M

Guinea idag

Antal invånare: 12 771 246 (2019)
Huvudstad: Conakry

Guinea vid västafrikanska kusten har rika naturtillgångar och ekonomin baseras främst på mineralbrytning. Landet beräknas ha en tredjedel av världens tillgångar på bauxit, som är råvara till aluminium. Men auktoritära, militärstödda regimers ekonomiska vanskötsel under många decennier har gjort landet utfattigt. 2010 genomförde Guinea sitt första demokratiska presidentval, men vägen till en fungerande demokrati ser ut att bli lång.

Antal invånare: 12 771 246 (2019)
Huvudstad: Conakry

Guinea vid västafrikanska kusten har rika naturtillgångar och ekonomin baseras främst på mineralbrytning. Landet beräknas ha en tredjedel av världens tillgångar på bauxit, som är råvara till aluminium. Men auktoritära, militärstödda regimers ekonomiska vanskötsel under många decennier har gjort landet utfattigt. 2010 genomförde Guinea sitt första demokratiska presidentval, men vägen till en fungerande demokrati ser ut att bli lång.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Guinea har en ung befolkning. 2019 var nästan 42 procent av befolkningen under 14 år. Större delen av invånarna bor i den mellersta delen av landet. Det finns ett 20-tal folkgrupper i Guinea. De största är fulani (eller peuhl) och malinké.

Guineas flagga.

Religion

Guinea är en sekulär stat, där religionsfrihet garanteras i författningen, och respekteras vanligtvis. Majoriteten av invånarna är muslimer (65–85 procent enligt olika källor). I Guinea liksom på många andra håll i Västafrika präglas islam av sufismen, en fromhetsriktning präglad av mysticism. Anhängarna förväntas ägna sig åt askes och meditation. De flesta muslimer tillhör majoritetsinriktningen sunni, men antalet shiamuslimer har ökat på senare år.

Politiskt system

Flerpartidemokrati finns sedan 1992 inskrivet i landets författning och det finns idag en rad olika partier. En ny författning trädde i kraft 2020, syftet med den var enligt president Alpha Conté att modernisera styret av landet, medan oppositionen såg den som ett sätt för honom att kunna behålla makten. Det politiska livet är starkt polariserat och det är mer regel än undantag att val skjuts upp.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Guinea har haft en civil regering sedan 2010. Även om flera val har hållits sedan dess har det demokratiska systemet stora brister och det råder starka spänningar mellan regeringen och den politiska oppositionen. Landet bär fortfarande på ett arv efter flera decennier av auktoritärt styre, under såväl Sékou Touré som Lansana Conté. Både militären och polisen begår regelbundet övergrepp mot civilbefolkningen utan att de straffas för det. Korruptionen är utbredd. 

Utrikespolitik och försvar

Militärkuppen i Guinea 2008 fördömdes av omvärlden. Landet stängdes av från flera regionala samarbetsorganisationer och stora delar av biståndet frystes. Efter juntans fall 2009 normaliserades kontakterna med omvärlden.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Guinea har gott om naturtillgångar och skulle kunna vara ett av Västafrikas rikaste länder, men många år av politiskt och ekonomiskt vanstyre har hämmat utvecklingen. Den officiella ekonomin är i hög grad uppbyggd kring mineralexport och gruvsektorn står vanligtvis för 70–90 procent av exportinkomsterna och en femte- eller sjättedel av BNP. Beroendet av bistånd är stort.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Guineas geografi >

Sociala förhållanden

Vanliga guineaner har, till skillnad från den lilla elit som har kunnat berika sig, inte fått del av förbättringarna i ekonomin som skett från början av 2010-talet. Guinea tillhörde 2018 de 15 länder som låg längst ned på UNDP:s utvecklingsindex, som tar hänsyn till sådant som inkomst, läskunnighet, medellivslängd och barnadödlighet.

Besök Landguiden och läs mer om Guinea.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 25 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Guinea

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Guinea

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Guineas historia

Få en överblick av Guineas historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

Guineas geografi

Fördjupa dig i Guineas geografi. Här finns texter och annat faktamaterial som behandlar landets geografi i små och...