M

Armenien idag

Antal invånare: 2 930 450 (2017)
Huvudstad: Jerevan

Befolkning

Armeniska befolkningssiffror är osäkra, men det är helt klart att invånarna blir stadigt färre.

Landets officiella språk är armeniska, som utgör en särskild gren av den indoeuropeiska språkfamiljen.

Antal invånare: 2 930 450 (2017)
Huvudstad: Jerevan

Befolkning

Armeniska befolkningssiffror är osäkra, men det är helt klart att invånarna blir stadigt färre.

Landets officiella språk är armeniska, som utgör en särskild gren av den indoeuropeiska språkfamiljen.

ANNONS

ANNONS

Religion

Armenien gör anspråk på att som första land i världen år 301 ha antagit kristendomen som statsreligion. Armeniska apostoliska kyrkan är den äldsta nationella kyrkan i världen.

Politiskt system

Klanlojaliteter och brist på demokratiska traditioner präglar politiken i Armenien. Presidenten har haft det starkaste inflytandet i ett politiskt system där parlamentet och partierna varit svaga. En författningsändring som trädde i kraft stegvis fram till presidentvalet 2018 ger parlamentet och därmed premiärministern mer makt.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Armeniens flagga.

Utrikespolitik och försvar

Armenien är i krigstillstånd med grannlandet Azerbajdzjan om enklaven Nagorno-Karabach. Med Turkiet ligger landet i konflikt om turkarnas massakrer på armenier 1915. De senaste årens försök att normalisera relationerna har inte lyckats.

Armeniens stora och mäktiga allierade är Ryssland.

Ekonomi

Armenien är fortfarande till stor del ett jordbruksland, även om regeringen satsar på en utbyggnad av tjänstesektorn.

Industrin som under Sovjettiden (1920–1991) var inställd på militär produktion har omvandlats, och idag är diamanter och metaller de viktigaste exportprodukterna.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Armeniens geografi.

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

Under sovjettiden var Armenien extremt beroende av handeln inom Sovjetunionen. Den azerbajdzjanska ekonomiska blockaden från 1989 tvingade Armenien att hitta nya vägar för sin handel med utlandet, då all ut- och införsel nu måste ske via Georgien i norr eller Iran i söder.

Sociala förhållanden

Från och med jordbävningen 1988 och under kriget om Nagorno-Karabach 1991–1994 försämrades levnadsvillkoren i Armenien drastiskt för att nå ett bottenläge 1992–1993.
 

Besök Landguiden och läs mer om Armenien.
Konflikter : Nagorno-Karabach

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Fakta om Armenien

S

Konflikten om Nagorno-Karabach

av: Vahagn Avedian
2020-06-14

Konflikten om Nagorno-Karabach, som i våra dagar förknippas med perioden för Sovjetunionens sönderfall vid slutet av 1980-talet, är egentligen betydligt äldre och kan spåras tillbaka till åren efter första världskriget. Den moderna konflikten startade 1988 då det lokala parlamentet i den autonoma enklaven Nagorno-Karabach den 20 februari röstade för en separation från sovjetrepubliken Azerbajdzjan och återförening med sovjetrepubliken Armenien. Det blev upptakten till en blodig konflikt som har krävt uppemot 30 000 människors liv och gjort hundratusentals andra till flyktingar. Det sporadiska dödandet fortsätter än idag. Den gordiska knuten hos konflikten är svårigheten i att sammanföra två internationella principer, nämligen rätten till självbestämmande hos Nagorno-Karabachs befolkning respektive Azerbajdzjans territoriella integritet...

+ Läs mer

Podcast om Fakta om Armenien

SO-rummet podcast icon
S

Konflikten i Nagorno-Karabach

av: Mattias Axelsson
2020-10-19

I veckans avsnitt försöker gymnasieläraren Mattias Axelsson förklara bakgrunden till konflikten i Nagorno-Karabach.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Armenien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Armeniens historia

Få en överblick av Armeniens historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

Armeniens geografi

Fördjupa dig i Armeniens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...