visst intresse hos människan även innan hon uppfunnit skrivkonsten.

Äktenskap, sex och religion

Hur det ska gå till att gifta sig har varierat och varierar sig genom historien och olika samhällen. Ofta har religionen spelat en stor roll när det gäller hur äktenskapet ska ingås, hur makarna ska leva och hur det går till att skiljas - om de alls får göra det. Religiösa uttolkare har även blandat sig i synen på sex.

De religiösa tolkningarna har vanligen sin rot i de heliga skrifter, exempelvis Bibeln eller Koranen, som ligger till grund för många religioner. Men samtidigt påverkas den tolkningen av det civila samhället. Ju starkare ställning religionen har desto tyngre väger de religiösa tolkningarna - och tvärtom.

I Första Moseboken i Bibeln berättas om hur Onans bror Er dödades av Gud, som blivit arg på honom. Onans far befallde då Onan att ligga med sin döde brors hustru, så att hon skulle bli med barn. Men Onan visste att det barnet inte skulle räknas som hans eget. Därför lät han sin säd spillas på jorden och det blev inga barn. Då blev Gud arg även på Onan och dödade honom också.

Berättelsen har tolkats på flera sätt inom kristendomen. Romersk-katolska kyrkan har använt den som ett stöd för att förbjuda både onani, som uppkallats efter Onan, och preventivmedel. Även lutheranska kyrkoledare som Jean Calvin och John Wesley, grundare av kalvinismen respektive metodistkyrkan har stött den tolkningen.

Andra menar att det inte går att tolka berättelsen på det viset. De pekar på att den varken innehåller förbud mot onani eller preventivmedel.

ANNONS

ANNONS

På samma sätt har religiösa ledare citerat sina heliga skrifter i andra frågor, exempelvis om skilsmässa ska vara tillåtet. Religiösa uttolkare har lyft fram citat som de menar stöder just deras syn i olika frågor. Motståndare har i sin tur pekat på andra citat som de anser bevisa att deras uppfattning är den rätta.

Äktenskap, sex och otrohet

Efter reformationen i Sverige på 1500-talet bredde den stränga lutheranska synen att enbart sex inom äktenskapet var tillåtet ut sig. I 1600-talets Sverige var sex utom äktenskapet en synd enligt kyrkan. Den synden ansågs reta upp Gud mer än något annat, vilket i sin tur kunde leda till att Gud straffade folket. De som syndat genom att vara otrogna måste därför straffas. Staten följde kyrkans linje och införde hårda straff för otrohet. Staten och kyrkan stödde alltså varandra.

Efter hand mildrades lagarna. 1864 blev det inte längre olagligt för två ogifta personer att ligga med varandra. Även för otrohet mildrades straffen, men det förblev ett lagbrott fram till år 1937. Idag är kyrkans makt i Sverige obetydlig jämfört med 1600-talet och få stöder tanken att kyrkan ska lägga sig i hur staten ska utdela straff.  

Äktenskap och politik

Giftermål har inte alltid handlat om kärlek. Särskilt bland adel och kungahus har giftermål varit ett sätt att knyta förbund mellan mäktiga ätter. Vem som skulle gifta sig med vem bestämdes ofta när parterna var mycket unga. Ungdomarna själva hade vanligen mycket lite att säga till om i frågan.

När Frankrikes kung Ludvig XVI år 1770 gifte sig med Marie-Antoinette från Österrike var han femton år och hon fjorton. De möttes först två dagar innan bröllopet. Det var ett försök att stärka banden mellan de två staterna som länge varit fiender, ett försök som tillintetgjordes av den franska revolutionen.

Religiös och borgerlig vigsel

Världens länder har en rad olika regler för när ett äktenskap är giltigt. En del länder godkänner både borgerliga och religiösa äktenskap, andra enbart religiösa eller enbart borgerliga.

Frankrike och Tyskland är två av de länder som bara erkänner borgerliga äktenskap som lagliga. Ett par måste alltså gifta sig borgerligt för att få äktenskapet godkänt.

Det har sin grund i franska revolutionen, som ledde till att prästernas och adelns makt minskade. Ett resultat blev att civila äktenskap ställdes över de religiösa. Med Napoleons erövringar spreds den nya ordningen till flera europeiska länder. 1875 föreslog den tyske rikskanslern Otto von Bismarck att bara civila äktenskap skulle godkännas i Tyskland och så är det än idag. Ingenting hindrar förstås ett franskt eller tyskt par att även gifta sig religiöst, men det blir då en ceremoni utan lagligt värde.

Borgerlig vigsel infördes i Sverige 1863 men var från början bara tillåten om någon av parterna bekände sig till den judiska tron. 1908 blev det möjligt för alla svenskar att gifta sig borgerligt.

ANNONS

ANNONS

Från den 1 maj 2009 är det tillåtet med samkönade äktenskap i Sverige. En man får alltså gifta sig med en man och en kvinna med en kvinna. Ett trettiotal länder i världen tillät 2024 samkönade äktenskap.

Skilsmässa

Ibland blir det inte som ett par har tänkt sig och de vill skiljas. Antalet skilsmässor hänger ihop både med hur samhället och religionen ser på skilsmässor, alltså om det är socialt accepterat eller inte. Fram till 1810 var det svårt att skilja sig i Sverige. Det krävdes att någon av parterna varit otrogen eller gett sig av - ”förlupet hemmet” som det hette.

I Sverige och många andra länder är det numera en ganska enkel procedur att skilja sig. Är parterna överens om att skiljas - hur den gemensamma egendomen ska delas och var eventuella barn ska bo - så går det ganska snabbt. Någon anledning till skilsmässan behövs inte.

Men flera religioner tillåter inte skilsmässa, exempelvis katolicismen. Men det går att slå fast att äktenskapet ingåtts på felaktiga grunder och därför var ogiltigt från första början. Det innebär att makarna i praktiken skiljer sig trots att det formellt inte är tillåtet.  

Sex och krig

Redan från antiken finns det skildringar av hur kvinnor rövats bort som krigsbyte. I Iliaden berättas om det trojanska kriget som utbröt sedan den sköna Helena rövats bort av prins Paris från Troja. I Iliaden skildras hur trojanernas främste motståndare Akilles vägrar att kämpa. Han har nämligen tvingats lämna ifrån sig sin älskarinna Briseis till sin befälhavare, kung Agamemnon. Akilles har innan dess i sin tur rövat bort Briseis.

Sedan antiken har våldtäkt använts som ett vapen i oräkneliga krig. Under andra världskriget beräknas minst 900 000 kvinnor blivit våldtagna, men det verkliga antalet är sannolikt mycket högre.

Efter Rysslands invasion av Ukraina 2022 kom en lång rad anklagelser från ukrainska kvinnor som sa sig ha blivit våldtagna av ryska soldater. Ryssland förnekade alla sådana anklagelser.

Homosexualitet

Homosexualitet har betraktats olika i olika kulturer och olika tider. Från det antika Grekland finns mängder av avbildningar av sex mellan män. Däremot finns inte alls lika många från romarriket. Forskare har därför dragit slutsatsen att homosexualitet var accepterat i Grekland men inte i Rom.

I Sverige var homosexualitet olaglig fram till 1944. Men det sågs fortfarande som en psykisk sjukdom som kunde botas, exempelvis med elchocker. Först 1979 ströks homosexualitet från listan över psykiska sjukdomar i Sverige. Ännu idag finns det en lång rad stater där homosexualitet är förbjuden och till och med belagt med dödsstraff.

ANNONS

ANNONS

Stonewallupploppet - en milstolpe

1969 var alla homosexuella förbindelser förbjudna i USA. Öppet homosexuella män och kvinnor var inte välkomna någonstans, utom på ett fåtal barer. En sådan bar var Stonewall Inn i Greenwich Village i New York. Här gjorde polisen ofta razzior, men en kväll i juni 1969 satte bargästerna sig till motvärn och vägrade låta sig gripas. På gatan utanför samlades alltfler människor. Stämningen blev alltmer uppjagad.

Plötsligt började folkmassan kasta stenar och flaskor på en polisbil. Inom kort kom fler poliser som jagade demonstranter som svarade med att kasta flaskor och håna poliserna. När morgonen kom var Stonewall Inn sönderslaget. Det blev nya upplopp de följande dagarna, men en ny känsla hade vaknat. Hittills hade HBTQI-personer tvingats smyga och mötas på barer som hade plywoodskivor i stället för fönster. Nu visade de sig öppet och blev själva förvånade över hur många de faktiskt var och vilket stöd de fick.

På ettårsdagen av upploppen hölls 1970 den första Gay Prideparaden i New York. Idag genomförs Prideparader över stora delar av världen och regnbågsflaggan har blivit HBTQI-rörelsens symbol. Lagarna i USA och flera andra länder har ändrats, men HBTQI-personer förföljs fortfarande på många håll. Ryssland förbjöd år 2012 alla Gay Prideparader för 100 år framåt.

Upploppet vid Stonewall jämförs ofta med den svarta kvinnan Rosa Parks beslut att i en buss vägra att ge upp sin plats för en vit passagerare. Det var två avgörande ögonblick för mänskliga rättigheter i USA.

Michael Fader som deltog i upploppen berättade många år efteråt om sina känslor:

- Vi hade en gemensam känsla av att vi hade fått nog av det här. Det var inget som gick att ta på, inget som någon sa till någon annan. Det var bara som att allt det som hänt under åren ställdes på sin spets den här särskilda natten, på den här särskilda platsen.

Dubbelmoral

Fram till 1900-talet var det framförallt kvinnans sexualitet som skulle kontrolleras i det kristna västerlandet. Inte minst genom socialt fördömande av kvinnor som brutit mot skrivna eller oskrivna regler.

Begreppet ”en fallen kvinna” syftade på en kvinna som förlorat sin oskuld utan att vara gift. Uttrycket kunde gälla såväl kvinnor som haft sex frivilligt, som kvinnor som blivit våldtagna eller prostituerat sig. Däremot förekom aldrig uttrycket ”en fallen man”. Män kunde skaffa sig älskarinnor eller besöka prostituerade utan att fördömas på samma sätt som kvinnor.

Moralens väktare

1910 blev det förbjudet i Sverige att sälja, informera om eller att göra reklam för preventivmedel. Det hade flera orsaker. Dels var födelsetalen i Sverige låga och regeringen ville gärna se dem öka. Dessutom fanns det moraliska värderingar bakom beslutet. Med preventivmedel kanske svenskarna skulle ägna sig alltför mycket åt sex vilket skulle öka omoralen och de sexuellt överförda sjukdomarna.

ANNONS

ANNONS

Lagen togs bort 1938 efter hård kritik bland annat av Elise Ottesen-Jensen som grundade RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) 1933.
 

Världens äldsta yrke

Att sälja sex kallas ibland världens äldsta yrke. I Sverige är det sedan 1999 förbjudet att köpa sex men inte att sälja det. Tanken är att lagen ska minska köp av sexuella tjänster genom att göra det olagligt och därmed visa att samhället inte accepterar det.

I många länder är bordeller och prostitution lagligt, bland annat i Tyskland och Nederländerna. I den tyska staden Köln ligger världens största bordell, Pascha, ett 12 våningar högt höghus. De flesta prostituerade kommer från fattiga länder och har i många fall tvingats prostituera sig av människohandlare. Därför finns det grupper i Tyskland som kallar prostitution modern slavhandel och kräver att den upphör.
 

Den sexuella revolutionen

1964 godkändes p-pillret i Sverige. Nu fanns det ett säkert preventivmedel för kvinnor. Under 1970-talet kom allt fler kvinnor att kräva att även de skulle kunna bejaka sin sexualitet och njuta av sex. Tidigare hade sex varit skambelagt och något som inte diskuterades offentligt. Nu började istället Sverige och många andra delar av västvärlden att acceptera nakenhet, homosexualitet och sexskildringar på film och i böcker. Utvecklingen kallas ibland för den sexuella revolutionen.

Dating och internet

Internet har förändrat hur människor träffas. Mycket av de kontakter som tidigare togs på barer och dansställen sker nu digitalt. Det finns numera massvis med sajter och appar för folk som vill ha romantiska kontakter eller för personer som söker olika typer av sexuella upplevelser.

Samtyckeslagen

Från 1 juli 2018 gäller samtyckeslagen i Sverige. Grundtanken i lagen är att sex ska vara frivilligt och om det inte är frivilligt så är det olagligt. Enligt lagen är det förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja eller aktivt visar att den vill delta.
 

Strid om abort

Utvecklingen vad gäller frågor knutna till sexualitet och äktenskap går inte alltid åt samma håll. Under 1960-talet var det svårt att få tillstånd till abort i Sverige. Istället reste många svenska kvinnor till Polen, som hade generösa abortregler, och gjorde abort där. Sedan kommunisterna förlorat makten i Polen i samband med Berlinmurens fall 1989 fick den katolska kyrkan en allt starkare ställning i samhället. Idag har Polen bland de strängaste reglerna för abort i Europa medan Sverige har några av de generösaste.

USA är ett annat exempel på hur utvecklingen kan svänga. 1973 beslutade USA:s högsta domstol att fri abort skulle vara tillåtet i USA. Sedan dess har HD fått en ny majoritet av konservativa domare. 2022 avslöjades det att HD skulle utreda om domen från 1973 skulle omprövas och den fria aborträtten hävas.

Förenklat kan man säga att motståndarna till abort hävdar att det är fel att döda ett foster och att det är att jämställa med mord. De som vill ha fri abort säger att kvinnor har rätt att bestämma över sina egna kroppar och att välja om de vill föda barn eller inte.
 

LÄS MER: Historia om mode, utseende och hygien

LÄS MER: Alla hjärtans dag förr och idag

LÄS MER: Ingeborg dömd till döden - ett case om ett sexualbrott på 1600-talet

LÄS MER: Sexualbrott på 1600-talet

LÄS MER: Homosexualitet på 1800-talet: Frans och Lars fick fängelse för att de haft sex

LÄS MER: Abort

LÄS MER: Sex, samtycke och relationer

LÄS MER: Sexualitet, könsroller och jämställdhet

LÄS MER: Personlig hygien förr - en smutsig historia

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Ambra är ett väldoftande ämne som bildas i kaskelotvalens tarmar. Det har använts i årtusenden och är både sällsynt och dyrbart.

Borgerligt eller civilt äktenskap innebär att inte vigas av en präst. Vigseln utförs istället av en vigselförrättare som godkänts av myndigheterna.

Erektion innebär att mannens penis blir styv och reser sig vid sexuell upphetsning. Då är penisen erigerad.

Fruktbarhet betyder för kvinnor att ha lätt för att få barn. Begreppet kan också användas för åkrar som ger rika skördar och träd och buskar som har många frukter och bär.

HBTQI är en samlande beteckning för homosexuella, bisexuella, transsexuella, queer och intersexpersoner.

Hymn är en dikt eller sång till gudars eller hjältars ära.

Hällristningar är avbildningar av bland annat män, kvinnor, djur och fartyg som ristats eller huggits in i platta bergssidor som kallas hällar.

Iliaden sägs tillsammans med Odysséen ha inlett den västerländska litteraturen. Verken som skrevs på 700-talet f. Kr berättar om trojanska kriget och hjälten Odysseus långa hemfärd efter krigets slut.
 

ANNONS

ANNONS

Visste du att:

 • I början av september 1561 var den nyblivne kung Erik XIV på väg att segla till England för att fria till drottning Elisabet. Men i höjd med Skagen mötte man en häftig storm som innebar att kungen blev sjösjuk. Mellan kräkningarna krävde kungen att expeditionen genast skulle vända, och så snöpligt slutade detta frieri.
   
 • Under 1600-talet kunde ibland de prostituerade betraktas som samhällets avskum. Skammen gick även ut över de prostituerades barn. 1640 fick en prostituerad ett oäkta barn, men barnet dog efter en kort tid. Barnliket fick inte begravas på kyrkogården. Domkapitlet i Västerås ansåg att barnet skulle begravas på galgbacken.
   
 • Det var den engelske hovläkaren Condum som uppfann kondomen. Condum var livläkare åt Karl II, som blev kung över England 1660. Karl II hade 14 utomäktenskapliga barn men hans äktenskap var barnlöst. Alla dessa barn innebar ekonomiska bekymmer för kungen. Condum ingrep och tillverkade kondomer av fårtarmar. Kungen blev så glad över uppfinningen att han lät adla läkaren.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. I en över 4000 år gammal kärleksdikt beskriver prästinnan Enheduanna hur en kvinna gör sig i ordning inför ett möte med sin älskade. Vilka likheter finner du med hur kvinnor gör sig fina idag? Varför tror du kvinnor har sminkat sig på detta sätt?
   
 2. a) På 1800-talet talades det om ”en fallen kvinna”. Vad syftade det på?

  b) Det talades aldrig om ”en fallen man”. Vad berodde det på?

  c) Vad betyder ordet ”dubbelmoral”?
   
 3. Vilka argument använder de som är för respektive emot fri abort?

Diskutera

 1. a) Män har genom historien haft lättare än kvinnor att bli utstötta för sexuella snedsprång. Vad kan det bero på?

  b) Är det likadant idag? Vad beror det på i så fall? Om inte, vad är orsakerna till det?

Ta reda på

 1. Monogami, bigami och polygami betecknar olika typer av äktenskap. Vad betyder de olika orden?
   
 2. Vad är det för skillnad på borgerlig och religiös vigsel?
   
 3. Förkortningen HBTQI använd för personer med olika sexuella läggningar. Vad står de olika bokstäverna för?
   

 

Litteratur:
Gunnar Broberg m.fl., Tänka, tycka, tro - svensk historia underifrån, Ordfront, 1993
Yvonne Hirdman m.fl., Kvinnohistoria: Om kvinnors villkor från Antiken till våra dagar, Sveriges utbildningsradios förlag AB, 1999
Arne Jarrick, Kärlekens makt och tårar - en evig historia, Norstedt, 1998
Jens Rydström m.fl. Kvinnor, män och alla andra - en svensk genushistoria, Studentlitteratur, 2009
Eva Helen Ulvros, Kärlekens villkor, Historiska Media, 1998
Barbara Caine m.fl. Europas historia 1780–1920 – ett genusperspektiv, Natur och Kultur, 2003
Rudolf Thunander, Förbjuden kärlek - sexualbrott, kärleksmagi och kärleksbrev i 1600-talets Sverige, Atlantis, 1992

 

FÖRFATTARE

Text: Kaj Hildingson, journalist och läromedelsförfattare
 

Sidan uppdaterad: 13 maj 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Historia om relationer, kärlek och sex

Podden P3 Historia

av: Sveriges Radio (SR)
Högstadiet, Gymnasiet

Poddar från Sveriges Radio kan användas på en rad olika sätt i undervisningen och med det här skolmaterialet kan du som pedagog på ett enkelt och spännande sätt börja inkludera poddar i din undervisning.

+ Läs mer

Rätt till sexuell och reproduktiv hälsa - en mänsklig rättighetshistoria

av: Stockholmskällan
Gymnasiet

Det här lektionsmaterialet utgår från historiska källor kring temat "mänskliga rättigheter - rätten till sexuell och reproduktiv hälsa" och inbjuder till reflektion över vår egen tids värderingar.

+ Läs mer

Studera en historisk källa om en politisk aktör

av: Stockholmskällan
Gymnasiet

Rösträttskvinnor som bedriver propaganda, socialister som busvisslar på kungen, och ateister som fängslas för att ha förnekat guds existens. Den här lektionen ska du djupdyka i en historisk källa som berättar om en människa som stridit för sina rättigheter, eller som sökt påverka hela samhället i demokratisk riktning.

+ Läs mer

Artiklar om Historia om relationer, kärlek och sex

M
Porträtt

Margherita och Francesco Datinis kärleksbrev : Kärlek och sorg i 1300-talets Italien

av: Peter Fowelin
2024-04-10

Francesco Datini och hans hustru Margherita levde ett rikt liv under senmedeltiden. Parets kärlekshistoria, som finns skildrad i återfunna brev, visar en djup passion och smärta. Deras öden - präglade av kärlek, svartsjuka, längtan efter barn och rädsla för pesten - ger en gripande inblick i aristokratins liv i 1300-talets norditalienska städer...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
Musikalbild

West Side Story

av: Lars Hildingson
2024-04-07

I New Yorks West Side strider två gatugäng - The Jets och The Sharks - om makt och territorium. Tidigt i storyn uppstår en förbjuden kärlek mellan Tony från Jets och Maria från Sharks. Trots farorna och rivaliteten mellan deras båda gäng, försöker de hålla fast vid sin kärlek. Men när våldet eskalerar och tragedin drabbar dem, ställs deras kärlek inför svåra prövningar. I den här samhällsmiljön är det gatugängens regler som styr, och för Maria och Tony blir kampen mot fördomar och våld en kamp för sin kärlek och överlevnad. "West Side Story" är en fri och modern omtolkning av Shakespeares "Romeo och Julia", placerad i gängmiljö i vår tids New York...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
Romeo och Julia

Romeo och Julia

av: Lars Hildingson
2024-04-07

Sägnen om Romeo och Julia är troligen världens mest kända berättelse om kärlek. Historien hör hemma i Italien och har berättats av många författare - på samma sätt som historien om Tristan och Isolde (se tidigare artikel) har skrivits på nytt av nya författare. Mot slutet av 1500-talet tas Romeo och Julia om hand av en mästerlig författare: William Shakespeare. Hans drama "Romeo and Juliet" spelades troligen för första gången 1596. Dramat var den första Shakespearepjäs som uppfördes i Sverige - premiär i Norrköping 1776...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
Krigare

Hatkärlek

av: Lars Hildingson
2024-04-06

På 1100-talets Island levde Gunnar, en stor och stark hjälte som var oöverträffad i vapenhantering. Han gifte sig med en vacker kvinna, Hallgerd. Trots deras kärlek fanns det också hat mellan dem. När Gunnar försvarade sin ära och Hallgerd svek honom, slutade det i tragedi. I Njals saga berättas deras tragiska historia samtidigt som vi som läsare ges en inblick i det vikingatida isländska samhället med dess sociala strukturer, konflikter och tragedier...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
Kärlekspar

Tristan och Isolde

av: Lars Hildingson
2024-04-06

Det har snart gått tusen år sedan sagan om Tristan och Isolde berättades för första gången. Den har sedan under århundradenas gång återberättats av många författare på olika språk, på keltiska, franska, tyska, engelska. De flesta av de äldsta texterna har gått förlorade, och vi känner dem endast genom att andra författare har återberättat dem. Den text vi här citerar är sammanställd i modern tid av fransmannen Joseph Bédier...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
Kärlekspar

Catullus

av: Lars Hildingson
2024-04-05

Catullus var en romersk diktare och beundrare av den grekiska kvinnliga poeten Sapfo (som vi berättat om i en tidigare artikel). Han översatte hennes verk till latin, men skrev också egna kärleksdikter, framförallt till en kvinna som han kallade Lesbia. Hennes verkliga identitet är dock omdiskuterad. I hans dikter utforskas - liksom hos Sapfo - teman som kärlek, glädje och sorg...

+ Läs mer

Länkar om Historia om relationer, kärlek och sex

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Kvinnohistoria och genushistoria

Kvinnohistoria handlar främst om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden, med syfte att sätta in kvinnor i...

Hi

Historia om mode, utseende och hygien

Kläder hänger samman med mode och utseende. I det här avsnittet om modehistoria och hygienhistoria berörs bland annat...

Re

Abort

Är det rätt eller fel att göra abort? Gäller det i alla situationer? Vilka följder kan det bli?

Sh

Sexualitet, könsroller och jämställdhet

Om socialisation, normer, genus och identitet. Vi reder ut begreppen jämlikhet och jämställdhet och hur sexualitet och...

Sh

Arbete och boende

Avsnittet handlar om olika boendeformer och vad de innebär för individen samt sambanden mellan socioekonomisk bakgrund...

Relaterade taggar

Hi
Adel under 1600-talet

Adel och aristokrati

Adel och aristokrati är benämningar som syftar på det översta och mäktigaste sociala...

Hi
Borgare i olika tider.

Borgare

Från början var begreppet borgare (från tyskans bürger; borginnevånare) synonymt med att vara...

Hi
bönder med hölass

Bönder

Benämningen bonde har använts (och används fortfarande) på olika sätt och vi ska här på ett...

Sh
symbol

Sexuella läggningar

Sexuell läggning handlar om vad de personer som du blir kär i eller tänder på har för kön. Exempel...

Hi
Alla hjärtans dag

Alla hjärtans dag

Alla hjärtans dag eller Valentins dag är en temadag som firas den 14 februari då man brukar...

Sh
symboler

Sex, samtycke och relationer

Det finns många olika sätt att organisera skolans undervisning i ämnet sex och samlevnad....

Sh
Neutral genussymbol

Genus och genusperspektiv

Ordet genus är hämtat från latinet och betyder "sort" eller "släkte". Begreppet genus används för...