M

Guinea idag

Antal invånare: 12 717 180 (2017)
Huvudstad: Conakry

Befolkning

Guinea har en ung befolkning. 2014 var nästan 43 procent av befolkningen under 15 år. Större delen av invånarna bor i den mellersta delen av landet.

Religion

Guinea är en sekulär stat, där religionsfrihet garanteras i författningen, och respekteras vanligtvis.

Majoriteten av invånarna är muslimer (65–85 procent enligt olika källor). I Guinea liksom på många andra håll i Västafrika präglas islam av sufismen, en fromhetsriktning präglad av mysticism. Anhängarna förväntas ägna sig åt askes och meditation. De flesta muslimer tillhör majoritetsinriktningen sunni, men antalet shiamuslimer har ökat på senare år.

Antal invånare: 12 717 180 (2017)
Huvudstad: Conakry

Befolkning

Guinea har en ung befolkning. 2014 var nästan 43 procent av befolkningen under 15 år. Större delen av invånarna bor i den mellersta delen av landet.

Religion

Guinea är en sekulär stat, där religionsfrihet garanteras i författningen, och respekteras vanligtvis.

Majoriteten av invånarna är muslimer (65–85 procent enligt olika källor). I Guinea liksom på många andra håll i Västafrika präglas islam av sufismen, en fromhetsriktning präglad av mysticism. Anhängarna förväntas ägna sig åt askes och meditation. De flesta muslimer tillhör majoritetsinriktningen sunni, men antalet shiamuslimer har ökat på senare år.

ANNONS

ANNONS

Politiskt system

1984 tog överste Lansana Conté makten i en kupp och styrde sedan landet med hårda metoder, även efter att flerpartidemokrati formellt hade införts 1992. När Conté avled 2008 tog militären över på nytt, men juntan föll ett drygt år senare och en delvis civil övergångsregering kunde föra landet mot demokrati.

Även om flera val har hållits sedan dess har det demokratiska systemet  stora brister och det råder starka spänningar mellan regeringen och oppositionen.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Guineas flagga.

Utrikespolitik och försvar

Militärkuppen i Guinea 2008 fördömdes av omvärlden. Landet stängdes av från flera regionala samarbetsorganisationer och stora delar av biståndet frystes. Efter juntans fall 2009 normaliserades kontakterna med omvärlden.

Ekonomi

Guinea har gott om naturtillgångar och skulle kunna vara ett av Västafrikas rikaste länder, men många år av politiskt och ekonomiskt vanstyre har hämmat utvecklingen.

Den officiella ekonomin är i hög grad uppbyggd kring mineralexport och gruvsektorn står vanligtvis för 70–90 procent av exportinkomsterna och en femte- eller sjättedel av BNP. Beroendet av bistånd är stort.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Guineas geografi >

Utrikeshandel

Exporten domineras bauxit och aluminium samt guld och ädelstenar. Höga råvarupriser har lett till ökade exportinkomster, men samtidigt växte importen snabbt.

Ebolaepidemin slog också hårt mot utrikeshandeln.

Sociala förhållanden

Vanliga guineaner har, till skillnad från den lilla elit som har kunnat berika sig, inte fått del av förbättringarna i ekonomin som skett från början av 2010-talet. Guinea tillhörde 2011–2014 de tio länder som låg längst ned på UNDP:s utvecklingsindex, som tar hänsyn till sådant som inkomst, läskunnighet, medellivslängd och barnadödlighet.

Andelen fattiga steg från 49 procent av invånarna 2002 till 55 procent 2012, och efter ebolaepidemin 2014–2015 beräknas den ha ökat än mer. Det var de mest utsatta i befolkningen som drabbades hårdast av sjukdomen, då över 2 500 människor avled och drygt 6 000 barn blev föräldralösa.
 

Besök Landguiden och läs mer om Guinea.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Guinea

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Guineas historia

Få en överblick av Guineas historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

Guineas geografi

Fördjupa dig i Guineas geografi. Här finns texter och annat faktamaterial som behandlar landets geografi i små och...