Bild:
M

Västsaharas historia

Västsahara har under hela sin kända historia befolkats av nomadstammar för vilka inga bestämda gränser existerat. Områdets historia hänger därför nära samman med de angränsande ländernas. Almoravid-dynastin, som på 1000-talet erövrade hela det nordvästafrikanska Maghreb och det muslimska Spanien, var berber från dagens Mauretanien och Västsahara.

År 1434 lyckades portugiserna ta sig förbi de svårforcerade vattnen utanför Cap Bojador på Västsaharas kust och 1502 grundade spanska nybyggare handelsstationen Villa Cisneros (nuvarande Dakhla).

Européernas upptäckt av sjövägen till det svarta Afrika underminerade den stora karavantrafiken av guld och andra varor genom Sahara, vilket försvagade de lokala folken. I slutet av 1800-talet inledde spanjorerna sin kolonisation av området, vars södra del de kallade Río de Oro medan den norra delen var Saguia el-Hamra (se även Marockos historia).

När Frankrike tog kontroll över Mauretanien i början av 1900-talet drevs de sydliga klanerna inom reguibat och andra stammar norrut. De samlades kring den religiöse ledaren Ma el-ainin, som byggde ett religiöst lärocentrum i Smara i dagens Västsahara. Efter en rad uppror mot kolonisatörerna krossades deras oberoende 1934 av fransmän och spanjorer i samverkan.

Läs i Landguiden om Västsaharas moderna historia från 1950-talet och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Västsahara har under hela sin kända historia befolkats av nomadstammar för vilka inga bestämda gränser existerat. Områdets historia hänger därför nära samman med de angränsande ländernas. Almoravid-dynastin, som på 1000-talet erövrade hela det nordvästafrikanska Maghreb och det muslimska Spanien, var berber från dagens Mauretanien och Västsahara.

År 1434 lyckades portugiserna ta sig förbi de svårforcerade vattnen utanför Cap Bojador på Västsaharas kust och 1502 grundade spanska nybyggare handelsstationen Villa Cisneros (nuvarande Dakhla).

Uppdaterad: 16 november 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Västsaharas historia

Sortera efter:
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter i Västsahara (som ockuperas av Marocko). Du hittar också en del annan historia och samhällsfakta om regionen.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Västsahara. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Västsahara ur olika perspektiv. Västsahara, tidigare Spanska Sahara (eller Río de Oro), är ett geografiskt område i Saharaöknen söder om Marocko i norra Afrika. Området anses av FN vara icke-självstyrande område, och ockuperas sedan den 27 februari 1976 av Marocko. Angränsande länder är, förutom Marocko, Algeriet och Mauretanien...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Västsaharas geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Västsahara. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...