M
Kategori
Karta

Armenien idag

Antal invånare: 2 968 128 (2021)
Huvudstad: Jerevan

Armenien är ett bergsland i södra Kaukasus med en urgammal kristen kultur. Landet ligger inklämt mellan de muslimska grannarna Turkiet och Azerbajdzjan och har mycket ansträngda relationer till båda dessa länder. Under historiens gång har Armenien lytt under en rad olika imperier. Från 1920 till självständigheten 1991 var området en delrepublik i Sovjetunionen. Landet är fortfarande starkt beroende av Ryssland, både politiskt och ekonomiskt.

Antal invånare: 2 968 128 (2021)
Huvudstad: Jerevan

Armenien är ett bergsland i södra Kaukasus med en urgammal kristen kultur. Landet ligger inklämt mellan de muslimska grannarna Turkiet och Azerbajdzjan och har mycket ansträngda relationer till båda dessa länder. Under historiens gång har Armenien lytt under en rad olika imperier. Från 1920 till självständigheten 1991 var området en delrepublik i Sovjetunionen. Landet är fortfarande starkt beroende av Ryssland, både politiskt och ekonomiskt.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Armenien har sedan självständigheten 1991 präglats av utvandring orsakad av fattigdom och antalet armenier blir stadigt färre.

Religion

Armenien gör anspråk på att som första land i världen år 301 ha antagit kristendomen som statsreligion. Armeniska apostoliska kyrkan är den äldsta nationella kyrkan i världen.

Politiskt system

Klanlojaliteter och brist på demokratisk tradition präglar politiken i Armenien. Presidenten hade tidigare det starkaste inflytandet i ett system där parlament och partier var svaga, men författningsändringar har gjort att presidenten sedan 2018 främst har en representativ roll. Efter en ”sammetsrevolution” samma år styr premiärminister Nikola Pashinyan landet. Osämja med grannlandet Azerbajdzjan om området Nagorno-Karabach utvecklas ibland till fullt krig och dominerar politiken.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Armeniens flagga.

Demokrati och rättigheter

Armenien befinner sig en omvälvande period. En ny regim har haft ambitionen att göra upp med korruption och sviktande rättssystem, men en svidande förlust i ännu ett krig om det armeniskbefolkade Nagorno-Karabach har lett till nyval.

Utrikespolitik och försvar

Armenien har en återkommande konflikt med grannlandet Azerbajdzjan om enklaven Nagorno-Karabach. Med Turkiet ligger landet i konflikt om turkarnas massakrer på armenier 1915. De senaste årens försök att normalisera relationerna har inte lyckats. Armeniens stora och mäktiga allierade är Ryssland.

Ekonomi

Armenien är fortfarande till stor del ett jordbruksland, även om regeringen satsar på utbyggnad av tjänstesektorn. Industrin som under Sovjettiden (1920–1991) var inställd på militär produktion har omvandlats, och idag är diamanter och metaller de viktigaste exportprodukterna. Stora delar av ekonomin har ändå stagnerat, medan IT-sektorn har vuxit under en följd av år.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Armeniens geografi.

ANNONS

ANNONS

Sociala förhållanden

Från och med jordbävningen 1988 och under kriget om Nagorno-Karabach 1991–1994 försämrades levnadsvillkoren i Armenien drastiskt för att nå ett bottenläge 1992–1993. Sedan dess har förhållandena förbättras avsevärt, men det råder fortfarande stora skillnader i välfärd mellan stad och land.

Besök Landguiden och läs mer om Armenien.
Konflikter : Nagorno-Karabach

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Armenien

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Artiklar om Fakta om Armenien

S

Konflikten om Nagorno-Karabach

av: Vahagn Avedian
2020-06-14

Konflikten om Nagorno-Karabach, som i våra dagar förknippas med perioden för Sovjetunionens sönderfall vid slutet av 1980-talet, är egentligen betydligt äldre och kan spåras tillbaka till åren efter första världskriget. Den moderna konflikten startade 1988 då det lokala parlamentet i den autonoma enklaven Nagorno-Karabach den 20 februari röstade för en separation från sovjetrepubliken Azerbajdzjan och återförening med sovjetrepubliken Armenien. Det blev upptakten till en blodig konflikt som har krävt uppemot 30 000 människors liv och gjort hundratusentals andra till flyktingar. Det sporadiska dödandet fortsätter än idag. Den gordiska knuten hos konflikten är svårigheten i att sammanföra två internationella principer, nämligen rätten till självbestämmande hos Nagorno-Karabachs befolkning respektive Azerbajdzjans territoriella integritet...

+ Läs mer

Podcast om Fakta om Armenien

SO-rummet podcast icon
S

Konflikten i Nagorno-Karabach

av: Mattias Axelsson
2020-10-19

I veckans avsnitt försöker gymnasieläraren Mattias Axelsson förklara bakgrunden till konflikten i Nagorno-Karabach.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Armenien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Hi
Karta

Armeniens historia

Få en överblick av Armeniens historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

Ge
Karta

Armeniens geografi

Fördjupa dig i Armeniens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...