M

Kazakstan idag

Antal invånare: 18 037 650 (2017)
Huvudstad: Astana

Befolkning

Kazakstan är glest befolkat. Omfattande folkomflyttningar har förändrat befolkningens sammansättning över tid. Den etniska mångfalden är stor, men de flesta folkgrupper är små. Idag beräknas två tredjedelar av invånarna vara etniska kazaker och ungefär en femtedel ryssar.

Religion

En majoritet av befolkningen är sunnimuslimer medan uppåt en fjärdedel av invånarna hör till den rysk-ortodoxa kyrkan. Enligt författningen är Kazakstan en sekulär (icke-religiös) stat som garanterar religionsfrihet, men i verkligheten förekommer inskränkningar i friheten.

Antal invånare: 18 037 650 (2017)
Huvudstad: Astana

Befolkning

Kazakstan är glest befolkat. Omfattande folkomflyttningar har förändrat befolkningens sammansättning över tid. Den etniska mångfalden är stor, men de flesta folkgrupper är små. Idag beräknas två tredjedelar av invånarna vara etniska kazaker och ungefär en femtedel ryssar.

Religion

En majoritet av befolkningen är sunnimuslimer medan uppåt en fjärdedel av invånarna hör till den rysk-ortodoxa kyrkan. Enligt författningen är Kazakstan en sekulär (icke-religiös) stat som garanterar religionsfrihet, men i verkligheten förekommer inskränkningar i friheten.

Politiskt system

Författningen föreskriver att makten delas mellan presidenten, folkrepresentationen och rättsväsendet. I verkligheten är makten starkt knuten till president Nursultan Nazarbajev som har lett Kazakstan sedan före självständigheten 1991. Nazarbajev och hans familj har stort inflytande över alla samhällsområden.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

  Kazakstans flagga.

  Utrikespolitik och försvar

  Regeringen har velat betona Kazakstans roll i Centralasien och har försökt utveckla förbindelserna med såväl västvärlden som grannländerna i öster, inte minst Kina. Det mest centrala i utrikespolitiken är emellertid förhållandet till Ryssland.

  Ekonomi

  Oljesektorn är i särklass viktigast för Kazakstans ekonomi; oljan står för runt hälften av statens intäkter. Exporten bygger nästan helt på råvaror. Förutom olja är naturgas och mineraler, till exempel koppar, järn och guld, viktiga exportvaror.
  Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kazakstans geografi >

  Utrikeshandel

  Oljan har alltmer kommit att dominera försäljningen till utlandet och står nu för tre fjärdedelar av exportintäkterna. Andra viktiga exportvaror är metaller, spannmål och kemikalier. Importen består främst av maskiner, fordon och konsumtionsvaror.

  Sociala förhållanden

  I fråga om levnadsstandard och mänsklig utveckling ligger Kazakstan fortfarande efter många länder med liknande inkomstnivåer. Mödra- och barnadödligheten är förhållandevis hög, liksom dödligheten i sjukdomar som tuberkulos och aids.
   

  Besök Landguiden och läs mer om Kazakstan.

   

  Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här
  Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
  Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Länkar om Fakta om Kazakstan

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Fattigdom och ohälsa i världen

  Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

  Kazakstans historia

  Historia om Kazakstan. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

  Kazakstans geografi

  Fördjupa dig i Kazakstans geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...