Bild:
Privatekonomin rymmer många delar som är viktiga att känna till när man får ansvar för sin egen ekonomi. Ämnet utgör därför ett viktigt inslag i skolans undervisning.
M

Privatekonomi

Dagligen tar vi alla beslut som påverkar vår privatekonomi. Vi betalar, sparar, lånar pengar och skyddar oss mot olika händelser och olyckor genom att teckna försäkringar. Det som vi gör ofta i vår vardag och har erfarenhet av fungerar normalt bra. Vi köper till exempel kläder, skor och mat och betalar månadens räkningar via internetbanken. Men det som vi gör mera sällan kan verka svårt. Många har begränsad erfarenhet av ekonomiska frågor och dåliga kunskaper att falla tillbaka på. Det gäller inte minst ungdomar.

När man flyttar hemifrån är det extra viktigt att ha koll på ekonomin

Så länge den egna privatekonomin är begränsad kräver den måttliga insatser av tid och kunskap. Många unga har en liten budget där köpen av kläder, skor och nöjen brukar dominera. Men kraven kan plötsligt öka. Man flyttar hemifrån och börjar bygga upp en egen ekonomi med eget boende och ett fungerande hushåll. Kunskapskraven ökar därmed.

Till privatekonomin hör också det ansvar som följer i rollen som konsument. De lagar som reglerar våra avtal på marknaderna rymmer både rättigheter och skyldigheter. Här ingår bland annat frågor om avtal för egna boendet och när man som sambo ska dela hem och bohag med någon annan.

Många ungdomar hamnar direkt efter skolan i ett växande ekonomiskt risktagande. Det kan exempelvis röra sig om tillfälliga anställningar och varierande inkomster med tider av arbetslöshet. Andra måste ta lån för sina studier eller för att klara den första egna bostaden. Detta medför risker för den som inte fullt förstår villkoren och kan överblicka konsekvenserna. Inkomster och utgifter behöver därför planeras mer noggrant vid ett sådant tillfälle.

Det mesta kostar pengar och det brukar löna sig att jämföra hur mycket något verkligen kostar och när det ska betalas. Det gäller att lägga undan tillräckligt med pengar så att det räcker till att betala alla räkningar. Dessutom kan det vara bra att tidigt ha råd med ett eget sparande som t.ex. kan användas som en ekonomisk buffert vid oförutsedda händelser.

Ämnet privatekonomi i undervisningen

De nya läroplanerna för högstadiet och för gymnasieskolan har tagit fasta på att alla elever behöver få del av grundläggande ekonomiska kunskaper. Undervisning i privatekonomi och konsumenträtt utgör numera ett obligatoriskt inslag, med tydligare kunskapsmål än tidigare - om än inom ramen för ett litet antal undervisningstimmar.

Den inledande gymnasiekursen i samhällskunskap ska behandla: "Privatekonomi", "Hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder", "Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser" och "Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar".

Upplägget öppnar för intressant undervisning, med kopplingar både till ungdomarnas egna vardagsförhållanden som kan engagera, och till dagens aktuella samhällsdebatt om den ekonomiska utvecklingen på nationell och internationell nivå.

 

Text: Finansinspektionen, Konsumentenheten 
Hemsida: Lärarrummet - SFI ekonomi

Dagligen tar vi alla beslut som påverkar vår privatekonomi. Vi betalar, sparar, lånar pengar och skyddar oss mot olika händelser och olyckor genom att teckna försäkringar. Det som vi gör ofta i vår vardag och har erfarenhet av fungerar normalt bra. Vi köper till exempel kläder, skor och mat och betalar månadens räkningar via internetbanken. Men det som vi gör mera sällan kan verka svårt. Många har begränsad erfarenhet av ekonomiska frågor och dåliga kunskaper att falla tillbaka på. Det gäller inte minst ungdomar.

Uppdaterad: 22 februari 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Privatekonomi

av:
Kronofogden
Målgrupp:
Högstadiet
Kunskap för livet om pengar och skulder.
av:
Arena Skolinformation
Målgrupp:
Gymnasiet
I Entreprenörskap – en praktisk handbok får du tips på hur du på ett lättsamt sätt kan ta upp entrepenörskap i skolan genom övningar, spel och texter. Materialet vänder sig till elever på gymnasiet och passar att användas i flera olika ämnen. Det bygger på skolverkets beskrivning av entrepenöriellt lärande i skolan.
av:
Naturskyddsföreningen
Målgrupp:
Högstadiet
Vad är en onödig pryl? Varför tillverkas prylar som inte behövs? Hur påverkar det naturresurser och människor? Vilka samband finns mellan prylar och identitet? Det är frågor som eleverna får undersöka i den här övningen.
av:
Arena Skolinformation
Målgrupp:
Gymnasiet
Anställa eller anställas är ett rollspel som syftar till att på ett lekfullt sätt få igång tankeprocesser om vägen till en anställning. Hur tänker de som intervjuar dig? Hur tänker du som söker jobbet?
av:
Union to Union
Målgrupp:
Gymnasiet
Din mobiltelefon har en lång historia bakom sig innan den hamnar i din hand. Likaså dina kläder, dina skor och din mat. Faktum är att bakom nästan varje produkt du köper gömmer sig en lång global produktionskedja...
av:
Försäkringskassan
Målgrupp:
Gymnasiet
Filmer och annat material om försäkringar för dig som är gymnasielärare i samhällskunskap.
av:
Finansinspektionen, Konsumentverket och Kronofogden
Målgrupp:
Gymnasiet
Koll på cashen är ett undervisningsmaterial i privatekonomi för gymnasiet. Materialet är webbaserat och innehåller fyra fristående filmer: "Budget", "Avtal", "Skuld" samt "Spara och låna".
av:
Kronofogden
Målgrupp:
Gymnasiet
Skuldkollen är ett verklighetsnära lektionsmaterial som består av två färdigplanerade lektioner. Kärnan i materialet är filmer där eleverna får kunskap genom att diskutera och reflektera över sin egen privatekonomi och de val de dagligen gör.

Artiklar om Privatekonomi

L
Carsten Ryytty
2015-09-08
Inflation innebär att priserna stiger och pengarna blir mindre värda. År 1905 kostade mjölken 13 öre litern. Oxköttet kostade 90 öre per kilo. Men det var inte lättare att få pengarna att räcka...
S
Konsumentverket och Sveriges Konsumenter
2014-03-02
Alla konsumerar vi, mer eller mindre, alla på vårt eget sätt utifrån våra egna tankar och värderingar. Det som skiljer oss åt är hur vi väljer att konsumera. Som konsument är du med och påverkar...
S
Jonas Ahlberg och Robert de Vries (red)
2014-02-28
Privatekonomin styrs av inkomster och utgifter där arbete och boende är de viktigaste delarna...

Podcast om Privatekonomi

SO-rummet podcast icon
M
av:
Mattias och Daniel
2018-03-31

Mattias har besök av en gäst - Daniel Carlenfors från Pennypodden. Tillsammans pratar de om att bo i bostadsrätt. Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är det du betalar för? Vad är fördelarna och vad är nackdelarna?

SO-rummet podcast icon
M
av:
Mattias och Daniel
2018-03-20

Mattias har besök av en gäst - Daniel Carlenfors från Pennypodden. Tillsammans pratar de om att bo i hyresrätt. Vad innebär det att bo i hyresrätt? Vad är det du betalar för? Vad är fördelarna och vad är nackdelarna?

SO-rummet podcast icon
M
av:
Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-24

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om tre olika välfärdsteorier: den konservativa, den liberala och den socialdemokratiska.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-17

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur den svenska välfärden (ex. sjukvård och pension) fungerar.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Mattias, Julia och Kristoffer
2017-09-26

Julia, Kristoffer och Mattias förklarar vilka skatter vi betalar i Sverige och vad pengarna går till.

SO-rummet podcast icon
L
av:
Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-04

Julia, Mattias och Kristoffer pratar konsumenträtt. Begrepp som nämns är bl.a. öppet köp, garanti, bytesrätt, reklamationsrätt och ångerrätt.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-21

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om arbetslöshet. Vad är arbetslöshet och varför har vi arbetslöshet? Vad gäller för att få A-kassa?

SO-rummet podcast icon
S
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-07

Mattias, Julia och Kristoffer går igenom hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Vi pratar om kollektivavtal och lagar.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-10-19

Julia, Mattias och Kristoffer försöker reda ut vad “segregation” är för något, varför det finns och vad man kan göra åt det. Vi pratar om relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Länkar om Privatekonomi

Sortera efter:
          

Genomgång (15:01 min) där SO-läraren Peter Söderström går igenom olika begrepp inom privatekonomi och samhällsekonomi. Här förklaras bl.a.: budget, brutto, netto, disponibel inkomst, sparformer, disponibel inkomst, skatter, bidrag, räntor, lån, produktionsfaktorer, ekonomiska kretsloppet, offentlig ekonomi, skattesystemet, konjunkturer (hög- och lågkonjunktur),

Spara som favorit
          

Ge dina elever kunskap för livet om pengar och skulder. Skuldkollen arrangerar en tävling för gymnasieelever i samband med Money Week. Tävlingen pågår mellan den 12 mars och 31 maj 2018. Vi har förlängt tävlingstiden två veckor så att alla hinner lämna sina bidrag.

Spara som favorit
          

Skuldkollen är ett verklighetsnära lektionsmaterial som består av två färdigplanerade lektioner. Kärnan i materialet är filmer där eleverna får kunskap genom att diskutera och reflektera över sin egen privatekonomi och de val de dagligen gör. Materialet är producerat av Kronofogden.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Statistiska centralbyråns (SCB) skolsatsning där du hittar massor med användbar statistik om Sverige för både elever och lärare. Statistik är ett fantastiskt verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Statistiken presenteras visuellt och interaktivt så att det är enkelt att få en överblick över befolkningsutvecklingen i Sverige sedan 1749, lön för olika yrken och vilket parti som flest röstade på i just din kommun, med mera... Här hittar du som är lärare en lärarhandledning >

Spara som favorit
          

Koll på cashen är ett undervisningsmaterial om privatekonomi för gymnasieelever. Syftet är att öka ungdomars intresse för och kunskap om sin egen privatekonomi, samt underlätta lärares undervisning i privatekonomiska frågor enligt Gy11. Materialet bygger på fem korta filmer: Budget, Avtal, Skuld, Spara & låna samt Det ekonomiska kretsloppet. Koll på cashen är ett samverkansprojekt mellan Finansinspektionen, Konsumentverket och Kronofogden.

Spara som favorit
          

På Konsumentverkets webbplats kan du ladda ner deras material om vardagsekonomi (illustrerat häfte i pdf-format, 24 sid). I häftet hittar du tips på hur du kan planera din ekonomi på ett bra sätt. Här får du också många bra förslag på hur du kan göra en egen budget. Ett lärarmaterial kopplat till häftet.

Spara som favorit
          

Kort genomgång (5:47 min) där gymnasieläraren Mattias Nylander berättar om olika typer av sparande och lån.

Spara som favorit
          

Genomgång (13:57 min) där gymnasieläraren Fredrik Andersson berättar om samboskap, äktenskap och skilsmässa.

Spara som favorit
          

Genomgång där läraren Per Svenneborg informerar om en rad viktiga saker som är bra att känna till inför livet som vuxen. Här behandlas bl.a. att flytta hemmifrån, olika boendeformer, olika slags lån, att få barn, osv...

Spara som favorit
          

Genomgång (11:10 min) där IKT-pedagogen Hans Wågbrant berättar om skatter och hur det funkar. Här förklaras även bruttoinkomst och nettoinkomst.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (10:51 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson ger en introduktion till privatekonomi - budget, inkomster, utgifter, låna och spara.

Spara som favorit
          

Genomgång (11:33 min) om socialt skyddsnät, social service, pension och socialtjänst. Genomgången är gjord av SO-läraren Mikael Larsson. Obs! Ljudet är lågt inspelat på denna redovisning så du måste höja själv.

Spara som favorit
          

Genomgång (7:12 min) där SO-Sara förklarar det lilla och det stora ekonomiska kretsloppet i samhället på ett enkelt sätt.

Spara som favorit
          

Läxhjälpsfilm (3:38 min) för mellanstadiet om privatekonomi. Du har kanske redan inkomster, det vill säga pengar som du får ha hand om. Kanske har du veckopeng eller månadspeng? Kanske får du ta hand om en del av barnbidraget eller så får du lite fickpengar när du behöver?.. Materialet presenteras av Studi Sverige.

Spara som favorit
          

Unga Faktas sidor om ekonomi för unga. Här berättas om hur man sparar, konto- och bankkort, banken, egna pengar, månadspeng, flytta hemifrån och legitimation. Det är förstås viktigast att kunna något om sin egen ekonomi. Lär man sig spara på ett smart sätt och hålla reda på sina inkomster och utgifter kan man ha stor glädje av sina pengar även om det kanske inte är så mycket till en början…

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

På Fair Trade Centers hemsida finns rapporter samt kampanj- och studiematerial om etisk handel. I Etikbarometern kan man jämföra företag ur ett etiskt perspektiv och under "Branscher" finns allt material om de sektorer de hittills granskat. Fair Trade Center är annars en ideell förening som arbetar för en rättvisare världshandel. De bevakar svenska företags handel med utvecklingsländer.

Spara som favorit
          

Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Här på deras hemsida hittar du mängder av fakta om rättvis handel. Du kan också läsa om Rättvisemärkts verksamhet och om deras produkter.

Spara som favorit
          

Hallåkonsument.se handlar om konsumtion och privatekonomi. På webbplatsen finns en blandning av faktaartiklar, filmer och reportage där ungdomar själva berättar om sina erfarenheter av att vara konsument i olika situationer. Webbplatsen drivs av Konsumentverket.

Spara som favorit
          

På Arbetsförmedlingens hemsida ges du en snabb inblick i den rådande konjunkturen genom att ta del av den allra senaste statistiken över de varsel som drabbat Sverige. Statistiken är uppdelad efter olika sektorer i samhället.

Spara som favorit
          

Pedagogisk Power Point-presentation (4:09 min, utan ljud) där du ges en kortfattad men allsidig genomgång kring ämnet samhällsekonomi. Bilderna växlar snabbt så använd paus-funktionen om du inte hinner med. Presentationen är gjord av SO-läraren Johan Eriksson.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Ekonomiämnen som berör det mesta från internationell ekonomi och global handel till privatekonomi och enskild konsumtion.

Grundläggande och övergripande fakta om ekonomi och handel. Fokus ligger på samhällsekonomi.

Om världsekonomi och handel mellan länder. Internationell ekonomi handlar om varuhandel mellan olika länder, men också om investeringar och...

Här kan du läsa om hur den svenska arbetsmarknaden har vuxit fram, hur den är utformad samt hur den svenska arbetsrätten ser ut och på vilka sätt...