M
Kategori
Karta

Sydsudans geografi

Antal invånare: 11 381 377 (2021)
Huvudstad: Juba

Geografi

Merparten av Sydsudan utgörs av ett vidsträckt lågland som i sydöst övergår i högre berg. Vita Nilen och Suddträsken präglar landskapet. Terrängen består av savann eller träskmark i låglandet och regnskog i bergsområdena. Sydsudan har ett tropiskt klimat med hög temperatur och luftfuktighet.

Antal invånare: 11 381 377 (2021)
Huvudstad: Juba

Geografi

Merparten av Sydsudan utgörs av ett vidsträckt lågland som i sydöst övergår i högre berg. Vita Nilen och Suddträsken präglar landskapet. Terrängen består av savann eller träskmark i låglandet och regnskog i bergsområdena. Sydsudan har ett tropiskt klimat med hög temperatur och luftfuktighet.

ANNONS

ANNONS

Vita Nilen är en av huvudgrenarna av världens längsta flod Nilen. Den flyter in i landet från Uganda i söder och fortsätter norrut genom huvudstaden Juba. Norr därom förgrenar sig Vita Nilen till ett väldigt papyrusträsk, kallat Sudd, som dominerar landets centrala del. Sudd täcker nästan en sjättedel av landets yta och är en av världens största våtmarker. Västra Sydsudan utgörs av ett platåområde.

Sydsudan
Bild: Utrikespolitiska institutet
Sydsudan är nästan en och en halv gång så stort som Sverige, men landets gränser är inte helt fastslagna. Historiskt har det inte funnits någon utstakad gräns mellan norra och södra Sudan. Boskapsskötande nomader har sedan urminnes tider fritt drivit sina hjordar över gränsområdet beroende på årstid och vattentillgång för djuren.

Temperaturen i låglandet pendlar mellan 23 och 34 grader. Det är varmare på låglandet än uppe i bergen i sydöst, där temperaturen kan falla under 20 grader.

Regnperioden infaller mellan april och oktober medan det knappt faller någon nederbörd alls i december och januari. Det regnar mest i bergen medan nederbörden minskar ju längre norrut man kommer. I genomsnitt regnar det runt 1 500 mm per år.

Sydsudans flagga.

Naturtillgångar

Sydsudans i särklass viktigaste naturtillgång är de stora fyndigheterna av olja nära gränsen mot Sudan, främst i delstaterna Unity, Övre Nilen och Jonglei. Oljan går liksom naturgas på export. Därutöver finns fyndigheter av järn, koppar, zink, guld och silver, men brytningen av dessa metaller är obetydlig.

ANNONS

Jordbruk och industri

Bördig jord och gott om vatten gör Sydsudan lämpligt för jordbruk. Krig och andra våldsamheter har dock gjort att jordbrukssektorn fortfarande är outvecklad. Vid sidan av oljeindustri har Sydsudan knappt någon industrisektor alls.

Besök Landguiden och läs mer om Sydsudan.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 11 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Sydsudans geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Sydsudans geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Sydsudans historia

Historia om Sydsudan. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Sh
Karta

Fakta om Sydsudan

Aktuell samhällsfakta om Sydsudan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...