M

Sydsudans geografi

Antal invånare: 12 575 710 (2017)
Huvudstad: Juba

Geografi

Merparten av Sydsudan utgörs av ett vidsträckt lågland som i sydöst övergår i högre berg. Vita Nilen och Suddträsken präglar landskapet. Terrängen består av savann eller träskmark i låglandet och regnskog i bergsområdena. Gränsen mot Sudan i norr är inte helt fastslagen.

Vita Nilen är en av huvudgrenarna av världens längsta flod Nilen. Den flyter in i landet från Uganda i söder och fortsätter norrut genom Juba.

Antal invånare: 12 575 710 (2017)
Huvudstad: Juba

Geografi

Merparten av Sydsudan utgörs av ett vidsträckt lågland som i sydöst övergår i högre berg. Vita Nilen och Suddträsken präglar landskapet. Terrängen består av savann eller träskmark i låglandet och regnskog i bergsområdena. Gränsen mot Sudan i norr är inte helt fastslagen.

Vita Nilen är en av huvudgrenarna av världens längsta flod Nilen. Den flyter in i landet från Uganda i söder och fortsätter norrut genom Juba.

ANNONS

ANNONS

Norr om huvudstaden förgrenar sig Vita Nilen till ett väldigt papyrusträsk, kallat Sudd, som dominerar landets central del. Sudd täcker nästan en sjättedel av landets yta och är en av världens största våtmarker. Västra Sydsudan utgörs av ett platåområde.

Sydsudan är nästan en och en halv gång så stort som Sverige, men landets gränser är inte helt fastslagna. Historiskt har det inte funnits någon utstakad gräns mellan norra och södra Sudan. Boskapsskötande nomader har sedan urminnes tider fritt drivit sina hjordar över gränsområdet beroende på årstid och vattentillgång för djuren. Inför Sudans delning 2011 i det nordliga Sudan och det sydliga Sydsudan stod det klart att gränsdragningen skulle bli konfliktfylld, särskilt kring det oljerika området Abyei. 2012 var gränstvister nära att åter driva norden och södern i krig med varandra.

Sydsudans flagga.

Klimat

Sydsudan har ett tropiskt klimat med hög temperatur och luftfuktighet. Regnperioden infaller mellan april och oktober medan det knappt faller någon nederbörd alls i december och januari.

Temperaturen i låglandet pendlar mellan 23 och 34 grader. Det är varmare på låglandet än uppe i bergen i sydöst, där temperaturen kan falla under 20 grader. Det regnar mest i bergen medan nederbörden minskar ju längre norrut man kommer. I genomsnitt regnar det runt 1 500 mm per år.

Naturtillgångar

Sydsudans i särklass viktigaste naturtillgång är de stora fyndigheterna av olja nära gränsen mot Sudan, främst i delstaterna Unity, Övre Nilen och Jonglei. Oljan går liksom naturgas på export. Därutöver finns fyndigheter av järn, koppar, zink, guld och silver, men brytningen av dessa metaller är obetydlig.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Floden Vita Nilen med dess många biflöden är Sydsudans livsnerv. I kombination med bördig jord ger flodvattnet landet goda möjligheter att på sikt utveckla jordbrukssektorn. Idag lever dock den stora folkmajoriteten av boskapsskötsel och odling för eget bruk.

De vanligaste matgrödorna är hirs, majs, ris, kassava och jordnötter. Det är dock boskapshjordarna som betyder mest för de flesta sydsudaneser.

Industri

Vid sidan av de stora oljeanläggningarna i delstaterna Unity, Övre Nilen och Jonglei har Sydsudan knappt någon industri alls. Det fåtal fabriker som finns tillverkar livsmedel, till exempel öl, och vissa konsumtionsvaror.

Turism

Undermåliga kommunikationer, i kombination med osäkra politiska förhållanden och pågående strider, gör Sydsudan till ett mindre lämpligt land för turism.
 

Besök Landguiden och läs mer om Sydsudan.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 6 november 2019
Ursprungligen publicerad: 11 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Sydsudans geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sydsudans historia

Historia om Sydsudan. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Fakta om Sydsudan

Aktuell samhällsfakta om Sydsudan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...