M

Armenien idag

Antal invånare: 2 930 450 (2017)
Huvudstad: Jerevan

Befolkning

Armeniska befolkningssiffror är osäkra, men det är helt klart att invånarna blir stadigt färre.

Landets officiella språk är armeniska, som utgör en särskild gren av den indoeuropeiska språkfamiljen.

Religion

Armenien gör anspråk på att som första land i världen år 301 ha antagit kristendomen som statsreligion. Armeniska apostoliska kyrkan är den äldsta nationella kyrkan i världen.

Antal invånare: 2 930 450 (2017)
Huvudstad: Jerevan

Befolkning

Armeniska befolkningssiffror är osäkra, men det är helt klart att invånarna blir stadigt färre.

Landets officiella språk är armeniska, som utgör en särskild gren av den indoeuropeiska språkfamiljen.

Religion

Armenien gör anspråk på att som första land i världen år 301 ha antagit kristendomen som statsreligion. Armeniska apostoliska kyrkan är den äldsta nationella kyrkan i världen.

Politiskt system

Klanlojaliteter och brist på demokratiska traditioner präglar politiken i Armenien. Presidenten har haft det starkaste inflytandet i ett politiskt system där parlamentet och partierna varit svaga. En författningsändring som trädde i kraft stegvis fram till presidentvalet 2018 ger parlamentet och därmed premiärministern mer makt.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

  Armeniens flagga.

  Utrikespolitik och försvar

  Armenien är i krigstillstånd med grannlandet Azerbajdzjan om enklaven Nagorno-Karabach. Med Turkiet ligger landet i konflikt om turkarnas massakrer på armenier 1915. De senaste årens försök att normalisera relationerna har inte lyckats.

  Armeniens stora och mäktiga allierade är Ryssland.

  Ekonomi

  Armenien är fortfarande till stor del ett jordbruksland, även om regeringen satsar på en utbyggnad av tjänstesektorn.

  Industrin som under Sovjettiden (1920–1991) var inställd på militär produktion har omvandlats, och idag är diamanter och metaller de viktigaste exportprodukterna.
  Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Armeniens geografi.

  Utrikeshandel

  Under sovjettiden var Armenien extremt beroende av handeln inom Sovjetunionen. Den azerbajdzjanska ekonomiska blockaden från 1989 tvingade Armenien att hitta nya vägar för sin handel med utlandet, då all ut- och införsel nu måste ske via Georgien i norr eller Iran i söder.

  Sociala förhållanden

  Från och med jordbävningen 1988 och under kriget om Nagorno-Karabach 1991–1994 försämrades levnadsvillkoren i Armenien drastiskt för att nå ett bottenläge 1992–1993.
   

  Besök Landguiden och läs mer om Armenien.
  Konflikter : Nagorno-Karabach

   

  Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här
  Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
  Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Länkar om Fakta om Armenien

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Fattigdom och ohälsa i världen

  Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

  Armeniens historia

  Få en överblick av Armeniens historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

  Armeniens geografi

  Fördjupa dig i Armeniens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...