S

Produktion och konsumtion av varor och tjänster

Text kommer snart. Allt beräknas vara färdigt i februari 2019.

Texten kommer bl.a. handla om:

  • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras.
  • Hur varor transporteras.

Text kommer snart. Allt beräknas vara färdigt i februari 2019.

Texten kommer bl.a. handla om:

  • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras.
  • Hur varor transporteras.

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Uppdaterad: 18 januari 2019
Publicerad: 11 september 2018

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Produktion och konsumtion av varor och tjänster

Konsumentverkets lektionsbank

Konsumentverket
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Här hittar du färdiga lektioner om hållbar konsumtion, konsumenträttigheter, privatekonomi och reklam.

+ Läs mer

Mat på hållbar väg

Världsnaturfonden WWF
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Mat på hållbar väg innehåller fakta om kött, fisk, matsvinn med mera samt övningar för både yngre och äldre målgrupper.

+ Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden?

Kommerskollegium
Gymnasiet

Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Svar på de frågorna får du i det här materialet, anpassat för gymnasieskolan. Skriften innehåller också lättillgänglig information om bland annat EU:s inre marknad, Världshandelsorganisationen WTO, utvecklingsländernas roll i världsekonomin och handelns påverkan på miljön.

+ Läs mer

Tio lektioner om globala målen

UNICEF Sverige
Mellanstadiet, Högstadiet

Skolmaterial från UNICEF Sverige där du och dina elever i tio fristående lektioner kan arbeta med frågor kring de globala målen och vad de betyder för oss i Sverige.

+ Läs mer

Globala målen i skolan

FN:s utvecklingsprogram (UNDP)
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Vi är den första generationen som kan avskaffa fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.

+ Läs mer

Onödigaste prylen

Naturskyddsföreningen
Högstadiet

Vad är en onödig pryl? Varför tillverkas prylar som inte behövs? Hur påverkar det naturresurser och människor? Vilka samband finns mellan prylar och identitet? Det är frågor som eleverna får undersöka i den här övningen.

+ Läs mer

På spaning i hemmet

Naturskyddsföreningen
Högstadiet

I den här övningen går eleverna på spaning i hemmet för att upptäcka hur livsstil och miljöpåverkan hänger ihop.

+ Läs mer

Vad betyder miljömärket?

Naturskyddsföreningen
Högstadiet

Det finns mängder av märkningar på varorna i butiken. En del märker de produkter som som tar hänsyn till natur och miljö. På många varor sitter symboler som lätt kan förväxlas med miljömärken. I den här övningen får eleverna leta miljömärken.

+ Läs mer

Guide för rättvis handel

Union to Union
Gymnasiet

Din mobiltelefon har en lång historia bakom sig innan den hamnar i din hand. Likaså dina kläder, dina skor och din mat. Faktum är att bakom nästan varje produkt du köper gömmer sig en lång global produktionskedja...

+ Läs mer

Följ T-shirten

Naturskyddsföreningen
Högstadiet

T-shirtar växer inte på träd. Men hur blir de till? Vi följer tröjans väg från bomullsplanta till avfall och gör livscykelanalyser.

+ Läs mer

Artiklar om Produktion och konsumtion av varor och tjänster

M

Vår tids globala handelsmönster

Kommerskollegium
2018-10-02

Under tiden efter andra världskriget har världshandeln växt kraftigt och fortare än ekonomin i stort. Exporten av varor och tjänster har ökat dramatiskt under perioden. Världsekonomin är alltså mycket mer beroende av handel idag än för bara några årtionden sen. Men handeln är inte bara större utan ser också på många sätt helt annorlunda ut än förr...

+ Läs mer

S

Europeiska unionens historia

Johnny Poetzsch och Robert de Vries (red.)
2017-02-16

Efter andra världskriget skapades flera olika samarbetsformer och organisationer mellan de europeiska länderna. Anledningen till ländernas vilja att samarbeta var 1900-talets stora krig som hade fått förödande konsekvenser för Europas och världens folk. Nu ville ländernas ledare undvika att nya krig uppstod...

+ Läs mer

M

Det svarta guldet - oljans historia, del 2: Oljan under 1900-talet

Mattias Axelsson
2017-01-15

Även om kolet var den energikälla som drev industrialiseringen framåt, var det oljan som gjorde det möjligt att under 1900-talet att omvandla förindustriella jordbrukssamhällen till moderna industriländer. Olja står idag för cirka en tredjedel av världens energitillförsel och är därmed det dominerande energislaget, samtidigt som allt fler inser att fortsatt användning av olja och andra fossila bränslen är ohållbart...

+ Läs mer

S

Konsumtion och konsumentmakt

Konsumentverket och Sveriges Konsumenter
2014-03-02

Alla konsumerar vi, mer eller mindre, alla på vårt eget sätt utifrån våra egna tankar och värderingar. Det som skiljer oss åt är hur vi väljer att konsumera. Som konsument är du med och påverkar företagen som styr handeln...

+ Läs mer

Podcast om Produktion och konsumtion av varor och tjänster

SO-rummet podcast icon
L

Enkla fakta om konsumenträtt

Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-04

Julia, Mattias och Kristoffer pratar konsumenträtt. Begrepp som nämns är bl.a. öppet köp, garanti, bytesrätt, reklamationsrätt och ångerrätt.

+ Läs mer

Länkar om Produktion och konsumtion av varor och tjänster

Sortera efter:
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

Relaterade ämneskategorier

Energikällor

Avsnittet kommer snart få en ny text...

Ekosofi

Ekosofi är en naturinspirerad filosofi som strävar efter att öka människans ekologiska medvetenhet och engagemang i...

Globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en...

Miljö och hållbarhetsfrågor

Miljö och hållbarhetsfrågor handlar om samspelet mellan människan och jordens natur och naturtillgångar. Genom en...

Ekonomi och handel

Avsnittet fokuserar på privatekonomi, samhällsekonomi, internationell ekonomi och handel. Vi ska också titta närmare på...

Internationell ekonomi och handel

Om världsekonomin och internationella handelsrelationer och hur länders och regioners ekonomier hänger samman i en...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan u-länder och i-länder, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt organisationers arbete...

Världens länder - samhällskunskap

Aktuella samhällsfakta samt politisk och ekonomisk bakgrund till olika världsdelar och världens länder.

Världsdelar och länder - geografi

Geografiska fakta och skildringar om olika världsdelar och världens länder.

Arbete och boende

Under uppbyggnad...

Världens befolkning

Under uppbyggnad...

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling och dess tre former: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Hur val och...

Relaterade taggar

Arbetsliv

Arbetet har alltid varit centralt för många människor, både som vardagsverksamhet och som livsstil...

Orsaker till fattigdom

Enkelt uttryckt skulle man kunna definiera fattigdom som brist på ekonomiska medel (pengar och...

Rättvis handel

Rättvis handel är en form av etisk handel som går ut på att förbättra villkoren (arbetsmiljö,...

Olja

Olja (råolja, petroleum) har organiskt ursprung och består av olika kolväten från plankton och...

Kulturgeografi

Kulturgeografi - eller samhällsgeografi - är den ena av geografins båda huvudgrenar (den andra är...

Konsumentmakt

De varorna vi köper produceras ofta i andra länder än Sverige, ofta i låglöneländer där...

Samhällsstatistik

Statistik handlar om kalkyler, analyser och presentation av data och information. Resultatet...

Konsumenträtt

Konsumenträtt är ett gemensamt namn för de lagar och skyddsregler som är till för att skydda och...

Globala målen

Tidigare historia: Precis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål...

BNP och HDI

Välfärd kan mätas i olika mått som värderas olika. Ett gammalt och fortfarande vanligt mått på...