Bild:
M

Armenien idag

Antal invånare: 2 930 450 (2017)
Huvudstad: Jerevan

Befolkning

Armeniska befolkningssiffror är osäkra, men det är helt klart att invånarna blir stadigt färre.

Landets officiella språk är armeniska, som utgör en särskild gren av den indoeuropeiska språkfamiljen.

Religion

Armenien gör anspråk på att som första land i världen år 301 ha antagit kristendomen som statsreligion. Armeniska apostoliska kyrkan är den äldsta nationella kyrkan i världen.

Politiskt system

Klanlojaliteter och brist på demokratiska traditioner präglar politiken i Armenien. Presidenten har haft det starkaste inflytandet i ett politiskt system där parlamentet och partierna varit svaga. En författningsändring som trädde i kraft stegvis fram till presidentvalet 2018 ger parlamentet och därmed premiärministern mer makt.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Armenien är i krigstillstånd med grannlandet Azerbajdzjan om enklaven Nagorno-Karabach. Med Turkiet ligger landet i konflikt om turkarnas massakrer på armenier 1915. De senaste årens försök att normalisera relationerna har inte lyckats.

Armeniens stora och mäktiga allierade är Ryssland.

Ekonomi

Armenien är fortfarande till stor del ett jordbruksland, även om regeringen satsar på en utbyggnad av tjänstesektorn.

Industrin som under Sovjettiden (1920–1991) var inställd på militär produktion har omvandlats, och idag är diamanter och metaller de viktigaste exportprodukterna.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Armeniens geografi.

Utrikeshandel

Under sovjettiden var Armenien extremt beroende av handeln inom Sovjetunionen. Den azerbajdzjanska ekonomiska blockaden från 1989 tvingade Armenien att hitta nya vägar för sin handel med utlandet, då all ut- och införsel nu måste ske via Georgien i norr eller Iran i söder.

Sociala förhållanden

Från och med jordbävningen 1988 och under kriget om Nagorno-Karabach 1991–1994 försämrades levnadsvillkoren i Armenien drastiskt för att nå ett bottenläge 1992–1993.
 

Besök Landguiden och läs mer om Armenien.
Konflikter : Nagorno-Karabach

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 2 930 450 (2017)
Huvudstad: Jerevan

Befolkning

Armeniska befolkningssiffror är osäkra, men det är helt klart att invånarna blir stadigt färre.

Landets officiella språk är armeniska, som utgör en särskild gren av den indoeuropeiska språkfamiljen.

Religion

Armenien gör anspråk på att som första land i världen år 301 ha antagit kristendomen som statsreligion. Armeniska apostoliska kyrkan är den äldsta nationella kyrkan i världen.

Uppdaterad: 11 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Armenien

Sortera efter:
          

Pedagogisk genomgång (3:20 min) kring några länder i Östeuropa (och Asien): Armenien, Azerbajdzjan, Bulgarien, Georgien, Moldavien, Rumänien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Armenien. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om konfliken Nagorno-Karabach. Nagorno-Karabach är föremål för en av flera ”frusna konflikter” i Kaukasien, konflikter som uppstod när länge undertryckta etniska motsättningar blossade upp i samband med Sovjetunionens kollaps 1991. Azerbajdzjan och Armenien hamnade i krig om Nagorno-Karabach...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Armenien ur olika perspektiv. Armenien, formellt Republiken Armenien, är en republik i södra Kaukasien i Västasien. Det är en inlandsstat som i norr gränsar till Georgien, i väster till Turkiet, i öster till Azerbajdzjan och i söder till Iran. I söder har Armenien även en gräns till den autonoma republiken Nachitjevan, en exklav till Azerbajdzjan. Huvudstad är Jerevan...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Om BNP, skillnaden mellan u-länder och i-länder, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt organisationers arbete för att förbättra...

Få en överblick av Armeniens historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

Fördjupa dig i Armeniens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.