M

Polen idag

Antal invånare: 37 975 840 (2017)
Huvudstad: Warszawa

Befolkning

Befolkningens sammansättning ändrades radikalt i samband med andra världskriget. Dessförinnan utgjorde minoritetsgrupper närmare 30 procent av befolkningen. I den senaste folkräkningen 2011 definierade sig endast några få procent av invånarna som något annat än polacker.

Antal invånare: 37 975 840 (2017)
Huvudstad: Warszawa

Befolkning

Befolkningens sammansättning ändrades radikalt i samband med andra världskriget. Dessförinnan utgjorde minoritetsgrupper närmare 30 procent av befolkningen. I den senaste folkräkningen 2011 definierade sig endast några få procent av invånarna som något annat än polacker.

ANNONS

ANNONS

Religion

Polen är ett övervägande katolskt land och katolicismen var länge en viktig del av den nationella identiteten.

Den polske påven Johannes Paulus II (1978–2005) spelade en viktig roll för kommunismens sönderfall i Östeuropa.

Polens flagga.

Politiskt system

Enligt den författning som antogs 1997 är Polen en parlamentarisk demokrati där makten delas mellan lagstiftande, verkställande och dömande instanser.

Den lagstiftande makten innehas av parlamentets underhus (sejmen), vars 460 ledamöter utses i allmänna, proportionella val vart fjärde år. Samma mandatperiod gäller för de 100 ledamöterna i den övre kammaren (senaten), vilka utses i allmänna personval. Rösträttsåldern är 18 år.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Polens geografiska läge mellan stormakterna Tyskland och Ryssland/Sovjetunionen har präglat landets historia in i modern tid. Efter andra världskriget hamnade Polen under sovjetiskt inflytande, men sedan 1989 bestäms den polska utrikespolitiken i Warszawa.

Polen blev medlem i försvarsalliansen Nato 1999 och i EU 2004. Sedan ett polskt regeringsskifte högerut 2015 har landets tidigare goda relationer till EU och USA ansträngts markant. Samtidigt har förbindelserna med Ryssland blivit kyliga sedan den ryska annekteringen av ukrainska Krim i mars 2014.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Polen har haft en god ekonomisk utveckling under det senaste kvartsseklet. Numera har polackernas levnadsstandard nått 65 procent av EU-genomsnittet, jämfört med 25 procent vid övergången till marknadsekonomi i början av 1990-talet. Polen har på senare år haft en högre ekonomisk tillväxt än EU som helhet.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Polens geografi >

Utrikeshandel

Den polska exporten har ökat kraftigt efter landets EU-inträde 2004. Tendensen höll i sig även efter den ekonomiska krisen i EU från hösten 2008. Ändå är Polens import fortfarande större än exporten.

Över två tredjedelar av Polens export och en nästan lika stor andel av importen sker numera inom EU. Tyskland är Polens i särklass största handelspartner.

Sociala förhållanden

Polackernas levnadsstandard räknad i köpkraft per person ligger på ungefär två tredjedelar av genomsnittet för invånarna inom EU som helhet (2012).

All grundläggande sjukvård är gratis eller belagd med en låg avgift.
 

Besök Landguiden och läs mer om Polen.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 21 januari 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Polen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Polens historia

Fördjupa dig i Polens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Polens geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Polens geografi ur olika perspektiv.

Relaterade taggar

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...

Presidentialism och semipresidentialism

Presidentialism Presidentialism är ett statsskick som har sitt ursprung i USA. Inom presidentalism...