M

Kazakstan idag

Antal invånare: 18 037 650 (2017)
Huvudstad: Astana

Befolkning

Kazakstan är glest befolkat. Omfattande folkomflyttningar har förändrat befolkningens sammansättning över tid. Den etniska mångfalden är stor, men de flesta folkgrupper är små. Idag beräknas två tredjedelar av invånarna vara etniska kazaker och ungefär en femtedel ryssar.

Religion

En majoritet av befolkningen är sunnimuslimer medan uppåt en fjärdedel av invånarna hör till den rysk-ortodoxa kyrkan. Enligt författningen är Kazakstan en sekulär (icke-religiös) stat som garanterar religionsfrihet, men i verkligheten förekommer inskränkningar i friheten.

Politiskt system

Författningen föreskriver att makten delas mellan presidenten, folkrepresentationen och rättsväsendet. I verkligheten är makten starkt knuten till president Nursultan Nazarbajev som har lett Kazakstan sedan före självständigheten 1991. Nazarbajev och hans familj har stort inflytande över alla samhällsområden.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Regeringen har velat betona Kazakstans roll i Centralasien och har försökt utveckla förbindelserna med såväl västvärlden som grannländerna i öster, inte minst Kina. Det mest centrala i utrikespolitiken är emellertid förhållandet till Ryssland.

Ekonomi

Oljesektorn är i särklass viktigast för Kazakstans ekonomi; oljan står för runt hälften av statens intäkter. Exporten bygger nästan helt på råvaror. Förutom olja är naturgas och mineraler, till exempel koppar, järn och guld, viktiga exportvaror.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kazakstans geografi >

Utrikeshandel

Oljan har alltmer kommit att dominera försäljningen till utlandet och står nu för tre fjärdedelar av exportintäkterna. Andra viktiga exportvaror är metaller, spannmål och kemikalier. Importen består främst av maskiner, fordon och konsumtionsvaror.

Sociala förhållanden

I fråga om levnadsstandard och mänsklig utveckling ligger Kazakstan fortfarande efter många länder med liknande inkomstnivåer. Mödra- och barnadödligheten är förhållandevis hög, liksom dödligheten i sjukdomar som tuberkulos och aids.
 

Besök Landguiden och läs mer om Kazakstan.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 18 037 650 (2017)
Huvudstad: Astana

Befolkning

Kazakstan är glest befolkat. Omfattande folkomflyttningar har förändrat befolkningens sammansättning över tid. Den etniska mångfalden är stor, men de flesta folkgrupper är små. Idag beräknas två tredjedelar av invånarna vara etniska kazaker och ungefär en femtedel ryssar.

Religion

En majoritet av befolkningen är sunnimuslimer medan uppåt en fjärdedel av invånarna hör till den rysk-ortodoxa kyrkan. Enligt författningen är Kazakstan en sekulär (icke-religiös) stat som garanterar religionsfrihet, men i verkligheten förekommer inskränkningar i friheten.

Uppdaterad: 11 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Kazakstan

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Kazakstan. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Kazakstan ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Kazakstan ur olika perspektiv. Kazakstan, formellt Republiken Kazakstan, är ett land i Centralasien med en liten del i östra Europa...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Om BNP, skillnaden mellan u-länder och i-länder, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt organisationers arbete för att förbättra...

Historia om Kazakstan. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Fördjupa dig i Kazakstans geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.